Annons

Svenske chefen för Mercedes Daimler bland de nyvalda toppnamnen i IVA

– IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, VD för IVA.
IVAs avdelning Maskinteknik
Cecilia Larsson, utvecklingschef Saab Kockums.
Håkan Buskhe, verkställande direktör för FAM AB.
Jonas Gustavsson, verkställande direktör för AFRY.

IVAs avdelning Elektroteknik
Björn Ekelund, forskningsdirektör, Ericsson.
Sonja Berlijn, forskningsdirektör, Statnett.

IVAs avdelning Samhällsbyggnad
Kerstin Lindberg Göransson, verkställande direktör för Akademiska Hus.
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg på lQ Samhällsbyggnad.
Thomas Erséus, verkställande direktör för Almega AB och förbundsdirektör Almega Tjänsteförbunden.

IVAs avdelning Kemiteknik
Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet.
Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet.

IVAs avdelning Bergs- och materialteknik
Eva Lindh-Ulmgren, chef materialdesign, strategisk forskning, Sandvik Materials Technology.
Jan Moström, verkställande direktör och koncernchef för LKAB.

IVAs avdelning Företagande och ledarskap
Per Olofsson, styrelseordförande för Climeon AB.
Per Wassén, senior rådgivare och professionell styrelseledamot, tidigare ordförande och verkställande direktör för PowerCell Sweden AB.
Ulrika Kolsrud, affärsenhetschef Health and Medical Solutions, Essity AB.
Ulla Eriksson-Zetterquist, föreståndare för Gothenburg Research lnstitute.

IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden
Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro Universitet.
Ann Wennerberg, vice dekan för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, Institutionen för filosofi och historia, Kungliga Tekniska Högskolan.

IVAs avdelning Skogsnäringens teknik
Alice Kempe, ordförande för Kempestiftelserna.
Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet.
Sören Petersson, verkställande direktör för Holmen Skog AB.

IVAs avdelning Ekonomi
Anna Söderblom, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning.
Johan Forssell, verkställande direktör och koncernchef för lnvestor.
Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

IVAs avdelning Bioteknik
Eugen Steiner, Partner HealthCap och styrelseproffs.
Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biologi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola.

IVAs avdelning för Utbildning och forskning
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.
Maria Knutson Wedel, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet.
Per-Arne Andersson, direktör och chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad vid Sveriges kommuner och regioner.

IVAs avdelning Informationsteknik
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson.
Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och direktör för forskningsprogrammet WASPHS.

Internationella ledamöter
Andreas Schleicher, director for the Directorate of Education and Skills, OECD, Frankrike.
Diego Pavia, verkställande direktör lnnoEnergy, Spanien.
Marc Tessier-Lavigne, rektor för Stanford University, USA.
Marie-Laure Salles, professor vid ESSEC Business School i Paris, Frankrike.
Mung Chiang, the John A. Edwardson Dean of the College of Engineering and the Roscoe H. George Professor of Electrical and Computer Engineering at Purdue University, USA.
Ola Källenius, koncernchef för Daimler och vd Mercedes personbilsdivision, Tyskland.
Yoshiyuki Sankai, professor vid University of Tsukuba, verkställande direktör och grundare av Cyberdyne, Japan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title