Annons

PRODUKTUTVECKLING: Miljöaspekter fokus i Stena Bulks prototyp av nästa generations kemikalietankfartyg

Hånell och hans medarbetare menar att IMOFlexMAX kommer att leda vägen mot en hållbar framtid, som en av de mest energieffektiva produkt- och kemikalietankfartygen på marknaden. Den har designats av ”sjödesigners” i världsklass på systerföretaget Stena Teknik och baseras på 40 års erfarenhet av tankfartyg.

Sätter en ny standard med vind- och solenergiutrustning
Från skrovkonstruktion till framdrivning kommer dessa fartyg att integrera den senaste tekniken och sätta en ny standard för den globala tankfartygsindustrin.
Fartygen kommer att vara utrustade med Flettner-rotorer och solpaneler för att skörda energi från vind och solljus. De kommer att drivas av effektiva motorer med dubbla bränslen, som kan köras på LNG såväl som konventionella bränslen med låg svavelhalt baserat på dagens senaste teknik.

Men man öppnar också vägen för ytterligare utveckling av alternativ med hänsyn till handelstrader och kunders förväntningar. Det grundläggande konceptet för IMOFlexMax gör det möjligt för bolaget att dramatiskt minska lokala SOX-, NOX- och partikelutsläpp samt växthusgasutsläpp.
– Med den kombinerade bränsle- och energieffektiviteten kommer vi att kunna minska växthusgaser med minst 25 % med en potential att nå upp till 45 % jämfört med moderna produkttankfartyg som drivs med svavelolja, säger Hånell.

I enlighet med Parisavtalets riktlinjer
Med IMOFlexMAX-fartyg, som kan byggas idag med befintlig och beprövad teknik och andra lösningar, tar Stena Bulk ett stort steg framåt för att få sjöfarten i enlighet med Parisavtalet och FNs hållbarhets- och utvecklingsmål.

Stena Bulks chef, Erik Hånell.

Planen är att IMOFlexMAX-fartygen ska distribueras i Stena Bulks logistiksystem på den globala marknaden tillsammans med IMOIIMAX. IMOFlexMAX-fartygen kommer att utgöra en viktig tillgång för Stena Bulk såväl som för dess partners för att stärka vår position som de marknadsledande, korshandelsspecialisterna inom MR-segmentet med ökad effektivitet och minskning av växthusgaser.
– Prototypen är ett steg längre i Stena Bulks vision om att vara våra kunders första val för säkerhet, innovation och prestanda inom transport av olja, kemikalier och gas, säger Erik Hånell.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title