Dagens LÖPSEDEL

HÄR ÄR DE SENASTE NYHETERNA

Simulation & Analysis: Why the ZONA Purchase Strengthens Siemens in Aerospace & Defense

What is aeroelastic analysis? Simply put, this subject is the study of the interaction between aerodynamic loads and flexible structures, specifically those related to non-linear turbulent effects. In particular, aeroelastic analysis has received a great deal of attention as an essential part of the design and development work that goes into modern aircraft.
This provides the context for why Siemens Digital Industries Software recently entered into an agreement to purchase simulation specialist ZONA Technology. The company's expertise and solutions are focused on aeroelastic simulation solutions, among other areas.
The backdrop to this deal is Siemens’ position as a commercial and technical leader in PLM, and particularly in the sub-PLM area of simulation and analysis—not least related to the Aerospace & Defense (A&D) segment. This places Siemens in tough competition with PLM developer Dassault Systèmes.
ZONA’s technology becoming part of Siemens’ Simcenter platform in Siemens Xcelerator’ PLM portfolio, will allow the creation of an unique end-to-end airframe structure design and certification analysis digital thread. This digital thread would begin with early concept studies, follow through high-fidelity aero-structural optimization and to the structural certification and documentation.
Click on the headline to be directed to the full article on engineering.com.

30% längre livslängd och vässad skäreggsgeometri: Om ett nytt verktyg som stöder felfri precisionbearbetning

I konsulten Price Waterhouse Cooper (PwC) rapport Industrial Manufacturing görs en intressant iakttagelse: ”Störningar,” skriver man, ”är den enda konstanta faktorn i dagens industriella tillverkningsmiljöer.” Formuleringen relaterar till störningar i försörjningskedjan och avbrott i produktiviteten, till följd av pandemin; något som man menar, ”har tvingat tillverkare att bredda verksamheten till nya marknader för att de ska överleva.”
Detta har resulterat i en större efterfrågan på felfri precisionsbearbetning. I dagens artikel kring detta berättar Sangram Dash, ”Product Application Manager” för vändskärsfräsar hos Sandvik Coromant, om ett bra alternativ, som kan möta strävan mot fel- och störningsfri bearbetning. En viktig roll i hans tes spelas av Sandviks nya högmatningsfräs CoroMill MH20. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Etteplan investerar i svensk utvecklare av maskininlärning och artificiell intelligens

IT- och teknikkonsulten Etteplan berättar idag att man gör en strategisk investering i det svenska startup-företaget Ekkono Solutions. Det senare bolaget är en startup som utvecklar maskininlärning och artificiell intelligens. Etteplan förvärvar cirka 20 procent av företaget.
- Dataanalys och optimering av maskiner och utrustning blir allt viktigare när företagen utvecklar dessa områden för att bli allt mer energieffektiva. Investeringen i ett startup-företag stöder Etteplans strategi och mål att införa modern teknik som en del av våra servicelösningar. Vårt mål är att samarbeta på djupet och styra utvecklingen av Ekkonos teknik. Vi vill använda tekniken för att skapa värde för våra kunder och stödja utvecklingen av framtida hållbara maskiner och utrustning, säger Etteplans CEO och koncernchef Juha Näkki i en kommentar till satsningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

INDUSTRIELLT: Bra initiativ av regeringen att tillsätta en batterisamordnare

Den S-märkta svenska regeringen har reagerat på det växande antalet satsningar på batteritillverkning som är på gång i Sverige. Man har beslutat sig för att tillsätta en samordnare från regeringen för att koordinera de olika projekten, vilket förefaller vara en god idé. Inte minst då relaterat till komplexiteten i dessa ofta kallade giga factory-projekt. Projekten är tveklöst av stor allmän samhällelig, industriell och ekonomisk betydelse och förtjänar i högsta grad att få den uppmärksamhet, smidiga och snabba hantering, som krävs av de inblandade instanserna. Dels myndigheter och tillståndsenheter, dels de tunga industriella aktörerna, som Northvolt, Volvo Cars, Volvo Group och Scania, för att ta några näraliggande exempel.
Batteriproduktionsanläggningar, som t ex Northvolt 1 i Skellefteå, omfattar enormt stora finansiella investeringar i trakterna av 50 miljarder kronor; de har stor miljömässig inverkan och kräver stora mängder energi. Fabriken i Skellefteå kommer t ex vid full drift att konsumera så mycket som 2 procent av Sveriges årliga ebergiproduktion.
– Den gröna omställningen som svenska fordonsindustrin står för är omfattande och komplex och måste ske i mycket snabb takt. Elektrifiering är avgörande för att minska utsläppen, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på en pressträff under måndagen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM/EKONOMI: Starkt andra kvartal för Dassault Systèmes – 2-siffrig tillväxt för CATIA

Det var en påfallande nöjd Pascal Daloz, COO på Dassault Systemes - Chief Operating Officer – som i Bernard Charles frånvaro fick presentera den franska PLM-utvecklarens siffror för andra kvartalet 2022 och även första halvårets siffror vid en telefonkonferens.
Sammantaget hävdade Daloz att det ser bra ut över hela linjen i bolagets utbud:
- Absolut, sa han. Vi levererar starka resultat både för andra kvartalet (Q2) och halvåret, vilket sätter oss i en utmärkt position för att uppnå våra alla våra 2022-mål. Resultat drevs av en bred tillväxt över geografier, produktlinjer och branscher. Vi har kort sagt återigen visat vår strategis motståndskraft mot en utmanande makroekonomisk och geopolitisk bakgrund, med inverkan från Ryssland och Kina.
Han pekade bl a ut följande höjdpunkter för Q2 2022:
• De totala intäkterna ökade med 11%, valuta-justerat, där både prenumerationer, support och licenser ökade med tvåsiffriga tal. Från 1,16 miljarder euro till 1,38 miljarder – den senare siffran motsvarar 14,4 miljarder kronor.
• Mjukvaruintäkterna - där 3DEXPERIENCE-sviten, med appar som CATIA (CAD), SOLIDWORKS (mainstream CAD), ENOVIA (PLM/cPDm), DELMIA (digital tillverkningshantering) med flera PLM-relaterade lösningar, står för 1,25 miljarder euro - motsvarande 13 miljarder kronor.
Även för första halvåret 2022 ser siffrorna mycket starka ut:
• De totala intäkterna ökar valutajusterat med 10% till drygt 2,7 miljarder euro (28,2 miljarder kronor), att jämföra med fjolårets motsvarande dryga 2,3 (ca 24 miljarder kronor).
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Schaeffler går på offensiven inom linjärteknik – köper Ewellix för ca 6 miljarder

För drygt 6 miljarder kronor, motsvarande 582 miljoner Euro, köper Schaeffler Group, som bl a tillverkar rullningslager, linjärlager och fordonskomponenter till verkstads- och fordonsindustrin i hela världen, Ewellix Group. Köpet görs från ett dotterbolag till investeringsfonden Triton Fund V, som äger Ewellix.
Ewellix-gruppens produktsortiment kompletterar i hög grad den befintliga produktportföljen i Schaefflers industridivision och köpet stärker Schaefflers marknadsposition, särskilt inom den linjära verksamheten. Ewellix är marknadsledare inom flera teknikområden, inklusive elektromekaniska industriella ställdon och lyftpelare samt rullskruvar. Dessa produkter används inom sektorer som robotik och medicinteknik och i mobila maskiner.
Om Schaeffler Group ska sägas att bolaget 83 000 anställda, finns på 200 platser i 50 länder (däribland Sverige) och omsatte 2021 motsvarande ca 140 miljarder kronor. Man har konsekvent under sin historia hängt med i teknologiutvecklingen inom rörelse- och mobilitetsfältet. Som leverantör till automotive befinner man sig också i en sektor där inget annat än fortsatt spetsig lösningsutveckling räknas. Den som vill vara med i matchen här måste ligga långt framme när det gäller innovativa teknologier, produkter och tjänster för elektrisk mobilitet, CO2-effektiva drivsystem, Industry 4.0, digitalisering och förnybar energi.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA: PTC’s CAD-chef Brian Thomson om fem sätt att slösa bort dyrbar designtid – och vad man kan göra åt saken

Ingen vill slösa bort dyrbar designtid, men vi vet att det händer. I dagens artikel diskuterar PTCs Brian Thomson, VP och chef för bolagets CAD-division, som bl a innehåller klassiska mjukvaror som Creo, fem sätt som kostar tid, vad man kan göra åt saken och vad detta kan komma att betyda för dig och din produkt ifråga om vinster som kan göras.
Du kommer att märka att fyra av de fem punkterna han diskuterar har sitt ursprung i ögonblick av frånkoppling i bemärkelsen att processkedjan inte är sömlöst ordnad och ihopkopplad. Thomson talar i detta om den digitala tråden. En sådan existerar, menar han, när data flödar genom hela företaget, utan luckor, så att en förändring av en CAD-modell manifesterar sig automatiskt i designmiljön och i varje aspekt av produkthantering.
”Alltför ofta är frånkopplingar lätta att fixa manuellt, så vi gör det och går vidare”, konstaterar Thomson och tillägger att detta vi gör detta utan att inse, ”att vi skadar vår produkt, vår verksamhet och vår chans till innovation.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Brian Thomsons krönika.

Volvokoncern drar igång processen att etablera en ny batterifabrik i Sverige

AUTOMOTIVE/El-lastbilar. Det är knappast några tillfälligheter att Volvo-koncernen på lastbilssidan fortsätter att utveckla lösningarna kring sin batteriförsörjning. Idag meddelar bolaget att man påbörjat processen att etablera en fabrik för storskalig batteriproduktion. Sedan tidigare finns ett beslut om en batterianläggning i Belgien.
Bakgrunden är att efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och maskiner växer liksom de därmed följande behoven av battericeller.
- Vi vill leda omställningen till ett fossilfritt transportsystem och har som långsiktigt mål att erbjuda 100% fossilfria lösningar till våra kunder. Redan idag ser vi en stor efterfrågan från våra kunder på våra elektriska erbjudanden och vi har en ambition att minst 35% av de produkter vi säljer ska vara elektriska vid 2030, säger CEO och koncernchef, Martin Lundstedt och påpekar att detta kommer att kräva stora volymer av batterier med hög prestanda, tillverkade med fossilfri energi.
- Det är ett naturligt steg för oss att inkludera batteriproduktion i vårt framtida industriella system. Vi vill göra detta tillsammans med partners, och vi börjar resan nu, tillägger Volvo-basen.
Men var tänker man sig att den nya fabriksanläggningen ska ligga?

SIMULERING & ANALYS: ZONA-köpet stärker Siemens position inom aerospace & defense

Vad är aeroelastisk analys? Enkelt uttryckt handlar ämnet om att studera samspelet mellan aerodynamiska belastningar och flexibla strukturer, inte minst relaterat till icke-linjära turbulenta effekter. Det är framför allt inom utveckling av moderna flygplan som området har fått stor uppmärksamhet som en väsentlig bit i designarbetet.
Detta ger en god bakgrund till varför Siemens Digital Industries Software under sommaren ingått ett avtal om att köpa simuleringsspecialisen ZONA Technology. Bolagets expertis och lösningar handlar framför allt om aeroelastiska simuleringslösningar.
ZONA Technologies ZAERO var tidigt ute på området och, som konstateras i en tidig FOI-studie (Totalförsvarets Forskningsinstitut, augusti 2003), var ZAERO tidigt ett betydligt mer avancerat aeroelastiskt specialistsystem, som dessutom kunde och kan användas tillsammans med flera strukturprogram.
Författarna noterar i sin studie också att ZAERO vid denna tidpunkt hade flera funktioner som inte ingick i MSC Nastran, bl a då aerodynamiska modeller för transonisk och hypersonisk strömning, ASE design med tidsdomänberäkningar och även aeroelastisk optimering.
En intressant uppgift, som relaterar till svensk produktutveckling på A&D-sidan, är att svenska Saab Aerospace, som i början av 2000-talet hade tagit fram ett programsystem för aeroelastiska beräkningar baserat på en egenutvecklad lösning, AEREL (Advanced Doublet Element), också baserade lösningen på en inköpt kod, ZONA51 från just ZONA Technologies, vid studier av effekter vid överljudshastighet. Det s k AEREL-fladdersystemet har använts för fladder- och ASE-beräkningar genom hela JAS Gripen-projektet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing

AUTOMOTIVE: En win-back för Dassault på Hyundai – eller ett sätt att säkra övergången från CATIA till Siemens NX?

Hur blir det med CAD-lösningarna hos sydkorenska automotive-jätten Hyundai, tillsammans med KIA del i världens femte största fordonstillverkare?
Frågan aktualiseras av förra veckans besked från franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes, som annonserat att man fått en 5-årig förlängning av ett tidigare 30-årigt avtal med sydkoreanska automotive-företaget Hyundai kring CAD-lösningen CATIA.
Men hur går detta ihop med de tidigare kommunicerade besluten om att Hyundai och KIA Motors-gruppen ska fasa ut CATIA och ersätta systemet med Siemens Digital Industries Softwares CAD-flaggskepp NX? Uppgifterna från Dassault stämmer säkert, men behöver inte alls betyda att beslutet om att byta CAD- eller PLM-system stoppas, som man möjligen skulle kunna förledas att tro av textinnehållet i Dassaults pressmaterial om saken. I princip ändrar det ingenting i den gemensamma utvecklingslinje kring CAD och även PLM-bitarna (cPDm, collaborative Product Definition management) som Hyundai KIA Motors-gruppen tidigare överenskommit med Siemens om att gå över till NX och Teamcenter. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

BCG: Sveriges elbilsmarknad kommer att kräva tre miljoner laddpunkter till 2050

AUTOMOTIVE. Konsulten Boston Consulting Group, BGC, konstaterar i nypublicerade berälkningar man gjort att elbilsmarknaden växer snabbare än tidigare beräkningar och med det ökar också behovet av laddpunkter. BCG drar av detta slutsatsen att det kommer det att behövas tre miljoner laddpunkter och även 600 stationer för vätgastankning i Sverige år 2050.
- Bristen på offentliga laddningsplatser och otillräcklig laddningsstruktur kan komma att avskräcka svenska konsumenter från att köpa elbil, säger bilindustri-experten Mikael Ternhult, som är partner och chef för BCG Stockholm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAM: Hexagon utökar närvaron på den tyska marknaden med köpet av Men at Work

Hexagon fortsätter att bygga på sin räckvidd och sina kapabiliteter i Manufacturing Intelligence-divisionen. Bolaget har under Ola Rolléns ledarskap byggt upp en stark global närvaro på en rad PLM-relaterade områden kring framförallt produktutvecklings-kopplad tillverkning, med en kraftfull portfölj av mjukvaror kring CAM, simulering & analys vid sidan av de redan starka bitarna inom metrologi och digitala lösningar som kombinerar sensorer, mjukvara och autonoma teknologier.
Nu i slutet av juli meddelade Hexagon att man bygger på detta med köpet av tyska Men at Work GmbH. Bolaget är redan återförsäljare av Hexagons VISI CAD CAM-mjukvara för form- och formsektorn i sydvästra Tyskland.
En viktig poäng med köpet, förutom en habil kundstock och att bolaget tillhandahåller försäljning, utbildning och support för VISI, är att Men at Work också utvecklat sina egna moduler för att förbättra användbarheten och produktiviteten hos lösningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/ENERGI: Siemens-märkt digital tillverkningskedja minskar kostnaderna med 90 % för Skeletons nya superkondensatorer

Fordons- och energibranschernas behov är något som tyska industrijätten Siemens är särskilt lyhörda för. Inte bara PLM-divisionen, Siemens Digital Industries Software, utan även andra delar av koncernen, som levererar lösningar och komponenter till dessa globalt enormt betydelsefulla industrigrenar.
När Siemens idag meddelade att man knutit nya partnerskapsband med tyska Skeleton, som utvecklar kondensatorer och vad som nu också kallas ”superkondensatorer”, är det därför av stort intresse för automotive- och energiområdena.
Skeletons superkondensatorer används i bil-, transport-, elnäts- och industriapplikationer och gör det möjligt att minska CO2-utsläppen och spara energi. Med bolagets patenterade "krökt grafen-material” erbjuder Skeletons superkondensatorer den högsta effekttätheten på marknaden, nästan omedelbar laddning och urladdning, hög tillförlitlighet och mycket lång livslängd. De bidrar till att förbättra strömkvaliteten och skydda utrustning och infrastruktur genom att minska strömfluktuationerna och till att driva elektrifiering.
- Superkondensatorer är en nyckelfaktor för att dramatiskt minska utsläppen inom kraftproduktion, transport och industrisektorer, kommenterade Taavi Madiberk, VD och medgrundare av Skeleton Technologies, saken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens CAD-flaggskepp som molnbaserad SaaS: NX X

CAD i molnet baserat på en SaaS-modell (Software-as-a-Service) är onekligen en trend som tagit ordentlig fart. Alla de större systemutvecklarna erbjuder idag detta upplägg. Siemens Digital Industries Software är en av spelarna som nu tagit plats på denna arena med sin flaggskeppslösning NX, kallad NX X i detta upplägg.
NX X är en svit av färdigpaketerade SaaS och molnbaserade lösningar som erbjuder samma NX-funktioner i molnet som på stationära datorer. Fördelar i detta är att man i princip bara behöver en internet-kopplad browser för att få till gång till ett komplett paket med tjänster, hosting och utbildning utan bördan av komplex lokal implementering.
En intressant poäng är att detta molnbaserade CAD-erbjudande tar bort overheadkostnader förknippade med driftsättning och underhåll av CAD-programvara, flaskhalsar i försörjningskedjan för hårdvara och föråldrad hårdvara.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS förstärker ledarskapet på EAM-sidan: Köper specialisten på underhållssystem – ULTIMO

Vilken aktör på affärssystem-marknaden är störst på EAM, Enterprise asset management, eller det vi brukar sortera under underhållssystem?
Normalt brukar ju SAP dominera det mesta på affärs-IT-sidan, men på EAM-området är det en svenskägd aktör som sticker ut som marknadsetta – IFS. I analytikern Gartners senaste, bara månadsgamla undersökning av detta visar det sig att IFS med sin 18-procentiga marknadsandel faktiskt toppar listan före storheter som SAP, IBM och Oracle.
Bolaget är alltså redan som det är marknadsledande; en position som man nu förstärker genom att köpa nederländska programutvecklaren in om EAM, ULTIMO. Förvärvet inkluderar ULTIMOs produkter, kundbas och expertteam.
Köpeskillingen avslöjas inte.
Klicka på rubriken för att läsa mer.