Ekonomi

AFFÄRSSYSTEM: Full fart framåt för Implema – ingår strategiskt partnerskap med Planacy

Det är full fart framåt som gäller för affärssystemkonsulten Implema, mest känt för effektiva implementationer av SAP- och Microsoft Dynamics-lösningar. Bolagets partneransvariga, Birgitta Ward, berättar idag att man adderat ytterligare en partner till sitt ekosystem: Planacy. Detta strategiska partnerskap med Planacy innebär att de senare kan erbjuda en "best of breed-lösning" för automatiserad och datadriven finansiell planering.
- Vi är mycket glada över att lägga till Planacy till vårt ekosystem av strategiska partners. Tillsammans med dem kan vi nu erbjuda våra kunder förenklad, löpande budget- och prognosplanering. Med detta verktyg kan de till exempel arbeta med "agil styrning" och "beyond budgeting,” säger Birgitta Ward.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM/ERP: Lockheed Martin satsar på SAP och RISE för flytt till S/4 HANA Cloud...

PLM&ERP News har tillsammans med ENGINEERING.com tidigare skildrat en av de viktigaste utvecklingslinjerna när det gäller PLM-bitarna hos utvecklaren av militära stridsflygplan, Lockheed Martin Aeronautics. Denna amerikanska militärsystem-jätte har på PLM-sidan valt att satsa på att stegvis gå över till Siemens Digital Industries Softwares Xcelerator-portfölj. Men det finns andra områden inom koncernen som också ska vässas med avseende på sin digitala arsenal, nu på affärssystem-sidan.
En stor global nyhet i detta är förra veckans besked att Lockheed Martin investerar stort i ledande affärsystemutvecklarens SAP RISE-lösning för att utöka företagets molnkapacitet och introducera de verktyg som behövs för att implementera kärnverksamhetsprocesser i hanterade FedRAMP-kompatibla molnmiljöer genom 1LMX-initiativet, Lockheed Martins (LM), OneLM Transformation Program. ”RISE with SAP” är SAPs erbjudande att hjälpa företag att uppnå effektfull innovation och affärstransformation genom att ta itu med verksamhetens hjärta – ERP.
1LMX är den branschledande affärs- och digitala transformationssatsningen som är en grund i strävan att förbättra Lockheed Martins ”snabbhet, smidighet, insikter och konkurrenskraft.” Bärande tanke här är att man genom att utnyttja data som en strategisk tillgång, möjliggör ett modellbaserat företag som spänner över hela produktvärdekedjan, och effektivisera system och processer för att både växa och driva verksamheten. På sista raden vill man ge Lockheed Martin verktygen som krävs för att skapa en mer motståndskraftig, säker och moderniserad leveranskedja för landets försvarsindustriella bas.
I pressmaterialet hävdas vidare att, ”SAP Business Technology Platform (SAP BTP) kommer att ge Lockheed Martin en säker innovationsplattform för att utveckla nya teknologier. SAP Analytics Cloud-lösningen kommer att förbättra dess strategiska datahantering och analysmål.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tidigare chefen för Volvo Lastvagnar tar plats i VOLTA Trucks styrelse samtidigt som bolaget...

Man kan inte säga annat än att det är full fart framåt som gäller för nykomlingen i el-lastbilsbranschen, svenska Volta Trucks. Under veckan har bolaget meddelat att man dels fått in ett nytt mycket spännande namn i styrelsen, Volvo-mannen Claes Nilsson, och dels säkrat mer än 85 miljoner euro av förväntade intäkter från bekräftade beställningar av helelektriska lastbilen Volta Zeros för leverans 2023. Det senare motsvarar nära en miljard svenska kronor, ca 950 miljoner mer exakt. Därmed tar bolaget också steget mot start av serieproduktion i österrikiska Steyr, som beräknas komma igång under de närmaste månaderna.
- Vi har gjort viktiga framsteg under de första veckorna av 2023, och bekräftat mer än 300 kundlastbilsbeställningar på de första fordonen från vår produktionslinje i Österrike. Detta täcker en meningsfull del av våra produktionsmål för 2023, innan kunderna har pilottestat fordonen, summerar Essa Al-Saleh, CEO för Volta Trucks, kanonstarten på 2023.
Om rekryteringen av förre Volvo-mannen, Claes Nilsson, till styrelsen ska sägas att det är ett riktigt klipp. Han har en omfattande karriär inom kommersiella fordon hos AB Volvo bakom sig. Bland annat har han varit VD för Volvo Lastvagnar och ledamot av dess direktion. Dessförinnan var han ansvarig för Volvo Lastvagnars regioner i Europa, Sydamerika, Asien och Afrika, samt var tidigare ansvarig för strategi, affärsutveckling och produktplanering, både regionalt och globalt.
När det gäller PLM-stödet i detta intressanta bolag ska sägas att man jobbar i Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-miljö, med klassikern CATIA som främsta CAD-verktyg som PLM&ERP News rapporterat om i tidigare reportage.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

BIM, 3D-design, CFD-simulering viktiga bitar när storkonsulten Sweco köper belgiska VK

Storkonsulten Swecos ca 18 500 medarbetare har fått tillökning av ytterligare 600 när bolaget nu köper belgiska VK architects+engineers, VK. Det handlar arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar inom bygg- och infrastruktursegmenten.
VK är verksamt främst på den belgiska marknaden, men har även verksamhet i Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och Vietnam. Koncernen har en konsoliderad omsättning på omkring 70 miljoner euro, motsvarande närmare 800 miljoner svenska kronor..
- Affären är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Världen transformeras vilket driver efterfrågan på såväl specialiserad som bred expertis inom en rad olika områden. Sweco och VK kompletterar varandra väl i fråga om expertis och företagskultur. Dessutom delar vi samma vision om att omvandla samhället i en hållbar riktning. VK är en perfekt match till Sweco, säger Åsa Bergman, CEO och koncernchef för Sweco.
Någon köpeskilling anges inte i pressmaterialet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIA-ägaren Addnode Group köper större affärssystem inom fastighetsförvaltning

Långhelger är som vanligt tidpunkter för genomförande av förvärv. I årets flora av köp hittar vi också Addnode Group, som meddelar att man har köpt FAST2 Affärssystem. Det förvärvade bolaget, FAST2, är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem till fastighetsbolag. Bolaget förväntas omsätta cirka 80 miljoner kronor.
I pressmaterialet skriver Addnode att, ”FAST2s egna affärssystem används av nio av 13 av de största allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. Systemet hanterar både teknisk och ekonomisk förvaltning.”
FAST2 bildades 1996, fyra av grundarna är fortfarande verksamma i företaget och kontor finns idag i Stockholm och Göteborg. Bolaget kommer att bli en del av Addnodes Design Management-ben.
Någon köpeskilling anges inte.
Allmänt om Addode Group ska sägas att bolaget är en av de största aktörerna på PLM-området i både Norden och Europa, framför allt via dotterbolagen TECHNIA och Symetri.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Ansys vässar kapabiliteterna inom partikelsimulering med köpet av Rocky DEM

Ansys jobbar intensivt vidare på att behålla sin ledande ställning inom egentligen alla sorters simulering och analys. Under långhelgerna meddelade bolaget att man köper den framstående aktören inom mjukvara för simulering av partikeldynamik, Engineering Simulation and Scientific Software Rocky DEM (Rocky). Med detta köp får Ansys i sin ägo ett ledande verktyg för diskreta elementmetoder (DEM), ett skickligt team av utvecklare, applikationssupport-tekniker och personal i Brasilien, Spanien och USA. Men vad är diskret element-simulering?
Simulering på partikelnivå är ett av de intressanta områdena inom CAE. Den s k diskreta elementmetoden (DEM) är i detta ett numeriskt alternativ för att studera verkningssätt hos diskreta system där man explicit beaktar mekanismerna på partikelnivå. I praktiken innebär detta simulering och analys som spänner över många industrier och tillämpningar; partiklar som bygger upp medicinska tabletter, matsnacks, jordbruksfrön, pulver, sand och till och med fibrer som används i filtreringsanordningar. Allt sånt som byggs upp av mindre partiklar alltså.
Utmaningarna i de branscher där DEM är aktuellt handlar om att förbättra sin produktkvalitet och hitta lösningar för att påskynda sitt beslutsfattande i samband med design, tillverkning och drift av partikelsystemen som bygger upp produkterna. Detta kan i sin tur resultera i större mikromekanisk insikt.
Lokalt intressant i sammanhanget är att nordiska Ansys-partnern EDR Medeso jobbat med Rocky DEM.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Klimatomställningen sätter modeller under förändring: om smarta byggnader och smart finansiering

GÄSTKRÖNIKA. Länder runt om i världen har satt upp accelererade mål för klimatomställning. I Sverige har regeringen satt som mål att nå nettonollutsläpp till 2045, varefter landet ska uppnå negativa utsläpp, där mängden utsläppta växthusgaser är mindre än vad som kan återvinnas genom kompletterande åtgärder. (Se fotnot 1 längst ner i artikeln)
Då byggnader står för 36 % av den slutliga energianvändningen är det ett utmärkt område för energieffektivitetsinitiativ och kommer att vara en viktig bidragande faktor för att uppnå klimatmålen. (2)
För att uppnå dessa mål måste man ägna större uppmärksamhet åt det befintliga kommersiella och offentliga fastighetsbeståndet. I Europa är till exempel cirka 75 % av byggnadsbeståndet energiineffektivt.(3) Detta innebär att en stor del av den energi som används i praktiken går till spillo. En renovering av befintliga byggnader skulle kunna minska EU:s totala energianvändning med 5-6 % och minska koldioxidutsläppen med cirka 5 %. Ändå renoveras i genomsnitt mindre än 1 % av det nationella fastighetsbeståndet varje år. För att uppnå klimat- och energimålen anser experter att den nuvarande renoveringstakten bör minst fördubblas.(4)
Det skriver David Rosing, som är Key Account Manager på Siemens Financial Services, Sverige, i dagens gästkrönika.
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan.

Svensk innovation kan bidra till att minska fabrikers energiförbrukning med över 10%

Energiproblematiken i spåren av den ryska aggressionen mot Ukraina har fått tuffa effekter på egentligen all industriell produktion. Inte minst relaterat till de extremt höga elkostnaderna. Det är många aktörer inom PLM- och fabriksproduktions-branscherna som funderar på och tar fram lösningar som kan hantera detta. Klart är också att det finns mycket att hämta ifråga om effektivt utnyttjande av energikrävande maskinutrustningar nu när elpriserna tenderar att gå genom taket. Bara tomgångskörning av maskiner i svenska fabriker motsvarar, enligt vissa beräkningar, motsvarande 1,5 kärnkraftverks årliga elproduktion!
Ineffektivt och dyrt alltså, men det finns sånt som kan göras åt saken. Göteborgsbaserade Good Solutions lanserar idag RS Production Energy, en IoT-molntjänst, som ger tillverkande företag tillgång till beslutsunderlag för att öka fabrikens utnyttjandegrad och minska energiförbrukningen och CO2e per producerad enhet.
- Sveriges industrier står för mer än 30 procent av samhällets totala utsläpp av växthusgaser och det är omöjligt att nå Europas och Sveriges klimatmål utan en effektivisering av industrin. Vår forskning visar att fabriker kan minska sin energiförbrukning med minst 10 procent och nu finns det en lösning för det. Om det skulle ske på bred front i hela den svenska industrin motsvarar det ett halvt kärnkraftverks årliga produktion, säger Björn Johansson, professor för ”Sustainable Production”, på Chalmers.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM-konsulten TECHNIA ångar på kraftfullt i simulerings- och analysspåret – köper Dassault-bitarna i Testhouse...

Var det någon som tvivlade på kraften i simulerings- och analyssidans ökande betydelse i allt produktframtagningsarbete? Det gör man i alla fall inte på Addnodeägda, ledande Dassault Systemes-partnern och PLM-konsulten TECHNIA, och skälen är mycket goda: CAE-verktygen - som simulering & analysverktygen sorteras under ifråga om PLM-paraplyet - fortsätter att växa i trakterna av 10 procent om året ifråga om världens bolags satsningar på relaterad mjukvara. Räknat utifrån intäkterna hos de globalt och lokalt viktiga CAE-utvecklarna så stod de enligt analytikern CIMdatas 2022-rapporter, under 2021 (de senaste siffrorna), för nära 14 procent av PLM-investeringarna med totalt 8,3 miljarder dollar, motsvarande drygt 87 miljarder kronor. CAE-sidan är därmed den näst största sub-PLM-domänen.
TECHNIA var tidigt ute med att inse denna trends ökande betydelse i takt med att allt mer av produktutvecklings- och tillverkningsarbetet digitaliseras; en satsning som resulterat i att man byggt upp en av marknadens starkaste fästen för djup simulerings- och metodikkunskap på området – TECHNIA Simulation. Bland de senaste årens förvärv, som bygger upp fundamentet i detta, finns JBLs Dassault-simuleringsrörelse, brittisk-amerikanska Claytex, polska BudSoft och SIMULIA-specialisten Scanscot. Men det finns flera bredare köp där simuleringsklapabiliteter finns med i kontexten.
Idag avslöjar TECNIA-chefen, Magnus Falkman, att man gjort ett nytt intressant förvärv på CAE-sidan. Den svenska PLM-konsulten tillkännagav idag att de utökar divisionen TECHNIA Simulation inom Norden, genom att köpa Dassault Systèmes-verksamheten från Testhouse Nordic, nämligen 3D-mjukvara för elektromagnetisk simulering, CST Studio Suite och Opera.
Ingen köpeskilling anges.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Currently on ENGINEERING.com: How Siemens’ 2022 PLM Performance Stacks Up

MEET Siemens PLM-division's CEO, TONY HEMMELGARN, in today's interview on ENGINEERING.com.
Last month, Siemens AG reported a solid result for its full fiscal year (FY) 2022, with €72 billion (around $75 billion), revenue increased by 8.2 percent compared to last year's corresponding €62.3 ($64.8 B). In fact, this is an excellent result given the general global economic conditions in 2022 as a whole, as well as COVID-19, Russia's war of aggression against Ukraine and the consequences to global industrial operations, including rising energy prices, shortages of key industrial components and a general recessionary trend.
“Based on strong growth momentum, all four industrial businesses recorded increases in order intake and revenue,” Siemens wrote in a press release, claiming that these increases were significant in some specific cases such as the PLM and automation businesses. So, how did these do?
To understand this, we have to divide the operations into three branches. In addition to the entire group Siemens AG, there are two divisions that are interesting from a PLM and an industrial product realization software perspective:
* Siemens Digital Industries, which generally cover the automation side of the business, and
* Siemens Digital Industries Software, where the latter covers all the industrial software businesses including PLM and EDA.
Both these units performed surprisingly well, not least the software PLM division:
"Yes, things are going very well for us. We can show great Annual Recurring Revenues (ARR) growth and we're still winning new accounts, some of them that we pulled away from our competitor, but we're not ready to talk about these in this early stage," summarizes CEO Tony Hemmelgarn, the head of the digital industries software division, in today's interview. In this article, we discuss Siemens’ year end results and analyze more of the details behind these developments and their tough battle with Dassault Systèmes.
Four things stand out in particular, what are they?
Click on the headline to be directed to Verdi Ogewell's full article on ENGINEERING.com, including the interview with Hemmelgarn.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title