Annons

Henrik Henriksson tar spets i 25-miljardersprojekt: Digitaliserad och automatiserad gigafabrik för fossilfritt stål

Intressant att notera är att det finns flera kopplingar i det som nu sker till Peter Carlssons stora Northvolt-projekt med batteritillverkning i gigaskala. Idén till detta H2 Green Steel-projektet kom nämligen upp under ett styrelsemöte i Northvolt.
Under detta möte gjorde Volkswagen-representanter en dragning om koldioxidavtrycken inom fordonsindustrin. Alltså inte vilket bolag som helst när det gäller stålkonsumtion.
VW-koncernen tillhör f ö de om har satsat pengar i Northvoltprojektet och dessutom en hel fabrik, Northvolt2, som byggs i Tyskland.
Andra exempel på stålkonsumtion kan vara att en större lastbil, typ Scania eller Volvo, innehåller så där 5 ton stål, som produceras med stora CO2-utsläpp.

RÄTT TIDPUNKT FÖR EN GRÖN SATSNING
Tiden för en sådan här satsning är helt rätt. Ur flera synvinklar. Miljö- och klimataspekterna är uppenbara. Men det finns mer som t ex hänger samman med vad man göra för att sätta upp en digital-, AI- och automatiserad produktionsapparat. Här finns mycket att hämta i rationalitet. Ta bara Northvolt-projektet som en förebild. Här har Peter Carlsson satsat på spetslösningar med Siemens Digital Industries Industri 4.0-baserade Closed-Loop Manufacturing koncept som bas och med ABB involverat i stora delar av elektrifieringsarbetet. I Sverige finns idag denna kompetens på plats, tufft prövad i Northvolt-miljön.
I dagsläget framgår av pressmaterialet runt satsningen att H2 Green Steel har anlitat Sweco för att medverka vid framtagning av miljötillståndsansökan, elkraftsförsörjning, logistik och processintegrering. – Vi är stolta över att vi fått förtroendet att vara rådgivare i detta banbrytande projekt. Det är mycket inspirerande att jobba med teamet bakom H2 Green Steel, som kännetecknas av stark drivkraft och affärsmannaskap, säger Fredrik Axbyregionchef Swecos energi- och industrikonsulter. 
Men detta gäller framför allt initiala bitar. När man kommer in på mer industriellt tunga installationer kommer andra specialistbolag med djupare produktions-, gruv- och stålkompetens att bli aktuella, om de inte redan är det.
Det här kan kort sagt bli riktigt bra, men startkostnaderna är dryga.

KOSTAR 25 MILJARDER ATT FÖRVERKLIGA
Idag har detta också utvecklats till ett industriprojekt som kommer att bli ungefär lika kostsamt som Carlssons Northvolt1- och NorthvoltLab-projekt. Totalt räknar H2 Green Steel alltså med att det kommer att gå på runt 25 miljarder. Och i operativ spets för detta kommer Henrik Henriksson att gå. Initialt räknar man med att fabrikssatsningen kommer att skapa 1 500 nya arbetstillfällen. Men det kan bli betydligt fler jobb.
Under första kvartalet 2022 ska den nya megafabriken för fossilfritt stål byggas i Luleå-Boden-området Svartbyn i Norrbotten. Produktionsstart förväntas till 2024, och när fabriken nått sin fullskaliga produktionstakt om nio år, lagom till 2030, ska fabriken producera 5,5 miljoner ton fossilfritt stål per år.

Vilka blir H2 Green Steels kunder? Här finns mycket att välja på ifråga om segment. Fordonsindustrin är ett bra exempel, vitvaror, möbler och industriell utrustning är andra.

HÖG DIGITALISERINGS- OCH AUTOMATIONSNIVÅ
Fabriken ska drivas, är det tänkt, med hög integrations-, digitaliserings- och automationsnivå. Vidare ska man jobba med högkvalitativa råvaror, förnybar energi, lokal expertis och AI. Målet är att minska CO2-avtrycket till noll.
Vilka blir bolagets kunder? Här finns mycket att välja på ifråga om segment. Fordonsindustrin är ett bra exempel, vitvaror, möbler och industriell utrustning är andra. Vi ska vidare konstatera att lokaliseringen till Boden-Luleå-området är en fördel. Regionen har unika förutsättningar för fossilfri stålproduktion, bl a relaterat till tillgången på förnybara energikällor, järnmalm av god kvalitet, hamnen i Luleå och ett kluster av expertis inom metallurgi och stålproduktion.

”SVÅRT BESLUT ATT LÄMNA SCANIA”
Bakom satsningen finns bland annat investmentbolaget Altors grundare Harald Mix och batteriföretaget Northvolts ordförande Carl-Erik Lagercrantz. Och, som sagt, Scanias koncernchef och VD, Henrik Henriksson, som ledare garanterar storskaligt industriellt driftskunnande.
– Det var ett svårt beslut för mig att lämna Scania, säger han. Det är ett bolag där jag har spenderat hela min professionella karriär och har kollegor som jag betraktar som familj.

Hur förhållandet till potentiella konkurrenter blir som SSABs Hybritprojekt och LKAB återstår att se. I dagsläget säger man från H2 Green Steel-håll att man mer ser på varandra som inspirationskällor och komplementära verksamheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title