Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

PLM&ERP News tillönskar alla läsare en riktigt skön sommar!

Under juli månad är redaktionen semesterstängd med bara ett fåtal planerade publiceringar. Men vi öppnar för full bevakning redan under sista dagarna i juli. Tills dess önskar vi alla våra läsare en riktigt skön och vilsam, "batteriladdande" sommar. ENLISH: During the month of July, the editorial office is closed for the holidays with only a few planned publications. But we open for full coverage already during the last days of July. Until then, we wish all our readers a really nice and restful, "battery charging" summer.

ABB kampanjar för att accelerera digitaliseringen i processindustrin

Den svensk-schweiziska industrijätten INTEGRERAR GENERATIV AI i Ability-familjen. Lagom till semestertiderna lanserar ABB en kampanj som förhoppningsvis ska få människor verksamma inom processindustrin att inspireras till att flytta fram sina digitala positioner: “Do More With Digital” heter den. Poängen är att belysa möjligheterna för processindustrin att förverkliga sin fulla potential genom digital transformation.
För att skapa en bred träffbild och göra saken till en angelägenhet för flera industrisegment. Detta genom ett expertteam sammansatt från fem discipliner för att leverera insikter inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metallurgi, cement och andra processindustrier. Inom dessa och andra processindustrier finns excellenta möjligheter att bygga vidare på framgångar inom energihantering, processäkerhet, kompetensbevarande och resultat av processprestanda, hävdar Torbjörn Ottosson, ABB Head of Process Industries i Sverige:
- Processindustrin är en av grundbultarna inom svensk ekonomi, men står också inför utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljöpåverkan. Digitalisering är en av nycklarna för att möta dessa utmaningar, där kampanjen Do More with Digital hjälper dessa företag vidare i sina nödvändiga digitala transformationsresor, säger han, och fortsätter: ”Med avancerade digitala lösningar kan processindustrin fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata, effektivisera sina operationella processer och övervaka och styra sina verksamheter på distans. Detta leder i sina tur till högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.”
Genom att utnyttja sina djupa band inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement, menar Ottosson och ABB att en betydande möjlighet att fortsätta utrusta dessa sektorer med avancerade branschspecifika lösningar, kommer att driva deras digitaliseringsresa och möjliggöra för dem att accelerera sin adaptionskurva snabbare. Hur då?
Medan dessa industrier, papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement kommer att fortsätta förbättras genom teknikutveckling med hjälp av generativ artificiell intelligens (Gen AI), dataanalys, maskininlärning (ML), moln- och edge computing, anses de också vara särskilt svåra att ställa om på grund av produktionsvolymen, verksamhetens placering, energi- och värmekemi och många andra faktorer. World Economic Forum rapporterar att digitala lösningar kan påskynda nettonoll i högemissionsindustrier och leverera upp till 20 procent av den totala minskning som Internal Energy Agency säger behövs fram till 2050.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

TECHNIA fortsätter expandera inom simulering- och analys: Köper österrikiska specialisten PRIME Aerostructures

JOBBAR MED DASSAULTs SIMULIA-LÖSNINGAR. PLM-konsulten och Dassault Systemes globalt ledande VAR-partner, TECHNIA, fortsätter expandera. Idag meddelar bolaget att man köpt PRIME Aerostructures, också detta en Dassault-partner, baserad i Wien, Österrike. Bolaget är känt för sin specialisering inom avancerade flygplansstrukturer där man levererar teknik och tjänster för design av lätta, högpresterande komponenter som vässar flygplanens effektivitet och säkerhet. Tjänsterna omfattar hela produktens livscykel, från idé till produktion och certifiering. Mjukvarumässigt baserar man sig alltså på primärt Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform. Simuleringsbitarna har stor betydelse i detta och används för att lösa problem, design- och prestandaoptimering inom sånt som strukturmekanik, flödessimulering, multikropp-simulering och elektromagnetism.
Köpet färgar väl in i TECHNIAs PLM-upplägg, där uppbyggnaden av ett starkt simuleringsteam är en av TECHNIA-chefens, Magnus Falkman, prioriteringar. I pressmaterialet noteras också att PRIME Aerostructurers expertteam ”använder klassens bästa simuleringsverktyg för att öka kreativiteten genom hela produktens livscykel och omvandla innovativa idéer till konkreta, kvalitetsdrivna lösningar.” Detta inkluderar noggrann analys, från materialval till omfattande problemlösning, där tyngdpunkten ligger på Dassaults digitala simuleringsverktyg i SIMULIA-sviten. Goda exempel på sådana verktyg är t ex FEA-mjukvaran (Finita Element Analysis) Abaqus, Simulia X-flow för CFD (Computational Fluid Dynamics) eller CST Studio för elektromagnetiska studier.
- För våra globala kunder innebär Prime Aerostructure att vi kan erbjuda ett utökat strategiskt stöd och expertis som drar nytta av våra starka SIMULIA- och 3DEXPERIENCE-portföljer, säger Falkman i en kommentar och tillägger: ”Med toppkunskaper inom avancerad simulering, PLM och systemintegration (SI) är vi angelägna om att utöka våra ingenjörstjänster till ett bredare spektrum av potentiella kunder inom både flyg- och rymdtillämpningar." Ingenjörerna på PRIME Aerostructures har vidare en mycket intressant meritlista och har varit involverade i flera av marknadens mest prestigeladdade flyg- och rymdprogram. Man har bl a utvecklat utvecklat komposit- och metallkomponenter för flygplan som en rad Airbus-modeller, från A330 till A380. Sak samma för Boeings 737 till 787-modellerna. På rymdsidan har man vidare varit med inom projekt som ARTEMIS- och ARIANE 5 (VINCI Cardan). För närvarande utvecklar man bl a kompositstrukturer för nästa generations turbopropflygplan.
Det är alltså ett högkvalificerat bolag som tar plats i TECHNIA, efter ägaren Addnode Groups nu annonserade köp. PRIME Aerostructures är med sina runt tio anställda och 45 miljoner i årliga intäkter inget stort bolag, men kompetensen är hög och med detta förvärv befäster och breddar TECHNIA sin position som en av marknadens främsta leverantörer inom digital simulering.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Currently on PLM&ERP News: CATIA’s CEO, Olivier Sappin, confirms VOLVO CARS decision to continue with Dassault’s CAD flagship…

...and TECHNIA's CEO, Magnus Falkman, at the recent Innovation Forum pointed out six trends that can lift the world-leading PLM consultant to new heights.
It was an enthusiastic Magnus Falkman, CEO and head of the global PLM consultant TECHNIA, who entered the stage in the Stockholm Space Arena, Sweden, when the company held its big user event, Innovation Forum 2024, last week. In front of 300 participants on site and a further 200 digitally, he stated that there were extremely good reasons to be satisfied with the development in the company, which above all has become known as PLM developer Dassault Systeme's largest global VAR partner. During a 20-year partnership, the company–owned by Addnode Group–has grown exponentially, from 50 employees with a Northern European focus, to a global player with 800 employees and operations in 15 countries worldwide.
“A development that is primarily based on the market's strongest PLM platform, DS’ 3DEXPERIENCE,” said Falkman and stated that the partnership was and is of fundamental importance to the company's success.
Falkman also identified six trends that show how the 3DEXPERIENCE platform (3DX) matches the needs that characterize the technological market development:
“It is about sustainability, AI, digitization, virtual twins, the cloud¬–both as a hybrid or a complete technical platform–and last, but not least, how the technological development contributes to creating new dynamic business models a la "Product-as-a- Service". In short, the players on the market want to reach a situation where smart products can be produced faster, which is also TECHNIA's mission. That's where we are today too, and what makes us so unique is the combination between a strong and competent PLM team, the DS platform and our own products,” added Falkman.
But the 3DX technology means a lot not only for TECHNIA, but also for Dassault and the large parts of heavy industry segments, such as automotive and aerospace & defense, that use the platform. Something that was manifested with the presence of heavy representatives from Dassault including both Olivier Ribet, the company's EVP for strategy, growth and digital transformation, and Olivier Sappin, CEO of DS' CAD flagship CATIA.
Sappin discussed on stage the importance of this application and the 3DEXPERIENCE platform. Above all, he touched on AI, artificial intelligence, and how this contributes to expanding CAD's importance in the product development process.
”AI in the CATIA context is, among other things, about the system being able to provide answers on how to design to reach defined requirements,” he summed up what Dassault's generative virtual twin concept can help with. "This is what DS's virtual twin experience is all about; we effectively combine 3D, system modeling, data science and collaboration on the 3DEXPERIENCE platform,” said Sappin, who also believed that this have had a major impact on the company's recent commercial success.
Sappin exemplified with orders received recently in the automotive industry from large customers and users such as JLR, Scania, Tesla, Honda, Porsche, Rimac and Volvo Cars. But let’s be clear that this generally is not about new orders in the sense of completely new packages and functionalities, but rather about extensions of existing agreements. For example, Sappin mentioned that Volvo Cars was among the new contract renewals secured.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Hexagon STÅR UT I KONKURRENSEN med nya APM-lösningen för vässad prestanda i industrianläggningar

HxGN APM - TUNG SATSNING PÅ EN MARKNAD SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Bland industrivärldens inte sällan använda akronymer står APM ut som en allt viktigare bit att ha med i en effektiv produktionsapparat. Asset Performance Management, som trebokstavs-kombinationen står för, handlar om en rad verktyg med kapacitet att både förbättra industriutrustningens tillgänglighet och tillförlitlighet, samtidigt som risker och kostnader begränsas. I teorin är detta vad varje APM-lösning erbjuder industriorganisationer och underhållsföretag. APM-metoden bygger på att kunna spåra nyckel-mätvärden för programapplikationers prestanda med hjälp av övervakningsmjukvara och telemetridata. Med APM kan man säkerställa systemtillgänglighet, optimera tjänstens prestanda och svarstider och förbättra användarupplevelsen.
Att svenska jätten inom industriella produktions-applikationer, Hexagon, satsar tungt på detta är knappast någon överraskning. I dagarna har bolaget lanserat sin HxGN APM-lösning, som är en bred plattform för organisationer med omfattande industriella tillgångar och som strävar efter att identifiera och hantera risk, optimera underhållskostnader och minimera nedtid.
Hexagon brukar beskriva sig som, ”världsledande inom området digitala verkligheter som skapas genom att kombinera sensorer, programvara och autonoma teknologier.” Med den nya applikationen HxGN APM menar man sig kunna optimera tillgångsstrategier, upptäcka potentiella driftstörningar i realtid och proaktivt förhindra risk, vilket på ett direkt sätt ökar avkastningen på investerat kapital. Inga dumma egenskaper i en tid när varje förbättring och effektivisering av produktionskedjorna kan resultera i stora vinstökningar, vässad kvalitet och snabbare tid till marknaden.
Analytikern Verdantix förväntar sig också en betydande tillväxt på marknaden för APM-programvara. Den senaste rapporten förutspår att marknaden kommer att växa från 2,5 miljarder dollar 2022 till strax under 5 miljarder 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11,9%.
Utsikter som inte bara är bra för Hexagons fortsatt tillväxt, utan framför allt också nyttiga för Hexagons kundföretag:
– Med HxGN APM i vår produktportfölj får verksamheter bättre analysmöjligheter över sina tillgångars hela livslängd. Det gör att de kan maximera vad de industriella tillgångarna kan leverera, till en optimal kostnad och riskprofil, säger Joe Nichols, VP för Portfolio Strategy för APM, inom Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Nya metoder för AI-STYRNING av ROBOTAR: Forskare och industri samverkar för att lösa utmaningar inom automation

GKN Aerospace, Saab Group Surveillance, Saab Aeronautics och Volvo Bussar bland deltagande företag. Den stora teknikomställning som just nu pågår har sina utmaningar att brottas med, något som berör såväl stora som små industriföretag. Ett av områden som berörs av detta gäller robotautomation. När industrirobotar och operatörer ska samarbeta på nya sätt behöver det mänskliga perspektivet finnas med redan från start.
Detta har Högskolan Väst tagit upp och tillsammans med åtta industriföretag är man med i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att ta fram nya metoder för AI-styrning som tar hänsyn till människors förutsättningar – PROWIL. Företagen som deltar är ANVA KSG, GKN Aerospace, Inwoco, MiMsafe, Saab Group Surveillance, Saab Group Aeronautics, Ultramare och Volvo Bussar. Detta forskningsprojekt är det första stora tvärvetenskapliga inom Högskolan Västs forskningsmiljö Primus där produktionsteknik och Industriellt Arbetsintegrerat Lärande samverkar för att bättre kunna hjälpa svensk industri att möta morgondagens utmaningar. Projektet löper över fyra år och finansieras av KK-stiftelsen.
Oavsett bransch och företagets storlek upplever många industriaktörer att det kan vara svårt och tidskrävande att implementera ny teknik i produktionen. När teknikutvecklingen bromsas upp av olika anledningar riskerar företagen att tappa konkurrenskraft. Forskare på Högskolan Väst ska nu tillsammans med industriföretag i olika branscher undersöka hur man med hjälp av AI och automation kan hantera nya produkter och produktionsmål mer effektivt.
– Lite förenklat handlar projektet PROWIL om att anpassa tekniken till människan istället för att anpassa människan efter tekniken. Här behöver vi jobba tvärvetenskapligt så vårt forskarteam består av forskare inom både produktionsteknik och inom arbetsintegrerat lärande, förklarar Kristina Eriksson, docent inom produktionssystem, Högskolan Väst. Hon fortsätter: ”Under våren har vi besökt merparten av företagen för att identifiera vilka utmaningar de har, vilka automationslösningar de jobbar med idag och hur deras framtidsplaner ser ut. Nästa steg blir att vi tillsammans skapar olika fall som vi ska fördjupa oss i. Det kan exempelvis vara att man ska automatisera ett delmoment som idag utförs manuellt.”
Men hur kommer målen att konkretiseras? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SIEMENS nya Solido Sim: AI nyckeln bakom rejält speedad verifiering av nästa generations IC-designer

SIEMENS nya lösning tar AI till hjälp för att ACCELERERA KRITISKA DESIGN- och VERIFIERINGSUPPGIFTER. Siemens Digital Industries Software ligger på hårt när det gäller produktutvecklings-lösningar på EDA-sidan (Electronic Design Automation). Detta inte minst i skenet av hur AI-lösningar kan hjälpa till att vässa produktutveckling på elektronik-, PCB- och IC-områdena. Det senaste tillskottet är den nu introducerade programvaran Solido Simulation Suite (Solido Sim), som är en integrerad svit av AI-accelererade SPICE, Fast SPICE och mixed-signal simulatorer utformade för att hjälpa användare att dramatiskt accelerera kritiska design- och verifieringsuppgifter för deras nästa-generation analoga, blandade signaler och anpassade IC-designer.
Detta passar som hand i handske i en tid när IC-designteam möter allt strängare krav på specifikationer, mätvärden för verifieringstäckning och tid-till-marknadskrav. Den nya sviten levererar omfattande applikationstäckning med vad man betecknar som, ”klassens bästa krets- och System-on-a-Chip (SoC) verifieringsmöjligheter.”
En viktig poäng är alltså att Solido Sim-lösningen drivs av AI-teknik. Siemens skriver i pressmaterialet att Solido Sim utvecklad med, ”nästa generations processteknik och med komplexa integrerade kretsar, (IC)-strukturer, i åtanke, vilket ger de nödvändiga verktygsuppsättningarna och kapaciteterna för att hjälpa till att uppnå korrekta mål för signal- och effektintegritet.”
Sviten är byggd på grunden av Siemens industribeprövade och certifierade Analog FastSPICE (AFS)-plattform. Solido Sim innehåller vidare tre innovativa nya simulatorer: Solido SPICE-, Solido FastSPICE- och Solido LibSPICE-mjukvarorna, såväl som bolagets beprövade AFS-plattform, ELDO- och Symphony-mjukvarorna.
- Solido Simulation Suite, med AI-accelererade SPICE- och FastSPICE-motorer, representerar ett betydande steg framåt inom anpassad IC-simuleringsteknologi. Detta ger oöverträffad noggrannhet och effektivitet för chipdesign- och verifieringsingenjörer, säger Michael Ellow, CEO för Siemens Digital Industries Silicon Systems. Han fortsätter "Våra initiala Solido Sim-kunder har upplevt anmärkningsvärda framgångar över flera processteknologiska plattformar, samtidigt som de demonstrerar snabbare körtider och möjliggör övertygande nya möjligheter för deras nästa generations analoga, RF, blandade signaler och IP-designer för bibliotek."
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Software Defined Vehicles visar vägen: Mjukvarans tidevarv har börjat – svänger du vänster eller höger, undrar PTCs Nordenbas

”DEN MJUKVARUDRIVA TRANSFORMATIONEN av AUTOMOTIVE borde vara EN VÄCKARKLOCKA för tillverkningsindustrin. Inte minst behövs ett nytt förhållningssätt till produktutveckling.”
Det menar dagens gästkrönikör, PLM-utvecklaren PTCs Norden-chef, Filip Stål. En tung bakgrundspoäng är att utveckling av mjukvarudefinierade fordonsplattformar – s k SDVs, eller Software-Defined Vehicles - i högsta grad tillhör framtiden inom automotive och transportbranschen, men också tillverkningsindustrin kommer att påverkas av hur det hela utvecklas. Vad handlar detta med SDV om? Det finns flera definitioner, men en användbar formulering är följande: En SDV är ett fordon där kärnfunktioner hanteras av ett mjukvarulager som sitter mellan förarens eller fleet managerns fordons-gränssnitt och som hanterar fordonsfunktioner via huvudsakligen sensorer. Detta gör det möjligt för tillverkaren att förbättra både användbarheten och funktionerna dynamiskt via uppdateringar, inklusive trådlösa sådana. Vad man nu på många ställen inom automotive tar sikte på är att skapa mjukvarudefinierade plattformar för fordon, inklusive mjuk- och hårdvara, som utgör grunden för att differentiera digitala fordonsfunktioner.
”Denna utveckling inom fordonsindustrin understryker den ökande betydelsen av programvara för att driva på industriell omvandling. Integrationen av mjukvara med hårdvara har förvandlats från grundläggande inbyggda system till sofistikerade, mjukvarudefinierade produkter. Denna övergång betonar mjukvaruinnovation som kärnan i produktutvecklingen, vilket möjliggör kontinuerliga funktionsuppdateringar utan att kräva hårdvaruförändringar,” konstaterar PTCs Filip Stål i dagens artikel.
En i sammanhanget intressant koppling är Volvo Groups och Daimler Trucks planer på att skapa ett joint venture för att utveckla en mjukvarudefinierad fordonsplattform för att förstärka den digitala transformationen inom transport-branschen. Detta är en mycket intressant satsning, inte minst i skenet av att programvaru-definierade fordon är nästa stora utvecklingslinje inom fordonsindustrin och att Volvo Group idag är en av PTCs större kunder på PLM-sidan.
Missa inte Filip Ståls mycket intressanta synpunkter på hur övergången mot SDVs betonar mjukvaruinnovation som kärnan i produktutvecklingen, vilket möjliggör kontinuerliga funktionsuppdateringar utan att kräva hårdvaruförändringar. Det han aktualiserar är hur denna utvecklingslinje innebär att att vi med stormsteg närmar oss ett vägval: ”Vilken väg ska du ta,” undrar han och tillägger: ”Oavsett riktning börjar det bli uppenbart att tillverkande företag behöver tänka på hur de ska arbeta med produktutveckling i framtiden för att framtidssäkra sin FoU.”
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

TECHNIA Innovation Forum 2024: CATIA-chefen bekräftade att VOLVO CARS kör vidare med Dassaults CAD-flaggskepp

… och TECHNIAs CEO, Magnus Falkman, pekade ut sex trender som lyfter den världsledande svenska PLM-konsulten till nya höjder.
Det var en påtagligt entusiastisk Magnus Falkman, CEO och chef för svenska PLM-konsulten TECHNIA, som äntrade scenen i Stockholm Space Arena när bolaget genomförde sitt stora användarevent, Innovation Forum 2024, under förra veckan. Inför 300 deltagare på plats och ytterligare 200 digitalt konstaterade han att det fanns synnerligen goda skäl att vara nöjd över utvecklingen i bolaget, som framför allt blivit känt som PLM-utvecklaren Dassault Systemes största globala VAR-partner. Under ett 20-årigt partnerskap har det Addnode-ägda bolaget vuxit så det knakar, från 50-talet medarbetare med ett nordiskt fokus, till en global världsspelare med 800 anställda och verksamhet i 15 länder världen över.
- Men så har vi också marknadens starkaste plattform i DS 3DEXPERIENCE, sa Falkman och konstaterade att partnerskapet varit och är av fundamental betydelse för bolagets framgångar.
Falkman identifierade också sex trender som visar hur 3DEXPERIENCE-plattformen matchar de behov som präglar den teknologiska marknadsutvecklingen:
- Det handlar om hållbarhet, AI, digitalisering, virtuella tvillingar, molnet - både som hybrid eller komplett teknisk plattform - och sist, men inte minst, hur den teknologiska utvecklingen bidrar till att skapa nya dynamiska affärsmodeller a la ”Product-as-a-Service”. På marknaden vill aktörerna kort sagt nå ett läge där man får fram smarta produkter snabbare, vilket också är TECHNIAs mission. Där är vi också idag och det som gör oss så unika är kombinationen mellan ett starkt och kompetent PLM-team, DS-plattformen och våra egna produkter, sa Falkman.
Men 3DX-teknologin betyder mycket inte bara för för TECHNIA, utan även för Dassault och de stora delar av tunga industrisegment, som automotive och aerospace & defense, som använder plattformen. Något som manifesterades med närvaro av tunga representanter från Dassault med bl a både Olivier Ribet, bolagets EVP för strategi, tillväxt och digital transformation, och Olivier Sappin, CEO för DS’ CAD-flaggskepp CATIA.
Sappin diskuterade på scenen kring denna applikations och 3DEXPERIENCE-plattformens betydelse. Framför allt kom han in på AI, artificiell intelligens, och hur detta bidrar till att expandera CADens betydelse i produktframtagnings-processen.
- AI i CATIA-sammanhanget handlar bland annat om att systemet kan ge svar på hur man ska designa för att nå definierade kravställningar, summerade han vad Dassaults generativa digitala tvillingupplägg kan hjälpa till med. ”Det är detta DS’ virtuella tvillingupplevelse handlar om; vi kombinerar effektivt 3D, systemmodellering, datavetenskap och samverkan på 3DEXPERIENCE-plattformen, sa Sappin och menade att detta också haft stor betydelse för bolagets senaste kommersiella framgångar.
Sappin gav ett antal exempel på order man fått under senare tid inom automotive från stora kunder och användare som JLR, Scania, Tesla, Honda, Porsche, Rimac och Volvo Cars. Men man ska ha klart för sig att detta normalt inte handlar om nybeställningar i betydelsen helt nya paket och funktionaliteter, utan snarare om förlängningar av existerande avtal. Så nämnde Sappin exempelvis att Volvo Cars var bland de nya kontrakt man säkrat.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title

Protech nysatsar inom CAD/CAM och rekryterar inför en expansion av TopSolid på Norden-marknaden

Rutinerade CAM-mannen Anders Brask på Protech berättar idag att bolaget i takt med att CAD/CAM-branschen fortsätter att växa, nu tar ett stort steg för att expandera TopSolid-mjukvaran. Denna lösning är ett integrerat CAD/CAM-system med funktionaliteter för olika industrier, framför allt för den som både konstruerar och tillverkar formverktyg, plåtformanade verktyg, möbler och inredning.
TopSolid är baserat på Parasolid-kärnan och har Windows-gränssnitt. Allmänt består sviten av en hel serie med fullt integrerade programvaror med parametriska associationer från design till produktion. Gränssnittet innehåller alla ledande CAD-verktyg på marknaden, kraftfulla modellerings- och simuleringsverktyg.
Programmet är ett komplett associativt 3D/2D CAD-system för design och mekanisk sammanställning. Inte minst är det senare värdefullt då sammanställningar inte sällan består av både befintliga och helt nya komponenter.
TopSolid'Design är kärnprodukten i denna integrerade CAD/CAM-svit.
För Protech är varken TopSolid eller CAD/CAM-bitarna någon nyhet. Bolaget har generellt hanterat området i över 30 år, parallellt med en framgångsrik 3D-printing- och additive manufacturing-rörelse. 1997 var Protech återförsäljare för Delcam's 3D-CAD/CAM-lösning för modellsnickerier och verktygstillverkare – en lösning som senare köptes upp av Autodesk.
- Under det sena 90-talet sökte många av Protech's Delcam-kunder efter ett CAD-system för verktygskonstruktion, berättar Brask. Av en slump hittade vi den franska programvaruutvecklaren Misslers unika CAD-system TopSolid, som Protech introducerade i Norden 1998.
Men nu tar man alltså nya tag med TopSolid och tänker, som Anders Brask noterar, ”stärka sin position genom att rekrytera ny personal för att möta den ökade efterfrågan och möjliggöra en bredare implementering av TopSolid.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

DIGITALISERING som FÖRÄNDRAR: SKF satsar på skräddarsydda utbilningar för framtidens operatörer

Digitaliseringen förändrar allas arbetsuppgifter inom industrin, något som självfallet speglas också på utbildningssidan. SKF i Göteborg är ett av företagen som tagit fasta på detta och investerat i kompetensutveckling för sina operatörer. En skräddarsydd uppdragsutbildning har nyligen avslutats och med stor sannolikhet startar en ny omgång nästa vår.
– Utbildningssatsningar är en viktig del i att driva vår verksamhet framåt och säkerställa långsiktig framgång, säger Joakim Svantesson, People Business Enabler på SKF.
Högskolan Väst har som. en konsekvens av detta under ett och ett halvt år utbildat 16 operatörer i SKF:s fabrikslokaler i Göteborg. Utbildningen har genomförts med målet att personalen ska vara väl rustade inför företagets digitaliserade tillverkning.
– Våra förväntningar på utbildningen har absolut uppfyllts. Vi behöver och vill öka kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Det kan leda till ökad produktivitet, bättre kvalitet i arbetsutförandet och ökad innovationsförmåga, säger Joakim Svantesson, och tillägger, ”genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling kan vi också öka medarbetarnas motivation och engagemang, något som kan bidra till minskad personalomsättning och högre medarbetarnöjdhet. Investeringar i utbildning stärker också vår konkurrenskraft på marknaden.”
Operatörerna har genomfört utbildningen parallellt med sina ordinarie arbeten. Flera av dem jobbar femskift och har fått använda sin fritid till studierna. En av dem är maskinoperatören Jimmy Graf: – Jag ville investera i mig själv och utveckla min kompetens inför den nya tekniken som vi delvis redan jobbar med. Jag har nytta av utbildningens olika delar i mitt jobb, det har varit ett väl sammansatt paket, säger Graf. Visst har det varit stressigt emellanåt. Jag har lagt en stor del av fritiden på att studera, men det har funkat bra eftersom jag är i ett bra skede i livet. Utbildningen ligger på en bra nivå och lärarna har varit proffsiga.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Unit4 lanserar en nyutvecklad lösning som kan förbättra ERP-effektiviteten inom redovisning och revision

Affärssystem-utvecklaren Unit4 meddelar att man släppt Success4U, en programvara riktat till kunder som använder eller övergår till deras molnbaserade affärssystem, ERPx. Med hjälp av en "Land, Adopt, Expand"-strategi syftar programmet till att optimera kundupplevelser och påskynda värdet från ERP-investeringar genom tydligt definierade framgångsfaktorer. Det omfattar bland annat förbättrad projektledning, optimerade betalningsprocesser och förstärkta rapporteringsfunktioner. Success4U erbjuder två nivåer: Essentials, inkluderat i SaaS-abonnemang, och Professional, som tillhandahåller dedikerade kundansvariga och personaliserade planer. Detta underlättar övergången till molnet, effektiviserar verksamhetsprocesser och minskar störningar för kunderna, både nya och befintliga.
Molnet är på tapeten på de flesta ställen inom ERP-världen. Unit4s nyutveckling av det molnbaserade affärssystemet med Success4U syftar till att omforma kundupplevelsen genom att förenkla övergången och expansionen av företagsresurssystem, bland annat riktat mot enheter inom redovisning, revision och rådgivning i offentlig och privat sektor.
För redovisnings- och revisionsbranschen innebär detta en markant möjlighet. Genom Success4U kan verksamheter få tillgång till förbättrade verktyg för projektledning som optimerar lönsamheten i projekten. Den inkluderar också funktioner som förbättrar betalningsprocesser, ökar transparensen i inköpssystemen och utökar funktionaliteten inom avtal- och kontrakthantering.
Ett annat element är standardisering av datainsamling och förstärkning av rapporteringsfunktioner, som är viktiga för branscher som hanterar omfattande mängder finansiell information. Success4U ger också planeringsprocesser som är både enkla och strukturerade, vilket är viktigt för effektiv resursplanering och insikter från medarbetarnas prestationer.
Jean de Villiers, Chief Customer Officer på Unit4, betonar att "med Success4U kan kunder flytta fokus från att bara köpa funktioner till att rikta in sig på konkreta affärsresultat." Strategin är viktig i en tid där snabb tillgång till tillförlitliga och precisa finansiella data kan vara avgörande för ett företags framgång.
Nyheten publicerad på PLM&ERP News.

Aras PLM vässar Innovator-plattformen med ny modulär lösning för hantering av leverantörskedjor och OEMer

PLM-utvecklaren Aras med PLM-plattformen Innovator tillhör den exklusiva skara av företag som karaktäriseras som ”PLM Mind Share Leaders”, tillsammans med bl a de tre stora i branschen, Siemens Digital Industries Software, Dassault Systemes och PTC. Storleksmässigt ligger man dock en bra bit bakom de tre stora, men tillväxten är kraftfull och den teknologiska utvecklingen präglas av stora ambitioner och bred täckning inom hela produktframtagnings- och tjänsteområdet ända bort till produkterna i slutanvändarnas händer. Aras-chefen, CEO Roque Martin, berättade under det senaste ACE-användareventet 2024 att man sedan hans tillträde 2021 haft en 77-procentig årlig tillväxt i antalet SaaS-distributioner. Detta är en nyckelfaktor för framgång vartefter Aras expanderar molnverksamheten, samtidigt som den hjälper tillverkande kunder att modernisera sina PLM-system. Parallellt kommer det kontinuerligt nya förbättringar av bolagets lågkod-plattform Aras Innovator.
Den senaste nyheten, släppt under den gångna veckan, handlar om tillgängligheten av bolagets nya Supplier Management Solutions för Aras Innovator. En lösning med siktet inställt på hantering av leverantörskedjorna relaterat till produktutveckling. Denna svit av applikationer effektiviserar samarbete med, bedömning och uppkoppling av leverantörer och OEMer. Detta genom att tillhandahålla säker fjärråtkomst till kontrollerade delmängder av den digitala tråden och PLM-information via konfigurerbara mobiloptimerade webbapplikationer.
- Integrationen av Supplier Management Solutions med Aras Innovator erbjuder tillverkare en helhetssyn på att hantera hela produktens livscykel, från design och utveckling till inköp och produktion, säger John Sperling, SVP för Product Management på Aras. Han tillägger: "Genom att utnyttja automation, samarbete och datadrivna insikter kan våra kunder uppnå större effektivitet och smidighet i att hantera sin verksamhet samtidigt som de tar itu med efterlevnad och hållbarhetsmål över produktlivscykler."
Satsningen av Aras i detta spår är intressant och viktig då det handlar om rätt vanliga utmaningar i den industriella värdekedjan. Hur då?
Produktorienterade organisationer förlitar sig på leverantörer och affärspartners som en förlängning av sin verksamhet. Under de senaste åren har leverantörskedjan upplevt ett ökande tryck från strikta efterlevnadsregler, nya hållbarhetsinitiativ och ett ökat fokus på transparens. Många organisationer kämpar för att möta dessa krav på grund av föråldrade system, begränsad synlighet till partner-information och inkonsekvent kommunikation med partner i leveranskedjan.
- Det handlar förstås om flera saker. Världen har förändrats och de industriella kedjorna måste anpassas till nya lägen, både vad avser behov av uppkoppling gentemot andras produktutvecklings-system vad avser de tekniska sidorna av samarbetet, men också de administrativa bitarna, som hänger ihop med de affärsmässiga och logistiska delarna av produktframtagnings-processerna. Visst har företagen sina egna tekniska PLM och cPDm-lösningar, men ovanpå detta behövs ett slags sammanhållande paraply som kan koppla åt alla håll. Vi ser att att Innovator-plattformen är ett allt vanligare val i detta, säger Leon Lauritsen, numera GM för Aras EMEA-region.
Vi har övergripande tittat på detta i dagens artikel. Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Flytta till molnet-pushen kan resultera i enorma migrerings- och implementerings-kostnader utan några större vinster”

Globala support-ledaren inom ERP - RIMINI Streets seniora VP, ERIC HELMER - vill öka medvetenheten kring mjukvaruleverantörernas molnkampanjer. Men han vill också bidra till att minska support- och underhållsavgifterna, bland annat.
Rimini Street är en globalt verksam leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Ovanpå detta är man dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner. Bolaget gör nu en satsning på den svenska marknaden. Vilka är de tyngsta skälen till detta?
PLM&ERP News har träffat Eric Helmer, SVP och CTO, Chief Technology Officer, på Rimini Street, som nyligen i Sverige för att träffa kunder och prospekts för att ge dem råd om hur de kan minska underhålls- och supportkostnader, diskutera strategiska alternativ till att flytta till molnet och vilka leverantörsspecifika scenarier de behöver överväga.
- Sverige är en intressant marknad för Rimini Street, inte minst på grund av dess robusta tillverkningssektor och många innovationsdrivna företag som vill prioritera IT-investeringar mot funktioner som Digital Experience, AI och CSR. Samtidigt har många företag allokerat upp till 80 procent av sin IT-budget för att underhålla och driva affärskritiska affärs- och transaktionssystem. Vi har funnit att i de flesta fall är support- och underhållsavgifter från de stora ERP-mjukvaruleverantörer de viktigaste kostnadsdrivarna. Vi vill också öka medvetenheten kring den "flytta till molnet-push” som de stora mjukvaruleverantörerna gör, och hur det kan resultera i enorma migrerings-, implementerings- och anpassningskostnader bara för att behålla liknande funktioner som de redan har. Vi erbjuder starka alternativ som låter svenska företag fokusera på det mest strategiska, säger Eric Helmer i dagens intervju.
Hur ser du på er nordiska satsning? Den nordiska marknaden är avgörande för våra tillväxtmål i Europa, och vi ser betydande potential i att samarbeta med kunder för att driva ROI på deras IT-investeringar. Sverige, med sin starka tradition inom tillverkning och teknikdriven marknad, exemplifierar denna potential. Eftersom det råder brist på IT-talanger i Norden tenderar företag att vara öppna för att outsourca mer traditionella uppgifter för att frigöra resurser och kapacitet för mer innovativa områden som AI. Denna strategi stämmer väl överens med vår affärsmodell och den ökade efterfrågan som vi upplever för våra tjänster i denna region, särskilt när det gäller att utnyttja Sveriges innovationskultur för att främja tillväxt och effektivitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

ETQ, Dassault, Siemens och PTC är ledande inom kvalitetslednings-system enligt ny analytiker-ranking

HEXAGON-ägda ETQ i topp på ABI Researchs QMS-UTVÄRDERING. Kvalitetsledningssystem, förkortat QMS (Quality Management Systems) på engelska, är kanske inte de mest omskrivna lösningarna på produktframtagningsområdet, men icke desto mindre av stor betydelse för bra produktionsresultat. Ett QMS-system kan hjälpa till att identifiera kvalitetsproblem, eliminera onödiga aktiviteter och täppa till luckor i prestanda. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att tillhandahålla ett formellt system av verktyg och processer och även t ex möjliggöra oberoende kvalitetscertifiering. De viktigaste fördelarna är flera, men några av de tyngst vägande är att de kan ge: • bättre och konsekvent kontroll över affärs- och produktionsprocesser • reglering av framgångsrika arbetsmetoder • högre effektivitet och mindre avfall • vässad riskhantering • ökad kundnöjdhet
Men vilka är de vanligaste kommersiella systemen och hur står de sig mot varandra? Analytiker- och undersökningsföretaget ABI Research har tittat på saken och gjort en granskning och konkurrensutvärdering omfattande nitton mjukvaruutvecklare med lösningar för kvalitetsledningssystem. Inte oväntat finns alla de mer framträdande PLM- och automations-utvecklarna med på listan, från Dassault Systemes, Siemens Digital Industries, och PTC till svenska Hexagons ETQ, Rockwell Automation och Autodesk.
De företag som utvärderats har också rankats i tre grupper, ”Marknadsledare”, ”Mainstream-lösningar” och ”Följare” och resultatet blev som följer:
Marknadsledare: ETQ, Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Rockwell Automation, ComplianceQuest, Intellect
Mainstream: Tulip, AssurX, MasterControl, Honeywell, Dot Compliance, Greenlight Guru, IQVIA, Qualio, Veeva Systems
Följare: Autodesk, QT9, iBase-t
- Sammantaget hade de marknadsledande QMS-programvaruleverantörer mycket jämförbara lösningar, med goda marginaler för topplaceringar. Anmärkningsvärda skillnader var leverantörens artificiella intelligens (AI) positionering, tillståndet för befintliga partnerskaps ekosystem och stöd för SMB-tillverkare, kommenterar James Prestwood, industrianalytiker för industri- och tillverkningsteknik på ABI Research.
Hexagons ETQ kom överst i konkurrent-rankingen och tätt följda av Dassault Systèmes på andra plats. Båda företagen hade bra poäng över alla kriterier. Siemens Digital Industries fick särskilt bra resultat i implementeringskriterierna, där man landade som etta, med sin marknadsledande kundbas och implementeringserfarenhet som utnyttjar företagets långvariga expertis inom PLM och Manufacturing Execution System (MES) med vilka Teamcenter QMS och Opcenter QMS är nära associerade.
Hur såg bedömningarna ut i övrigt? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.