Annons

Eurostep i PLM-partnerskap med kinesisk flygindustrijätte

Svenska mjukvaruutvecklaren Eurostep har ingått ett viktigt partnerskap på den kinesiska marknaden kring sin standardsbaserade PLM-lösning ShareAspace. Och det är ingen obetydlig spelare man inleder ett samarbete med: AVIC Digital är den stora kinesiska flygplanstillverkarens, AVIC (The Aviation Industry Corporation of China), division för PLM, systems engineering och andra IT-bitar. Partnerskapet tar primärt sikte på att förse kinabaserade flygindustrier med integrationslösningar och poängen är att ShareAspace blir bron som knyter ihop system och datautbyte.
- Behovet av att integrera och samarbeta inom organisationer och i externa företagsnätverk ökar snabbt i Kina, säger Håkan Kårdén, VD Eurostep Group. Eftersom Kina går in i ett läge med avancerad systemteknik och PLM-samarbete finns det en marknad för ShareAspace och standarder som PLCS (Product Life Cycle Support) för att möjliggöra modellbaserade företag och utvidga detta över värdekedjan.

Det stora AVIC grundades 2008 genom omstruktureringen och konsolideringen av Kina Aviation Industry Corporation Ⅰ (AVIC ) och Kina Aviation Industry Corporation Ⅱ (AVIC Ⅱ). Organisationen är inriktad på aerospacesegmentet och erbjuder kompletta tjänster till kunder inom många sektorer – från forskning och utveckling till drift, tillverkning och finansiering. AVICs affärsenheter omfattar också en hel del, som försvar, transportflygplan, helikoptrar, flygplan och system, allmän flygning, forskning och utveckling, flygprovning, teknik och konstruktion. Bolaget har över 100 dotterbolag och mer än 450 000 anställda.
I denna gigantiska organisation stöder AVIC Digital företagsgruppen med IT och kunskap inom systemteknik, PLM och annat.


Mer om Eurostep och ShareAspace.
Med detta sagt står det klart att detta avtal komma att betyda en hel del för Eurostep. Bolaget, med huvudkontor i Stockholm, har i dagsläget 80 anställda och finns representerat med dotterbolag i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Finland, Tyskland och USA. På kundlistan hittar man stora företag och organisationer i flera branscher, inklusive flyg-, bil-, försvars-, energi-, högteknologiska och bygg- och anläggningsarbeten. Företag som BAE Systems, Renault Group, Saab, Scania, Siemens, Volvo och försvarsorganisationer i bl a Frankrike och Sverige (FMV) använder sig av ShareAspace-lösningen.
Mjukvaran bygger på ISO-standarder som STEP AP242 och PLCS. De tjänster som associeras till mjukvaran sträcker sig från förstudier till implementering och support av system.
I familjen ShareAspace finns InReach, InControl och InLife. InReach syftar till samarbete mellan aktörer som behöver dela teknisk information (PLM, ERP, MRO, etc.) med partners, leverantörer och kunder. InControl hjälper till att automatisera samarbetet med dataspridning över flera system med hjälp av masterdatahantering (MDM). InLife hanterar produktinformation relaterat till produkter i drift.

AVIC rullade under förra året ut denna skapelse som är världens största amfibieflygplan.

Vad innebär samarbetsavtalet med AVIC Digital? Man kan konstatera att bolaget har förbindelser med många av de ledande tekniska mjukvaruorganisationerna inom PLM och systemteknik. Inom det gigantiska AVIC förekommer givetvis en omfattande  och som alltid i dessa storbolagssammanhang, disparat flora av programlösningar och plattformar. Som med Airbus och Boeing finns alla de stora PLM-spelarna finns representerade och man har annonserat samarbeten med såväl IBM som Dassault Systemes.

Självklart finns det här ett djupt behov av att stödja systemteknik (systems engineering), PLM-samarbete och integration över produktens livscykel.
Till bakgrunden hör att de traditionella PLM-leverantörerna ofta erbjudit mycket komplexa produkter; lösningar som haft en tendens att innehålla upplägg som i första hand varit avsedda för internt bruk och inte varit utformade för externa företagsnätverk, joint ventures och integration mellan system från lokala leverantörer. Det är här Eurostep kommit in på banan med ShareAspace i och med lanseringen av en out-of-the-box-lösning som förbättrar samarbetsmöjligheterna med säkerhet i fokus.

Exempel på gränssnitt i ShareAspace.

Löser problemet med proprietära format inom PLM. En del av problematiken på PLM-området har varit de utvecklare som satsat hårt på proprietära format. Något som för med sig risker som att produktdata blir ”inlåsta”, svåra att byta ut eller hopplösa att använda i samverkan med andra. Eurostep har adresserat detta och har genom deltagande i utvecklingen av internationella standarder (STEP och PLCS) byggt ShareAspace för öppenhet och samverkan. Men hanterar data på standardformat men kan även öppna upp format från andra leverantörer och hantera både standarder och originalfiler. Därmed har man fått fram lösningar för datautbyte och delning som bygger på standarder som alla kan läsa och som håller över tid. Världen förändras, dataformaten också, och en del av problemställningen handlar om att kunna säkra format och kompabilitet som håller över tid. Ett flygplan, exempelvis, ska inte bara produktutvecklas, det ska tillverkas, underhållas, repareras och annat. Därför måste produktdata ha en långsiktig integritet och vara relevanta för användning långt över 50 år.

Håkan Kårdén är Eurostep Groups koncernchef.

ShareAspace adderar möjligheten att inte bara säkra formatens läsbarhet, utan kan också i förlängningen tillse att samarbetspartners över en produkts livscykel kan samverka och ändå behålla befintliga system och processer.

Eurostep och deras affärspartners kompletterar ShareAspace-produktpaketet med specialiserade tjänster. Och man har som sagt fått flera utmärkelser, inklusive erkännanden som Microsoft Global Partner Award och som ”Cool Vendor” av analytikern Gartner.

Blickar framåt och mot Kina. Vad det nya partneravtalet med AVIC Digital leder till framöver återstår att se, men klart är att det i sin förlängning kan bli en stor framgång för den svenska mjukvaruutvecklaren.

– Vi ser fram emot att gemensamt växa genom bra affärer i Kina baserat på unika färdigheter och nätverk av AVIC Digital och Eurosteps program och tjänster, säger Kårdén.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title