Annons

SIMULERING & ANALYS: Ökad användarvänlighet viktig poäng i ny version av Modelon Impact

Det här är alldeles utmärkt i en tid när komplexiteten i det som ska simuleras, testas och valideras tenderar att bli allt tuffare. Att hålla inträdesbarriären så låg som möjligt med gränssnitt och lösningar där användare kan komma åt modeller via ett visuellt ”dra-och-släppa-gränssnitt”, som möjliggör intuitiv inblick i det underliggande systembeteendet, är ett adelsmärke i Modelon Impact.

Johan Windal, produktansvarig Modelon Impact.

LÄTTILLGÄNGLIG OCH VISUELLT VASS ANVÄNDARUPPLEVELSE
Eftersom modellerna är ekvationsbaserade och objektorienterade kan samma modell användas för flera analyser – dynamisk och steady-state-simulering, optimering och så vidare – utan det tråkiga arbetet med att implementera den nya modellen.
”När man arbetar i Modelon Impact kan team omedelbart dra nytta av hela serien av Modelon-bibliotek utan att oroa sig för uppdateringar och licensiering. Varje avdelning i en hel organisation kan samarbeta och utvecklas från början och implicit förlita sig på samma ’enda källa till sanning’ och därmed minska felkommunikation, korrigeringar i sista minuten och upptagen arbete,” skriver Modelons Johan Windal i en bloggpost. Windal är produktansvarig för Impact.
Han noterar också att, ”vad världen behöver är ett integrerat fysiskt modelleringsverktyg med flera domäner, ett som erbjuder en tillgänglig modern användarupplevelse.”
Som sagt, viktigast av allt är att Modelon Impact stöder utvecklingen av anpassade webbappar, tillgängliga för alla, oavsett utbildning och erfarenhet. Konsulter och säljteam i fält, eller till och med kunder, kommer att kunna komma åt komplexa multisystemsimuleringar lika enkelt som de skriver in siffror i en miniräknare eller ett kalkylblad.
Nedan följer några av Modelon Impacts 2021.0 höjdpunkter, som Windal presenterar dem.

FORDONSDYNAMIK BIBLIOTEK TILLGÄNGLIGT
Modelons Vehicle Dynamics Library är sömlöst integrerat och tillgängligt i 2021.0-lösningen. Nu får användarna tillgång till Modelons omfattande bibliotek – som Windal betecknar som ”världsklass” – med fördefinierade fordonskomponenter, relaterade till mekanisk design och styrdesign.

AIRCRAFT DYNAMICS BIBLIOTEK TILLGÄNGLIGT
Modelons Aircraft Dynamics Library är sömlöst integrerat och tillgängligt med Modelon Impact 2021.0. Användare kan nu använda det omfattande biblioteket med fördefinierade komponenter för att designa och bedöma hela flygplanspaketet – hybridelektriska framdrivningskoncept, flygdynamik, detaljerad design och analys av landningsställ och prestanda för komplexa flygplanssystem.

STÖD FÖR STORASKALIGA PARAMETERSVEP
Modelon Impacts nya mikrotjänstarkitektur gör det möjligt för användare att distribuera kompilerings- och simuleringsjobb i ett kluster – genomföra större simuleringar snabbare. Användare kan dra nytta av sånt som…
• …att skapa experiment – definiera sekvensen, hantera experiment och spara tillbaka till modellen.
• …att filtrera resultat – filtrera med en vy eller ett textmönster för att styra storleken på resultatet.

API ACCESS SUPPORT
Användare kan med den nya versionen koppla, programmera och interagera med Modelon Impact med hjälp av Python Client Library. Genom att installera Modelon Impact Python-paketet kan användare skapa och automatisera anpassade arbetsflöden.

ADDERADE FUNKTIONSTILLÄGG OCH FÖRBÄTTRINGAR
• Förbättrad prestanda – bra förbättring som tillhör standardåtgärderna för alla uppdaterade versioner
• Snabbt användargränssnitt – öppna stora modeller snabbt, aktiverat av den nya arkitekturdesignen
• Snabbare sammanställning – med en effektivare kompilator
• Snabbare simulering – effektivare kodgenerering
• Support för modellutnyttjande
• Dynamisk optimeringsverktygskedja uppgraderad till Python 3
• Stöd för dynamisk optimeringsverktygskedja för krypterade bibliotek
• Skriptsupport för FMU-sparstatus
• Förbättrad plottfunktion
• Utforska orsak och verkan med hjälp av xy-plot
• Jämför resultat mellan modeller med hjälp av pin plot koncept
• Förbättrad användbarhet
• Parameterdialog – stöd för att ändra parametertyper
• Förbättrad versionhantering – växla mellan biblioteksversioner med hjälp av en rullgardinsmeny
• Stöd för ”Imperial units” – större uppsättning enheter att välja mellan
• Stöd för mallar – konfigurera mallar för ett effektivare arbetsflöde
• Exportera en FMU från användargränssnittet
• Ny ikonredigerare – skapa ikoner för dina modeller – rita eller importera din egen bild
• Ny dokumentationsredigerare – skriv och bädda in dokumentation i din modell

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title