Roxtec hade redan 2014 i samband med implementationen av Teamcenter stöd för Engineering Change Notice (ECN). Men för att säkerställa leveranskvaliteten började Roxtec 2016 titta på en utökad Engineering Change Request (ECR)-process och på möjligheten att integrera den med affärssystemet. Den nya Change Management-processen implementerades under 2017 och stöttas av Nextages lösning för Teamcenter. Resultatet blev full sökbarhet, spårbarhet och kontroll på ändringar genom hela produktens livscykel, och som följd nöjdare medarbetare. "Change management är en process och ett arbetssätt som för att lyckas kräver ett kompetent systemstöd," säger Andreas Krantz som är produktägare inom Roxtec.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =