Annons

PLM/Modellbaserat produktstöd: PTC plockar hem jätteorder från den amerikanska marinen

Ett av tidens viktigaste tecken inom både företag och organisationer är en övergång till att jobba modellbaserat. Det finns mängder av förekommande varianter på området. Här är några vanliga:

  • Modellbaserad Definition (MBD, Model-Based Definition)
  • Modellbaserad Design (MD, Model-based Design, ”konstruktion”)
  • Modellbaserat Ingenjörsarbete (MBE, Model-Based Engineering)
  • Modellbaserad Systemutveckling (MBSE, Model-Based Systems Engineering), o s v.
    Sammantaget sorterar analytikern CIMdata in alla de här akronymerna under begreppet MBx, Model-Based x; alltså ungefär som man med tiden kommit att sammanfatta allt som sker inom ramen för CAD, CAE, CAM etc under CAx, Computer-Aided x.
CIMdatachefen, Peter Bilello.

”Modellbaserat” behöver nödvändigtvis inte handla om bara 3D-modeller
En ”modell” behöver dock nödvändigtvis inte vara en 3D-bild av en produkt eller komponent. ”Modell-begreppet” kan innefatta en rad varianter i allt från en 3D-modell till definierade arbets- eller logistikmodeller. Men ofta inom produktutveckling, tillverkning, distribution, användning hos slutkunder e t c, talar vi i digitaliserings tidevarv om att fysiska modeller ersätts i stor omfattning av digitala 3D-modeller.
Detta får effekter över hela produktframtagnings-, distributions- och användningskedjan. Kort sagt hela produktlivscykeln. De digitala modellerna hänger med i hela cykeln, först som prototyper, sedan som informationsbärare för att stödja den fysiska produktens hantering under livscykeln.
– Men bilden är komplex, säger CIMdatachefen Peter Bilello. Strategier för livscykelhantering omformar hur många organisationer och företag hanterar sina data. Vi har börjat tillämpa en holistisk syn på produkterna, från de ursprungliga koncepten till slutet av ”sina liv” – ofta t o m bortom det. I detta är inget av relevans utelämnat. Eftersom digitalisering fortsätter sin snabba penetrering av företag, myndighetsorganisationer, övergripande ekonomi och till och med hur vi styrs på regeringsnivå, är förändringen något som tenderar att helt omsluta oss.

Naval Surface Warfare Center, Carderock Division, är den kanske viktigaste marinresursen vad avser nationella kontaktpunkter. Man beskriver sig självt som, ”en internationell ledare inom yt- och undervattens fordonsvetenskap, fartygssystem och relaterad maritim teknik.” Divisionen är hur som helst en viktig teknisk komponent i Naval Sea Systems Command och en källa till innovativ teknik för andra nationella prioriteringar som miljö, energi och transport.

Nuvarande systemet är föråldrat
Detta sagt som en allmän bakgrund till NAVSEA’s order till PTC och den digitala transformationskampanj man initierat inom marinen för att fokusera på modellbaserat produktstöd, vilket handlar om en ersättare till det tidigare MBPS-systemet på NAVSEA, Logistics SEA 06L
På ett event, ”Product Support Forum Evaluation”, tidigare i år konstaterade logistikchefen för SEA 06L, kapten Stuart Day att SEA 06L – som alltså är marinens IT-system för logistik och tillhandahåller konfigurationshantering, beredskapsmodellering och teknisk datahanteringsstöd för fartyg och vapensystem – är föråldrat och kan inte hålla jämna steg med snabbt föränderliga och nya tekniker. Denna nuvarande infrastruktur, menade Day, hindrar i hög grad effektiv hantering och konsistent sammanhängande strukturer inom flottans produktdata- och servicedataflora.
Lösningen blev att byta från ett analogt, 2D-baserat och reaktivt system, som kräver manuell inmatning av data och med begränsad återkoppling, till ett digitalt, 3D-baserat, prediktivt system, utrustat med automatiserade processer, integrerade data och dynamiska uppdateringar byggda på data från reala hanteringssituationer, både avseende sånt som händer på ”fältet” och övriga situationer relaterat till vapensystem- och fartygshantering.

En myriad av olika repositorier
Från PTCs sida hävdar man att projektet kommer att göra det möjligt för den amerikanska marinen att förena legacysystem, en myriad av förvar på skilda platser och i slutänden stödja mer än 15 000 användare, ett expansivt leverantörsnätverk och en stor flotta av fartyg och ubåtar.
Man noterar vidare att valet av system baserats på, ”en omfattande utvärderingsprocess” i konkurrens av, ”ett brett spektrum av andra lösningar.” Gissningsvis finns bland dessa konkurrenter de gamla vanliga ”misstänka”, alltså Siemens Digital Industries, Dassault Systemes och Aras PLM.

PTCs Windchill SaaS-lösning kommer att innehålla sånt som FEDRAMP och ”Department of Defense Impact Level 5”-säkerhetsöverensstämmelser och påstås i PTCs pressmaterial, ”göra det möjligt för marinen att optimera livscykelkostnaderna och maximera drifttillgängligheten genom att tillhandahålla företags produktdata och analystjänster för beredskap.

Viktiga faktorer bakom NAVSEAs val inkluderade de tekniska kapabiliteterna, den certifierade molninfrastrukturen, kraftfulla samarbetsfunktioner och det omfattande stödet för effektiva arbetsflöden i PTCs Windchill SaaS-lösning.
Denna lösning kommer att innehålla sånt som FEDRAMP och ”Department of Defense Impact Level 5”-säkerhetsöverensstämmelser och påstås i PTCs pressmaterial, ”göra det möjligt för marinen att optimera livscykelkostnaderna och maximera drifttillgängligheten genom att tillhandahålla företags produktdata och analystjänster för beredskap.”
Det senare handlar om tre primära funktioner:
• ”Navy Product Data Management” (NPDM) – vilket innebär att man kan hantera flera konfigurationer och upprätthålla och ge företag åtkomst till alla komponenter i äldre och framtida standardbaserade ”Navy Weapon System Technical Data Packages” (TDP).
”Navy Common Readiness Model” (NCRM) – verktyg för att analysera, rapportera, förutsäga och optimera vapensystemberedskap och O&S-kostnader under hela livscykeln.
”Navy Data Acquisition Requirements Tool” (NDART) – här handlar det om standardisering av vanliga data, krav och förvärvsmetoder för att underlätta tillgänglighet av teknik- och produktdata.

– Jag är hedrad över att vår teknik kommer att stödja marinen när den moderniserar sin uppdragskritiska teknikinfrastruktur,” säger PTC-chefen, Jim Heppelmann.

Digital tråd med produktinformation
När det gäller Windchill-kapabiliteterna pekar PTC på att denna PLM-applikationssvit ger en konsoliderad, uppdaterad digital tråd med produktinformation, inklusive kopplade data. Klart är också att PTCs PLM-plattform har bra konfigurerbara out-the-box-applikationer, som gör det möjligt för användare att bli mer smidiga och få snabbare åtkomst till aktuell produktinformation som krävs vid varje given tidpunkt.
– Med Windchill kan användare över hela värdekedjan interagera med data dynamiskt i 3D – både på en skärm och genom förstärkt verklighet (AR, ”Augmented Reality”), påpekar Jim Heppelmann och tillägger att, ”genom distributionsalternativ, inklusive moln och lokalt, har Windchill den flexibilitet, prestanda och skala som företag behöver för att vara branschledare. Som ett resultat av sin prisbelönta kapacitet har Windchill kontinuerligt erkänts av oberoende analytikerföretag.”

Han avslutar med att notera att bolaget är hedrat över att deras teknik kommer att stödja marinen när den moderniserar sin uppdragskritiska teknikinfrastruktur.
– Det är inte bara en monetär fråga att sätta eller hantera fler delar på fartyg, utan att sätta rätt delar på rätt fartyg vid rätt tidpunkt, sade han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title