Annons

”TAR INGA RISKER”: Så slår Corona och Covid-19 mot Siemens nordiska PLM-verksamhet

Men givetvis gäller också allmänt att man som individ agerar klokt; undviker folksamlingar, närkontakt med smittade, eller umgänge med folk i smittades närhet, tvättar eller spritar händerna och håller sig till att fortsätta göra de affärer som går att utföra per telefon, Skype eller liknande.

Inställd USA-resa
För en stor global aktör som Siemens är läget förstås mer komplext än för en lokal spelare. Har man sina affärer överallt på jorden varierar förutsättningarna stort när det gäller vad man kan och får göra. Men överallt följer man de lokala eller regionala myndighetsbesluten och även kundernas krav.
– Ja, den som idag exempelvis skulle behöva resa till USA, får förstås vackert hålla sig hemma efter Donald Trumps beslut igår om att förbjuda inresor från västeuropeiska länder. Vi hade t ex ett viktigt kundmöte som skulle ägt rum i USA nästa vecka. Dit åker vi alltså inte.

Konferenser skjuts upp
Inom PLM finns det fler typer av större sammankomster med tusentals deltagare som betyder mycket för kompetens- och kunskapsspridning och nätverksarbete. För Siemens del arrangeras konferenser, som REALIZE LIVE i Europa och det motsvarande stora globala eventet i USA. Det senare är planerat att gå av stapeln i Las Vegas i juni, men är i dagsläget i farozonen.
– För Siemens Nordic har vi sedan länge planerat för en större Simcenter-konferens i Göteborg, det handlar här alltså om lösningar för simulering och analys, under andra halvan av april. För detta event undersöker vi nu möjligheterna för att flytta framåt i tiden, kanske i ett första läge till augusti. Men inget är klart där ännu.

Utnyttjar de möjligheter som står till buds, men tar inga risker
Men allmänt, säger Friberg att affärsverksamheten fortsätter med de medel och plattformar som står till buds inom ramen för ett säkert beteende.
– Vi tar inga risker. Vanligtvis och helst vill man ju att våra representanter ska befinna sig hos kund, men som det ser ut idag går inte detta. Därför får man jobba hemifrån, vilket i de flesta fallen funkar bra. Sen är det sånt som egentligen kräver fysisk närvaro på plats hos kund, som vi i de fall de krävs får avstå från och skjuta på.
Man är i detta naturligtvis också beroende av vad kunden beslutat. Om t ex Ericsson, som enligt DN stängt ner tre byggnader i Kista, inte finns tillgängligt där de har sin personal finns det inga andra alternativ än att jobba efter den premissen. Det hindrar nu inte att man kan göra affärer, men det gäller att agera annorlunda än man brukar för att etablera kontaktvägarna som krävs.
– Hur vi än gör, säger Mats Friberg, riskerar effekterna på vår affärsverksamhet öka för varje ”Coronadag” som går. Jag jobbar efter poängen att varje dag just nu är oerhört värdefull och de affärer som kan slutas nu ska avslutas, som om det var sista dagen i kvartalet. Imorgon kan det vara nedstängt.

Leveranserna till t ex FMV rullar på som vanligt
Trots allt så rullar det i dagsläget på för bolaget i Sverige. Exempelvis har Siemens sedan en tid tillbaka påbörjat leveranserna till FMV gällande den stora 50 miljoner dollar-ordern, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om.
Men över tid och under omständigheter som kan bli affärsmässigt betydligt tuffare, kommer affärsverksamheten utan tvivel att riskera att drabbas hårt. Corona kan komma att avspeglas i resultat som i sin tur påverkats av uppskjutna investeringar inom PLM- och produktframtagningsområdet. Alltså sådana situationer när verksamheter står risken att minska i omfång.
Men innan dess gäller inom Siemens nordiska rörelse att agera i enlighet med nye chefens, Mikael Leksell, förhållningsorder:
– Driv affärerna, men var försiktiga.

När det gäller erbjudandet om att få ta del av en lånepott på 500 miljarder kronor som finansministern, Magdalena Andersson, utlovat för de företag som likviditetsmässigt behöver det, så är det knappast aktuellt för Siemens, som är extremt finansiellt starka.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title