Annons

Llentab: ”IFS bästa matchning för vår fortsatta expansion”

Svenska stålföretaget Llentab expanderar snabbt. Bolaget bygger hallar i stål och plåt och har all sin tillverkning i bohuslänska Kungshamn. Företaget sysselsätter runt 300 personer och under sin snart 50-åriga historia har Llentab levererat mer än 10 000 byggnader.
Med de senaste årens expansion som bakgrund, både på den svenska marknaden och internationellt, stod det klart att Llentab behövde uppgradera sina interna system. Målet var att att skapa en enhetlig plattform för försäljning, projektledning, ekonomi, HR och andra affärsfunktioner.
Efter utvärdering föll valet på IFS Applications 10.

Sedan starten 1972 har Llentab utvecklats från ett litet byggföretag till en internationell koncern med dotterbolag i sju länder. Llentab kontrollerar hela processen kring leveransen av stålhallar, från den första skissen av kundens idé till tillverkning och montering av byggnaden.
Ett brett åtagande som visar sig vara kommersiellt mycket framgångsrikt. Llentabs CIO, Mikael Bergman, förklarar:
– Vår nuvarande IT-miljö är fragmenterad och består av både interna och externa lösningar, på olika marknader och affärsenheter. Den här lösningen kan inte längre möta våra behov, då det är svårt att få en komplett bild av vår totala verksamhet. För att fortsätta växa i den takt vi vill behövde vi en global leverantör och därför valde vi IFS. Nu kan vi skapa en gemensam plattform, så att alla affärsfunktioner kan samlas på ett enda ställe. Det kommer att stödja vår fortsatta utveckling.

Ett gemensamt språk i hela organisationen. Med IFS Applications 10 siktar Llentab på att skapa ett gemensamt ”språk” i hela organisationen, vilket underlättar när företaget expanderar till nya marknader och affärssegment.
– Den här lösningen kommer att stödja oss på vårt uppdrag att skapa en enhetlig plattform, One Llentab, för alla våra affärsenheter. På detta sätt kan vi harmonisera våra affärsprocesser över internationella gränser så att vi alla pratar samma språk, säger Mikael Bergman.

IFS Applications 10 kommer att rullas ut i Sverige, Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina under det kommande året.

En fjäder i hatten. För IFS´ skandinavienchef, Elni Kullmer, blir beställningen från Llentab ytterligare en fjäder i hatten. Det har blivit många dylika under det gångna året.
– Vi är väldigt glada att välkomna Llentab ombord och vi ser fram emot att vara med och stödja Llentab för att skapa en globalt förenad organisation med processer för att stödja framtida tillväxt. Det nya partnerskapet är en bra bevispunkt för oss eftersom det visar flexibiliteten och skalbarheten hos vår lösning och vår ledande ställning inom tillverkningsindustrin, kommenterar hon ordern.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title