Annons

Swerock satsar på eldrivna betongtransporter med lastbil från Volvo

Sweroc satsar på att i ett första "helelektrifierat" steg, med en ellastbil från Volvo, att ytterligare minska sin klimatpåverkan relaterat till transporter. Man har sedan tidigare 15 hybridlastbilar i sin flotta.
– För vår del är detta ett viktigt led i resan mot morgondagens lastbilar och därmed minskat fossilutsläpp. Vi har hybridlastbilar sedan tidigare och genom detta projekt provkör vi nu helt eldrivna fordon. När sedan betongbilen dessutom levererar ECO-Betong till våra kunder kommer klimatpåverkan att minska ytterligare, säger Hans Orest, avdelningschef Swerock.

Den eldrivna betongbilen kommer att utgå från Kållereds bergtäkt och bland annat leverera ECO-Betong från Swerock till kunder i Göteborgsområdet, medan lastväxlaren främst kommer att köra interntransporter i bergtäkten samt till större infrastrukturprojekt i närområdet.

SIKTAR PÅ KLIMATNEUTRALA TRANSPORTER
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsindustrin. Man har i detta betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening på programmet. Bolaget är också en del i Peab-koncernen.
– Den här satsningen är ett viktigt steg för att uppnå klimatneutrala transporter och ligger helt i linje med våra miljömål. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Eftersom inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, kan införandet av eldrivna lastbilar ha en betydande positiv påverkan, säger Elisabet Stadler, miljöchef för Peabkoncernen.

CO2-UTSLÄPPEN MINSKAR MED 800 TON PER ELLASTBIL
Vid användning av Volvos ellastbilar minskar koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil, räknat på 8 300 körda mil per år. Detta jämfört med en diesellastbil. Ellastbilarna ger inte heller några avgasutsläpp alls av kväveoxider eller partiklar.
– Lastbilar i anläggningssegmentet kräver oftast mer effekt och robusthet än i många andra segment och eldrivna lastbilar är inget undantag, säger Jonas Odermalm, VP för Electromobility vid Volvo Lastvagnar. Våra kommersiella lösningar måste uppfylla kraven på hög produktivitet och tillgänglighet, samtidigt som den helt elektriska drivlinan ger fördelar i form av minskade utsläpp och mindre buller. Fälttester och kundsamarbeten utgör viktiga delar av utvecklingsprocessen.

MILJÖVÄNLIGARE BETONG
Vi ska också notera att den i artikeln omtalade ECO-Betongen har utvecklats för att minska miljöpåverkan. Delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Detta minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatpåverkan minska med upp till 50 procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title