Annons

Sex bolagsköp för TeleComputing 2018: Svenska IT-MÄSTAREN senaste kapet

Som vanligt i samband med storhelger äger det rum ett antal affärer. Så och detta år: sista arbetsdagen före julafton tecknade TeleComputing avtal om att köpa det svenska företaget IT-mästaren. Bolaget, som leverar paketerade molnlösningar till företag och offentliga verksamheter i Norden, har 80 anställda och ”snurrar runt” ca 120 miljoner på årsbasis.
IT-mästaren har verksamhet i Örebro, Stockholm och Karlstad och därigenom stärker TeleComputing både sin närvaro i mellansverige och sin position inom offentlig sektor.
- Närhet till kund är en viktig princip för oss, och vi kan nu erbjuda bra geografisk täckning från Nordsjön till Östersjön.Tillsammans med ett förstärkt erbjudande för moderna hybrida molnlösningar, befäster vi positionen som den största leverantören av hybrida molntjänster på marknaden för mellanstora företag i Norden, säger Terje Mjøs, TeleComputings koncernchef.

IT-mästaren startades år 2000 av ägarna Martin Börjeskog och Rikard Westlund i Örebro. IT-mästaren förser nordiska företag med högkvalitativa helhetslösningar inom IT-drift och datakommunikation. IT-mästaren har över 1000 kunder.
– TeleComputings motto ”Every Challenge needs a partner” gäller inte bara för kunderna, utan även för oss. Vi kände att vi behövde en större organisation för att kunna utveckla våra kunder och fortsätta vår starka tillväxt. Det får vi genom TeleComputing, som har visat en stark tillväxt och en bra framtid för både oss och våra kunder, säger Martin Börjeskog, delägare i IT-mästaren.

Sex bolagsköp under 2018. TeleComputing expanderar i takt med den digitala transformationen och har under 2018 köpt sex andra företag. Förvärven av 99X, Keystep och Digisys i Norge samt LanTeam, Excanto och integrationsspecialisten iBiz Solutions i Sverige är centrala för TeleComputings planer på ytterligare tillväxt med bättre marknadsposition, utökad tjänsteportfölj, geografisk närvaro och kompetens som resultat.

Samtidigt som kunderna vill öka användandet av molntjänster, önskar de mer hjälp och råd på vägen. Vi märker också större efterfrågan på utmärkta integrationslösningar och säkerhetstjänster, och målet är att ha det starkaste erbjudandet inom hybrida molntjänster som plattform för digital transformation. Med vår starka erfarenhet och kompetens är kunderna väl rustade för framtida affärsmöjligheter, fortsätter Mjøs.

TeleComputing har ca 1 200 anställda på 11 orter i Norge och Sverige, och omsätter över 2,5 miljarder norska kronor under 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title