Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Sibylla, Ridderheims, Lithells, Pastejköket och Lönneberga. Bolaget satsar hårt på toppmodern produkt- och produktionsutveckling i hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. I detta fyller IT- och PLM-lösningar en viktig funktion för att underlätta produktframtagningen och tillse att den håller hög klass i alla led. Den satsning man nu gör på Infors Optiva-plattform är en spegling av de högt satta ambitionerna. I produktionen använder man på Atria även s k cobotar, d v s robotar som samarbetar med och hjälper människor i produktionen med tunga repetitiva moment, som t ex förpackning (bilden). Totalt har Atria 810 medarbetare i sju fabriker, från Malmö i söder till Sköllersta utanför Örebro. I dessa tillagas kött- och chark, kyckling, delikatesser och måltidslösningar, som säljs till dagligvaruhandeln, servicehandeln samt restauranger och storkök i Sverige, men även internationellt med Norden och baltländerna som huvudmarknader.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

nio − åtta =