VerkstadsForum

2975 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER

Autodesk Construction Cloud: Vässade uppkopplade molnupplevelser med nära 300 uppdateringar

Få fenomen driver på utvecklingen inom industriellt IT-stöd lika mycket som visioner, detta vare sig det gäller produktutveckling inom tillverkning eller inom arkitektur, bygg- och anläggning. PLM- och BIM-utvecklaren Autodesk har i detta, både i nutid och historiskt, varit en av de pådrivande krafterna. Framför allt på bygg- och anläggningsområdet har man legat i täten. Dels när det gäller att överhuvudtaget få till en bred digitalisering av IT-stödet för arkitekter, byggnads- och anläggningsingenjörer – bolaget grundades redan 1982 byggt en kommersiell elektronisk ritbräda, AutoCAD – men också när det gäller att demokratisera användningen av de digitala verktygen. Där fokus legat på teknisk kapacitet till ett överkomligt pris. Man var också bland de första på mjukvarusidan med en massiv satsning på molnplattformen och SaaS (Software-as-a-Service).
Ett intressant aktuellt exempel på AEC-sidan är lanseringen av Autodesk Build 2021, som grundar sig på en vision om en moln-uppkopplad byggupplevelse med Autodesk Construction Cloud (ACC), där lösningar för hela den digitala byggnadens livscykel möts. Autodesk Build, tidigare BIM 360, kan beskrivas som en programvara för projektledning och fältsamarbete utvecklad under Autodesk Construction Cloud (ACC)-sviten. Genom att kombinera funktionerna i både BIM 360 Build och PlanGrid, förser Autodesk Build byggteam med en enda lösning för projektledning, kvalitetsledning, säkerhetshantering och kostnadskontroll. Med funktioner som RFIer och inlämnings-, kvalitets- och säkerhetshantering, kostnadskontroll och strömlinjeformad dokumenthantering, säkerställer programvaran att byggprojekten levereras i tid och inom budget.
Den här utvecklingen har nu fortsatt i högt tempo och under det senaste året pekar bolaget på att man gjort nära 300 uppdateringar av ACC-sviten som lagt till nya funktioner och kopplat samman viktiga arbetsflöden för att, ”hjälpa våra kunder att möta världens snabbt växande byggnads- och infrastrukturbehov.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya Altair RapidMiner förenar dataanalys och artificiell intelligens till en enda plattform

Altair har annonserat en intressant rebranding av sin dataanalys- och AI-svit, RapidMiner. Poängen är att man i ett drag slagit ihop och förenat all dataanalysteknik till en plattform.
RapidMiner kan beskrivas som en datavetenskaplig plattform designad för företag som analyserar den samlade effekten av organisationers anställda, expertis och data. Plattformen är avsedd att stödja många analytiska användare över en bred AI-livscykel. En poäng är att den erbjuder full automatisering för icke-kodande domänexperter. Med sitt projektbaserade ramverk hjälper den till att säkerställa att andra kan bygga vidare på sitt arbete med hjälp av visuella arbetsflöden eller automatiserad datavetenskap. Lösningen köptes av Altair Engineering i september 2022.
- Med RapidMiner tar vi nu bort hinder för att effektivt koppla samman tre av en organisations viktigaste tillgångar: data, människor och processer, säger Altairs teknikchef, Sam Mahalingam, och fortsätter. ”Med en oöverträffad och komplett uppsättning verktyg för att transformera organisationer banar vi därmed vägen för en friktionsfri framtid. Plattformen gör det möjligt för användare på alla kompetensnivåer att accelerera projekt från idé till produktion, moderniserar äldre miljöer och tillgodoser företagsbehov med desktop- och molnerbjudanden.
Bakgrunden är Altairs förvärv av RapidMiner och World Programming. Med dessa lösningar i familjen kan man nu erbjuda Altair RapidMiner-plattformens omfattande end-to-end-lösningar, från dataintag och modellering till operationell hantering och visualisering. Det hela blir synnerligen rationellt. Dessutom är plattformen nu tillgänglig via Altair Units, vilket ger användarna en ny generation friktionsfria AI-funktioner.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Därför ger branschmoln affärssystem värde snabbare”

Branschanpassade molntjänster för affärssystem blir allt populärare, inte minst tack vare deras förmåga att erbjuda snabb innovation och anpassning. I dagens gästkrönika på PLM&ERP News argumenterar Katarina Gunnarsson, Norden-chef på Unit4, för hur molntjänster kan ge likvärdig funktionalitet som lokala on -premises lösningar, samtidigt som de ger möjlighet att skapa skräddarsydda alternativför att möjliggöra affärsdifferentiering.
Klart är också att trenderna kring detta fått rejält med luft under vingarna. Enligt respekterade analytikern Gartners analyser implementerar redan 40 procent av tillfrågade företag i Europa och Nordamerika branschmoln.
Men vad är branschmoln egentligen? Här ger Gunnarsson en klar och tydlig definition av dessa SaaS-baserade (Software-as-a-Service) plattformar, som möjliggör en snabb migrering av affärssystem från ”on-prem” till molnet. Genom att kombinera färdiga komponenter ger branschmoln företag möjlighet att anpassa sig till och fokusera på verksamhetens behov och utveckla det som särskiljer dem från konkurrenter, hävdar Unit4s Norden-chef.
”I dag inser allt fler att ganska få funktioner i affärssystem är unika för olika branscher och ännu färre för olika företag. Det gör att branschanpassade molntjänster för affärssystem växer i popularitet. Principen är att snabbt bygga anpassningsbara och innovativa lösningar ovanpå fungerande basfunktionalitet,” skriver Gunnarsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

RISE driver tre förberedelseprojekt i Sveriges stora innovationsatsning – Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet och drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Idag berättar man att RISE - det statliga forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle - har fått klartecken för tre förberedelseprojekt som ska leda till nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning; ”Att stärka den sociala väven”, ”En cirkulär batterivärdekedja för ett hållbart elektrifierat samhälle” och ”Industrins hållbara digitala värdesystem.”
– Breda utmaningsdrivna samverkansprogram är viktiga för att samla aktörer kring samhällets och näringslivets utmaningar och driva fram nya innovationer. Det är grunden för en hållbar utveckling i Sverige och en stark konkurrenskraftig industri. Vi på RISE är därför stolta att kunna bidra brett i denna satsning. Det kommer lägga grunden till fortsatt svensk konkurrenskraft under lång tid framöver, säger Monica Ringvik, CTO på RISE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ett industriellt perspektiv på den DIGITALA TRÅDEN från CIMdata: ”Omogen konceptuell förståelse”

En av de branscher som alltid stuckit som proaktiva med tidigt upptag av nya teknologikoncept är aerospace- och defense-området (flyg och försvar). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar digitala tvillingar och trådar.
Klart är att detta industrisegment allmänt tagit till sig löftet som kommer med digitala tvilling- och tråd-koncept. Till skillnad från många industrisegment som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök, använder flygindustrin tekniken numera betydligt mer, från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt en studie som gjorts av PLM-analytikern CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter tittat närmare på det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom detta. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer en hel intressant. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche i en bloggpost.
Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HEXAGONs nya partnerskap med Scada Systems: Kompletterar lösningar för industrianläggnings-konstruktion med högklassig eldesign

Hexagon meddelar idag att man ingått ett partnerskap med Scada Systems. Samarbetet med Scada Systems cirkulerar kring de senares EDS-programsvit (Elecdes Design Suite) och innebär att Hexagon nu kan helt integrera elkonstruktion i sina lösningar och erbjuda en mer automatiserad och effektiv konstruktionsprocess.
Det finns flera goda skäl till att dagens annonserade samarbete är intressant. Oavsett om det handlar om design inom energibranschen eller att designa nya industrianläggningar, hantera infrastruktur eller utrustning, så är elprojektering ett område som blir allt viktigare och mer komplext. Därför letar konstruktörer och ingenjörer oftare efter mer kompletta och integrerade konstruktionslösningar som integrerar elektricitet och instrumentering med strukturer, rörläggning och annan utrustning. Integrationen sparar tid och ökar kvaliteten med färre fel och lägre redundans och det underlättar även en automatisering av konstruktionsprocessen.
- Det är med stor glädje vi utökar vårt samarbete med Scada Systems”, förklarar Peter van der Weijde, VP med ansvar för försäljning på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence, och fortsätter: “Med vår gemensamma produktportfölj kan vi erbjuda en komplett konstruktions- och tekniklösning för alla projekt med behov inom el- och instrumentering och ge alla våra kunder bättre möjligheter att automatisera.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”AI-kriget har bara börjat” – branschexperten Maciej Zawadziński om tech-trender 2023

2022 blev ett dramatiskt år i teknikvärlden. Flera länder utfärdade domar om att Google Analytics bryter mot GDPR, 5G hade ett rejält uppsving och vidareutveckling av molntjänster var aktuellt för många. Under året började även AI-tjänster och cybersäkerhet smyga sig upp till höga nivåer i folks medvetande. Men om 2022 blev dramatiskt i tech-världen är det bara i startfasen av vad som komma skall.
- AI-kriget har bara börjat, säger branschexperten Maciej Zawadziński, VD på Piwik PRO, som i dagens artikel listar tre trender för 2023 som sticker ut lite extra och därför får mycket utrymme.
2023 blir ett fortsatt händelserikt år för tech-branschen, konstaterar han och pekar ut övergången till en integritetsvänlig datainsamling, tillsammans med cybersäkerhet och AI-tjänster, som de mest utmärkande.
- Ett hett ämne som är på tapeten just nu är nedläggningen av den populära och välanvända analystjänsten Google Universal Analytics, även kallad GA3, som sker i juli 2023. Avvecklingen av GA3 och den medföljande övergången till Google Analytics 4 eller en alternativ analystjänst innebär många saker för företagen, säger han. Vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Digitala simuleringar snart var mans egendom,” säger Dassaults simuleringsexpert Delphine Genouvrier

Simulering och analys är ett av sub-PLM-områdena som de senaste tio åren vuxit absolut snabbast och klart är att Dassault Systemes (DS) ligger bra till i detta med framför allt bolagets SIMULIA-svit på 3DEXPERIENCE-plattformen.
Nu vill man att SOLIDWORKS-communityn - Dassault äger denna CAD-världens absolut största mainstream-lösning - också ska ta till sig det fulla värdet av simulering, med den närmast oändliga processkapacitet (HPC) som finns på molnplattformen, 3DEXPERIENCE, men också via denna få tillgång till vad man anser är de starkaste digitala simulerings- och analysverktygen via bolagets SIMULIA-plattform.
Totalt lägger världens företag enligt CIMdatas senaste siffror ca 8,3 miljarder dollar på simulerings- och analysverktyg, vilket ger området en nära 14-procentig andel av de totala PLM-investeringarna. Framtidsutsikterna ser också ljusa ut med en prognostiserad tillväxt som innebär att man redan 2023 kommer att passera 10-miljardersvallen sett till bolagens investeringar i verktyg och tjänster. De största individuella aktörerna på den kommersiella arenan var Ansys, MathWorks och Dassault Systemes på tredje plats 2021. Nära en miljard dollar, motsvarande drygt 10 miljarder kronor satsade bolagets användare på DS´ CAE-mjukvaror 2021.
Detta sagt finns det alltså goda skäl till att området spelade en framträdande roll under DS’ nyligen genomförda 3DEXPERIENCE World i Nashville. Dassault Systèmes simuleringsexpert Delphine Genouvrier, direktör för produkthantering inom SIMULIA-divisionen, var en av som framträdde och prisade simuleringens lov för SOLIDWORKS-användarna.
- Det fanns en tid när digitala simuleringar var ett arbetsredskap som företag sällan nyttjade, sa Genouvrier, och fortsatte: ”Simuleringar var kostsamt, tog tid och krävde ofta specialistkunskap. Användningen var dessutom många gånger begränsad till de viktigaste produkterna i företagsportföljen. Idag är bilden annorlunda. Allt fler företag testar nya designidéer genom att bygga och simulera digitala tvillingar av sina produkter. Detta redan innan de finns i fysisk form, vilket är mer rationellt, snabbare och väldigt mycket billigare än de gamla prototypmodellerna.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP-fallstudie/HAGAB Industri: Produktionsfaktorn höjdes med mer än 20 procent på ett halvår

Att ha ordning och reda i sitt affärssystem är viktigt, det vet Hagab Industri som efter en tids fokus på utveckling av interna processer har genererat en rad med nya insikter och möjligheter i sitt användande i Garp. Vi har träffat Fredrik Olsson som är Systemadministratör och Robin Thalin som är Produktionschef och här berättar de om det arbete de har gjort.
Hagab, som använt Garp sedan år 2000, använder alla delar i Garp, försäljning, lager, inköp, material- och produktionsstyrning, tidrapportering och även reklamationshanteringen. Man har också ett mycket gott samarbete med sitt GarpCenter som hjälper dem med speciallösningar och agerar bollplank.
Hagabs produktområden är brandskyddsprodukter (spjäll och backströmningsskydd), ventilationsprodukter (huvar, galler och spjäll) samt Teknik och styr. Kunderna består främst av grossister och entreprenörer inom ventilation. Företaget grundades 1985 och ingår i Herencokoncernen som omsätter 3,3 miljarder på 33 bolag.
Klicka på rubriken ovan för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: Modelons lösningar kring digitala tvillingar vässar SAP-specialist på prediktivt underhåll inom...

Svenska utvecklaren av simulerings- och analys-lösningar, Modelon, berättar att man ingått ett strategiskt partnerskap med Iquant Consulting. Samverkan har utlösts av behovet att leverera ett tillvägagångssätt för prediktivt underhåll av kraftverk och energiinfrastruktur, baserat på digitalt tvilling-koncept.
”De flesta prediktiva underhållslösningar som finns tillgängliga idag involverar inte fysisk modellering av kritiska komponenter i en anläggningstillgång och är baserade på antaganden om komponentprestanda. Detta kan resultera i lägre noggrannhet av underhållstidslinjer och suboptimal prestanda,” skriver bolaget i en pressrelease som bakgrund till samverkan.
Modelon, med flaggskepps-plattformen Impact, är duktigt på systemmodellerings- och simuleringsmjukvara för att påskynda produktinnovation, utveckling och drift hos företag på global skala. Detta emedan Iquant Consulting är en ledande konsult- och lösningsleverantör i framför allt Latinamerika för implementering av SAP för kapitalförvaltning inom ett brett spektrum av industrier och platser. Bolaget har också levererat en rad projekt kring just detta med prediktivt underhåll, tillförlitlig hantering av tillgångar och liknande.
- Vi vet att Modelon Impact avsevärt kan förbättra teknisk innovation av industriella system, från designfasen till implementering och underhåll. Iquant Consulting tillför expertdomänkunskap och en meritlista av framgång med att leverera digitala tvillinglösningar för sina kommersiella kunder. Tillsammans kan vi främja fördelarna med systemsimulering inom energiindustrin, säger David Higbie, CCO, Chief Commercial Officer på Modelon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title