ABB ger sina autonoma mobila robotar (AMR) ny intelligens med Visual SLAM-teknik – kan...

Kan man göra autonoma mobila robotar, AMR, verkligt autonoma och få dem att att fatta egna dynamisk beslut? Ni vet sådana där ”vagnar” som ”kilar” runt i fabriker och på lager för att bl a leverera insatsprodukter till olika ställen i produktionen? Idag kommer ABB med ett positivt svar på frågan. Artificiell Intelligens, AI, omvandlar i exponentiellt ökande tempo stora delar av produktionsutvecklingssidan och ABB berättar nu att bolagets Robotics-division har vässat sina autonoma mobila robotar genom tillägg av Visual SLAM-teknik (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Resultatet är att AMR-systemen kan fatta intelligenta navigeringsbeslut, baserat på omgivningen.
Med AI-baserad 3D-vision för att utföra plats- och mappningsfunktioner hävdar ABB att deras AMR-system med Visual SLAM gör produktionen snabbare, mer flexibel, effektiv och motståndskraftig, samtidigt som den tar sig an monotona, smutsiga och farliga uppgifter så att människor kan fokusera på mer motiverande arbete.
Tekniskt fungerar det så att Visual SLAM kombinerar AI- och 3D-visionstekniker för att garantera överlägsen prestanda jämfört med andra styrtekniker för AMR-system. Och som sagt, fördelarna är betydande jämfört med andra former av navigering, till exempel magnettejp, QR-koder och traditionell 2D SLAM, som kräver ytterligare infrastruktur för att fungera.
- AMR-system med Visual SLAM förbättrar avsevärt företagens verksamhet och gör dem snabbare, effektivare och mer flexibla samtidigt som personal frigörs till mer motiverande arbetsuppgifter, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. Han tillägger att, ”de nya AMR-systemen ger mer autonomi och intelligens och fungerar på ett säkert sätt i dynamiska miljöer tillsammans med människor. Visual SLAM-tekniken ger en ny nivå av intelligens för AMR-system som omvandlar robottillämpningar, från produktion och distribution till hälsovård.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hexagons PRESTO halverar cyklerna för kvalitetsinspektion: ”Ökar mätkapaciteten och minskar tiden till marknaden”

Vi ska i dagens artikel på tillverkningssidan titta på en intressant nyhet från Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Det handlar om divisionens nya automatiserade robotinspektions-cell PRESTO, som man hävdar, ”gör det möjligt för tillverkare att minska kvalitetsinspektions-tider, öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden.”
Bakgrunden är att dagens tillverkare står inför enorma utmaningar när hela branscher förändras. Biltillverkare står till exempel inför sin största omställning på ett sekel. För att behålla eller vässa sin konkurrenskraft måste ny teknik integreras, flexibiliteten öka och effektiviteten att leverera nästa generation av smarta, uppkopplade elfordon, måste upp på nya nivåer.
Kvalitetsinspektioner och mätkapacitet är en aspekt på detta. Vi talar om ett område inom tillverkningen där det finns en del att göra på många ställen. I en perfekt värld kan de processer som detta kräver automatiseras, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras och där tiden till marknaden i slutänden kortas.
Men systemen för inspektionsprocesser är idag är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft. Med robotinspektions-cellen PRESTO, menar Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, kan dessa processer automatiseras och cyklerna för kvalitetsinspektioner i det närmaste halveras.
Lösningen bygger på Hexagons mjukvara HxGN Robotic Automation, aktuell inom framför allt fordonssektorn för att integrera Hexagons toppmoderna 3D-skanning och absoluta positionerings-teknologier och mjukvara i en enda nyckelfärdig uppsättning.
”Tillverkare har inte råd att göra om verktygen till en hel produktionslinje för att anpassa den till att bygga elektriska fordon (EV) istället för förbränningsmotorer (ICEs) eller ställa in inkommande inspektion av en bildörr från en leverantör,” hävdar Hexagon och konkluderar att kvalitetsinspektionen anpassas för en dynamisk, oförutsägbar tid, och möjliggör framtiden för mindre serieproduktion av större volymer.
Bolaget får också beröm av välrenommerade analytikern Frost & Sullivans industrichef, Ram Ravi. Vad är det som imponerar på Ravi?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

VÄSSAD AI och COBOT-PROGRAMMERING när MathWorks ansluter sig till Universal Robots ecosystem

MathWorks, som utvecklar matematisk datormjukvara, ansluter sig till programmet UR+, vilket är branschens största och mest omfattande ekosystem av produkter certifierade för att integreras sömlöst med cobots från Universal Robots (UR).
MathWorks fick UR+-certifieringen för MATLAB, som är bolagets programmerings- och numeriska beräkningsplattform som tillhandahåller mjukvaruverktyg och algoritmer för att designa, simulera, testa och distribuera robotapplikationer, inklusive de för Universal Robots cobots.
Allmänt kan noteras att robotingenjörer använder MATLAB för specialiserade eller sofistikerade cobot-applikationer. Dessa är svåra att programmera med hjälp av UR-teach-pendant eller grafiskt baserade programmeringsverktyg, inklusive applikationer med maskininlärning, djupinlärning, datorseende, optimering, sensorfusion och avancerad signalbehandling. Här hävdar nu MATLAB att man tillhandahåller AI-funktioner för cobots att röra sig mer effektivt och produktivt genom att uppfatta dynamiskt föränderliga arbetsytor och sofistikerade robotalgoritmer:
”Ingenjörer kan verifiera sina UR-cobot-applikationer genom att ansluta MATLAB till URSim, en simuleringsprogramvara för robotprogram, eller UR-hårdvara. MATLAB-stöd för Universal Robots är kompatibelt med hela e- och CB-serien av Universal Robots,” skriver man i en pressrelase.
- Vi är glada över att välkomna MathWorks till vårt UR+-ekosystem och ser fram emot att se detta partnerskap hjälpa till att förenkla den mer komplexa cobot-utbyggnaden för robottekniker, säger Christopher Savoia, Universal Robots UR+ ekosystemchef.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE: Målen för införandet av elfordon kan inte nås i tid, enligt fordonsindustrin

Ny global forskning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions visar att mer än hälften (59 procent) av respondenterna anser att omställningen till produktion av rena elfordon inte kan uppnås inom nuvarande föreskrivna tidsramar. Respondenterna i undersökningen lyfter fram utmaningar vad gäller anpassning till en ny försörjningskedja för batterier, oro över de stora kapitalinvesteringar som krävs, brist på råvaror, lämplig infrastruktur och brist på elnätskapacitet. ABBs undersökning innefattar närmare 600 globala branschexperter, från fordonstillverkare till alla nivåer inom ledning, konstruktion och andra specialister runt om i fordonsindustrin.
Även om 28 procent uttrycker åsikten att tidsfristerna är uppnåbara menar man också att där finns betydande utmaningar, medan 18 procent menar att nuvarande mål aldrig kommer att uppnås. Endast 11 procent anser att alla regionala mål för elfordonsanammandet per 2030–2040 är realistiska.
- Fordonsindustrin är mycket väl medveten om de påfrestning som föreslagna regionala tidtabeller innebär för att nå full elfordonsproduktion, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line, och tillägger: ”Automation är avgörande för att få produktionen mer motståndskraftig, effektivare och möjlig att uppnå snabbare, vilket är orsaken till att vi ser en stor efterfrågan på våra robotar som är specialiserade på montering av drivsystem till elfordon. Lösningarna minskar avsevärt byggtiderna, förbättrar flexibiliteten, förenklar tillverkningsprocesserna ytterligare och driver i slutänden ned produktionskostnaderna.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Viktigaste robottrenderna 2023: Möt ABB Robotics bas, Marc Segura, och hans syn på vägen...

Hur ser de viktiga trenderna inom robotics under 2023? Vilka effekter får t ex bristen på arbetskraft visavi robotanvändningen? Hur kommer AI in i sammanhanget?
PLM&ERP News har tittat på saken utifrån ABBs och Robotics-divisionens chef, Marc Segura. Bakgrunden är att försäljningssiffrorna pekar mot att försäljningen av robotar når rekordnivåer 2023.
- Effekterna av den globala arbetskraftsbristen märks alltmer på många företag som försöker hålla jämn takt med kundernas efterfrågan, säger Marc Segura, och tillägger:
- Detta har, tillsammans med en global osäkerhet, lett till störningar i försörjningskedjan och ökade energikostnader på grund av världshändelser 2022, och innebär att företag ser robotautomation som ett sätt att öka flexibiliteten, bygga upp motståndskraften och göra verksamheten mer hållbar.
Allt fler företag tar alltså till automation för att stärka produktiviteten, effektiviteten och motståndskraften. Läs mer om Seguras syn på trenderna och hur hans rekommendationer för att möta dem ser ut.
Klicka på rubriken för att komma till artikeln.

3D-styrd robottillverkning och hållbarhet: STILRIDE vässar sin stålorigami-process i samarbete med ADAXIS

GRÖN PRODUKTUTVECKLING. Grön tillverkningsteknik är idag i högsta grad en centerpunkt kring vilken framtidens produktframtagningsteknik cirkulerar kring. Exemplen på spännande svenska initiativ inom detta område är flera: Hybrits fossilfria stål, ”volvosystern” Polestars 0-projet och Northvolts batteritillverkning med återvinningsfunktioner på hög nivå, är bara några exempel ur en flora som blir allt mer omfångsrik.
Här är ett till: STILRIDE är ett svenskt teknik- och designföretag som inom kort lanserar sin första produkt, elmotorcykeln SUS1, Sport Utility Scooter One.
I dagarna har bolaget meddelat att man inleder ett samarbete med fransk-svenska ADAXIS. Målet är att vidareutveckla och finjustera den mjukvara som STILRIDE använder när de böjer och viker stålplåt i en origamiliknande process. Genom samarbetet kan fler delar tillverkas lokalt vilket är ett stort steg mot målet med lokala mikrofabriker. Motorcykeln SUS1 är också den första produkten att utnyttja företagets egna och unika tillverkningsprocess STILFOLD, som den origami-liknande processen man använder sig av heter. En finess i detta är att man kan forma avancerade konstruktioner direkt från stålplåt.
- En av de stora fördelarna med vår tillverkningsteknik är att vi inte bara att vi sparar på material, utan även att transporten av råvaran blir oerhört effektiv jämfört med den färdiga produkten. Genom lokala mikrofabriker kan vi dra full nytta av detta hela vägen till det land där produkten säljs och ska användas, säger Jonas Nyvang, medgrundare av och CEO för STILRIDE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

LIFE SCIENCES: ABB-mjukvara och -robotar i huvudroll i lösning som tacklar COVID-virus genom automatiserade...

Från 15 tester per dag till 1000. Kan robotlösningar effektivisera hälsotester som t ex relaterar till Covid-19? Absolut, hävdas idag från ABB. Bolaget har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikropps-testsystem, som visat sig vara det hittills effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar.
Systemet, som utvecklats av Life Sciences and Healthcare-teamet på ABB Robotics, ökar alltså avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag. I och med att ett större antal personer kan bedömas med avseende på immunitet mot de olika covidvirusstammarna gör automatiseringen av testerna att UTMB-forskarna får en större förståelse av covid-vaccinens effektivitet.
- Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

HEXAGONs nya MILJARDINVESTERING: 3D-printing och vass mjukvara för grön fordonstillverkning poängen i Ola Rollén...

Ola Rollén fortsätter satsa på tillverkningsområdet. Hexagon-chefen annonserade i slutet av förra veckan en investering på 100 miljoner dollar, motsvarande en dryg miljard svenska kronor, i amerikanska Divergent Technologies. Det senare bolaget en pionjär inom autonom och hållbar tillverkning. Det handlar i detta om grön tillverkningsteknologi inom automotive-segmentet, som bl a resulterat i den första modulära, digitala fabriken för fordonsindustrin.
Divergent har här utvecklat en alternativ produktionsprocess till traditionell fordonstillverkning kallad DAPS (Divergent Adaptive Production System). Poängen är att denna process direkt tar itu med ekonomiska och miljömässiga utmaningar. DAPS är en helt integrerad mjukvaru- och hårdvarulösning, som skapar en komplett modulär digital fabrik för komplexa strukturer. Den patenterade processen kombinerar AI-optimerad generativ designmjukvara, additiv tillverkning (3D-utskrift) och automatiserad montering för att bygga lätta fordonsdelar och ramar.
– Att tillverka en bils delar har en mycket större påverkan på miljön än bilens avgasutsläpp, varför nya tillverkningskoncept blir vinnande koncept, säger Hexagons CEO och koncernchef Ola Rollén. Vi måste hitta sätt att ge biltillverkarna mer effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser som minimerar materialanvändning och totala systemkostnader. Inkrementella steg är helt enkelt inte tillräckligt för att rädda planeten.
Klicka på rubriken för att läsa mer om. Ola Rolléns nya storsatsning.

”Sex gånger snabbare och fem gånger noggrannare:” Klassledande egenskaper i ABBs nya industrirobot SWIFTI

Den är både snabbare och mer noggrann än sina konkurrenter i klassen – ABBs nya samarbetande industrirobot SWIFTI CRB 1300, som lanseras denna vecka. ABB hävdar också att den minskar klyftan mellan industrirobotar och kollaborativa robotar. Den har detta till trots också en högre lastkapacitet - upp till 11 kg - och kan därför användas till många olika typer av produktions- och produkthanterings-tillämpningar – från maskinbetjäning och palletering till plock-och-placering samt skruvdragning.
-Våra kunder är ute efter robotautomation för att få mer flexibla, effektiva och motståndskraftiga processer som motverkar arbetskraftsbristen genom att möjliggöra för sina anställda att utföra mer värdeadderande arbete, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten Global General Industry Robotics på ABB. Han fortsätter:
- Denna senaste enhet som nu läggs till vår SWIFTI-familj är en mycket exakt kollaborativ robot med en stor lastkapacitet och som är upp till sex gånger snabbare än andra robotar i klassen. Det innebär att den kan användas av både små och medelstora företag samt större tillverkare som är ute efter automatiserade samarbetslösningar för att uppnå nya nivåer av flexibilitet och produktivitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Robotsimulering & programmering: Möjligt att samverka i realtid när ABB kliver upp i molnet...

EN AV VÄRLDENS LEDANDE ROBOTPROGAMMERINGS-LÖSNINGAR. ABBs RobotStudio är faktiskt ett av världens mest använda program för robotprogrammering. Bolagets programmerings- och simuleringsverktyg har över 50 000 användare som dagligen utnyttjar mjukvaran. ABB hävdar vidare att det också är, ”en av de mest exakta lösningarna på marknaden - om inte den mest exakta - eftersom den når 97-99 procent intervall i både logik- och rörelsenoggrannhet.”
Dagens intressanta nyhet i sammanhanget är att ABB nu expanderar denna ledande robotprogrammerings-mjukvara till molnet och dessutom med nya och kraftfulla funktioner. Att team därmed kan samverka med både robotprogrammering och -simulering, oavsett var i världen deltagarna i teamet befinner sig, och dessutom på vilken enhet som helst, är förstås ett stort kliv framåt.
- Absolut, nya webb-verktyg som RobotStudio Cloud för med sig en ny nivå av smidighet och flexibilitet för tillverkare gällande hur de kan planera och utforma sina robotautomatiseringslösningar. RobotStudio Cloud erbjuder en förenklad användarupplevelse som hjälper till att öka samarbetet och minska komplexiteten och som gör det möjligt för både nybörjare och experter att tänja på gränserna för robotprogrammering, kommenterar Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title