Annons

Volvo-partner inom bränslecellteknik: Mercedes visar lastbil som drivs med väte

Mercedes-Benz satsar stora pengar på bränslecellsteknik för tung trafik. Konceptlastbilen Mercedes-Benz GenH2 är det första exemplet som visats “live”. Lastbilen med trailer har en totalvikt på ca 40 ton, en maxlast på 25 ton och en räckvidd på ca 100 mil.
Det nya lastbilskonceptet är unikt på flera sätt. Till skillnad från andra fordon med bränsleceller så tankas den inte med vätgas, utan med flytande väte. Flytande väte har ännu högre energiinnehåll än vätgas och Mercedes-Benz GenH2 klarar en räckvidd på ca 100 mil på bara 80 kg väte. Vätet lagras i två tankar och håller en temperatur på -253 grader.
Dessutom har lastbilen ett batteri på ca 70 kWh som laddas av bromskraftåtervinning och överskottsenergi från bränslecellerna. Batteriets syfte är att ge upp till 400 kW extra energi i korta perioder med tung belastning.
Bränslecellerna ger i sig ca 2 x 150 kW och elmotorerna är på 2 x 230 kW (600 hk) vid kontinuerlig drift och 2 x 330 kW (860 hk) max effekt. Vridmomentet är på upp till 4.100 Nm.

BRÄNSLECELLER OCH VÄTE – FRAMTIDEN FÖR TUNG TRAFIK
Fordon med bränsleceller drivs av en elmotor, men istället för att elen lagras i batterier så använder man väte som energibärare. Den kemiska energin i väte omvandlas i en bränslecell till el när det reagerar med luft. Den enda avgasen är vatten…
Väte kan utvinnas ur vatten med hjälp av elektrolys. Om den el som tillförs då kommer från förnybara energikällor så får man så kallad Grön Väte.
– Batterier fungerar bättre med lätt last och på korta avstånd, men bränsleceller är lämpligare vid långa avstånd och tunga vikter säger Martin Daum, VD för Daimler Trucks.

VÄTE KAN LAGRA MER ENERGI
Även om det inte är något tekniskt problem att ha stora och tunga batterier på lastbilar, så gör varje kilo extra vikt att lastbilen kan ta med sig ett kilo mindre last. Väte kan lagra betydligt större mängder energi per kilo än några existerande eller planerade batterityper.
Dessutom tankas väte lika snabbt som bränslen för förbränningsmotorer. Eller till och med snabbare.
– Detta är en mycket spännande utveckling, säger Jens Tittel som är chef för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige och Danmark. Hela infrastrukturen för distribution av flytande väte finns ju redan eftersom det används i många olika industriella applikationer. Med den höga andel förnybar el vi har i Sverige i kombination med långa avstånd så tror jag verkligen att detta är en teknik som kommer att passa oss perfekt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title