Annons

Elonroad: Hans teknik för laddbara ELVÄGAR får fint pris

Målet med Handelskammarens priser är att fler ska läsa tekniska ämnen då prognoser pekar på en brist på uppåt 50 000 tekniker år 2050, därav den symboliska prissumman till vardera vinnaren på 50 000 kronor.

Årets Tekniker 2020
Priset Årets Tekniker tilldelas en person som bidrar till betydande utveckling för samhälle, livskvalitet och företagande samt inspirerar andra med sitt arbete. Dan Zethraeus har i många år jobbat med sin vision om elektrifierade och smarta vägar. Som grundare av företaget Elonroad där han idag är Innovationschef, har Zethraeus utvecklat en el-skena för vägar som laddar bilens batteri samtidigt som den körs. Uppfinningen innebär att elfordon kan köra längre innan de måste laddas och att batteriernas storlek kan minskas. Med denna uppfinning tar vi viktiga steg närmare hållbara och effektiva transporter. Därför har juryn valt att utse Dan Zethraeus till Årets Tekniker.

Årets Tekniklöfte 2020
Årets Tekniklöfte delas ut till en person i uppstartsfasen av sin karriär. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma och uppmuntra personen i sitt arbete med förhoppning om att ge en skjuts i karriären. Helena Linge har utvecklat ett system som förutspår vilka barncanceröverlevare som löper risk att få följdproblem i vuxen ålder. Detta gör att man kan sätta in individuella åtgärder i tid. Tekniken innebär att läkare och vårdpersonal kan effektivisera urval av riskpersoner för kontroller. Innovationen visar hur medicin och teknik kan bidra till samhällsnyttiga uppfinningar. Därför har juryn valt att utse Helena Linge till Årets Tekniklöfte.

OM PRISERNA
Priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte är instiftade av Handelskammaren på initiativ av Kerstin Lindell, VD på Bona AB och ordförande i Handelskammaren. Priserna sponsras av Alfa Laval, Beijer Electronics, Bona AB, Chefspoolen, Deloitte, Moll Wendén, SEB, TePe Munhygienprodukter AB, Trelleborg AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title