Volvo Bussars Jörgen Ohlsson om en lyckad carve out: ”Så skapade vi en molnhub för överföring av alla karossdata till en ny partner”

Att göra en s k ”carve out” är ett fenomen som blivit allt vanligare i industrivärlden i takt med att distribuerade tillverkningsmodeller vunnit mark. Begreppet handlar om att man gör en partiell avyttring av en affärsenhet eller en produktdel där ett bolag säljer detta till ett dotterbolag, en joint venture-firma eller till externa investerare. Man säljer alltså inte en affärsenhet direkt, utan istället en andel i verksamheten. Hur kan detta gå till?

På Volvo Bussar känner man väl till saken. I början av 2020 inleddes en process som gick ut på att föra över framför allt kaross-produktionen för den indiska marknaden till joint venture-bolaget VE Commercial Vehicles, VECV. En av de stora utmaningarna i sammanhanget var frågan om hur man på ett säkert sätt kan föra över all relevant produktdata till det nya bolaget.

Vi har diskuterat kring detta med Volvo Bussars Jörgen Ohlsson, senior PDM-rådgivare på bolaget och projektansvarig. Uppdraget han fick 2020 var att få över alla data i ett komplett informationspaket för karosseri-tillverkningen till VECV, för de bussar Volvo säljer i Indien. Utmaningarna var flera: dels att identifiera och definiera hur man dokumenterar produkterna på Volvo Bussar, dels att utveckla en smart plattform som kan fungera som en tillgänglighets-hub i överföringen av dessa data.

De bitar som skulle överföras var 3D-data i CATIA (CAD) och andra strukturella bitar som skulle plockas ur Volvos produktdatabas och PDM-system KOLA, t ex konfigurationsdata. Detta skulle föras över i ett komplett paket till VECV; en transaktion som till slut kom att göras via det standardsbaserade PLM-systemet ShareAspace, som utvecklats av svenska Eurostep.

– Vi hade krav på oss från Volvo att dokumentera exakt vad som levererades till VECV, varken mer eller mindre, utan exakt, säger Jörgen Olsson och tillägger: ”Men till detta kommer också fortsatta kontakter och utbyten. Vi kapar ju inte kontakterna totalt, utan istället fick det nya bolaget, VECV alltså, ett satellit-kontor på Volvo, där deras ingenjörer fick och får begränsad tillgång till att gå in på relevanta data-bitar och under tystnadsplikt titta vad vi hade i våra system. I detta kan vi konstatera att Eurostep och ShareAspace är en bra plattform och en betydande möjliggörare av projektet.