Annons

Stark framtidstro trots de tuffa tiderna: Vad tycker Volvochefen om Teslas nya el-lastbil?

Allmänt gäller hur som helst framåt att satsningen på att investera i elektrifierings-, automatiserings- och online-lösningar fortsätter. Målsättningarna är högt ställda och man kommer inom Volvo Lastvagnar att kunna få ihop ett komplett program med elektriska lastbilar för den europeiska marknaden.

PROBLEM HOS UNDERLEVERANTÖRER
När det gäller produktionen under helåret 2020 säger Lundstedt att man skapat lösningar för följsamhet i tillverkningsprocesserna, agilitet att skala upp eller ner vartefter behoven kräver det alltså.
– Vi har jobbat väldigt hårt på att skapa följsamhet och flexibilitet i våra industriella system, från den tuffa totala nedstängningen under Q2 till restriktionerna lättade under Q3, säger han. Organisationen har gjort ett väldigt bra jobb när det gäller följsamhet, kostnader och volymer.

Han konstaterar också att man är mycket nöjd med att ha kunnat hålla igång koncernens serviceaffär under de tuffa tiderna.
Men som sagt, Volvo står inte ensamma i produktionskedjan; man är beroende av att saker och ting fungerar som de ska hos underleverantörerna. Här varnade Volvochefen för att produktionsstörningar kan uppstå.
– Situationen är ansträngd i många delar av leverantörskedjan och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader, sa han och tillade:
– För närvarande finns det en global brist på halvledare för många branscher som ingår i elektroniska kretsar, vilka i sin tur ingår i styrsystem och så vidare. Hem- och distansarbete har här bl a bidragit till att skapa vissa flaskhalsar här. Som en konsekvens kommer vi att tvingas anpassa produktionen åtminstone under kvartal ett.
Han flaggade till och med för att det kan bli frågan om kortare produktionsstopp.
– Ett av problemen med den här typen av globala flaskhalsar är att framförhållningen är väldigt kort.

Volvo har kommit igång med produktionen och marknadsintroduktionen av elbaserade lastbilar, säger Martin Lundstedt, som också menar att den konkurrerande lösning som Tesla ska introducera senare i år bara är en inspirerande konkurrens. ”För hållbara transporter är fler aktörer som konkurrerar något som driver fram en ännu mer innovativ utveckling,” säger han.

STARK TEKNIKBAS OCH EN RAD INNOVATIONER UNDER 2020
Utöver detta räknar Lundstedt med att den pågående Covid-19-pandemin fortsätter att skapa osäkerhet.
– Detta kan i sin tur leda till nya inskränkningar för samhällen och företag, vilket kan påverka oss, våra affärspartners och våra kunder. Men den stora bilden är också att vi ser en bra återhämtning och behoven av transporter och annat relaterat till detta kommer att öka.
– Vi har också en stark teknikbas och det är viktigt i en tid när vi går mot en spännande utvecklingsfas där förnyelsebara bränslen, hållbara transportsystem och bättre möjligheter att kombinera affärsmodeller och teknologier, o s v, kommer att sätta prägel på utvecklingen. Här har vi under det gångna året kunnat visa upp en mängd innovationer. Vi ser kort sagt fram emot att få bidra med våra lösningar till det fossilfria framtidssamhället. Till 2040 måste hela världen ha denna typ av fossilfria lösningar. Här måste Europa gå före.

Hur ser Volvo-chefen på konkurrensen från andra tillverkare, framför allt då den typ av ellastbilar som Elon Musk och Tesla presenterat? Bolaget ska komma med denna mot slutet av året enligt planerna. Oroligt?
– Vi ska börja med att konstatera att Tesla pratat om denna länge och nu är man framme vid att presentera en färdig lastbil. Vi har levt i en global konkurrens i hundra år, och vi välkomnar konkurrens. Det driver innovation och driver oss att stå på tå. Konkurrens på ellastbilsområdet är i detta en positiv faktor. Vi tror på fossilfria transporter och det som händer nu ger många inspirerande signaler till ekosystemet när det gäller sånt som infrastruktur för laddning, eller hur kapaciteten för grön el-generering ska se ut och även det som vi satsar hårt på tillsammans med Daimler, vätgasgenererad el.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title