Det blir PTC-teknik som kommer att få en viktig roll med sin Windchill PLM-svit för att stödja den amerikanska marinen när den moderniserar sin uppdragskritiska teknikinfrastruktur. Projektet kommer att göra det möjligt för den amerikanska marinen att förena legacysystem, en myriad av förvar på skilda platser och i slutänden stödja mer än femton tusen användare, ett expansivt leverantörsnätverk och en stor flotta av fartyg och ubåtar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =