Annons

SIMULERING: ABB och CORYS i strategiskt samarbetsavtal

ABB annonserar att man tecknat ett strategiskt avtal med det franska simuleringsföretaget CORYS kring vidareutveckling av digital tvillingmodellering och simuleringsteknik för energi- och processindustrier.
CORYS är en etablerad ledare inom replikering av dynamiska simulatorer och har levererat över 3 700 simulatorer över hela världen.
- Digital tvillingmodellering och simulering ger större trygghet när man ska genomföra olika projekt – minska kostnaderna, hålla tidplanen och minimera risken – och det hjälper operatörerna att identifiera och förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns i en resurs hela livscykel, säger ABB Energy Industries’ SVP för ” Chemicals and Refining”, Colin Ward, i en kommentar till avtalet.

CORYS är en erfaren spelare på området och har tillhandahållit utbildnings- och maskinsimulatorer i över 30 år till branscher som transport, energi, olja och gas samt kemikalieindustrin med hjälp av modelleringsverktyg för konstruktion, virtuella miljöer och kontrollrumskopior och/eller emuleringar. Tanken med avtalet är att båda företagen ska leverera avancerad digital tvillingteknik för att minska kapital- och driftkostnaderna och reducera risken för kunderna.

KOMPLETTA DIGITALA KOPIOR
Genom att utnyttja ABB Ability 800xA Simulator levererar ABB kompletta digitala kopior av en anläggnings styrsystem. Tillsammans med CORYS dynamiska processmodelleringssimulator Indiss Plus får kunderna en komplett digital tvillinglösning, som har stöd för utbildning och där operatörerna kan validera och testa styrstrategier och produktionsprocesser liksom hantera ändringar under driftlivscykeln.
Den digitala lösningen förväntas sammantaget minska investeringarna i nyetableringsprojekt genom att förbättra kvaliteten på styrtillämpningarna, minska antalet sistaminuten-ändringar, utbilda operatörerna samt minska antalet driftsättnings- och starttimmar.
Colin Ward konstaterar att ABBs kunder inom olja, gas och kemikalier i dagens tuffa ekonomi på alla sätt satsar på att maximera avkastningen på investerat kapital i driften.Här är det också klart att digital tvillingmodellering och simulering ger större trygghet när man ska genomföra olika projekt. Om siktet är inställt på att minska kostnaderna, hålla tidsplaner och minimera risker, vilket det i allmänhet är, hjälper verktyg för de här bitarna operatörer att identifiera och förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns i en resurs hela livscykel, säger han.

PÅ BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR
Lösningarna vi talar om kan också användas på befintliga industrianläggningar. Operatörerna kan nu utnyttja ABB CORYS digitala tvillingpaket till att bygga intelligenta modeller och köra olika scenarier för att öka prestanda för anläggningsdriften. Detta innefattar förbättring av anläggningens effektivitet och tillgänglighet, liksom genomgång och hantering av utrustning och tillgångar på anläggningen, så att underhållsteamen kan bygga upp ett effektivt villkorsbaserat underhållsprogram.
Charles Rosmorduc, VD för CORYS, säger att man är stolta över att ingå detta strategiska partnerskap:
– Att utveckla och integrera CORYS produkter med ABB betyder att våra gemensamma kunder kan förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
Han tillägger att man i och med att det globala ramverket formaliseras bildar en vad han tror, ”framgångsrik affärsrelation mellan de båda företagen”.

Integrerade automationslösningar ABB ENEGRY’S SPECIALITET
ABB Energy Industries jobbar med att utveckla säkra, smarta och hållbara projekt och drift åt företag inom sektorerna olja, gas, kemikalier, biovetenskap, kraftproduktion och vatten. Det handlar om att ta fram integrerade lösningar som automatiserar, digitaliserar och elektrifierar industrin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title