Annons

BMWs nya elbilsfabrik finns i METAVERSE redan innan den är byggd – AI bakom EXPLOSIV digital utveckling inom AUTOMOTIVE

”Artificiell Intelligens kommer att ge ett METAVERSE på STEROIDER.”
Tänk dig en digital kopia av en 400 hektar stor bilfabrik, en massiv anläggning som rent fysiskt inte finns. Det är verklighet idag och det är med en digital tvilling av den kommande fabriken för elbilstillverkning i Ungern som ikoniska tillverkaren BMW planerar och förbereder verksamheten, tänkt att stå klar 2025. Denna virtuella fabrik är kort sagt en exakt digital representation av den fysiska anläggningen, ett Metaverse av Debrecen-fabriken, som förväntas producera cirka 150 000 fordon om året.
Nyckelpersoner bakom den digitala tvillingen är Ross Krambergar och Rev Lebaredian, som har ägnat två år åt att skapa denna digitala version. Krambergar, ansvarig för geometriska simuleringar på BMW, medan Lebaredian, är VP på NVIDIA för Omniverse and Simulation Technology på Nvidia.
Vad vi ser framför oss i detta är vägen från traditionell tillverkning mot digitala tvillingar som grund för det som ska göras. Enligt den gamla utvecklingsmodellen är en bilfabrik ett av de mest komplexa och kostsamma designprojekt man kan tänka sig. År av miljontals CAD-ritningar och simulerings-sessioner med massor av ingenjörer inblandade och tusentals timmar med möten - utan att man för den skull kunde vara säker på att allt skulle fungera enligt plan.
Det BMW nu tagit sig före med har alla förutsättningar att förändra bilden. Inte minst för att den finns redan nu i Metaverse. Man kan digitalt gå in i anläggningen och se hur tillverkningslinorna ska se ut och är tänkta att fungera. Kommande personal kan tränas i de digitala miljöerna, leverantörer kan visas runt, osv. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala.
Ovanstående är nu inget att förvåna sig över, menar dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Frederik Sahlin, försäljningschef för automation och industrilösningar på Nagarro: ”Tekniken är mogen, intresset och investeringarna växer. Det stora genombrottet för Metaverse är nära och AI har en central roll,” hävdar han.
Metaverse befinner sig i en brytningstid just nu. ”Men betydelsefulla tekniker som 5G och edge computing börjar falla på plats. Och AI kommer fylla Metaverse-världarna med steroider. Intresset bland de stora aktörerna är stort. Enligt en undersökning som Nagarro gjort tillsammans med Visual Sweden har 30 procent av svenska industriföretag startat metaverse-projekt, och två av tre undersöker tillämpningsområden,” skriver Sahlin.

Till bakgrunden hör att cirka fem procent av industrin idag använder Metaverse i någon form. Den siffran beräknas stiga till 20 procent under de närmaste åren. 2025 förutspås Metaverse-marknadens investeringar uppgå till 274 miljarder dollar – 2028 beräknas samma siffra vara 836 miljarder dollar, varav den industriella användningen utgör en knapp fjärdedel.

En delvis okänd frontlinje
På sista raden handlar utvecklingen om Metaverse och dess påverkan på industrisektorn. Metaverse är ett växande och innovativt område inom industrin, där det inte bara är på väg att bli mainstream, utan även en drivkraft för framtida industriell utveckling. Men hur kan Metaverse kan revolutionera industrisektorn?

Till saken hör att vi står inför en ny, delvis okänd frontlinje som kan förändra hur vi uppfattar och använder det vi idag kallar ”internet” i grunden. I stället för laggande Teams- och Zoom-möten kommer vi inom en snar framtid med kapaciteten i moderna nätverk att kunna bjuda in till virtuella rum, där vi kan presentera tredimensionella prototyper, visa runt i byggnader som inte finns än och visa produkter som idag bara kan presenteras tvådimensionellt. Hur en Metaverse-värld kan se ut har säkert de flesta som använt VR i gaming en uppfattning om. Du kan få en sann “gamingupplevelse” inom ramen för ert företag, Tänkt på  allt vad du kan göra och åstadkomma i den miljön som har med er verksamhet, era möten med kunder och partners att göra? 

5G och edge computing ger tekniken ett paradigmskifte
Senaste åren har vi sett ett antal viktiga genombrott för Metaverse-främjande tekniker. På ett bredare och mer allmänt plan, har hårdvara som HTC Vive XR Pro och Apple Vision Pro gjort den nödvändiga tekniken mer tillgänglig. Utvecklingen mot 5G rusar framåt och med edge-computing kommer den tekniken att innebära ett paradigmskifte för hela den digitala världen. Allt detta skapar förutsättningar för ett Metaverse-lyft närmaste åren.. 

AI kommer även att göra stor nytta inom Metaverse. Att skapa Metaverse-miljöer har hittills krävt omfattande programmering, vilket kräver stora resurser. Exempelvis genom att kodare knackar fram de olika miljöerna och vägvalen. Med generativ AI kommer de här miljöerna att kunna utvecklas automatiserat och dessutom förädlas över tid. Det kommer att räcka med att ge direktiv för hur miljön ska se ut i någon slags prompt (tänk ChatGPT) så sköter det sig själv. På samma sätt kan AI användas när miljöerna ska befolkas med resurser, karaktärer och dialogfält. Metaverse kommer även kunna bli utvecklarmiljöer för “AI prompt engineering”. AI har kapacitet att “befolka” Metaverse med intelligens som Second Life (om du minns den flugan) aldrig lyckades med för att den typen av generativ AI saknades. 

Det kommer dröja flera år innan BMWs nya fabrik i Ungern är färdig, men den finns redan nu i Metaverse.

BMWs nya fabrik finns redan från start i Metaverse
På ett mer specifikt plan, börjar det finnas en hel del intressanta exempel på hur Metaverse kan användas industriellt. BMW är ett bra exempel. De bygger just nu en helt ny fabrik i Ungern, där de ska tillverka elbilar. Det kommer dröja flera år innan fabriken är färdig, men den finns redan nu i Metaverse. Där kan anställda träna på nya arbetsmoment, fabrikens design kan finslipas och underleverantörer visas runt i lokalerna. Ett annat exempel är samarbetet mellan Siemens och NVIDIA, som ska möjliggöra industriell användning av Metaverse i stor skala. 

Kort sagt: det händer saker. Men det kommer att hända mycket, mycket mer under de kommande åren. 

Inom de närmaste tolv till arton månaderna tros kapaciteten och mognaden hos hårdvaran att fördubblas. Lägg därtill att 5G konstant växer och snart har ersatt 4G helt, samt att AI förbättras exponentiellt: manegen är krattad för ett brett, industriellt genombrott för Metaverse. 

Olika tekniker som samverkar
Metaverse är inte en teknik, det är flera olika tekniker som samverkar. För att ett projekt i Metaverse ska fungera och bli hållbart, krävs det att ni som företag håller ihop alla tekniker och aspekter. Det krävs ett ramverk som ger rätt förutsättningar. 

Finns ett sådant ramverk, kan Metaverse vara nyckeln till framgång. Och inom en inte allt för avlägsen framtid kommer det vara svårt att se skillnaden mellan den fysiska “verkliga” världen, och den digitala – och med möjligheterna att tillvarata alla dimensioner i Metaverse för innovation, produktutveckling och som en naturlig del av verksamhetens arenor för affärer och interaktion. 

Hur kan du och ditt företag använda Metaverse? Vilken är er roll? Är ni del av utvecklingen av plattformarna och tekniken, eller ska ni gå in i andra miljöer? Vad ska ni göra där? Vad är er potential? 

Det finns åtskilliga frågor att ställa sig? Det finns minst lika många möjligheter. Det är möjligt det inte är för alla, men efter att ha arbetat med projekt i dessa miljöer, och även varit med och genomfört Metaverse-rapporten tillsammans med VIsual Sweden, ser jag att det i mångt och mycket är ett outforskat värld, som spås en snabb tillväxt, och med en enorm potential för utveckling, innovation och affärer. 

Av Frederik Sahlin, försäljningschef för
automation och industrilösningar på Nagarro

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title