Annons

CONVERGENT MODELING: Siemens tar Parasolids kärnteknik till högre nivåer i nya version 32

Det är en av världens vanligaste geometrikärnor på CAx-området, Siemensägda Parasolid, som nu kommer i en ny version – V32. Bland användarna av denna klassiska kärnteknologi finns t ex Dassaults SOLIDWORKS, Siemens egna Solid Edge och ca 350 andra mjukvaror inom CAD, CAE (Simulering & Analys), AEC och CAM. Det fungerar så att alla dessa olika lösningar licensierar in Parasolid, vilket förstås är en bra sak i den diversifierade värld där kompatibilitet är av största vikt för att produktutvecklingsarbetet ska fungera smidigt. Ju fler som använder samma kärnteknologi, desto enklare blir det att flytta modeller mellan olika produkter.
I den nya V32-versionen är förbättringar av ”convergent modeling-tekniken” den kanske mest intressanta nyheten.

När Siemens Digital Industries nu introducerar den uppdaterade versionen av Parasolid är förbättringarna inom ”convergent modeling-teknologin” en huvudpoäng. Det intressanta är att denna nu fungerar också på modeller som innehåller en blandning av fasett B-rep-ytor och klassiska B-rep-ytor, vilket hjälper till att möjliggöra effektivare arbetsflöden i ett brett spektrum av applikationer.
Ett exempel är inom generativ design, där nya produkter autonomt utvecklas för att ta sig över designbegränsningar. Här kan ”convergent modeling” återställa exakta, klassiska ”mating-kopplade” ytor till en modell som har genomgått fasbaserad topologioptimering.
I ”reverse engineering-processer” kan den nya tekniken användas för att lägga till exakta analytiska ytor till skannade data till delar som ska tillverkas på nytt.

En klassisk Parasolid-modell (till vänster) är fasetterad för topologioptimering (mitten) och laddas sedan in igen i Parasolid som en fasetterad modell där klassiska plana och cylindriska ytor återställs för ”matening” med andra komponenter, vilket skapar en blandad modell (till höger).

Avfasningar och booleanska operationer
Här är några andra förbättringar:
• Vid skapandet av en avfasning kontrolleras storleken på en avfasningen och diagnostisk information returneras om den är för stor för den omgivande geometrin.
• Diagnostisk information returneras också om kantöverlappning eller tillslutning har utökat ett avfasningsavstånd utanför dess ”naturliga” bredd.
• Ytblandningar är nu möjliga på konfigurationer där flera ytor (”blendfaces”) måste förenas genom att förlänga en gemensam, täckande yta.
• Ett nytt alternativ lagts till för att ge spårningsinformation för nya regioner som skapats under booleska operationer, vilket gör att varje skapad region kan spåras tillbaka till dess ursprungsregion.
• En ny typ av klämma (”clamp”) kan anges vid tillämpning av derivatvillkor på ”loftade” kroppar. Kompositklämmor kombinerar vektorklämmor och yt- och plana klämmor som ger kontroll av loftningars flödeslinjer i tangentplanet för klämytan eller planet.

Avslutningsvis ska konstateras att Parasolid som geometrisk modelleringskärna alltså används i Siemens egen Solid Edge-mjukvara liksom i CAD-flaggskeppet NX. Men den är också kärnan i Xceleratorportföljens öppna och flexibla ekosystem.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title