Annons

Högskolan Västs Sicomap forskarskola ”examinerar” 16 specialister i produktionsteknik

Per Nyhlén konstaterar också att företagsforskarskolor är en bra form av nära samverkan mellan näringslivet och akademin.
– Det är också ett naturligt val för vår högskola som har Arbetsintegrerat lärande som profil. Dessutom håller det oss uppdaterade om industrins forskningsbehov och det förstärkta högskolans långsiktiga samarbete med svensk industri, säger professorn.
Doktoranderna har löpande haft gemensamma seminarier för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Majoriteten har också breddat sina forskningsenheter genom att arbeta tre-fyra månader på ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut i ett annat land.

VÄRDEFULL FEEDBACK”
Som ordförande i styrgruppen för Sicomap har Johan Berglund tagit del av doktorandernas utveckling under forskarskolans tre sista år.
– Det har varit jätteintressant att följa dem och jag tror att de haft stor nytta av varandra och kontakter med seniora forskare inom akademin. Att ta del av den akademiska världen, få feedback och lära av andra forskningsmetoder ger oerhört mycket. Det är min egen erfarenhet från när jag själv var industridoktorand i högskolans tidigare forskarskola Cape, berättar Berglund, som är forskare vid RISE.
En annan nyckelperson i Sicomap är Anna-Karin Christiansson som stöttat och följt doktoranderna på nära håll under deras utbildning.
– Det har verkligen varit roligt att följa doktorandernas personliga utveckling under de här åren. Jag brinner för samverkan mellan industrin och akademin, för det är viktigt att forskning görs tillsammans, säger Anna-Karin som varit administrativ ansvarig för forskarskolan.

Efter Sicomap tar nya företagsforskarskolan Smart Industry Sweden vid. Den startade 2021 och här samverkar Högskolan Väst med fyra andra lärosäten. Båda forskarskolorna finansieras av KK-stiftelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title