Robotics

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Hans forskning kring digitala tvillingar kan ge ett lyft för flexibel produktion med industrirobotar

Tillverkningsindustrins produktion kompliceras idag av att robotar och maskiner använder olika informationssystem och kommunicerar på ”olika språk”. Det skriver idag Högskolan Väst i en pressrelease kring industridoktoranden Gabriel Sebastian, som forskar tillsammans med Volvo Group för att hitta en standard som gör det möjligt att skapa effektiva planeringsverktyg med digitala tvillingar. Det kan bli ett lyft för flexibel produktion.
En digital tvilling är en datormodell som visar något som händer i verkligheten, exempelvis i en maskin. Industrin använder digitala tvillingar för att exempelvis kontrollera att en ny produktionsprocess fungerar innan den byggs i fabriken. Idag är det ett tidskrävande, manuellt programmeringsarbete att skapa en digital tvilling. Det går inte att göra snabba förändringar i produktionen eftersom varje justering kräver omprogrammering.
– Jag ska utveckla ett planeringsverktyg för flexibel produktion där man använder en digital tvilling för programmeringen, säger Sebastian.
– Om man istället kan skapa digitala tvillingar automatiskt med den information som redan finns i våra robotar och andra maskiner så är mycket vunnet, tillägger Johan Vallhagen, senior forskare på Volvo Group och handledare för Gabriel Sebastian.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Elbåtstillverkaren Candela tar in kvartsmiljard från EQT till ny robotiserad fabrik och R&D-center

PRODUKTUTVECKLING. Efter rekordförsäljning av den nya fritidsbåtsmodellen C-8 stänger nu Candela en ny runda på 24 miljoner euro, ledd av EQT Ventures med stöd av TED talks Chris Anderson. Pengarna används för att skala upp utvecklingen av elektriska färjor samt bygga en robotiserad fabrik. Det blir också nytt huvudkontor i Frihamnen, där Candela på våren 2022 inviger världens modernaste utvecklings- och testcenter för elbåtar. – Vi har visat att vår bärplansteknik är nyckeln till att göra elektriska båtar kommersiellt gångbara. Vi ser ett nästan obegränsat intresse för vår nya Candela C-8 och även för de kommersiella färjor vi utvecklar, säger Gustav Hasselskog, grundare och VD för Candela.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Bilindustrin och anpassningen till en förändrad och varierande mix av drivsystem

Vilka utmaningar ställs biltillverkarna inför när övergången till elfordon tagit fart och vad för det med sig relaterat till behovet av att hantera mycket komplexa monterings- och försörjningskedjor?
Frågorna är högst aktuella och i en rapport från Ultima Medias informationsenhet för bilindustrin har man tittat på saken, framför allt i ett tillverkningsperspektiv.
Enligt rapporten, ”Flexing for the Future”, har man i ett globalt perspektiv prognostiserat utvecklingen kring drivsystem fram till 2035. Den allmänna konklusionen i denna rapport är att biltillverkare måste ta till sig en mer flexibel och samarbetsinriktad strategi för produktions- och logistikinfrastruktur om de ska kunna bibehålla lönsamhet och kvalitet nästa decennium.
Bland annat pekar man på värdet av att skapa digitala tvillingar av produktionsanläggningarna. Detta ger, hävdar man, goda möjligheter att i förväg granska förändringar och ytterligare optimera designen av en produktionscell. En sådan optimering i den virtuella världen kan sedan snabbt rullas ut som en helt validerad enhet var som helst i världen.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Rekordintresse bland företagen för årets Automationsdag

Att det finns ett ”mötesunderskott” inom många branscher efter Covid-19 är glasklart. Det blev bl a av detta en ovanligt stor uppslutning när Automationsdagen äntligen kunde genomföras på plats på Innovatumområdet i Trollhättan. Drygt 100 företag och 260 deltagare möttes den 18 november för att ta del av det senaste inom automation och digitalisering för tillverkningsindustrin.
– Den stora uppslutningen visar att utöver intresset att hitta smarta tekniklösningar också finns ett stort behov efter Covid-restriktionerna att komma utanför företagets fyra väggar och få input från andra, kommenterar Jan Oscarsson, projektledare för Automationsdagen, Innovatum Science Park.
Det årliga eventet Automationsdagen har lockat besökare från teknikföretag, industri, forskare och högskolestudenter sedan 2014. Automationsdagen var i år en del av Tech InWest Sweden – årets stora tillväxtevent inom industriell teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Färsk ROBOTSTATISTIK: Globalt minskad installationstakt 2020, men Sverige fortsatt femma i industriell...

SWIRAs Ove Leichsenring har i en bloggpost på den svenska robotföreningens sajt förtjänstfullt gått igenom den globala statistiken för industrirobotar avseende 2020. Han konstaterar bl a att året är det tredje mest framgångsrika genom tiderna. Bl a levererades 384 000 industrirobotar vilket är en ökning med halv procent. Vidare menar han att den positiva marknadsutvecklingen i Kina kompenserade för nedgångarna på andra marknader.
Sammantaget innebär det att 2020 är det tredje mest framgångsrika året i historien för robotindustrin, efter 2018 och 2017. Mer än 3 miljoner industrirobotar arbetar därmed i fabriker runt om i världen vilket är en ökning med 10 procent och ett nytt rekord. Men som sagt intallationstakten gick inte oväntat ner under pandemiåret 2020.
För Sveriges del minskade takten i robotinstallationerna, ner 9 procent till 1 323 enheter, en minskning som huvudsakligen kan härledas till fordonsindustrin och den metallbearbetande industrin. Men när det gäller robottätheten i industrin räknat per 10 000 anställda behåller Sverige behåller sin globala 5e plats.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AUTOMATION/Robotics: KB Components dubblar sin kapacitet med nytt logistiksystem från Swisslog

Visst är det en bit kvar innan etablerade Industri 4.0-system allmänt är på plats inom industrin, men det hindrar inte att vi har flera proaktiva aktörer som har tagit strategiska beslut eller dragit igång aktiva handlingar med siktet inställt på denna typ av toppmodern produktions- och distributionsteknik.
KB Components, ett bolag inom plastindustrin med en verksamhet som sträcker sig ut i Europa, Asien och Nordamerika, är ett bra exempel. När bolaget i början på 2020 invigde bolaget sitt nya besökscentere var det några av de senaste leden i en räcka omfattande investeringar som gjorts i Örkelljunga. Produktionslokalerna har byggts ut för att hantera stora formsprutningsmaskiner, omfattande investeringar har gjorts i verktygsverkstaden för att på ett effektivt sätt kunna hantera stora verktyg, kontor och personalutrymmen. Men, som sagt, utvecklingen är dynamisk och tar aldrig slut.
Sålunda blev man nu i september klara med ett nytt logistiksystem i Örkelljunga. I och med detta har företaget avslutat ett långt planerings- och implementeringsprojekt för att lyfta anläggningen ytterligare en nivå när det gäller hantering av in- och utgående gods. Projektet omfattar investeringar på över 20 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE – ROBOTICS/CASE: Lösningen som lyfte FT-Produktions kapacitet till nya nivåer

Apropå dagens artikel på PLM&ERP News om utmaningarna som möter svensk underleverantörsindustri i takt med teknikutvecklingen inom framför allt automotive, publicerar vi idag en intressant fallstudie. Den handlar om företaget FT-Produktion och har pejling på vad som kan göras för att möta de utmaningar som finns på fordonsområdet.
FT-Produktion servar som underleverantör ett brett utbud av kunder, inklusive bl a fordonsproducenter. När bolaget kontaktades av tillverkare som Volvo, Renault och Scania med stora förfrågningar, hade man dock svårt att rakt av möta ordrar av den stora omfattning som det ofta handlade om. Men man hade å andra sidan knappast råd att tacka nej. Ett avgörande problem var att det på dagens arbetsmarknad kan vara lättare sagt än gjort att rekrytera kvalificerad personal. Detta gjorde att man fick börja fundera i innovativa termer för att hitta en lösning för att öka produktionskapaciteten: Hur gör vi?
Svaret blev att FT-Produktion under 2017 gjorde en av de största investeringarna i företagets historia; dels genom att renovera en stor del av maskinparken, dels genom att skaffa ett viktigt tillskott: Man köpte och implementerade en flexibel robotcell som automatiserat maskindriften, innebärandes att FT-Produktion kan ta emot ordervolymer som är betydligt större och har kortare leveranstider.
KLicka på rubriken för att läsa hela reportaget.

ABB utvidgar sortimentet för högprecisions-robotar för snabbare elektronikmontering

ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. En SCARA-robot är bl a utformad för att härma en mänsklig arm. SCARA står för Selective Compliant Assembly Robot Arm eller Selective Compliant Articulated Robot Arm, och präglas av kapacitet för hög hastighet, effektivitet och låga kostnader. De används av tillverkare av allt från bilar till mindre elektroniska artiklar. Den kan programmeras för att hantera mycket exakt installationsarbete och kan inte bära mycket vikt, vilket ger att armen fungerar bäst vid hantering av små delar.
ABB hävdar att deras nya IRB 920T SCARA erbjuder klassledande hastighet och repeterbarhet för just detta med tillämpningar för elektroniktillverkning.
- Behovet för företag att svara snabbt på förändrade konsumentbehov gör SCARA-robotar till ett populärt val till produktionslinjer där snabb och noggrann prestanda är avgörande för att säkerställa maximal produktkvalitet, säger Antti Matinlauri, chef för ”Product Management” på ABB Robotics.

ABB-RAPPORT: ”Pandemin har påskyndat robotisering och automatisering inom logistiken”

ABB har under veckan släppt sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”. Denna beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft. Några konklusioner är:
* Rollen som robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
* Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
* ABB har i detta fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB satsar tungt på att bygga upp global FoU-grupp för gruvor baserad i Sverige

• Global FoU-grupp skapas för att utveckla teknik som hjälper gruvoperatörer att nå sina hållbarhetsmål •
Digitala lösningar ger möjlighet att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster
Se där huvudpunkterna i en satsning från ABB, som har investerat tungt i en specialiserad forsknings- och utvecklingsgrupp med ansvar för elektrifiering, automation och digitala lösningar för gruvtruckar och infrastruktur för underjordsbrytning. Utvecklingsavdelningen, som är baserad i Sverige och för närvarande har 13 medarbetare i Umeå, Skellefteå och Västerås, kommer att stödja gruvoperatörer i deras strävan efter koldioxidfria anläggningar som är säkrare och mer hållbara för människor och miljö.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing