Annons

Volvo Lastvagnar
stänger Tuvefabriken
– ett hårt slag också för
underleverantörerna

Volvo Lastvagnar stänger fabriken i Tuve i två veckor från och med onsdag nästa vecka och inte som först uppgavs måndag. Skälen är hur som helst, enligt presschefen Claes Eliasson, att man drabbats av produktionsstörningar på flera ställen i världen till följd av coronaviruset.
– Situationen i Europa idag är att vi möter många stängda produktionssajter. Vad det egentligen handlar om är störningar i leverantörskedjorna och materialbrist, säger Eliasson. Han tillägger att de ca 1 500 medarbetarna på fabriken kommer att få sin lön som vanligt och är tydlig med att detta inte handlar om varken varsel eller avskedanden.
Men det stannar inte bara vid att Volvo drabbas – än hårdare slår effekterna mot Volvos underleverantörer. FKG-chefen Fredrik Sidahl, VD för Fordonskomponentgruppen, säger att, ”en leverantör har ju leveransplaner där man planerat bemanning och inköp. Vad ska de anställda göra när Volvo stänger? Det blir konsekvenser ned i kedjorna – det påverkar leverantörerna till leverantörerna.”

När det gäller Volvos Tuvefabrik ska noteras att man ännu, enligt fackliga företrädare, inte utrett exakt hur det hela kommer att fungera. Bland annat finns vissa osäkerheter kring vad regeringens föreslagna möjligheter med korttidspermitteringar kommer att föra med sig.
– Det ska vi försöka reda ut under onsdagen och försöka få klarhet i. Det är klart att företaget vill använda den möjligheten, säger verkstadsklubbens ordförande, Mikael Sällström, till GP online.
I regeringsförslaget, som presenterades i går, talades det om att man kommer att införa möjligheter till korttidspermitteringar med 90 procent av lönen bibehållen. Staten står i detta läge för ca hälften av lönekostnaderna, medan företaget ståpr för resterande del.

”Vi tittar igenom hela vårt industriella system”

Men som sagt – coronaviruset har ställt saker och ting på ända även på andra ställen i Europa. I Frankrike har detta fört med sig att bolaget stänger sina fyra anläggningar där, produktionen här handlar om Renaultlastbilarna och försvarsmärket Arquus.
Allmänt berättade Volvo under tisdagen att man har Corona-smittade i Göteborg och att smittspridningen är i ökande. Detta har dock inte handlat om särskilt många individer och de fall man haft har inte påverkat produktionen.
Till GP säger Claes Eliasson att man, ”tittar igenom hela vårt industriella system och fattar beslut från ort till ort och land till land. Ytterligare beslut får vi fatta i takt med att vi får en bild över hur flödena och behoven ser ut.”

Fredrik Sidahl på FKG uppskattar att cirka 95 000 personer är anställda hos lastbilstillverkarna SCANIAs och Volvos underleverantörsföretag i Sverige.

95 000 i leverantörsföretagen drabbas
Till bakgrunden hör vidare att väldigt mycket människor totalt sett är beroende av transportfordonstillverkningen. Fredrik Sidahl på FKG uppskattar att det handlar om cirka 95 000 personer som är anställda hos leverantörsföretagen i Sverige. Av dessa räknar han med att ca 60 procent av de samlade leveranserna från underleverantörindustrin berör Volvo och SCANIA.
Den största oron nu, i coronavirusets tid är att vi ska drabbas av en dubbeldip: Först en nedgång relaterat till smittospridningen och de direkta effekterna av detta. Sedan en långvarig finanskris.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title