Ekonomi

Dassaults helårsrapport 2020: MEDIDATA en ”livräddare” och SOLIDWORKS har blivit en miljarddollar affär

Framför allt två saker slår en när man tittar närmare på PLM-utvecklaren Dassault Systemes senaste rapport för Q4 och helåret 2020: 1. Vissa förvärv man gör får man tacka sin lyckliga stjärna för att man gjorde, alternativt applådera sig själv för god framsynthet. Vilket som gäller för Dassault Systemes köp av MEDIDATA 2018 ska vi låta vara osagt, men klart är att detta köp idag gör att den franska PLM-utvecklaren står sig riktigt bra i Covid-19-tiderna.
- Vår 3DEXPERIENCE-plattforms uppdragskritiska karaktär har varit mest synlig i Life Sciences, där en majoritet av de kliniska studierna COVID-19 genomfördes med våra MEDIDATA-programvarulösningar under 2020. Hälsokrisen har mycket tydligt avslöjat den spelförändrande karaktären hos vår virtuella tvillingupplevelse, från forskning till patientvård, kommenterade Dassaultchefen Bernard Charles.
2. Mainstream CAD-lösningen SOLIDWORKS har blivit en miljarddollar affär. En fantastisk utveckling de tuffa tiderna till trots. SOLIDWORKS har fått upp intäktstempot mer uthålligt än under Q2 2020, och lyckats ta tag i uppåtkurvan från Q3 och gått upp ytterligare 10 procent under Q4. Detta var överraskande bra siffror som Charles kunde visa upp, men det fanns andra, något sämre...
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: God molntillväxt bakom stark Q4-rapport från Unit4

Affärssystemutvecklaren Unit4s verksamhet tycks ha klarat pandemiåret bra. Bolaget, som bl a utvecklar och säljer molnbaserade affärssystem, visar upp starka finansiella resultat för fjärde kvartalet 2020 enligt företagets senaste rapport. Bland annat har intäkterna från företagets molntjänster och molnprenumerationer ökat enligt rapporten. Bokningarna av molntjänster växte t ex med 43 procent över året och för fjärde kvartalet med 82 procent.
– Pandemin har påskyndat övergången till molnet och vi ser att många företag och organisationer ökat sin egen digitaliseringstakt. Mitt i en global pandemi och en tid av ekonomisk oro ser vi att våra lösningar inte enbart stöttar och hjälper våra kunder att överleva utan även bidrar till deras tillväxt, säger Mike Ettling, CEO för Unit4.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

VOLVO CARS ÖVERRASKAR med bästa halvåret någonsin mitt under pandemin

Det är synnerligen intressant att se hur olika pandemieffekterna slår. I samband med våren 2020 och nedstängningen av framför allt fordonsindustrierna världen över var det många bedömare som såg framför sig industriella katastrofer baserat på framför allt minskande försäljning och svåra störningar i försörjningskedjorna. Idag ser vi att hur dessa effekter slår varierar stort. Men allmänt gäller att fordonsindustrin i allmänhet ända klarat sig tämligen väl.
För svensk-kinesiska Volvo Cars har utvecklingen inte bara handlat om att klara sig; bolaget redovisar till och med – hör och häpna – sitt bästa resultat någonsin under andra halvåret 2020.
Företaget omsatte 151 miljarder kronor och gjorde ett rörelseresultat på 9,5 miljarder för andra halvåret 2020. Resultatet ökade med 8,2 procent under perioden medan intäkterna ökade med 4,9 procent. Vinstmarginalen uppgick till starka 6,3 procent. Dessutom innebär siffrorna att man redovisar sin bästa försäljningsvolym någonsin under en 6-månadersperiod. Personvagnar sålde 391 751 bilar under andra halvåret 2020, en ökning med 7,4 procent jämfört med samma period 2019 och tog marknadsandelar på de flesta marknader.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SINFs leverantörsbarometer: Sveriges underleverantörer har lagt in EN EXTRA VÄXEL

Idag presenterar Sinf – Svensk industriförening Underleverantörsbarometern för fjärde kvartalet 2020. Sista kvartalet för året visar på optimism i branschen. Underleverantörerna som tidigare skakats av krisen har hittat ett nytt normalläge där man ser positivt framåt. Barometern visar även att vissa branscher hittat nya möjligheter i krisen.
- Spännande är att vissa branscher som tidigare haft utmaningar med lönsamhet ser ut att i krisen hittat möjligheter. Den digitala omställningen pågår för fullt fortsätter Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Stark framtidstro trots de tuffa tiderna: Vad tycker Volvochefen om Teslas nya el-lastbil?

- Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Men trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder med en marginal på 8,4%.
Det sa Volvochefen, Martin Lundstedt när han kommenterade dagens rapporterade siffror för fjärde kvartalet 2020. För helåret kunde han notera han att bolaget minskat nettoomsättningen från 432 miljarder till drygt 338 miljarder kronor.
Men allmänt såg han flera goda tecken: När coronarestriktionerna lättades under sommaren ökade användningen av lastbilar och maskiner något vilket bidrog till en återhämtning. Denna utveckling höll i sig även under kvartal fyra, där han noterade att både transportaktiviteten och bygg- och anläggningsverksamheten hos kunderna var tillbaka till samma nivåer som året före. Dessutom ökade orderingången på både lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner.
Han ser också framtiden an med stor tillförsikt, inte minst relaterat till utvecklingen på elsidan och när det gäller hållbara transportsystem.
Men Lundstedt påpekade att det också finns problem som kan komma att påverka produktionen och försäljningen under de kommande månaderna:
– Situationen är ansträngd i många delar av leverantörskedjan och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader.
Klicka på rubriken för att läsa. mer.

VÄXER I SVERIGE: Eficode köper svenska DevOps-experten Riada

Finska DevOps-företaget Eficode – bland Europas ledande på området - köper Riada. Det senare bolaget är en marknadsledande leverantör av tjänster kring Atlassians produkter i Sverige.
”Då IT kommer att bli den största konkurrensfördelen för många företag ökar behovet av både Atlassians produkter och relaterade tjänster för att utveckla mjukvara bättre,” skriver bolaget i en pressrelease där man också noterar att Eficode har etablerat en stark position som DevOps-företag i Europa. Med förvärvet av Riada menar man sig också kunna förstärka sin tillväxt i delar som relaterar till Atlassians produkter och tjänster gällande införandet av DevOps och agila metoder.
Riadas omsättning uppgår till 142 miljoner. Någon köpeskilling anges inte i materialet kring affären.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/ETT IFS I TOPPFORM: Med raska kliv på väg mot tiomiljardersvallen

Svenskägda affärssystemutvecklaren IFS, med mjukvarusviten Applications, är med raska kliv på väg mot 10 miljardersvallen ifråga om intäkter. Att det går bra för företaget har länge stått klart för dem som följer PLM&ERP News; en utvecklings som tveklöst accentuerats under Darren Roos’ nära treåriga ledarskap. Under denna period har bolaget varje år vuxit med tvåsiffriga tal, vilket överträffar det mesta av vad ERP-marknadens övriga spelare kunnat visa upp. Man har t ex under perioden ökat det som kallas återkommande intäkter med 250 procent. Frågan är nu, hur gick det under det tuffa pandemiåret 2020?
När Roos idag levererar sin rapport över året är det en läsning som kan få vilken aktieägare som helst att dra på smilbanden. Bland idel uppåtpekande kurvor är helheten att man ökade omsättningen med 14 procent, till drygt 7,2 miljarder, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Fortsätter man i den takten tangerar bolaget 10 miljarder i omsättning om drygt två år.
- Jag är stolt över att se att en betydande del av våra licensintäkter kommer från nya logotyper, kunder som har bytt ut sina tidigare leverantörer; detta i kombination med vår utveckling av återkommande intäkter pekar på en mycket stark verksamhet. 2021 blir ett oerhört viktigt år för IFS när vi lanserar IFS Cloud den 10 mars.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SCM: Omprövade försörjningskedjor efter pandemin – insikter genom data minskar risker, enligt ny studie

En ny undersökning från Orange Business Services visar att försörjningskedjorna i 40 procent av de multinationella företagen inte klarade av den kris som pandemin innebar. Undersökningen av de 320 företagen, med fokus på tillverknings-, transport- och logistikbranschen, avslöjar att den globala krisen dramatiskt har förändrat verksamheternas attityder till risker.
- Den globala hälsokrisen har fått verksamheter att inse sårbarheten i ekosystemen, kommenterar Kristof Symons, EVP, International, Orange Business Services. Kritiska luckor måste stängas för att säkerställa transparens över hela det globala flödet och minimera risken för verksamheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ANALYTIKERRAPPORT från RADAR: 27 procent av IT-outsourcingmarknaden för tillverkande industri ska omförhandlas 2021

Analytikern Radar Ecosystem Specialist har sammanställt en intressant rapport kring utmaningar som outsouring-marknaden står inför. Bland annat visar rapporten, ”Outsourcing 2021”, att en betydande andel av det sammantagna värdet, 27 procent, ska omförhandlas eller konkurrensutsättas under 2021.
Enligt Radars outsourcingdatabas är det inom tillverkande industri där partnerskap med störst värde som ska omförhandlas.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

3D-PRINTING: Protolabs köp av 3D Hubs skapar global storspelare inom digital ondemand-produktion

Dagens stora nyhet på 3D-printingområdet är att Proto Labs köper 3D Hubs för 2,4 miljarder kronor. Det senare bolagets speciella adelsmärke är att man utvecklad nätbaserad plattform för tillverkning, som ger ingenjörer on-demandtillgång till ett globalt nätverk av 240 förstklassiga tillverkningspartners.
Med dagens deal kliver Protolab in i en verksamhet som innebär att vi får se världens mest omfattande erbjudande inom digital tillverkning av specialdelar födas. Avtalet ger Protolabs tillgång till ett nätverk av tillverkningspartners, som innebär att företaget kan erbjuda kunder ökad funktionalitet, jämfört med vad som tidigare varit möjligt, liksom fler alternativ vad gäller prissättning och ledtider.
3D Hubs, med huvudkontor i Amsterdam, erbjuder additiv tillverkning (3D-printing), CNC-fräsning, tillverkning i metallplåt samt formsprutningstjänster, till kunder över hela världen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing