PRODUCT-as-a-SERVICE: Brakförlust för elscooterbolaget Lime – ”break-fix-modellen har sett sina bästa dagar”

2,9 miljarder kronor lär förlusten för elsparkcykelutvecklaren Lime kunna hamna på, enligt tidningsuppgifter idag. Problemet är att bolagets elscootrar tenderar att brytas ned innan de börjar generera pengar.

Utvecklingen sätter ännu en gång fingret på vikten av kvalitet och effektiva underhållslösningar när det gäller ”Product-as-a-Service-koncept”. Men det finns flera aspekter av intresse, dels vilken roll ett bra PLM-system kan spela på den tekniska sidan. Men också hur exempelvis hur man utvecklar prissättningsmodeller som väger in alla sidor av hur produkten distribueras, används och servas, något som är en specialitet för svenska Syncron, som utvecklat mycket framgångsrika algoritmer för detta inom ramen för sin programvara, Syncron Service Cloud.