Annons

SUCCÉSATSNING inom AUTOMATION: ABB-robot och flexibel fleroperationssvarv lyfter Fagerstabolaget Grantek

Den automationslösning som Grantek investerat i är en ABB FlexLoader SC6000, en nyckelfärdig lösning som projektanpassats för att de bearbetade ämnena som matas ut ska vara redo att paketeras och levereras till kund. Denna standardcell innehåller en ABB-robot IRB 4600 där FlexLoader Vision skapar förutsättningarna för flexibiliteten via enkla inlärningar av nya ämnen och snabba omställningar. För att ytterligare underlätta inlärning av nya ämnen valde Grantek även optionen parameterisering av kutsämnen och liggande axlar till FlexLoader Vision.

Standardcellen innehåller en ABB-robot IRB 4600 där FlexLoader Vision skapar förutsättningarna för flexibilitet

TURNKEY-LÖSNING FRÅN ABB OCH DMG MORI
Robotcellen är en turnkey-lösning från ABB där ett nära samarbete med företaget DMG MORI resulterade i ett bra helhetskoncept för Grantek. DMG MORI:s CTX beta 1250 TC är likt robotautomationslösningen en högst flexibel standardprodukt. Deras fleroperationssvarv är gjord för att hantera Granteks variation av arbeten i en och samma cell – det vill säga genom svarvning, fräsning, borrning och gängning bearbetas Granteks detaljer fullt färdiga i samma enhet.
Det är just detta starka samarbete mellan ABB och DMG MORI som man menar, ”skapar en trygghet i stora investeringar, där man vill implementera ny teknik.”Vi bestämde oss för en ‘high end’-lösning som vi visste skulle klara toleranser och avancerad bearbetning med hög automationsgrad, men samtidigt kunna öppna upp cellen så att vi kan köra styckevis och prototyper. Den här lösningen är helt fantastisk på det viset, att den är så flexibel att vi kan köra manuellt och full automation i samma maskin, säger Kjell Granqvist.

AUTOMATION ÖPPNAR MÖJLIGHETER
Att investera i en robot visade sig bli ett rejält tekniksprång för Fagerstaföretaget. Från att enbart leverera specialjobb på avrop från kund, så kan Grantek nu även tillverka artiklar på seriebasis. Automatiseringen har öppnat möjligheter som tillverkning av svårare artiklar, mer avancerad bearbetning och även att kunna köra i skift.
– Vi gjorde den här investeringen för att vi ville komma in på en ny marknad. Nu kan vi tillverka på ett helt annat sätt än vad som var möjligt förut. På dagtid kör vi kanske tio-tolv specialdetaljer, sedan kan vi skifta om och köra serieproduktion nattid. För ett så litet företag som oss är det stor skillnad i konkurrenskraft att obemannat få ut mer av dygnets timmar”, säger Kjell Granqvist.

KREATIVT MED KAPACITET FÖR MER DETALJER I ARBETET. – Detta exempel visar också hur robotar och avancerad teknik kan användas över ett brett spann av företag – både stora och små, menar ABBs säljansvarige för området, Martin Jönsson.

EN VERKSAMHET MED ANOR
Grantek startades som en mekanisk verkstad av Kjell Granqvists farfar på 1940-talet. Sedan dess har tekniknivån i företaget höjts rejält, men beslutet att automatisera var ändå ett stort steg att ta, både tekniskt och resursmässigt. Det goda leverantörssamarbetet runt installationen underlättade, men det har krävts mycket programmering och många lärtimmar för att kunna bearbeta detaljerna på rätt sätt.

Från ABBs synvinkel blir investeringen ett gott exempel på värdet av denna sorts automation även för mindre bolag:
– Vi är väldigt glada över denna leverans som bidrar både till en flexibel tillverkning och ökad konkurerrenskraft för Grantek. Detta visar också hur robotar och avancerad teknik kan användas över ett brett spann av företag – både stora och små, säger Martin Jönsson, säljchef, ”Global Solution Center, Machine Tending”, på ABB Robotics & Discrete Automation.

Till saken hör att den svensk-schweiziska koncernen är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och har levererat över 500 000 robotlösningar. Man har också fler än 10 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title