Annons

Produktutveckling: Unik design bakom ny LASTVÄXLARRAM

En ny unik rörkonstruktion som sparar upp till 70 procent i svets- och monteringstid och upp till 30 procent i vikt – det lanserar idag SSAB. Det handlar om en kitlösning för lastväxlarramar som sägs kunna ge de här effekterna.
Poängen i lösningen är den nya rörkonstruktionen där man bytt ut de tunga U-balkarna mot rör (200 x 80 x5 mm) i ett höghållfast stål (Strenx 700 MC). Istället för att svetsa lock på U-profilen och att verkstäderna ska skapa rören manuellt så görs detta i SSABs rörverk innan leverans. Fördelarna är att svetslängden kan reduceras upp till 70 procent och kunden enbart betalar för det material som går åt, vilket ger enklare hantering samt lägre transportkostnader utan spill.

Trots att lastväxlarramen blivit lättare klarar den viktpåfrestningar enligt standard som är upp till 20 ton.
– Tester visar att den klarar 20 tons belastning med minskad vikt och samma livslängd som traditionella lastväxlarramar, tack vare att det höghållfasta stålets fördelar utnyttjas i konstruktionen, säger Mikael Åsell, produktchef för Engineering Products på SSAB, som också påvisar miljöfördelarna:
– Konstruktionen ingår i SSAB EcoUpgraded-konceptet, där vi tar hänsyn till och minimerar miljöpåverkan över hela produktlivscykeln, från järnmalmsbrytning till fordonets livslängd.

Färdiga kit. Lastväxlarramen är framtagen inom SSAB Shape Tailored Solutions, som bland annat hjälper lösningar för att optimera användningen av höghållfasta stål genom att erbjuda färdiga produktlösningar, så kallade kit, samt olika typer av vidareförädling.
– Vi ser en marknad i att kunna erbjuda färdiga kit som är redo att monteras, där design och konstruktion ingår i varje leverans. Vår uppgift är att optimera det höghållfasta stålets möjligheter fullt ut och kan vi ligga steget före hjälper vi våra kunder till konkurrensfördelar. Vi är stolta över vår lastväxlarram, den är både

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title