Annons

Stark Autodesk-rapport 2023 och beröm till svenska storkonsulten Swecos sylvassa molnlösningar

PLM-, CAD- och AEC-giganten inom produktutveckling, Autodesk, har presenterat ett mycket starkt finansiellt resultat för sitt fiskala helår (FY) 2023.
De totala intäkterna var 5,01 miljarder dollar, motsvarande nära 53 miljarder svenska kronor. Detta innebar en valutajusterad ökning med 14 procent. Intressant är att de återkommande intäkterna utgjorde 98 procent av totalen, vilket förstås är en god indikation på en lyckad övergång till SaaS-modellen, som bolaget var tidigt ute med bland PLM-aktörerna. Under året fick bolaget vidare ihop över 700 000 nya abonnemang och totalen landar därmed på drygt 6,7 miljoner.
Tittar man på bolagets olika produktgrupper så är AEC det största området för bolagets produkter. Under fiskala 2023 drog AEC-biten in ca 2,3 miljarder dollar, motsvarande runt 24 miljarder kronor. En tillväxt med 16 procent jämfört med FY 2022. För svenskt vidkommande kan här noteras att Autodesk-chefen, Andrew Anagnost, under en på rapporten uppföljande frågestund tog upp konsulten Sweco som ett exempel på sylvasst utnyttjande av Autodesks mjukvaror:
- Vi ser en stark tillväxt inom AEC, som drivs av att kunder konsoliderade sig på våra lösningar för att koppla ihop tidigare slutna arbetsflöden i molnet. Sweco, Europas ledande arkitektur- och ingenjörskonsult, kopplar samman vår portfölj av produkter, från Spacemaker och Revit till Autodesk Construction Cloud och Innovyze, för att effektivisera allt från transport och energianvändning till belysning och vattenflöden. Sweco har en blomstrande hållbarhetspraxis. Deras nya digitala tjänst, Carbon Cost Compass, som är byggd på Autodesk Platform Services, hjälper kunder att modellera och beräkna koldioxidavtrycket och kostnaderna för olika typer av byggnader, sa Anagnost.
Näst största intäktsmässiga programgrupp var flaggskeppet på CAD-sidan, AutoCAD och AutoCAD LT, som stod för nära 1,4 miljarder dollar, motsvarande nära 15 miljarder kronor. Upp 11 procent jämfört med FY 2022.
Detta emedan det för PLM-, CAx- och tillverkning mest intressanta mjukvaruområdet, MANUFACTURING, drog in ca 978 miljoner dollar (drygt 10 miljarder kronor), en ökning med 12 procent jämfört med FY 2022.

Anagnost fortsatte med att kommentera detta med uppkopplade digitala arbetsflöden i molnet:
– När vi levererar nästa generations teknologi och tjänster till våra kunder kommer omvandlingstakten inom och mellan de branscher vi betjänar att accelerera, vilket genererar stora nya tillväxtmöjligheter för Autodesk, sa Anagnost, och tillade att, ”vi började se förändringen mot uppkopplade digitala arbetsflöden i molnet inom produktdesign och tillverkning, sedan i arkitektur, följt av byggnadsteknik och på senare tid konstruktion. Och vi ser nu växande fart hos ägarna.”

Autodeskbasen Anderw Anagnost.

God tillväxt-potential när OEM-företag börjar koppla ihop fabriker i molnet
När det gäller MANUFACTURING-sidan så täcks området mjukvarumässigt in av framför allt följande Autodesk-lösningar: Fusion 360-plattformen, Alias (konceptmodellering/visualisering), Inventor (CAD), Vault (PDM), CFD (Simulering), Moldflow (formsprutningssimulering) och Product Design & Manufacturing Collection (med bl a Inventor Nastran, CAM och Factory Design Utilities).
På detta område pekade pekade Anagnost på att Tata Steel, en av världens ledande ståltillverkare, använt boilagets lösningar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för att etablera nya verksamheter. För att optimera effektivt mellan sina utrustnings-, civil-, struktur- och anläggningsinfrastrukturteam använder ocvkså Tata Steel Autodesk AEC och Manufacturing Collections och Vault. Genom integrationen av data från olika leverantörer på en enda plattform, utnyttjar Tata Steel simulering och clash-detektering i en virtuell miljö, vilket eliminerar potentiella konflikter som kan ha en enorm inverkan om de uppstår under fysisk installation.

Fusion 360 är en omfattande plattform för produktutveckling som byggts i molnet. Med Fusion 360 får man tillgång till allt från traditionella CAD-/CAM-verktyg och verktyg för simulering och datahantering till en samarbetsvänlig miljö. Allt är samlat på ett och samma ställe och alla verktyg och funktioner är sammankopplade med varandra. De användare som prenumererar på Autodesk Product Design & Collection har automatiskt åtkomst till plattformen.

Autodeskbasen berörde även automotiveområdet på MANUFACTURING-sidan och konstaterade att bolaget fortsätter att stärka och utöka sina partnerskap, både inom och utanför designstudion, allteftersom OEMs transformerar och kopplar samman fabriker.
– Kunderna börjar också slå samman sina arbetsflöden för design, tillverkning och produktionsledning med Fusion och Prodsmart, fortsatte Andrew Anagnost. Under fjärde kvartalet bytte en tillverkare baserad i Storbritannien, som har mer än fördubblats i storlek under de senaste 18 månaderna, från en konkurrents CAD-verktyg till Fusion 360 och tillägg för dess integrerade CAD- och CAM-kapacitet. Med Prodsmart som en del av sin uppkopplade plattform kan kunden omedelbart generera en stycklista efter att ha skapat en design och länka direkt till lager, vilket eliminerar tråkigt arbete och sparar tid för mer värdefulla möjligheter.

MAKE-plattformen ökar kraftfullt
En intressant trend är att Autodesk MAKE-plattformen ökat kraftigt på intäktssidan. FY 2023 slutade intäkterna relaterat till MAKE på 452 miljoner dollar, en ökning med hela 24 procent (valutajusterat). MAKE är bolagets digitala plattform som knyter samman design, simulering, vertygsframställning och bearbetning. Sju olika Autodesk mjukvaror ingår i denna framför allt tillverkningsrelaterade plattfrom: Netfabb (additiv tillverkning), PowerMill (subtraktiv tillverkning), Fusion360 (designplattformen), FeatureCAM, Moldflow (plastinsprutningssimulering), HSMWorks (CAM), PowerShape (för att skapa och redigera 3D-geometrier för höghastighets, fleraxlig CNC-bearbetning).

Autodesk’s MAKE, som är en digital plattform som kombinerar ihop en rad verktyg relaterat till tillverkning, ökade intäkterna med 25 procent.

Nio affärer på över en miljon dollar under 2023
Totalt är Autodesk efter fjärde kvartalet FY 2023 uppe på 223 000 Fusion 360-prenumeranter. Anagnost igen:
– Vi fortsätter att se styrka i PLM, undertecknade vårt största affär för molndatahantering någonsin och växte mer än 30 procent under kvartalet. Och slutligen fortsätter vi att arbeta med icke-kompatibla användare för att hitta flexibla och kompatibla lösningar som säkerställer att de har tillgång till den senaste och säkraste programvaran. Under kvartalet stängde vi nio affärer över 1 miljon dollar och 23 affärer över 500 000 dollar med våra initiativ för licensefterlevnad.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title