Annons

Tufft för Assa Abloy: Nio fabriker stängs, men produkt-utvecklingen lämnas orörd

Totalt räknar Delvaux att de vidtagna åtgärderna ska minska kostnadsmassan med nära en miljard kronor till 2023.
– Utbrottet av Covid-19 har påverkat våra liv och hur vi gör affärer. Jag är nöjd att våra ansträngningar resulterat i ett trots allt väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vid en årsjämförelse minskade vår organiska tillväxt med 5%, valutaeffekterna var negativa med –7%, medan förvärvad tillväxt var positiv med 4%. Den totala omsättningen minskade med 8%. I kvartalet sågs en stark återhämtning för alla divisioner (särskilt EMEA) med den långsammaste återhämtningen inom Global Technologies som fortsätter att påverkas av Covid-19 i dess huvudsakliga kundsegment.

COVID-19 FORTSÄTTER PÅVERKA NEGATIVT
Han noterar också att rörelseresultatet, inklusive rörelseintäkt från avyttring om 252 miljoner, uppgick till 3 593 miljoner kronor och rörelsemarginalen återhämtade sig kraftigt under kvartalet till 16,2%. Betydande kostnadsåtgärder har genomförts, vilket delvis kompenserar för de lägre volymerna.
– Covid-19 fortsätter att påverka vår verksamhet negativt och vi kommer därför att fortsätta fokusera på kostnadsåtgärder, medan vi samtidigt investerar i tillväxtinitiativ som kan kompensera för minskad försäljning från Covid-19.
Slutligen noterar han att bolaget lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål för 2025.
– Vi ansluter oss också till Science-Based Targets klimatinitiativ, vilket anpassar oss till Parisavtalet. Detta visar på vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title