Annons

”UTVECKLINGEN ÄR FÖR LÅNGSAM”: Så ska Ansys, Microsoft och Dell få fart på införandet av digitala tvillingar

Enkelt uttryckt är fysikbaserade digitala tvillingar virtuella modeller av en process, produkt eller tjänst som möjliggör dataanalys och systemövervakning via simuleringar. Dert senare är är ovärderligt inte bara för företag som utvecklar och tillverkar produkter, utan likaväl för produkterna i drifrt hois lutanvänadere och allmänt i driftsverksamheter. De digitala tvillingarna hjälper organisationer övervaka underhållsbehov, tillförlitlighet, effektivitet och prestanda och ger insikter som är prediktiva och fungerar som beslutsunderlag. Tyvärr saknas idag gemensamma standarder och terminologi vilket försvårar införandet av digitala tvillingar i många industriverksamheter.

Ansys i ledande roll
Som en grundande medlem av konsortiet kommer Ansys att ha en ledande roll och påverka kravställning för nya standarder för digitala tvillingar samt vara ytterst viktig i arbetet med att skapa en gemensam terminologi. Som ett resultat kan det leda till snabbare implementation av digitala tvillingar i allt från flyg- och försvars-branschen till tillverkning och utveckling av naturresurser.
– Ansys ligger i framkanten globalt vad gäller innovation inom digitala tvillingar, och gör det enklare än någonsin för kunder att införa digital tvillingteknologi, säger dr Richard Soley, exekutiv direktör på Digital Twin Consortium.
– Deras bidrag kommer att vara avgörande för att hjälpa vårt team driva på införandet av digitala tvillingar, och därmed göra det möjligt för slutanvändare att öka antalet intäktsströmmar, förbättra sina existerande processer, produkter och tjänster och snabbt skapa nya affärer, avslutar han.

”En milstolpe i Ansys arbete”
– Att bli medlem i konsortiets framstående styrkommitté är en viktigt milstolpe i Ansys aktiva arbete med att driva på utvecklingen av digitala tvillingar och säkra en säker och effektiv användning hos våra kunder, säger Prith Banerjee, chief technology officer på Ansys.
– Vi ser fram emot ett nära samarbete med Microsoft, Dell och Lendlease för att hitta de bästa användarexemplen, bästa standarderna och arkitekturerna inom området och förenkla för kunder att förbättra produkttillförlitlighet, snabbare kunna få ut produkter på marknaden, minska behovet av fysisk testning och förbättra produktdesign, avslutar han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title