Annons

SIMULERING & ANALYS: MathWorks släpper uppdaterade versioner av MATLAB och Simulink

När det gäller dessa båda MathWorks-mjukvaror brukar de betraktas som närmast ett tvillingpar, sett utifrån komplementära funktioner som bildar en bred helhetslösning. MATLAB är i detta språket för ingenjörer och forskare och kan ses som en programmeringsmiljö för algoritmutveckling, dataanalys, visualisering och numerisk beräkning. Detta emedan Simulink är en blockdiagrammiljö för simulering och modellbaserad design av multidomän- och inbäddade tekniska system.

I Simulink Onlinekan man visa, redigera och simulera Simulink-modeller via webbläsare.

REDIGERA OCH SIMULERA SIMULINK-MODELLER I WEBBLÄSAREN
Så, vad har vi då att lägga upp på bordet i nyhetsväg?
Bland hundratals nya och uppdaterade funktioner lägger MATLAB till nya bubbel- och svärmdiagram, möjligheten att undersöka om och på vilket sätt filer skiljer sig åt men också sammanföra App Designer-appar med MATLAB Comparison Tool (ett jämförelsesverktyg) och anpassningsbara figurikoner och komponenter till MATLAB-appar.
Förutom att med Simulink Online för att visa, redigera och simulera Simulink-modeller via webbläsare, lägger R2020b till möjligheten att generera kod upp till dubbelt så snabbt för refererade modellhierarkier i Simulink och inkluderar dessutom en ny automatiseringsfunktion, som hjälper till att automatisera kontinuerliga integrationsarbetsflöden.

ANDRA HÖJDPUNKTER I 2020b-VERSIONERNA
· AI och Deep Learning
Den nya Deep Learning HDL-verktygslådan ger algoritmutvecklare och hårdvarudesigners funktioner och verktyg för att prototyper och implementering av deep learning-nätverk på FPGAs och SoCs. Det ger förbyggda bitströmmar för att köra en rad olika djupinlärningsnätverk på Xilinx- och Intel FPGA- och SoC-enheter som stöds. Profilerings- och uppskattningsverktyg hjälper till att anpassa ett djupt inlärningsnätverk genom att man via detta kan utforska design, prestanda och resursanvändningsavvägningar.
Genom att använda Deep Learning HDL Toolbox kan ingenjörer anpassa hårdvaruimplementeringen av sina deep learning-nätverk och generera bärbar, syntetiserbar Verilog- och VHDL-kod för distribution på valfri FPGA med HDL-kodare och Simulink.

Vidare från och med R2020b stöd för Deep Learning Toolbox Simulink med Image Classification och Network Prediction-block för att simulera och generera kod för ”deep learning-modeller”.
annat handlar om att uppdateringar av Experiment Manager-appen stöder träning av flera deep learning-nätverk parallellt och justering av hyperparametrar med Bayesian-optimering. Deep Network Designer-appen kan nu ”träna” nätverk för bildklassificering, semantisk segmentering, multipelinmatning, minnesutrymme, bild-till-bild-regression och andra arbetsflöden.

Simulation 3D Lidar-blocket ger ett gränssnitt till lidarsensorn i en 3D-simuleringsmiljö. Denna miljö återges med Unreal Engine från Epic Games. Blocket returnerar ett punktmoln med angivet synfält och vinkelupplösning. Du kan också mata ut avstånden från sensorn till objektpunkter. Dessutom kan du mata ut sensorns plats och orientering i scenens världskoordinatsystem.

· Autonoma system
Två nya produkter och en större uppdatering för autonoma system ingår i R2020b.
Lidar Toolbox är en ny produkt som tillhandahåller algoritmer, funktioner och appar för att designa, analysera och testa lidar-processystem.
UAV Toolbox är en ny produkt, som tillhandahåller verktyg och referensapplikationer för att designa, simulera, testa och distribuera obemannade flyg- och drönarapplikationer. Uppdateringar av sensorfusions- och spårningsverktygslådan inkluderar möjligheten att spåra objekt med hjälp av den nätbaserade ”random finite set” (RFS)-spåraren och möjligheten att skapa banor med hjälp av jordcentrerade vägmarkeringar, ”waypoints”.

Flera intressanta nyheter finns i Roadrunner Scene Builder.

· Fordon
För bilindustrin automatiserar den nya RoadRunner Scene Builder-produkten, en del av RoadRunner-produktfamiljen, skapandet av vägnätverk från HD Maps.
AUTOSAR-blockuppdateringar möjliggör användning av schemaversion 4.4 för import och export av ARXML-filer och generering av AUTOSAR-kompatibel C-kod.
Här erbjuds också Linux-körbara filer för adaptiva modeller, vilket hjälper till att skapa en AUTOSAR-anpassningsbar körbarhet, som körs som en fristående applikation.
Vehicle Dynamics Blockset inkluderar nu möjligheten att implementera 6DOF-släpvagnar och fordon med tre axlar och Simulink 3D-block som ger möjlighet att visualisera traktorer och släpvagnar i Unreal Engine 3D-miljö.

R2020b-versionerna är nu tillgängliga över hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title