VerkstadsForum

2407 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER

De är först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade...

Protolabs hävdar idag i en pressrelease att man, ”är den första digitala tillverkaren i Europa med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar.” Efterprocess-teknologin, menar man, är ett signifikant framsteg för additiv tillverkning, eftersom det förbättrar en plastdels ytfinish även på de mest komplexa geometrierna.
Den nya automatiserade processen finns nu tillgänglig för de vanliga nylonmaterialen PA-12 samt det elastiska materialet TPU-01.
- Med additiv tillverkning kan en ingenjör designa och producera komplexa delar, och jämfört med formsprutning är 3D-print perfekt för produktion i små volymer. Ytfinishen på formsprutning är däremot mycket slätare än för 3D-print. Tack vare ångutjämning kan vi nu ta bort den skillnaden och jämna ut och täta till även de minsta hålen på 3D-printade delars ytor, konstaterar Andrea Landoni, produktansvarig för 3D-print på Protolabs inom EMEA.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC tar hem jätteorder värd 95 miljoner dollar från amerikanska flygvapnet för sin SaaS-baserade...

PTC har lyckats kamma hem vad som har goda utsikter att bli en av årets globalt sett större PLM- och service parts management relaterade affärer. Bolaget meddelade idag att United States Air Force (USAF) utökar sin användning av PTCs Servigistics Service Parts Management SaaS-lösning. Detta som en del av vapenslagets moderniseringsprogram av leveranskedjan, ESCAPE.
Servigistics-mjukvaran är i och för sig ingen nyhet för USAF, istället handlar dagens annonserade affär om en expansion av ett existerande avtal. Men det är en utökning som kommer att dra in stora belopp, som definitivt kommer att skapa ordentliga avtryck i PTC's intäktskolumner. Expansionen landar i ett femårigt slutkontrakt, med en basperiod på ett år och fyra ettåriga optioner, totalt värda upp till 95 miljoner dollar om alla optioner utnyttjas. Beloppet motsvaras av ca 865 miljoner kronor. Man kan utgå från att PTC-chefen, Jim Heppelmann sover gott i natt.
Med denna mjukvarulösning, certifierad på FedRAMP-säkerhetsnivå, får det amerikanska flygvapnet nya möjligheter att ytterligare vässa kapaciteten och optimera flödena i vad som redan är en av världens största och mest komplexa tjänste- och reservdelsförsörjnings-kedjor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Avtal klart om världens första marina drivmedelsstation för förnybara bränslen

PRODUKTUTVECKLING. Fossil Free Marine heter ett svensk företag som satsar på att möjliggöra och underlätta ett hållbart båtliv på global nivå genom infrastrukturlösningar för miljövänlig distribution av förnybara flytande bränslen och marina snabbladdningsstationer för framtidens elbåtar. Bolaget grundades 2019 och har under våren 2021 stängt en pre-seed finansieringsrunda. Man har också fått två statliga investeringsbidrag via Klimatklivet.
Nyheten i sammanhanget är att Fossil Free Marine nu valt Swede Ship Composite, som ingår i koncernen Swede Ship Marine, för produktion av världens första fullskaliga kommersiella marina drivmedelsstation för fossilfria bränslen. Den patentsökta "miljö-macken", fungerar obemannad och den första enheten skall stå klar för etablering sommaren 2022. Projektplanering och produktion har redan inletts.
- För Fossil Free Marine är detta en mycket viktig milstolpe, då vi lämnar en lång utvecklingsperiod bakom oss och går in i skarpt läge, i produktion och kommersialisering för att skala upp verksamheten, säger Karl-Oskar Tjernström, medgrundare och VD för Fossil Free Marine.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IT-prioriteringar för 2022 är utmanande, men CIO:er är detta till trots optimistiska

Det är knappast någon överraskning att Coronapandemin har haft stor påverkan på IT-branschens utveckling. Störst fokus i detta har legat på digital transformation och innovation. Men förändring är i allmänhet inga enkla processer, samtidigt som läget är sånt att för att IT-chefer ska lyckas i det nya IT-landskapet krävs att de vågar ta tuffa beslut och göra rätt prioriteringar.
Vilka är utmaningarna i detta och hur navigerar man för att hamna rätt? Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och Texas, har tittat på saken. I en nu släppt sin rapport 2022 IT Priorities Report, listar 1 000 IT-chefer i USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Indien, de utmaningar man ser inför 2022.
– Jag tvivlar inte på att vi kommer att se tillbaka på 2020 och 2021 som en period av dramatiska förändringar som har gett IT-chefer en starkare röst när det gäller att utforma strategier och mål som kan driva intäktstillväxt och innovation framöver, kommenterar Alastair Pooley, CIO på Snow Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Världsledande datacenter-bolaget Vertiv i samarbete kring hållbarhet med RISE

Hållbarhetslösningar inom alla områden är ett superhett ämne. Ett intressant exempel är att ett av världens ledande datacenter-företag, amerikanska Vertiv, nu ansluter sig till RISE partnerprogram för utveckling av datacenter. Det strategiska samarbetet ska bidra till utvecklingen av hållbara lösningar som återanvändning av värme och alternativa kraftkällor. Medgrundare till partnerskapsprogrammet är f ö en rad namnkunniga aktörer på IT-arenan, som Ericsson, Facebook, Vattenfall, ABB och Luleå Tekniska Universitet.
Datacenterforskningen på RISE drivs vid ICE Datacenter i Luleå. Här samarbetar RISE med näringsliv, akademi och offentlighet med branschnära forsknings- och utvecklingsarbete med ett övergripande syfte att bidra till en hållbar tillväxt genom konkurrenskraft och nytänkande.
- Samarbetet med Vertiv hjälper oss att komma närmare branschens behov och stärker vår dialog och det direkta samarbetet. Vi vill förstå branschens behov för att fortsätta utveckla vår ledande roll, i samarbete med våra partners, säger Tor Björn Minde, RISE, som leder ICE Datacenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”Svenska företag kliver före i klimatomställningen,” skriver Boston Consulting Group i färsk rapport

Välrenommerade konsulten Boston Consulting Group, BGC, har i en färsk rapport tillsammans med World Economic Forum tittat närmare på klimatförändringarna och den gröna omställning som sker i alla branscher just nu. En viktig konklusion man landar i är att omställningen faktiskt är snabbare än vad många företag insett och att de som ställer om snabbt kan ha en enorm påverkan på sin bransch.
Man pekaqr också på att flera svenska företag har gjort viktiga pionjärinsatser och gjort avtryck genom att inta ledande roller i arbetet. Bl a SSAB, IKEA och H&M. Men man höjer också ett varningens finger:
– Svenska VD:ar som misslyckas med att röra sig snabbt nu, riskerar att missa en möjlighet att både växa och bidra till förändring som inte liknar något annat, säger Thomas Jensen, senior partner och VD för BCG i Sverige.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hans forskning kring digitala tvillingar kan ge ett lyft för flexibel produktion med industrirobotar

Tillverkningsindustrins produktion kompliceras idag av att robotar och maskiner använder olika informationssystem och kommunicerar på ”olika språk”. Det skriver idag Högskolan Väst i en pressrelease kring industridoktoranden Gabriel Sebastian, som forskar tillsammans med Volvo Group för att hitta en standard som gör det möjligt att skapa effektiva planeringsverktyg med digitala tvillingar. Det kan bli ett lyft för flexibel produktion.
En digital tvilling är en datormodell som visar något som händer i verkligheten, exempelvis i en maskin. Industrin använder digitala tvillingar för att exempelvis kontrollera att en ny produktionsprocess fungerar innan den byggs i fabriken. Idag är det ett tidskrävande, manuellt programmeringsarbete att skapa en digital tvilling. Det går inte att göra snabba förändringar i produktionen eftersom varje justering kräver omprogrammering.
– Jag ska utveckla ett planeringsverktyg för flexibel produktion där man använder en digital tvilling för programmeringen, säger Sebastian.
– Om man istället kan skapa digitala tvillingar automatiskt med den information som redan finns i våra robotar och andra maskiner så är mycket vunnet, tillägger Johan Vallhagen, senior forskare på Volvo Group och handledare för Gabriel Sebastian.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Studie från IDC och SOLIDWORKS visar att alltfler företag flyttar in i molnet

Analytikern IDC har på DS SOLIDWORKS uppdrag undersökt hur små och medelstora företag utvecklas när det gäller att gå upp i molnet. En konklusion är att detta nu sker i allt större omfattning. Molnplattformar för bättre samarbete och datadrivna beslut är helt enkelt hett.
Undersökningsdata från IDC visar sammanfattningsvis hur övergången till molnet hjälper företag av alla storlekar genom att tillhandahålla:
• dynamiskt samarbete mellan interna funktioner och leverantörer
• snabbare produktinnovation
• förbättrad dokument- och arbetsflödeshantering
• 360 graders insyn i risk för tillgång och efterfrågan
• bättre insikt i affärsinformation och -analys för att navigera i störningar i efterfrågan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

EL-DESIGN: Flygplansjätten Airbus landar stororder hos Siemens på Capital-mjukvaran

En av Siemens Digital Industries absolut bästa investeringar är köpet 2016 av Mentor Graphics. Affären som huvudsakligen låg inom ramen för det område inom produktutveckling som kallas EDA, Electronic Design Automation, handlade om design av integrerade kretsar (IC) och PCBs, alltså ”Printed Circuit Boards”, eller kretskort. Men det fanns mer i det paket av lösningar man fick via Mentor, så här såg huvudingredienserna i Mentor-paketet ut:
• Expedition - för IC och PCB-design
• Capital - med lösningar för design av elkabeldragning
• Valor – för tillverkningen av kretskort.
Med de här och andra komponenter har Siemens sedan steg för steg byggt på elektronik- och el-kapabiliteterna och lagt in verktygen i sin integrerade PLM-portfölj, Xcelerator.
Dagens stora nyhet på eldragningssidan är att europeiska flygjätten Airbus nu valt att gå samma väg som sin amerikanska konkurrent Boeing, med en storsatsning på Mentor-lösningarna. I Airbus fall handlar det om just Capital-plattformen. Affären bygger på en bred E/E-lösning, en förkortning för ”Electrical/Electronic”, där Siemens elsystemutvecklings-mjukvara Capital blir fundamentet för att påskynda utvecklingen av kommersiella flygplan. Inom parentes ska nämnas att även svenska försvarsföretaget Saab använder Capital.
För Siemens Digital Industries är detta hur som helst en stor beställning som handlar om en investering på flera tiotals miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Det är ingen dum idé i dagsläget att investera i eller förstärka sina positioner inom de tunga norrländska industrisegmenten relaterade till underhåll inom stål och gruvor. Trycket är stort på etableringar av industrianläggningar i spåren av företag som Northvolt, H2 Green Steel och andra. Och produktionsanläggningar av detta snitt och liknande kräver förstås en hel del installationer och senare också underhåll.
Det är med detta som bakgrund man kan se gårdagens besked att Jernbro Industrial Services köper det Axel Johnson International-ägda industriunderhållsbolaget GISAB (Gällivare Industriservice AB).
– Förvärvet, som är ett led i vår tillväxtstrategi, innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten, särskilt för kunder inom stål- och gruvindustri. Vi ser goda möjligheter att i större omfattning och mera aktivt bidra till den pågående och planerade industriella expansionen i regionen. Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing