Annons

QCS: Färre stillestånd när Södra Cell satsar på ABB för nytt kvalitetstyrsystem

Med en helintegrerad toppmodern lösning från ABB kring kvalitetsstyrning räknar massatillverkaren Södra Cell med att förbättra produktkvalitet och produktionsomställningar.
ABB ska enligt dagens annonserade beställning leverera och installera ett nytt, modernt QCS (kvalitetstyrsystem) vid Södra Cells specialmassabruk i Mörrum, som producerar massa och ”dissolvingmassa” till kunder i hela Europa. Leveransen är planerad till oktober 2020.
- Vår nuvarande produktiva relation med ABB och deras uppriktiga, konsultativa tillvägagångssätt var avgörande för denna order, säger Lennart Willander, produktionschef massatork 1, vid Södra Cell Mörrum.

QCS-beställningen innehåller nya sensorer för en rad kvalitetsparametrar, inklusive ytvikt och fukthalt samt multivariabel profilstyrning (MCD). Systemet drar också nytta av möjligheten med gränssnitt direkt mot Södra Cells befintliga tredjeparts-spädställdon i inloppslådan.
Ett servicekontrakt innebär omfattande teknisk uppföljning efter installationen.

MINSKAD STILLESTÅNDSTID
För att uppfylla kundens mål att ändra produktionstakt utan att störa massakvaliteten innehåller QCS funktionen koordinerad hastighetsomställning. Den innefattar ett operatörsgränssnitt som ger information om alla övervaknings- och reglerloopar, inklusive status för de enskilda ställdonsramperna. Genom sin användarvänlighet säkerställer denna funktion att den utnyttjas mer än vid manuell hantering, vilket leder till färre banbrott, mindre stilleståndstid och en förutsättning för ökning av produktionstakten.
– Denna order visar på ABB:s expertis inom mätning och reglering genom hela värdekedjan, säger Steve St. Jarre, chef för affärsutveckling, ”Pulp and Paper – Process Industries”, på ABB. Vi lyckades ge kunden vår bild om de fördelar som finns med ett komplett QCS som kan anslutas till befintliga ställdon, kontra ett QCS reducerat till endast mätsystem. Vi är övertygade om att det kommer att resultera i önskade förbättringar i produktivitet och produktkvalitet.

GRÖN EL OCH FJÄRRVÄRME
Förutom att producera dissolvingmassa – som används som ersättning av bomull i tygfibertillverkning och därmed minskar beroendet av bekämpningsmedel – bidrar Södra Cells miljövänliga bruk i Mörrum också med grön el och fjärrvärme till bostäder i Karlshamn, ett resultat av större investeringar i effektiv energihantering.
Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med verksamhet baserad på bearbetning av medlemmarnas skogsprodukter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title