Annons

Volvo och Daimler går vidare: Lastbilsjättar och energibolag ska skapa en MASSMARKNAD för VÄTE som lastbilsdrivmedel

Företagen i samarbetet menar att det krävs gemensamma och synkade insatser under 20-talet för att få till den storskaliga lansering som krävs för att uppnå de europeiska målen om noll-utsläpp 2050.

NYCKELKUNDER SATSAR PÅ VÄTEDRIFT
Tanken är att processen börjar med ett antal nyckelkunder som åtar sig att satsa på vätedrift. Man räknar med att dessa företag kommer att verka i lokala kluster och längs korridorer med väl utbyggd infrastruktur för att tanka väte. Under den kommande 10-års perioden kan dessa kluster byggas ihop och bilda ett pan-europeiskt nätverk.
Redan häromveckan tillkännagav Linde att man tillsammans med Daimler ska utveckla teknik för snabb tankning med öppna lösningar som även andra aktörer kan använda. Daimler och Volvo presenterade nyligen sitt gemensamma bolag för teknikutveckling. Och tidigare i höst visade Daimler sin konceptlastbil Mercedes-Benz GenH2 som drivs av flytande väte.
Redan i slutet av 20-talet är planen att det ska finnas över 10.000 tunga vätedrivna lastbilar i trafik i Europa och ett nät av korridorer över hela kontinenten.

DEN OFFENTLIGA SEKTORN MÅSTE MED PÅ RESAN
En förutsättning är att den offentliga sektorn är med på resan. Deltagarna i H2Accelerate komme att söka finansiering för tidiga projekt innan de komersiella möjligheterna finns. Man kommer också att samverka med beslutsfattare och myndigheter för att skapa ett regelverk som gör det möjligt att gå från visioner till storskalighet på kort tid.
– Deltagarna i H2Accelerate är eniga om att vätedrivna lastbilar är en nyckel för CO2-neutrala transporter i framtiden, säger Martin Daum som är styrelseordförande i Daimler Truck AG, och fortsätter:
– Det här samarbetet saknar motstycke och är en viktig milstolpe när det gäller att skapa förutsättningar för en massmarknad för vätebaserade lastbilstransporter. Det är också en uppmaning till beslutsfattare, andra aktörer och hela samhället att agera.

OM GRÖN VÄTE OCH BRÄNSLECELLER
Grön väte bygget på att man genom elektrolys med fossilfri el delar upp (spjälkar) vatten till väte och syre. Vätet ”lagrar” då elen i form av kemist energi. Vätet (som kan vara flytande eller i gasform) får reagera med luftens syre i en bränslecell. Då uppstår elektricitet som man sedan driver en elmotor med. Den enda avgasen blir vattenånga.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title