Annons

MENDIX WORLD 2.0: Om en spännande Siemens-lösning som knyter ihop allt mer komplexa processer för produktframtagning

En av de mer spännande visionerna på marknaden för PLM- och PIP-lösningar (Product Innovation Platforms) och integrerad OT (Operativ Teknik) är den som Siemens står för, som mer än någon annan aktörs digitala artilleri knyter ihop produktutveckling med kompletta hård- och mjukvarulösningar för fabriksautomation.
– Vår vision för Mendix är inte bara att erbjuda våra kunder en teknik för snabbare och mer effektiv applikationsutveckling, utan att också utöka Siemens Xcelerator-portfölj för att hjälpa till att uppnå oöverträffad skalbarhet och flexibilitet för våra kunder, säger Derek Roos, CEO för Mendix . När vi nu utökar vi Mendix-plattformen är det för att hjälpa till att ge våra industrikunder värde genom att möjliggöra för dem att få ut mer värde från sina data, vare sig det är på ett fabriksgolv, eller över system av fabriksanläggningar eller i en fältservicekontext.

Mendix ”in action” på verkstadsgolvet.

GYNNAR BARRIÄRFRITT GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Det där låter ju bra och är det också, men berör på sista raden en förändringsprocess och förflyttning mot en brett digitaliserad produktframtagningsapparat, som vi ännu generellt bara sett början på. Tankegångarna och koncepten, som pekar i riktning mot helautomatiserade, barriärfritt avdelningsöverskridande lösningar, har kommit igång här och där, men absolut inte i den omfattning som egentligen är motiverat av utvecklingen mot smarta produktframtagningsprocesser och fabriker.
Vi ska också konstatera att Coronavirusets effekter blivit lite av en stoppkloss, som fördröjer utvecklingen och genomslaget för lösningar som Mendix. Men låt oss vara klara över att paradoxen i sammanhanget är att dessa effekter delvis skulle kunna underlättas av installationer av lågkod-plattformar av Mendix snitt.
Men som sagt, Covid-19 har inte förbättrat möjligheterna till ett brett genombrott. Inte ens i Siemens händer. Vi kan notera att Siemens AGs koncernchef, Joe Kaeser, i kommentarerna till den senaste kvartalsrapporten konstaterade att, ”vi är nöjda med Mendix, även om detta program ännu inte fått en stark materiell manifestation när det gäller intäktsbidrag och resultat, men vi är på god väg att utveckla dess värde i våra interna processer, stödja applikationer som sedan baseras på MindSphere och liknande.”
Konklusionen är att man ser potentialen, men att det är en bit kvar innan volymökningen när det gäller användarvolymerna kommer att synas. Men att den kommer finns det en bred övertygelse om och det är programlösningens kapabiliteter i kombination med att den är lätt att använda och lätt att detaljanpassa till olika behov. Varför?

Att Mendix är en lågkodplattform innebär att komplexiteten ligger ”under ytan” och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen, därav kategoriseringen ”lågkod”. Det gör programvaran.

3D-MODELLER, BOMar OCH STATUSRAPPORTER
Så här är det:
Värdet av Mendix tar egentligen sin början i Siemens produktutvecklings-plattform Xcelerator. Denna är i sin tur är, enkelt uttryckt, en integrerad PLM-portfölj av programvara, tjänster (med lösningar som Teamcenter, NX CAD, Simcenter för CAE, och annat) och i detta är Mendix att karaktärisera som en mjukvara för applikationsutveckling; en slags kärna för att exempelvis skapa och hålla ordning och reda på den digitala tråden, ”end-to-end”.
Att Mendix är en lågkodplattform innebär att komplexiteten ligger ”under ytan” och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen, därav kategoriseringen ”lågkod”. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas.
Poängen med denna faktiskt eminenta lösning är att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Men man är inte begränsad till att ”koppla in” bara Siemenslösningar. Även tredjepartsprogram, typ Ansys (simulering & analys) eller SAPs ERP-lösningar – för att ta några exempel där man via färdiga APIer kan göra dem till fasta inslag i Mendixappen, alltså den personligt anpassade instrumentbrädan, som man skapar – finns med i kapabilitetsregistret.

NYA TJÄNSTER LÄGGS TILL I MENDIX
Men som sagt via den senaste uppgraderingen, lanserad under Mendix World 2.0, adderas nya tjänster till Mendix, där man återigen via med låg kod underlättar datadrivet beslutsfattande i fabriker och med alla företagets datakällor involverade.
I denna nya version talar Siemens i sitt pressmaterial den nya Mendix Data Hub och en lösning för Industrial Edge-tjänster. Båda dessa bitar införda i akt och mening att hjälpa användare att få en helhetssyn på sina anläggningar, fabriker och system och ge domänexperter handlingsbar insikt genom lösningar som har utvecklats med rätt data från hela organisationen.
Mendixchefen, Derek Roos, hävdar vidare att lösningen utökar Xcelerator-portföljen med möjligheten att bygga appar med flera upplevelser och dela data från vilken plats som helst, på vilken enhet som helst, på vilket moln eller plattform som helst, för att snabbare inse fördelarna med digital transformation.

AKTIVERAR DATADRIVNA BESLUT PÅ FABRIKSGOLVET
– Fabriksautomation är verkligen ett centralt mål för digital omvandling, säger Roos och fortsätter: ”men det finns idag en rad hinder som bl a innebär att speeden i det som görs kan saktas ner med avstånd – både det fysiska och organisatoriska avståndet mellan operativ teknik och organisationer som är samlokaliserade på fabriksplatser och IT-organisationer som är inrymda på företagets huvudkontor, påverkas av detta. Den nya ”Mendix for Industrial Edge-plattformen”, som tillkännagavs nyligen på Mendix World Version 2.0, ger fabriksoperatörer möjlighet att skapa anpassade applikationer på Mendix lågkodsplattform, som körs lokalt som Edge Apps för att samla in data, har tillgång till insikter i nära nog realtid och ger optimala användarupplevelser till en mängd slutanvändare.”
Detta är också en värdefull finess. Mendix-plattformen är med sin lågkod utformad för att ”suga upp” mycket av komplexiteten och utöka antalet produktiva användare för IoT-applikationsutveckling, vilket ytterligare ger OT-ledare möjlighet att ta itu med sina mest pressande problem utan att för den skull vara alltför bereonde insatser från IT-avdelningar och kvalificerade programmerare. Affärsutvecklare, domäningenjörer och anläggningsdrivande personal kan därmed skapa appar utan programmeringskunskaper. I kombination med Siemens MindSphere, Siemens IoT-operativsystem och andra Xcelerator-molnlösningar, kan användarna snabbt inse fördelarna med en helt integrerad molnupplevelse.

LÅSA UPP, UTVIDGA OCH ANPASSA DATA FRÅN KÄRNSYSTEM
Vi ska också titta lite närmare på den nya Mendix Data Hub. Bakgrunden här är att industrivärlden utvecklas i tämligen rask takt, vilket kan föra med sig problem av olika slag, baserat på att äldre system ofta innehåller data i olika format och allmänt ett ”legacy” som stöder komplexa fysiska modeller. Detta kan givetvis vara utmanande när det gäller att tillhandahålla utvecklare och ingenjörer säker åtkomst till rätt data.
Det är här Mendix Data Hub kommer in i spelet. För att hjälpa organisationer att upptäcka, förstå, använda och samla data från hela företaget och använda dem i programvaruutveckling, affärsinformation och andra datarika applikationer, spelar ”Data Huben” en viktig roll. Den kan hjälpa organisationer att uppnå dramatiska minskningar av applikationens leveranstid. Utvecklare behöver inte längre slösa bort tid på att söka efter rätt data, söka rätt dataägare, fundera på API-problematik och säkerställa åtkomst till de uppgifter de behöver.

Inledningsvis, säger Roos, kommer Mendix Data Hub att ansluta till de vanligaste industriella datakällorna, som Teamcenter- och SAP-mjukvara. Men med framtida utgåvor kommer vi att få se en expansion som utökar stödet för andra vanliga datatjänster, databaser och branschspecifika applikationer.
Mendix Data Hub kan också utökas med eQs eQube, ”Data-as-a-Service”, som en del av ett nyligen utökat partnerskap mellan Siemens och eQ Technologic, med en rik uppsättning på över 60 smarta kontakter, som ger stöd för industriella data- och systemintegrationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title