Annons

Siemens Teamcenter och PTCs Windchill i topp när analytikern Forrester utvärderar PLM-lösningar

Vilka är de ledande PLM-systemen på marknaden när det gäller kopplingarna till diskret tillverkning? Frågan är alltid lika aktuell som den är kontroversiell, vilket inte hindrat analytiker från att försöka sig på att positionera utvecklarna mot varandra. En av de mer framträdande och ambitiösa analyserna i detta är Forrester’s Wave, som nu har publicerat sin 2023 Q1-rapport över aktörerna på PLM-sidan relaterat till deras kapabiliteter inom diskret tillverkning; alltså produktion av distinkta föremål, som bilar, möbler, smartphones och flygplan och annat. Detta till skillnad från process-industriell tillverkning, en produktionsmetod som skapar varor genom att kombinera förnödenheter, ingredienser eller råvaror med hjälp av en formel eller recept.
En av huvudpoängerna i rapporten är en grafisk bild av hur analytikern positionerar aktörerna i olika skikt - från ”ledarvågen” och den närmast under denna, kallad ”starka presterare”, till den tredje vågen med de spelare som karaktäriseras som bara ”deltagare” och den lägsta vågen med ”riskabla” lösningsutvecklare.
Rapporten bygger allmänt på en 32-punkters utvärdering av de sju mest framträdande PLM-spelarna. Klara ledare i den grafiska positioneringsillustrationen är två aktörer: Siemens Digital Industries Software med Teamcenter/Xcelerator-portföljen och PTC med Windchill-plattformen. Deras utvärderingsresultat har hamnat så nära varandra att det inte utifrån placeringen högst upp till höger i ”Ledarvågen”, knappt gått att skilja dem åt. Även om Siemens tycks ha fått en liten fördel ifråga om styrkan i sitt existerande erbjudande av lösningar. Detta emedan trean i uppställningen, Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform ligger en bit efter ifråga om de båda axlarna i grafiken, där den vertikala anger styrka ifråga om strategi, och den horisontala illustrerar styrka ifråga om de nuvarande, existerande kapabiliteterna.
En annan intressant poäng i Forresters Wave 2023 Q1 är att Aras PLM, Innovator-sviten, klivit in i Ledarvågen igen efter att 2021 ha legat strax utanför, då positionerade i ”Starka presterare-vågen”. Av övriga lösningar kan noteras att Autodesk Vault/Fusion 360 och Propel PLM hamnat högt upp i denna andravåg, medan Oracle Fusion Cloud PLM och Arena Solutions (ägt av PTC) hamnat en bit längre ner.

Vi ska börja med att titta lite närmare på hur Forrester utvärderat de två ledande PLM-lösningarna. Siemens Teamcenter först:

Här konstaterar analytikern att Siemens marknadsmässigt håller en av de starkaste positionerna med mer än 170 000 Siemens PLM-kunder.

Framför allt pekar Forrester ut bolagets vision som överlägsen, i kombination med en rad strategiskt tunga och för kapabiliteterna i systemet avgörande förvärv. Köpet av lågkod-plattformen Mendix är en av dessa bitar, men även betydelsen av Mentor Graphics-köpet 2017 är av minst lika stor betydelse.
”Mentor Graphics-förvärvet underbygger Siemens smarta produktstrategi,” skriver man. Parallellt pekas bolagets förvärv av Supplyframe som en viktig punkt ifråga om stöd för digital logistik som stärker ”design för tillgänglighet”. Här handlar det om betydelsen av att integrera PLM med sourcing.
Köpet av Mendix menar Forrester vidare, ”förutsåg betydelsen av utbyggbarhet med låg kod för användarens antagande och engagemang.”

Bland de stora styrkorna på strategisidan för Siemens Teamcenter blev det full pott i bl a planerade förbättringar, innovations-road map och partnereko-system.

Teamcenters styrkor och några svagheter
Detta sagt, så utföll de mer ”praktikrelaterade” punkterna så att Siemens fick full poäng när det gäller existerande lösningar, 5.0, i flera discipliner: PDM, användarfall inom tillverkning, stöd för försörjningskedjan, PLM-stöd för hållbarhet, servicelösningar och plattforms-karaktäristika.
På strategisidan blev det full pott ifråga om produktvision, marknads-approach, planerade förbättringar, innovations-road map, supporterande produkter, partnereko-system, leverans- och kommersiell modell.
Något lägre betyg ifråga om existerande lösningar blev det ifråga om ideation (3.4) och förmåga att fånga kravställningar (3.8). Motsvarande lite lägre betyg blev det på strategisidan för prestanda (3.0).

Överlägsen hantering
Summa summarum menar Forrester att, ”Siemens demonstrerar överlägsen hantering av den digitala tråden, produktutvecklingskontroll, sourcing, mjukvaru-BOMar, inbäddad programvara, varianthantering, ingenjörsändringar, processförteckning, digitala tvillingar av tillverkningsprocessen, produktlinje-design, utökade BOMar, service och leveranser användningsfall för kedjor, hållbarhet i efterlevnad och grönt PLM-stöd och plattformsegenskaper.”
Man påpekar också att referenskunder särskilt pekat ut kvaliteten på implementerings-upplevelsen, stöd för att övervinna leveransavbrott och stöd för designdata för flera domäner. I de här bitarna betygsatte referenskunderna användargränssnittet och användbarheten positivt, ”men noterade att stödet för hållbarhet behöver förbättras.”
Industriellt är Siemens Teamcenter en PLM-plattform som mest tilltalar industri-, flyg- och försvars-, transport- och högteknologiska tillverkare.

– Forrester identifierade inbäddad mjukvarulivscykel, digital tvilling och simulering som nyckelfaktorer. Vi tror att vår förmåga att leverera den mest omfattande digitala tvillingen inklusive mekanisk, elektrisk, elektronisk, mjukvara och simuleringsdata – och världens ledande visualisering – är anledningen till att Forrester utsåg oss till en ledare i rapporten.Vi är hedrade av detta erkännande. Med nya tillkännagivanden som att US Air Force standardiserar sin PLM-plattform på Teamcenter, erbjuder SAP Teamcenter-mjukvara som kärnan för produktlivscykelsamarbete och produktdatahantering, Teamcenters ledarskap i Aerospace & Defense PLM Action Group, ”Multi-view BOM Solution Evaluation Benchmarks Report” och Teamcenter X förvandlar vad det innebär att vara full PLM på molnet, det är lätt att se varför Teamcenter är ledande inom PLM, kommenterar Siemens marknadsdirektör för livscykelmjukvaror, Bill Lewis saken.

PTCs PLM-svit, Windchill, fick toppbetyg, 5.0, för bl adesign-kapabiliteterna avseende långsiktig produktlivcykel-hantering, liksom för användarfall på tillverkningssidan.

PTCs Windchill imponerar starkt med lösningarna för den digitala tråden
När det gäller PTC och PLM-plattformen Windchill landade den som sagt var i topp tillsammans med Siemens Teamcenter.
På området existerande lösningar blev det toppbetyg, 5.0, för design-kapabiliteterna avseende långsiktig produktlivcykel-hantering, liksom för användarfall på tillverkningssidan, hållbarhetsstöd, lösningarna för servicestöd och plattforms-karaktäristik.

På strategisidan bedömdes produktvision med toppbetyget (5.0), liksom exekutionen av road mapen, bolagets marknadsapproach, innovations-road map, stödet för produkter och tjänster, partnereko-systemet, leverans- och kommersiell modell.
Något lägre betyg när det gäller existerande kapabiliteter blev det för användningsfall på försörjningssidan (3.0). På strategiområdet blev det något lägre betyg (3.0) för prestanda och planerade förbättringar.

Dassault’s 3DEXPERIENCE på bronsplats
Precis som PLM&ERP News pekat på vid flera analyser noterar Forrester att PTC Windchill kombinerar ThingWorx-plattformens IIoT-bitar och Vuforia för XR (som VR och AR) med design (Creo), PDM och ALM (Application Lifecycle Management, ”mjukvaruhantering”) – för att nämna några inslag – till en bred bricka av kapabiliteter.
Notabelt är att PTCs Windchill har mer än 12 000 tillverkningskunder och niosiffriga årliga intäkter. På kundlistan finns organisationer och företag som Phillips, J&J, US Navy, Volvo Group och Raytheon.
Bolagets vision kring PLM inkluderar digitala tvillingar och trådar som signifikanta grunder. Forrester skriver i sin karaktäristik att PTC, ”för sina kunders digitala tråd är överlägsen på grund av dess strategiska investering i ThingWorx IoT-plattformen.” Denna del  imponerade f ö stort i “The Forrester Wave Industrial Internet-Of-Things Software Platforms, Q3 2021”. Men analytikern framhåller också betydelsen av köpet av moln-CAD-mjukvaran Onshape, av Intland och dess lösning för applikationslivscykelhantering (ALM), Codebeamer. De här köpen menar analytikern, ”underbygger dess övertygande innovationsfärdplan, dess strategi att leverera en plattform som stöder den mest krävande digitala tråden för tillgångsintensiva tillverkare av kapitalvaror med lång produktlivscykel.”

Summeringsmässigt noterar man PTCs Windchill-erbjudande styrkor i hantering av ”datakällor, produktutvecklingskontroll, design och inköp för kvalitet, integration med certifieringsprocesser och bibliotek, stöd för återanvändning av design och delar, digital tråd, utökade BOMar, inbäddad programvara, varianthantering, teknisk förändringshantering, digital tvilling av tillverkningsprocesser, produktlinjeteknik, regelefterlevnads-lösningar, hållbarhet och ”grön” PLM, och användningsfall för tjänster.”
PTC Windchill tilltalar mest tillgångsintensiva högteknologiska industri- och transporttillverkare som utnyttjar IoT-data och prioriterar hållbarhet i sin övergång till smart tillverkning.

Dassaults partnerekosystem sticker också ut, med mer än 1 000 service- och återförsäljarpartners.

Dassault’s 3DEXPERIENCE på bronsplats med en spännande färdplan
Gällande ”tredjeplats-placerade” Dassault Systèmes och 3DEXPERIENCE pekar Forrester på att plattformen har mer än 300 000 kunder i 11 branscher.

Dess diskreta tillverkningskunder inkluderar disruptiva företag som Tesla och tillverkare av elektriska äventyrsfordon Rivian, såväl som etablerade tillverkare som Honda, Renault och GE.
Man menar vidare att bolagets färdplan ser mycket god ut, ”tack vare dess investeringar i en inbäddad egenutvecklad samarbetsplattform, IFWE Loop, tillsammans med dess OUTSCALE utarbetande universum som kombinerar datavetenskap, virtuella tvillingar och processmodellering för att simulera innovation. Detta i sin tur har stor betydelse för förverkligandet av Dassaults långsiktiga strategi för att stödja sina kunders övergång från en produkt- till en upplevelseekonomi.
Dassaults partnerekosystem sticker också ut, med mer än 1 000 service- och återförsäljarpartners ansvariga för mer än två tredjedelar av dess intäkter och med 400 mjukvaruutvecklingspartners som bygger kompletterande applikationer.
Också Dassaults leveransmodell får beröm och erbjuder lokala, privata och offentliga molninstallationer, med särskild hänsyn till datasuveränitet. Dess differentierade kommersiella modell erbjuder transparent prissättning, självbetjäningsförsörjning och speciell licensiering för akademiskt bruk.

Mer om Aras Innovator i kommande artikel
I en kommande artikel ska vi titta mer på Aras PLM-plattform Innovator och skälen till att denna lösning åter klivit in i Forresters Ledarvåg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title