ERP: Stort livsmedelsbolag satsar på Infors molnlösning som plattform för tillväxt

Affärssystemutvecklaren Infor har haft påfallande stora framgångar på livsmedelssidan med sitt molnbaserade ERP-system. Ett bra exempel är dagens rapporterade fall där Scandi Standard valt Infor CloudSuite Food & Beverage för att standardisera kärnprocesser som inköp, förädling, logistik och ekonomi. Scandi Standard är sålunda en tillverkare av kylda, frysta och färdiga kycklingprodukter i Norden och på Irland, och säljer även ägg i Norge. Bolaget har verksamhet i fem länder och försäljning i över 40 genom dotterbolag som Danpo , Den Stolte Hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana.
Det man nu investerar i är en molnbaserad multitenant lösning som drivs av Amazon Web Services (AWS). En viktig poäng bakom satsningen är att Scandi Standards befintliga affärssystem saknade den branschanpassning som behövdes för att garantera att ERP-lösningen skulle kunna stödja alla kärnprocesser inom koncernen på ett harmoniserat sätt och bidra till att öka förmågan och förändringstakten i verksamheten ytterligare.
- Vår värdekedja ser väldigt lika ut på samtliga marknader vi verkar på, vilket gör att vi i Infors branschanpassade lösning ser en stor potential i att, så långt som möjligt, standardisera våra processer, säger Göran Matz, Scandi Standards koncernövergripande CIO.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

LIFE SCIENCES: ABB-mjukvara och -robotar i huvudroll i lösning som tacklar COVID-virus genom automatiserade...

Från 15 tester per dag till 1000. Kan robotlösningar effektivisera hälsotester som t ex relaterar till Covid-19? Absolut, hävdas idag från ABB. Bolaget har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikropps-testsystem, som visat sig vara det hittills effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar.
Systemet, som utvecklats av Life Sciences and Healthcare-teamet på ABB Robotics, ökar alltså avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag. I och med att ett större antal personer kan bedömas med avseende på immunitet mot de olika covidvirusstammarna gör automatiseringen av testerna att UTMB-forskarna får en större förståelse av covid-vaccinens effektivitet.
- Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Svenska industrigruppen Koncentra köper världsledande tillverkare av stora kolvar

Svenska Koncentra Group meddelade i förra veckan att man köper Kolbenschmidt Large Bore Pistons av den tyska industrikoncernen Rheinmetall. Det är onekligen en intressant affär, som bl a innebär att Koncentra får in en företagsenhet vars stora kolvar faktiskt har en global marknadsandel på 50 procent inom bland annat sjöfart.
KS Large Bore Pistons tillverkar sålunda kolvar av märket Kolbenschmidt för motorer i fartyg, men också områden som energianläggningar, entreprenadmaskiner och andra applikationer som kräver stora motorer med kolvar på diameter mellan 13 och 64 cm ingår i produktionsområdet.
Produkterna är godkända av alla tillverkare av medelvarviga motorer över hela världen och levereras bland annat till CAT, Wärtsilä och MAN.
- KS LBP är världsledande på att utveckla och tillverka en kritisk komponent i ett stort och komplext tekniskt system. Det är en nyckelkomponent med mycket stor marknadspotential, kommenterar Dan Broström, CEO i Koncentra Group, köpet, som i ett slag ökar bolagets omsättning med en miljard kronor till tre miljarder.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Renault bygger på PLM-plattformen med Dassault-lösning för ”kostnadsintelligens”

PÅ VÄG MOT EN ÄNNU MER HOMOGEN DASSAULT-MILJÖ. Dagens PLM-plattformar handlar numera inte bara om renodlade teknik- och design-relaterade funktionaliteter. Genom att expandera plattforms-kapabiliteter med nya datavetenskapliga, intelligenta lösningar kan man komplettera design- och ingenjörsfunktioner med kostnadsberäkningar och, som Renault Group nyligen gjort, bygga upp kapacitet att modellera och simulera effekter av exempelvis råvaruprishöjningar och kostnadsvariationer avseende delar.
I slutet av 2021 tog franska fordonstillverkaren Renault Group steget fullt ut när det att skapa en homogen produktutvecklings-miljö. PLM&ERP News rapporterade då att bolaget beslutat att distribuera PLM-systemet 3DEXPERIENCE på molnplattformen till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklings-funktioner som design, ingenjörsarbete i allmänhet, industriell processteknik, inköp av delar och material och kvalitet. Man blev antagligen därmed också bland de första större aktören inom automotive att ta steget att fullt ut driva användningen av 3DEXPERIENCE så långt som mot en renodlad DS-miljö. Beslutet innebar vidare att man också valde att gå från en blandad V5/V6 plattformsmiljö till en moln- och V6-miljö.
Nu är saken den att denna typ av övergripande principbeslut ofta tar rätt lång tid att genomföra fullt ut. Normalt går man in i det nya via stegvisa processer och relaterat till utvecklingen av nya modeller, vilket förstås också varit fallet för Renault-gruppen.
Detta är bakgrunden till dagens besked från Dassault System att den franska fordonstillverkaren nu adderat fler 3DEXPERIENCE-kapabiliteter till den egna plattformen: det handlar om plattformens lösningar för råmaterial och ett intelligent system som kan bidra till förståelse för vilka effekter ökningen av råmaterialpriser får och att kunna modellera upp de mest relevanta optimerings-scenarierna för att minska påverkan på kostnaderna för fordonsproduktionen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM: Full fart framåt för Implema – ingår strategiskt partnerskap med Planacy

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemkonsulten Implema, mest känt för effektiva implementationer av SAP- och Microsoft Dynamics-lösningar. Bolagets partneransvariga, Birgitta Ward, berättar idag att man adderat ytterligare en partner till sitt ekosystem: Planacy. Detta strategiska partnerskap med Planacy innebär att de senare kan erbjuda en "best of breed-lösning" för automatiserad och datadriven finansiell planering.
- Vi är mycket glada över att lägga till Planacy till vårt ekosystem av strategiska partners. Tillsammans med dem kan vi nu erbjuda våra kunder förenklad, löpande budget- och prognosplanering. Med detta verktyg kan de till exempel arbeta med "agil styrning" och "beyond budgeting,” säger Birgitta Ward.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En av Nordens mest kända CAD- och PLM-chefer avgår efter tio år – SOLIDWORKS-partnern...

BOLAGET SPLITTRAS I TVÅ DELAR. En av den nordiska PLM-branschens mest erfarna och framgångsrika chefer, Jan Lundström, CEO och sedan tio år bas för CAD, PLM och 3D-printing-återförsäljaren PLM Group, berättar idag att han avgår och i framtiden istället ska jobba med styrelsearbetet.
Avgången sker i samband med att bolaget PLM Group, delas upp i två enheter, varav en ska hantera mjukvarusidan med PLM- och CAD-bitarna, huvudsakligen uppbyggt kring Dassault Systemes SOLIDWORKS – medan den andra delen ska fokusera på additiv manufacturing och 3D-printing-bitarna.
- Efter att ha lett PLM Group i tio år drar jag mig från det operativa ansvaret till ett styrelseengagemang och bolaget är uppdelat i två autonoma affärsenheter. Lars Green kommer att leda mjukvaruorganisationen och Gøran Jenssen 3D-utskriftsorganisationen, säger Jan Lundström i en kommentar.
Varför delas bolaget upp i två enheter? Klick på rubriken för att läsa Jan Lundströms svar på detta.

AFFÄRSSYSTEM/ERP: Lockheed Martin satsar på SAP och RISE för flytt till S/4 HANA Cloud...

PLM&ERP News har tillsammans med ENGINEERING.com tidigare skildrat en av de viktigaste utvecklingslinjerna när det gäller PLM-bitarna hos utvecklaren av militära stridsflygplan, Lockheed Martin Aeronautics. Denna amerikanska militärsystem-jätte har på PLM-sidan valt att satsa på att stegvis gå över till Siemens Digital Industries Softwares Xcelerator-portfölj. Men det finns andra områden inom koncernen som också ska vässas med avseende på sin digitala arsenal, nu på affärssystem-sidan.
En stor global nyhet i detta är förra veckans besked att Lockheed Martin investerar stort i ledande affärsystemutvecklarens SAP RISE-lösning för att utöka företagets molnkapacitet och introducera de verktyg som behövs för att implementera kärnverksamhetsprocesser i hanterade FedRAMP-kompatibla molnmiljöer genom 1LMX-initiativet, Lockheed Martins (LM), OneLM Transformation Program. ”RISE with SAP” är SAPs erbjudande att hjälpa företag att uppnå effektfull innovation och affärstransformation genom att ta itu med verksamhetens hjärta – ERP.
1LMX är den branschledande affärs- och digitala transformationssatsningen som är en grund i strävan att förbättra Lockheed Martins ”snabbhet, smidighet, insikter och konkurrenskraft.” Bärande tanke här är att man genom att utnyttja data som en strategisk tillgång, möjliggör ett modellbaserat företag som spänner över hela produktvärdekedjan, och effektivisera system och processer för att både växa och driva verksamheten. På sista raden vill man ge Lockheed Martin verktygen som krävs för att skapa en mer motståndskraftig, säker och moderniserad leveranskedja för landets försvarsindustriella bas.
I pressmaterialet hävdas vidare att, ”SAP Business Technology Platform (SAP BTP) kommer att ge Lockheed Martin en säker innovationsplattform för att utveckla nya teknologier. SAP Analytics Cloud-lösningen kommer att förbättra dess strategiska datahantering och analysmål.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons nya plattform för att skapa mobila försvarsappar underlättar för soldater i fält

I tider som dessa, när säkerhetsfrågorna ligger högt uppe på agendan, blir också IT-lösningar som relaterar till försvarsorganisationer av stort och nödvändigt intresse. I dagens krigsföring är cyberteknologier och kapaciteter ofta avgörande för exempelvis framgångsrikt försvar.
En intressant nyhet som relaterar till detta är Hexagons division Safety, Infrastructure & Geospatial, som har introducerat lösningen LuciadCPillar för Android. Denna lösning kan ses som Hexagons svar på den växande efterfrågan för ett kritiskt skrivbords-API för lättillgänglig och snabb programmering i C++ eller C#. Lite förenklat handlar detta om en plattform för att utveckla mobila applikationer för soldater i fält.
Den nya Android-plattformen gör det möjligt för utvecklare att bygga applikationer med 2D/3D-vyer, med militär symbolologi och stöd för många geospatiala datatyper, inklusive vektordata, rasterdata, höjddata, punktmoln och 3D-nät – samma möjligheter som finns på skrivbordet, in- fordons- och webbläsarapplikationer byggda med LuciadLightspeed, LuciadCPillar och LuciadRIA.
Hur användbart är då detta? En indikation här är att IMPACT, en fransk systemintegratör, som hjälpt Hexagon att testa LuciadCPillar för Android, kommer att integrera den i sin DELTA SUITE-produkt som används av det franska specialoperationskommandot. DELTA SUITE tillåter kombinationen av geolokaliserad information med data från olika sensorer, som kan delas med alla medlemmar i en operation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NVIDIA-chefen på sverigebesök: ”Uppgraderingen av svenska superdatorn Berzelius ger forskarna ett instrument i världsklass”

"KAN SKRIVA PROGRAMKOD SOM INGEN MÄNNISKA KAN" På en presskonferens i mitten av veckan med NVIDIAs CEO och grundare, Jensen Huang - på Sverigebesök i samband med en uppgradering av Sveriges snabbaste superdator, Berzelius – konstaterade han att Linköpings Superdatorcentrum nu har en av de mest avancerade i världen. Tajmingen för Huangs besök känns f ö närmast perfekt i skenet av att AI tycks gå mot ett brett genombrott.
Den senaste tiden har inte minst Chat GPT-lösningen varit i fokus för en debatt kring detta med vad AI kan innebära. För de som till äventyrs missat Chat GPT, så kan den beskrivas aom en ny slags textgenererande chattbott, som med artificiell intelligens tagit världen med storm; vilket Jensen Huang förstås kommenterade i samband med genomgången av Berzelius-uppgraderingen.
- Den visar bland annat för många vad man kan göra med denna typ av lösningar. Men kärnan i AI handlar om andra minst lika viktiga saker, som att en superdator kan producera mjukvara på ett sätt som ingen människa kan. Detta handlar alltså allmänt mer om automatisering än om till synes intelligenta uppgifter, som att författa en text. Exempelvis kan det vara frågan om vad AI kan göra på viktiga forskningsområden som life science, läkemedel, hållbar miljö eller inom fysik, sa han.
Även Anders Ynnerman, programdirektör på WASP och professor vid Linköpings universitet, var med på presskonferensen och konstaterade bland annat att infrastruktur av Berzelius karaktär är en nyckel för AI-forskning och för att kunna konkurrera internationellt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny rapport från IFS: Teknisk kompetens, brist på kvalificerad arbetskraft och SLAs främsta utmaningarna...

När affärssystemutvecklaren IFS idag presenterar resultaten av en global undersökning, Sverige inkluderat, bland 400 seniora IT-beslutsfattare inom servicebranschen visar det sig att teknisk konkurrens, brist på kompetent arbetskraft, hållbarhet och problem med att uppfylla serviceavtal, s k SLAs, är de främsta utmaningarna och prioriterade områdena. Detta med avseende på kommande 12 månaderna.
Att ha hög teknisk kompetens har blivit en av de främsta konkurrensfaktorerna inom servicebranschen, och har därmed gått om kundupplevelse som tidigare legat i toppen. Nästan hälften av respondenterna (46 procent) rapporterar att deras företag fortfarande kämpar för att uppfylla sina serviceavtal (SLA) och 37 procent upplever att de känner sig pressade av föråldrad eller otillräcklig teknik, vilket visar att finns det ett tydligt tekniskt gap som måste täppas till.
– Denna vår senaste State of Service-undersökning målar upp en tydlig bild – medan kundupplevelsen fortfarande står högt på agendan, har förståelsen för vad rätt teknik kan göra för företag blivit mycket större, säger Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS. För att nå framgång krävs det dock att företag har förmåga att samordna människor och kompetens, vid sidan av den dynamiska marknaden och kundernas krav på konsekvent service.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title