Annons

GÄSTKRÖNIKA: Därför är PLM avgörande om bolag vill överleva på en framtida marknad

”Amerikanska PTC är ett av världens största företag inom industriell innovation och ledande leverantör inom CAD, PLM, AR och IIoT (Industrial IoT). De är också en partner till PDSVISION. 
På PTC har man frågat sig varför industriföretag investerar många miljarder i digital transformation, och i samtal med kunder och partners har man identifierat tre utmaningar som de flesta av dagens industriföretag står inför:

1. Brist på ny arbetskraft och nya talanger samtidigt som arbetsstyrkan blir allt äldre.
2. Ökad konkurrens och därmed ett ökat kostnadstryck.
3. En ”digital disruption” som förändrar hela branscher.

OM ATT GÅ RÄTT VÄG. – Målet för ett industriföretag är inte bara att bli digitalt eller ett mjukvaru- och analysföretag. Lika viktigt är det att etablera rätt och relevant digital teknik för att växa, säger PTC-chefen, Jim Heppelmann.

Och just hotet om en ”digital disruption” har lett till att vissa företag försöker omvandla till rakt igenom digitala strategier, liksom att bygga sina egna digitala plattformar. Men Jim Heppelmann, CEO på PTC, tycker att det är fel väg att gå:
– På PTC menar vi att målet för ett industriföretag inte är att bli digitalt, eller för den delen ett mjukvaru- och analysföretag. Istället måste målet för industriföretagen vara att utnyttja rätt och relevant digital teknik för att växa. 

Det nya landskapet innebär konkret att företag som vill överleva blir tvingade att göra saker annorlunda, bättre och mer effektivt. En grundbult för tillverkande industriföretag blir då PLM. Och i och med den ökade digitaliseringen har PLM fått en renässans.

Så ser PDSVISION på PLM
PLM är först och främst en strategi och inget man investerar i för att redan dag två se ett resultat. PLM kräver fokus, men att investera inom detta område måste också vara förankrat genom hela verksamheten då det innebär förändringar i rutiner, arbetssätt och processer. 

När det gäller att uppnå olika affärsresultat, som exempelvis produkt- och servicedifferentiering, effektivitet i arbetet, produktivitet och kompetens på företaget, ser behoven olika ut. Det beror på att varje funktion har olika fokus och bidrar med olika delar. Samtidigt är produkten, processerna och medarbetarna konstanter. 
PLM berör just människor, processer och produkter – och allt detta gör att PLM till sin natur blir väldigt komplext. I exemplet PTC, har företaget, med PDSVISION som partner, tillskansat sig just denna förmåga att påverka produkten, processen och människorna i alla sina olika funktioner.

”För att överleva i globaliseringen och den konkurrens det innebär, måste företagen kontinuerligt förändra och förbättra för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. I detta är konsekvent uppföljning och närhet till användarna absolut nödvändigt,” hävdar artikelförfattaren, Aleksander Patz Cholakov.

Därför är PLM så viktigt för att lyckas
PLM är absolut nödvändigt för morgondagens bolag. För att överleva i globaliseringen och den konkurrens det innebär, måste företagen kontinuerligt förändra och förbättra för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Att arbeta med strategier för att förbättra kvaliteten på sina produkter, ta produkterna till marknaden snabbare och billigare, och samtidigt driva innovation och nya sätt att arbeta är viktiga delar – något som en bra PLM-plattform möjliggör.

PLM har funnits länge, i 30 år, och har i och med framväxten av nya tekniker som exempelvis AI, AR och IIoT, fått en pånyttfödelse. PLM är en möjliggörare för bolag i att kapitalisera på de nya digitala teknikerna som exempelvis IIoT. Och med tanke på komplexiteten i dagens produkter och system, med alla komponenter och förändringar, är frågan om det ens är möjligt att effektivt hantera detta utan PLM? För att ta ett konkret och vanligt exempel: när du bygger hus måste du för att lyckas på sikt börja med en stabil och gedigen grund som skapar förutsättningar för framtiden – det är vad PLM möjliggör, det utgör grundbulten i den operationella modellen hos tillverkande bolag.

Var i processen kommer PDSVISION in?
PLM handlar om processer, människor och produkter – komplexa frågor där vi på PDSVISION kommer in som kunskapsöverförare. Många bolag har behovet, men inte kunskapen. Frågor som ˝Hur omsätter vi förändringar i praktiken?”, ”Hur förbättrar vi verksamheten?” eller ”Hur får vi ut det fulla värdet av organisationen” är vanliga frågeställningar hos våra kunder.
Vi på PDSVISION identifierar utmaningarna och problemen samt pekar på vad som behöver genomföras för att uppnå ett annorlunda och förbättrat tillstånd samt vilka steg som måste tas i denna omställning. Vår roll är att missionera men också utbilda bolagen i hur de ska ta sig från nuläge till önskat läge. Tillsammans med kunden tar vi fram strategierna och metoderna för att nå ett gemensamt mål – vår roll är central.

Och att missionera är naturligt för PDSVISION som i fler än hundra case har sett hur företag, genom att ta dessa frågor på allvar, kan skapa den plattform som behövs för att lyfta verksamheten. Samtidigt kan olika typer av bolag också uppleva olika typer av problem –ingångsvärdena och utmaningarna kan se helt olika ut. Ibland har bolaget en digital tråd i verksamheten, kanske en viss spårbarhet, men jobbar i silos och vill hitta ett metodiskt arbetssätt. I andra fall finns det rena legala risker där man faktiskt måste ha rätt struktur på sin dokumentation. Här är PLM en möjliggörare samtidigt som angreppsättet givetvis ser olika ut beroende var på resan som företaget måste börja.

Sverige ligger generellt i framkant avseende digitaliserad produktutveckling, men enligt PDSVISION finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra. PTC och partners har verktygen och kunskaperna för att bygga upp de plattformar som behövs.

En plattform för skalbarhet
När företag når en viss storlek blir det tydligt att behovet av att skapa struktur, ordning, hanterbarhet blir fundamentalt, och då är det, för att lyckas, viktigt att hitta rätt plattform för skalbarhet. Det kan exempelvis gälla delar som time-to-market och kvalitet. Dessutom, när en verksamhet växer, är det svårt att föra över kunskap och IP. Det här ställer i sin tur högre krav på ett, i så stor utsträckning som möjligt, automatiserat flöde. Med en operationell modell som förlitar sig på system som integrerar med varandra med så lite störningar som möjligt, kan människorna ägna sig åt det människor gör bäst – som exempelvis nya idéer och innovationer.

Sverige i framkant avseende PLM 
Sverige ligger generellt i framkant avseende digitaliserad produktutveckling, men enligt PDSVISION finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Svenska bolag håller en överlag jämn och fin nivå och har kommit förhållandevis långt på sin digitaliseringsresa. Svenskar är pragmatiska och vänder ut och in på sin verksamhet för att lyckas bättre med sin produkt. Man ställer de rätta frågorna och landar ofta i att investera i ny teknik för att bygga verksamheterna. 

Många företag skriker idag efter personal – människor är en bristvara – och den enda möjligheten att öka tillväxten är att använda människor där de bäst behövs. På PDSVISION är man därför övertygade om att om tio år kommer PLM att finnas ännu högre upp på bolagens agendor.

EN HEL DEL ÅTERSTÅR. På PDSVISION är man därför övertygade om att om tio år kommer PLM att finnas ännu högre upp på bolagens agendor.

Skulle du säga att det finns ett motstånd? 
– I och med digitaliseringen är detta givetvis en stor fråga. Samtidigt – om företaget inte gör de förändringar som krävs, kommer någon annan att göra dem istället och då riskerar man som verksamhet självklart att hamna efter. Antingen ser företaget hotet och agerar, eller så ignorerar man problemet och då tappar man affären. Och frågan är inte om utan när.
Förr i tiden var livstiden för ett bolag i genomsnitt 61 år medan det idag knappt är 18 år. Idag ser också cyklerna helt annorlunda ut och att agera snabbt och att acceptera förändrade förutsättningar på marknaden avgör om man överlever som verksamhet eller inte.
Dessutom kommer det också framöver att finnas en stor resursbrist, så det är egentligen inte en fråga om att effektivisera bort sig själv utan säkra upp att man faktiskt kan genomföra arbetet.

Läs mer om vilka företag som har överlevt sedan 1955 – och varför de har lyckats

Väderstad tar emot utmärkelsen Machine of the Year 2020 på Agritechnica, världens största jordbruksmässa. Från vänster i bild: Matthias Mumme, chefredaktör på lantbuksmagasinet Traction, Alina Zacher, från tv-programmet Treckerbabes, Johannes Schlosser och Max von Künsberg, Väderstad Tyskland, Crister Stark, styrelseordförande Väderstad, Carsten Erlemeyer, Väderstad Tyskland och moderatorn Susanne Schöne.

Världsmästare i design
Väderstad, en verksamhet som PDSVISION har arbetat med i tio år, fick utmärkelsen Machine of the Year 2020 på Agritechnica, världens största jordbruksmässa. Väderstad använder PDSVISION:s designverktyg för sina produkter och hanterar också all information i deras PLM-system. Kollaboration och kvalitet vävs ihop och tillverkningen baseras på underlaget i PLM. De har också en eftermarknadslösning via vilken de bland annat säljer reservdelar. PDSVISION är delaktiga i alla delar i samarbetet med Väderstad.

På Väderstad förstod de också tidigt värdet av digitalisering och digitala hjälpmedel för att uppnå operationell excellens. De har en strategi som går ut på att hela tiden utveckla sig och bli bättre och tittar man på bolagets utveckling över tid är de ett föredöme. Visst har vi på PDSVISION varit en bidragande orsak, men samtidigt är mjukvarulösningarna inget utan människorna som hanterar dem. Väderstad utvecklar produkter som marknaden uppskattar och därmed blir det en sluten cirkel: en tydlig strategi, rätt mjukvara, rätt människor som förstår hur man ska utnyttja dess fulla potential och rätt produkter som marknaden värdesätter

PLM högt på ledningsgruppers agendor
PDSVISION menar att digitaliseringen i sig innebär att PLM kommer att få ett uppsving. Frågan prioriteras nu på ledningsgruppsnivåer och ligger högt på agendan när det gäller till exempel frågor som hur företagen kan kapitalisera på nya teknologier såsom IIoT och AR. Om tio år kommer PLM därför att vara en absolut nödvändighet för bolag som vill överleva på en globaliserad marknad. 

Produkters komplexitet och kraven från kunderna kommer knappast att bli ”enklare” och minska över tid. Produktens position för verksamheters överlevnad kommer inte heller att ändras, utan kanske bara handlas och/eller utnyttjas på ett annorlunda sätt. Vi ser också ökade myndighetskrav och krav på ökad insyn i utvecklingsprocesserna. PLM kommer därmed att vara fortsatt centralt för verksamheterna.

Tänk stort
När arbetet med PLM startas eller en verksamhet ”växlar upp” sitt PLM så är det en förändring eller rättare sagt en förbättring som kommer få effekt inom de flesta av verksamhetens avdelningar.

Som nämnts så är PLM är numera en betydande faktor då det kommer till verksamhetens räkenskaper och har därav fått visibilitet även uppe på ledningsnivå.
Terminologin som används må vara digital transformation, digital engineering, digital tråd, men det som står klart när det kommer till produktutveckling är att PLM som redskap är centralt i denna ekvation och effekten på hur det hanteras är betydande.

Så tänk stort, våga ta steget och med detta också mitigera och hantera trender som brist på arbetskraft, konkurrenspåverkan och en digital disruption. Att aktivt hantera och skapa kontroll kommer istället bli en konkurrensfördel!


Av Aleksander Patz Cholakov,

Head of Sales,
PDSVISION

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title