Annons

SEMCON korttidspermitterar: ”Men majoriteten av verksamheten löper enligt plan”

Alla påverkas av det som händer i skuggan av Corona-krisen. Inte minst konsultbranschen. Beskedet att AB Volvo säger upp 5 000 konsulter är bara ett exempel på hur nedstängningen av fabriker - eller ska vi kalla det ”pausade fabrikverksamheter” – drabbar.
Storkonsulten Semcon är ett av de företag som fått se denna typ av omedelbara effekter komma och man agerar lika direkt. Det är så dominoeffekter sätts igång, det ena ger det andra, som ger det tredje, o s v. I ett meddelande till press och andra intressenter skriver bolaget att, ”som en konsekvens av Covid-19 har ett antal kunder meddelat en minskad efterfrågan, vilket påverkar Semcon negativt.”
För att mildra de negativa finansiella effekterna meddelar bolagets chef för ”Corporate Communication & Marketing”, Per Nilsson att, ”Semcon implementerar korttidspermittering för berörd personal i enlighet med subventionerade åtgärder från myndigheter.” Inte nödvändigtvis någon katastrof för de berörda, på kort sikt. Men om Coronakrisens förlopp blir utdraget blir det givetvis tufft.

För Semcons del kommer korttidspermitteringen att påverka både administrativ personal och konsulter där det är relevant. Nilsson är dock noga med att påpeka att detta är en temporär åtgärd. ”Målet är att för att kunna öka arbetstiden igen när situationen förändras och därigenom minimera antalet uppsägningar i den här extraordinära situationen.”

Hur många i organisationen är det som blir korttidspermitterade?
– Vi håller på att se över situationen och kan inte lämna någon siffra på hur många som berörs. Men majoriteten av vår verksamhet fortlöper som planerat, säger Per Nilsson till PLM&ERP News.
Han påpekar vidare att den finansiella påverkan för Semcons del till följd av minskad efterfrågan är för tillfället inte möjlig att förutse.
– Men koncernen har en stark finansiell ställning och god likviditet. Dessutom har de senaste årens branschdiversifiering varit viktig för att förbättra vår motståndskraft i en svagare marknad.
Kan man säga något om hur lång tid permitteringarna beräknas pågå?
– Den kommer att variera, men ambitionen är att detta är en temporär åtgärd för att snabbt komma tillbaka igen när situationen ändras.
Hur mycket betyder AB Volvos besked om uppsägning av kundavtalen?
– Vi kommenterar inte situationen för enskilda kunder. Generellt så har ett antal kunder meddelat minskad efterfrågan, vilket påverkar Semcon negativt. Men vi har en bred branschmix och mildrar effekterna genom korttidspermitteringar för berörd personal, konstaterar Per Nilsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title