Annons

Kreativ kraft på Semcon: Han leder forskning om big data i PRODUKTUTVECKLING

Finansiering av projektet har säkrats från Norska Forskningsrådet, som tilldelar Semcon medel för projektet som ska undersöka hur företag som levererar komplexa system kan öka effektiviteten i sina teknik- och innovationsprocesser med hjälp av big data.

På medarbetarsidan har Semcon en stor resurs i den ca 2000 personer starka organisationen av specialiserade medarbetare med förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln, från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. På bilden jobbar en medarbetare med AR, Augmented Reality, i samband med ett projekt kring produktinformation.

INTERAKTION MELLAN TEKNIK OCH SYSTEM
När tekniken blir allt mer avancerad och komplex ställs också högre krav på företag att samarbeta och dela med sig av best practice. Särskilt eftersom teknik och system idag behöver interagera med varandra. Hur det kan göras på bästa sätt kommer undersökas i det nya forskningsprojektet ”Harvesting value from Big Data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework”.
– Målet med projektet är att stärka de industripartners och akademin som deltar genom att skapa en samarbetsram som innehåller verktyg och metoder för att förbättra produktutvecklingsprocesserna, säger Lasse Bjørkhaug.

ANPASSNING AV DATA TILL ANVÄNDARNAS BEHOV
Förutom att skapa en samarbetsram ska projektet också titta närmare på hur information från data kan anpassas till användarna. Dessutom ska man ta fram och validera en process som säkerställer att företag effektivt kan använda big data i samskapande processer, när tekniken behöver kunna interagera.
– I dag är tillgången till data enorm, och med rätt tillvägagångssätt och rätt algoritmer kan norska företag strukturera och dra nytta av big data på ett sätt som kan ge avgörande konkurrensfördelar på en internationell marknad, säger Kristin Falk, professor på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Tillsamman med ELOP utvecklar Semcon en helt ny typ av betongskanner, vilket är ytterligare ett exempel på den kreativa kraften som finns i bolaget i samband med produktutveckling.

TOLV PARTNERS I PROJEKTET
Forskningsprojektet är den andra fasen av programmet ”Human Systems-Engineering Innovation Framework” (H-SEIF), med syfte att göra produktutveckling mer fokuserat på användarnas behov. Totalt kommer tolv partners vara en del i projektet, bland annat USN där Semcon har ett nära samarbete med Campus Kongsberg.
– Det är väldigt viktigt för oss att hela tiden hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen för att kunna erbjuda våra kunder teknik i framkant. Att få driva det här projektet skapar stora möjligheter framåt, både för alla deltagare i projektet men också för Semcons kunder, säger Lasse Bjørkhaug.

Kristin Falk, professor hos projektpartnern USN.

Semcon har tilldelats medel från Forskningsrådet i Norge för forsknings-projektet, som kommer att drivas av Semcon i samarbete med USN och kommer att löpa över tre år.
Övriga partners är Arkitekt och Design Högskolan i Oslo, Ulstein Gruppen, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, ETH Zürich, Indra Navia, Kongsberg Innovasjon, Chalmers Tekniska Högskola, Statens Kartverk i Norge och TechnipFMC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title