Annons

PLM/Livsmedel: Infors Optiva-plattform ger Atria perfekta recept och förmåga att klara tuffa regleringar

Atrias val av Infor skedde efter en en grundlig granskning av marknaden. Det som fick Infor att dra längsta strået var den utmärkta branschspecifika funktionaliteten och den goda integration med bolagets befintliga ERP-lösning – Infor M3 – och tredjepartsapplikationer.

ERSÄTTER FLERA ÄLDRE LÖSNINGAR
Infor PLM for Process (Optiva) ersätter därmed en äldre lösning med flera separata applikationer. Systemet hjälper till att stödja framtida digitala transformationsinitiativ, påskynda och förbättra FoU-processer och vässa branschspecifika beräkningar, som köttinnehåll.
Atria kommer att använda branschspecifika Infors ”Implementation Accelerators” för att korta ner tiden till värde, lägre kostnad och minska riskerna.
– Vår strävan att bli det ledande nordeuropeiska livsmedelsföretaget kräver processer i världsklass, även när det gäller FoU och utveckling av recept, kommenterar Jukka Mäntykivi, CIO i Atria, och han tillägger att, ”plattformen vi sätter på plats också kommer att ge inte bara fördelarna med standardisering, utan också öppna
upp utrymme för digital transformation för att hålla oss i framkant av vår industri.”

Atria-medarbetare vid anläggningen i Malmö.

AUTOMATISERADE PROCESSER och MULTI-TENANT MOLN
För att optimera produkter och få dem snabbare på marknaden, levererar dessutom Infor Operating Service (OS) den innovationsplattform som behövs för att automatisera och
integrera ytterligare funktioner. I det här fallet använder Infor OS komplex
begränsningsmodellering för att skapa ett optimalt utformade kost- och näringsrecept
baserat på en viss kravuppsättning.
Att automatisera denna process minskar behoven av ”trial and error-metodik” för receptformuleringar.
Infor OS kommer också användas för dokumenthantering, integrationsfunktioner och för att tillhandahålla en modern användarupplevelse.
– Att hantera utvecklingen av recept och produktionsprocesser i denna skala kostnadseffektivt, innebär att just detta med multi-tenant molnbaserad teknik är viktigt, säger Malte Ekedahl, Infors VP för Norden. Men även det bara är en del av plattformen så möjliggör det framåtblickande företag, som Atria, att förbereda sig för en digitalt aktiverad produktionskapacitet, som driver tillväxt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title