Annons

Nordisk status för artificiell intelligens: Mognad i världsklass, men ”svenska företag borde investera mer i AI”

Enligt AI-rapporten är de nordiska länderna pionjärer när det gäller användningen av artificiell intelligens. Detta framgår tydligt av den statistik och de fakta som beskrivs i rapporten. Även enligt Oxford Insight Artificial Intelligence Readiness Index placerar sig de fyra nordiska länderna, Sverige, Finland, Danmark och Norge, bland de tio främsta i världen.
Enligt rapporten är cirka två procent av alla som arbetar med artificiell intelligens i världen verksamma i Norden. 70 procent av de nordiska företag som använder artificiell intelligens planerar att rekrytera AI-experter det närmaste halvåret.

24 000 NORDISKA FÖRETAG ANVÄNDER AI I NÅGON FORM
Rapporten baseras på offentliga källor samt observationer från ett stort antal experter inom AI. Bland de intervjuade finns forskare från olika universitet, representanter från näringsliv och offentlig förvaltning samt investerare från de nordiska länderna. Enligt rapporten använder drygt 24 000 nordiska företag för närvarande artificiell intelligens i någon form. Av dessa har 4 500 införlivat AI-teknik i sin egen verksamhet. I Sverige finns det 1 305 företag som använder AI i sin verksamhet och landet hamnar därmed strax efter Finland.
Status för AI i Norden kan sammanfattas på följande sätt:
● De nordiska länderna har en gemensam vision för en hållbar användning av artificiell intelligens i syfte att förbättra människors välbefinnande
● Digitaliseringen har gått snabbt och högkvalitativa data finns lätt tillgängliga
● Det väletablerade AI-ekosystemet i Norden och de lokala forskningscentren möjliggör samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn och universiteten – dock saknas fortfarande en gemensam forskningsvision
● Det finns många nystartade AI-företag i alla länderna. Finland har flest företag som använder artificiell intelligens i sin verksamhet, följt av Sverige och Danmark
● Artificiell intelligens används redan i stor utsträckning på stora företag, men AI-användandet växer även på små och medelstora företag
● Storleken på investeringar i artificiell intelligens varierar betydligt mellan länderna. Sverige ligger generellt främst när det gäller IT-investeringar, följt av Finland
● Sverige har stigit som en raket på Global AI Index de senaste åren

AI INOM TELEKOM DOMINERAR I SVERIGE
Artificiell intelligens används inom flera sektorer i de nordiska länderna: I Sverige används AI mycket i telekomsektorn, medan det i Danmark är hälso- och sjukvården som är ledande. I Norge ligger energisektorn före när det gäller AI-användande, medan det i Finland är stora exportföretag inom skogsindustrin och varvsindustrin som är ledande.
– Som framgår av rapporten ligger Sveriges styrkor främst i den höga digitaliseringsnivån och en välutvecklad IT-struktur för data. Företagen använder i ökande grad AI som del av sin kärnverksamhet för att säkerställa att deras produkter och tjänster kan förbli konkurrenskraftiga även i framtiden”, säger Anna Mossberg, och tillägger: ”Enligt min åsikt borde dock svenska företag investera mer i att skala upp AI-lösningarna och inte bara experimentera med dem.”

Ifjol slog Nordens största privata AI-labb, Silo.ai, upp portarna för en svensk gren. ”Det nya kontoret i Stockholm är en naturlig fortsättning på den resa vi redan har startat, och som bidrar till vårt uppdrag att bli det ledande AI-företaget i Europasa Peter Sarlin, VD för Silo AI då. Förutom sånt som dagens släppta rapport hjälper bolaget företag med att hitta områden där de kan använda AI och hjälper dem att utveckla och implementera lösningar i verksamheten. Bolaget grundades i Helsingfors 2017 av Johan Kronberg, Peter Sarlin, Tero Ojanperä, Ville Hulkko. 2019 fick de in 10 miljoner euro, motsvarande strax över 100 miljoner svenska kronor.

SVERIGE SNABBKLÄTTRAR
De största koncentrationerna av artificiell intelligens i de nordiska länderna finns i Finland och Sverige. Enligt Government AI Readiness Index 2020 från Oxford Insights rankas Sverige på plats 5 när det gäller AI-mognad bakom USA, Storbritannien, Finland och Tyskland. Sveriges indexsiffra är 78,77. Sverige har klättrat ordentligt på listan – 2019 var landet nummer 6 och 2017 nummer 11.
Sverige är känt för sina telekomföretag och här ligger man också långt fram i utvecklingen. Enligt rapporten har stora techföretag, som t.ex. Ericsson, ett aktivt samarbete med akademiska forskare i Stockholm, inklusive forskning som är långsiktig och bedöms som högriskprojekt.
När det gäller kompetens har Sverige, liksom många andra länder, problem med bristen på personal med kompetens inom artificiell intelligens. I Sverige finns mycket kunskap om datadrivna processer och data science, men den snabba AI-utvecklingen har resulterat i en brist på tillräcklig kompetens inom AI och maskininlärning. Universiteten försöker möta den ökande efterfrågan och erbjuder fler utbildningar i datavetenskap och AI. Det finns dock fortfarande ett behov av fler AI-specialister med en solid akademisk bakgrund. Potentialen på den svenska arbetsmarknaden ligger i att många är positiva till teknik och har stor teknisk kompetens.

Utöver Silo AI har flera organisationer som arbetar med artificiell intelligens deltagit i framtagandet av rapporten Nordic State of AI. Deltagare: Aalto-universitetet och ITP-programmet, AI Sweden, Amesto NextBridge AS, Business Finland, Copenhagen Capacity, Datapult AI Consultancy, Digital Norway, FCAI, Fremtind Insurance, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Maki.vc, Nordic Ninja, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), finska teknikföretagen (Technology Industries of Finland).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title