Annons

Ska Volvo Cars och Geely gå ihop för att senare börsnoteras?

Bland fördelarna lyfter man fram att det tänkta kombinerade bolaget skulle ha tillgång till den globala kapitalmarknaden genom Hong Kong och i förlängningen finns även en avsikt att notera bolaget även i Stockholm.

Gemensam arbetsgrupp tar fram ett förslag
I ett första skede ska man nu förbereda ett förslag till sina respektive styrelser för Volvo Cars och Geely. Detta görs genom att man skapar en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till styrelserna.
– En kombination av de två företagen skulle resultera i en stark global grupp. Vi ser fram emot att samarbeta med Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Cars, för att ytterligare undersöka denna möjlighet med målet att stärka synergierna inom koncernen samtidigt som konkurrensfördelen och integriteten för varje enskilt varumärke upprätthålls, säger Li Shufu, ordförande från Geely Holding Group.

Styrelsegodkännanden
En transaktion skulle genomföras i enlighet med reglerna för notering av värdepapper på börsen i Hong Kong Limited och vara föremål för ömsesidigt överenskomna villkor, godkännanden av respektive styrelser och aktieägare i Geely och Volvo Cars, myndighetsgodkännanden och rådande marknadsförhållanden.
Det ska bli intressant att se vart den propå man nu offentliggör kommer att leda till. Men om Li Shufu vill att det hela ska äga rum, så lär det hända.
– Ambitionen är att ha det klart innan årets slut, kommenterar Stefan Elfström på Volvo Cars pressavdelning.
Hur det hela ser tidsmässigt återstår att se, men en eventuell börsnotering lär hur som helst inte hinnas med i år och någon exakt tidsplan har man ännu inte tagit fram.

I fjol sålde Geely och Volvo Cars tillsammans drygt två miljoner bilar, varav Volvo Cars strax över 700 000 fordon.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title