Annons

TECHNIA Innovation Forum 2024: CATIA-chefen bekräftade att VOLVO CARS kör vidare med Dassaults CAD-flaggskepp

… och TECHNIAs CEO, Magnus Falkman, pekade ut sex trender som lyfter den världsledande svenska PLM-konsulten till nya höjder.
Det var en påtagligt entusiastisk Magnus Falkman, CEO och chef för svenska PLM-konsulten TECHNIA, som äntrade scenen i Stockholm Space Arena när bolaget genomförde sitt stora användarevent, Innovation Forum 2024, under förra veckan. Inför 300 deltagare på plats och ytterligare 200 digitalt konstaterade han att det fanns synnerligen goda skäl att vara nöjd över utvecklingen i bolaget, som framför allt blivit känt som PLM-utvecklaren Dassault Systemes största globala VAR-partner. Under ett 20-årigt partnerskap har det Addnode-ägda bolaget vuxit så det knakar, från 50-talet medarbetare med ett nordiskt fokus, till en global världsspelare med 800 anställda och verksamhet i 15 länder världen över.
- Men så har vi också marknadens starkaste plattform i DS 3DEXPERIENCE, sa Falkman och konstaterade att partnerskapet varit och är av fundamental betydelse för bolagets framgångar.
Falkman identifierade också sex trender som visar hur 3DEXPERIENCE-plattformen matchar de behov som präglar den teknologiska marknadsutvecklingen:
- Det handlar om hållbarhet, AI, digitalisering, virtuella tvillingar, molnet - både som hybrid eller komplett teknisk plattform - och sist, men inte minst, hur den teknologiska utvecklingen bidrar till att skapa nya dynamiska affärsmodeller a la ”Product-as-a-Service”. På marknaden vill aktörerna kort sagt nå ett läge där man får fram smarta produkter snabbare, vilket också är TECHNIAs mission. Där är vi också idag och det som gör oss så unika är kombinationen mellan ett starkt och kompetent PLM-team, DS-plattformen och våra egna produkter, sa Falkman.
Men 3DX-teknologin betyder mycket inte bara för för TECHNIA, utan även för Dassault och de stora delar av tunga industrisegment, som automotive och aerospace & defense, som använder plattformen. Något som manifesterades med närvaro av tunga representanter från Dassault med bl a både Olivier Ribet, bolagets EVP för strategi, tillväxt och digital transformation, och Olivier Sappin, CEO för DS’ CAD-flaggskepp CATIA.
Sappin diskuterade på scenen kring denna applikations och 3DEXPERIENCE-plattformens betydelse. Framför allt kom han in på AI, artificiell intelligens, och hur detta bidrar till att expandera CADens betydelse i produktframtagnings-processen.
- AI i CATIA-sammanhanget handlar bland annat om att systemet kan ge svar på hur man ska designa för att nå definierade kravställningar, summerade han vad Dassaults generativa digitala tvillingupplägg kan hjälpa till med. ”Det är detta DS’ virtuella tvillingupplevelse handlar om; vi kombinerar effektivt 3D, systemmodellering, datavetenskap och samverkan på 3DEXPERIENCE-plattformen, sa Sappin och menade att detta också haft stor betydelse för bolagets senaste kommersiella framgångar.
Sappin gav ett antal exempel på order man fått under senare tid inom automotive från stora kunder och användare som JLR, Scania, Tesla, Honda, Porsche, Rimac och Volvo Cars. Men man ska ha klart för sig att detta normalt inte handlar om nybeställningar i betydelsen helt nya paket och funktionaliteter, utan snarare om förlängningar av existerande avtal. Så nämnde Sappin exempelvis att Volvo Cars var bland de nya kontrakt man säkrat.

TECHNIA-chefen, Magnus Falkman, pekade på sex viktiga trender inom dagens produktutveckling, som han menade att den svenska PLM-konsulten täcker upp väl genom kombinationen av DS’ 3DEXPERIENCE-plattform, vassa PLM-team och egna programlösningar.

Det är klart att vissa moderniseringar i PLM-teknologin kommer med på köpet för t ex Volvo Cars, inklusive vissa funktionaliteter som relaterar till de förändringar i de digitala verktygsuppsättningarna som behövs för att hantera elektrifieringen av fordonsmodellerna och trenden mot mjukvarornas ökande betydelse inom ramen för SDV-koncept (Software Driven Vehicles).
Hur som helst noterade Sappin att Volvo Cars var bland de nya kontrakt man säkrat, ”efter en noggrann utvärdering av systemet.”

Förlänger satsningen på CATIA
Efter att ha talat med folk inne på Volvo Cars är den kvalificerade gissningen att vad bolaget signerat upp sig för är en förlängning av 3DEXPERIENCES V5-lösningarna och vissa moderniseringar. Det har funnits vissa delar i bolaget som talat för att byta system, medan de som velat ligga kvar i huvudsakligen V5-miljön hittills dragit längsta strået. Som alltid finns en viss konservatism i de här sammanhangen, där oron för eventuella tekniska svårigheter, problematik i samband med migration av tidigare data, och minskad initial produktivitet under inlärningskurvans tidiga faser, kan vara faktorer som verkar tillbakahållande visavi ett byte.
Klart är vidare att man ligger kvar på Siemens Digital Industries Softwares PLM- och cPDm-plattform, Teamcenter, som databas-backbone. Lite av ett staus quo av existerande upplägg alltså, med tillägg av sånt som relaterar till SDV (Software Defined Vehicles), mjukvaru- och batteri-/elektrifierings-relaterad hantering.

Dassault Systemes CATIA-chef, CEO Olivier Sappin, under sin presentation på TECHNIA Innovation Forum 2024.

Virtuella tvillingar och systemmodellering
Vad som är intressant att notera är att Dassault Systemes numera inte talar om V6-versionen av sin plattform, utan föredrar att istället allmänt tala om 3DEXPERIENCE-plattformen, vilket betyder att kunderna ofta använder den äldre V5-versionen, alternativt utnyttjar delar av V6-versionen i kombination med V5, där det finns vinster att göra som inte kostar på i form av kompabilitets-problematik.
På kundnivå tittar man säkert gärna på sånt som V6-versionen kan tillföra, liksom att man alltså inför sånt i V6 som går att ta in utan att det påverkar kapabiliteterna i de V5-upplägg man redan har.

Bortsett från detta menade i alla fall Sappin att bolagets utveckling av lösningar kring virtuella tvillingar har tagit CATIA och 3DX till den absoluta teknologiska framkanten.
– Allt hänger ihop med virtuella tvillingar och systemmodellering, sa Sappin och pekade även på betydelsen av MODSIM: ”Det senare, MODSIM, möjliggör simulering för att driva hela produktutvecklings-processen från början till slut, från krav till arkitektur, från validering till certifiering och från produktutveckling till programledning, inklusive designutforskning, processer, automatisering, förändringshantering och samarbete,” summerade Olivier Sappin.

CATIA-chefen framhöll från scenen i Space Arena när det gäller SDV-biten även bolagets samarbete med tyska specialisten Bosch.

Under covid-19-pandemin i mars 2020 började ett litet team bestående av en designer, en maskiningenjör och läkare att samarbeta praktiskt kring en lösning för att snabbt och säkert transportera patienter från hemmet till sjukhuset och vidare till vårdcentraler längre bort om det skulle behövas. E-way rescue roadster, som konceptet heter, utvecklades kring ett autonomt och flygande fordon med hjälp av Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform på molnet.

En intressant historia signerad Olivier Sappin är för övrigt också framtagningen av den s k ”E-way Rescue Roadstern”. Detta handlar om ett koncept för ett autonomt räddningsfordon, med flygmöjligheter inbyggda, som utvecklats med hjälp av Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform på molnet och som visar hur olika discipliner i utvecklings-team kan samarbeta brett i 3DEXPERIENCE-miljön.
– Plattformen på molnet är grundläggande för att designa på ett samarbetspräglat arbetssätt. Fordon av den här karaktären är utmanande och kräver multidisciplinära system, och även om alla arbetar inom sitt eget kompetensområde påverkar varje beslut som tas andra delsystem, sa han.
Det är inte svårt att hålla med om detta. Utmaningen i att optimera ett komplext system är att hitta de bästa kompromisserna enligt krav för bland annat struktur, laster, position och intern volym. Att studera dessa begränsningar är i sig tvärvetenskapligt och kräver högpresterande design, digital simulering och samarbetsverktyg, i vilket Sappin menar att 3DEXPERIENCE-plattformen är den bästa möjliggöraren. Bakgrunden är att DS, när Covid-pandemin nådde sin peak, lät ett samarbetande team, bestående av en produktdesigner, maskiningenjör och läkare, ta fram en praktisk lösning för att snabbt och säkert transportera patienter från hemmet till sjukhuset. Det var så konceptet med ett autonomt flygande räddningsfordon föddes.

Moln-användningen har f ö tagit ordentlig fart inom Dassault Systemes olika kundgrupper.
– Vi har i dagsläget mer än 135 000 användare av 3DEXPERIENCE Cloud SaaS, sa Dassaults CATIA-bas.

”Kunder vill ha och kräver synlighet över hela kedjan,” sa Circularistas grundare Linn Lindfred.

Värdet av ett cirkulärt förhållningssätt
Vi noterade i ingressen vidare att hållbarhet var ett av huvudområdena för TECHNIA, vilket under de inledande presentationerna speglades väl av Linn Lindfred, grundare av bolaget Circularista. Lindfred hävdade, understödd av bl a World Economic Forums Risk Report 2023-24, att en cirkulärt förhållningssätt är vägen framåt för att komma till rätta med slöseri, överproduktion och skräp. I detta kan PLM-, AI- och simulerings-teknologier spela viktiga roller som möjliggörare.
– Dagens kunder vill ha och kräver synlighet över hela kedjan och konsekvenser i alla led kring en produkt, sa hon och tillade: ”Backa upp det ni som producenter har att säga med reala data. Informera om sånt som t ex material, vilket kan vara av största vikt när man återanvänder produkter eller produktinnehåll.

Lindfred exemplifierade också nyttan genom ett projekt för fastighetsbolaget Humlegården där man med hjälp av Circular Office Adaption minskat CO2-utsläppen med 66%, byggmaterialåtgången med 66% och totalt lyckats minska kostnadsbilden med 35%.

AI som möjliggörare snarare än hot
Men evenemangen var sprängfyllt även med andra intressanta föredragningar och teknik-spår, som Julie Holmes, teknik- och innovationsexpert och välkänd eventtalare, som berättade om hur AI kommer att omforma innovation.
– AI revolutionerar vårt sätt att arbeta, konstaterade hon och pekade på faktorer som kan understödja en positiv produktivitetsutveckling:
* Öka din produktivitet: Föreställ dig en outtröttlig praktikant som hanterar din kalender, prioriterar e-postmeddelanden och till och med föreslår svar. AI-verktyg gör detta till verklighet och frigör din tid för strategiskt tänkande (eller, du vet, den eftermiddagspromenad som din hund har bett om sedan frukosten!).
* Datadrivna beslut: Släpp gissningarna! AI kan analysera enorma mängder data för att ge värdefulla insikter som informerar dina affärsbeslut. Det är som att ha en kristallkula som drivs av information.
* Vässad kundtjänst: AI-drivna chatbotar och plattformar finns i frontlinjen 24/7, vilket säkerställer att dina kunder får snabb och hjälpsam support. När allt kommer omkring föredrar 69% av kunderna att lösa problem självständigt innan de kontaktar support. Och nöjda kunder är lojala kunder.
* Automatisera och optimera: AI kan effektivisera repetitiva uppgifter och optimera verksamheten, vilket gör att ditt företag fungerar smidigare än någonsin. Det är den tysta hjälten bakom kulisserna, som ökar effektiviteten.
* Kontinuerligt lärande: AI fortsätter att lära sig och utvecklas tillsammans med ditt företag. Du har alltid tillgång till de senaste verktygen och strategierna för att ligga steget före. Kom bara ihåg att hitta balansen mellan BASIC, BLENDED och BESPOKE AI-verktyg.  

Några andra kundcase i Dassault/TECHNIA-miljöer
Andra intressanta talare och f ö också representerande användare av olika 3DEXPERIENCE-verktyg under eventet var bl a:

  • En bekanting under Dassault Systemes och TECHNIA-event är Mölnycke Health Care, också en 3DX-användare, där Anna M. Windevall, Jakob Turesson och Staffan Bröte berättade om hur man jobbar för att dels framtidssäkra bolagets PLM-strategier och hur man säkrar en bra ROI (Return on Investment).
  • Apropå GE Health Care så fanns Cytivas Lars Lövström Nord, Global head of PLM Processes and Tools och Hans Sjöbom, Business Manager på bolaget på plats och diskuterade kring bolagets digitala transformation. Cytiva är en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av läkemedel. Bolagets produkter används vid både forskning och tillverkning av bland annat läkemedlen mot covid-19. Bolaget hette tidigare GE Healtcare Life Sciences, men såldes 2019 till det amerikanska företaget Danaher Corporation, som driver verksamheten vidare under namnet Cytiva.
    Sjöbom är i sammanhanget ansvarig för underhåll och utveckling av bolagets PLM-/cPDm-system (”collaborative Product Definition management”), ENOVIA, medan Lövström Nord arbetar strategiskt med affärspartners för att skapa större värde genom att utveckla PLM-plattformar som möjliggör gränsöverskridande samarbete, vilket digitalt minskar avståndet mellan affärsfunktioner. Hans långsiktiga mission är att driva kundnöjdhet, innovation och tillväxt genom att tillhandahålla standardiserade och skalbara PLM-processer och verktyg som stödjer förenkling, kvalitet och efterlevnad, vilket möjliggör ökad affärsflexibilitet.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title