Ekonomi

Affärssystemutvecklaren Monitor tog hem fint tyskt pris – blev årets ERP-system

Svenska ERP-utvecklaren Monitors G5-system gick segrande ur 2022 års upplaga av ”Årets ERP-system” i kategorin ERP-system för tillverkande företag, i tyska Potsdam.
Juryn uppskattade särskilt för Monitors planer inom hållbarhet och systemets förmåga att anpassas för miljövänligare produktion.
– Det kändes lite överraskande, pirrigt och kul. Det är tufft att slå tyska system på deras hemmaplan och vi tog absolut inte segern för givet på förhand, säger Jonas Persson, affärsutvecklingschef på Monitor Group.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Smart IT- och utrustnings-finansiering gör försäljning från leverantörer och OEMer upp till 25 procent...

Hur mycket kan finansieringsmodellerna i samband med IT- och utrustnings-satsningar hos OEMer påverka deras och dess leverantörernas intäkter och lönsamhet? Frågan är naturligtvis alltid intressant – inte minst i tider där det finns indikationer som pekar mot en vikande konjunktur - och Siemens Financial Services (SFS) har undersökt saken i en ny rapport.
Svaret på frågan ovan är, om man ska tro undersökningen, att ja, integrerade smarta finansieringsprogram hjälper leverantörer och OEMer att stödja sina kunder att investera – vilket i sin tur också förbättrar både omsättning och lönsamhet.
Bland annat visas att att OEM:s och leverantörers försäljning i genomsnitt är cirka 20 procent högre och deras vinster stärks med nästan 25 procent tack vare integrerade smarta finansieringsprogram.
- I en tid då investeringsaptiten är fortsatt försiktig, har smarta finansieringsprogram visat sig utgöra en konkurrensfördel för leverantörerna, kommenterar Christoffer Granlund, säljchef, Sverige. Dessa förbättrar inte bara erbjudandet till kund, utan gör det lättare för kunden att förstå vad det kostar att nyttja utrustningen och därmed gör det enklare för kunden att investera i ny teknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Bulten mot stororder på fästelement till ny elbilsplattform

En av verkstadsföretaget Bultens specialiteter är fästelement. I detta är man en av de ledande globala leverantörerna till fordonsindustrin, men även till andra kundgrupper exempelvis inom konsumentelektronik. Ett av flera goda skäl till framgångarna är en intressant modell bolaget utvecklat i sammanhanget:
Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget. Det innebär att utveckling, försörjning, logistik och service kring fästelement är sånt som kunden slipper fokusera på och istället kan lägga i Bultens knä. Sortimentet är brett och sträcker sig från standardprodukter till specialanpassade fästelement.
Med bl a detta som bakgrund har bolaget tagit hem flera stora ordrar; senast under årets första kvartal annonserade man ett 75 miljoners-kontrakt baserat på FSP, med fästelement till ett nytt europeiskt elfordon med en global fordonstillverkare.
Men det händer mera – idag meddelar Bulten att man har blivit nominerad till leverantör av fästelement för en ny global elbilsplattform som ska tillverkas i Kina. Ordervärde: cirka 155 miljoner per år vid full takt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Strategiskt partnerskap mellan Snow och Anodot kan sänka investeringskostnader i molnet

Företagens molnrelaterade utgifter fortsätter att öka. Frågan är hur man i detta ska kunna få en bättre bild av helheten på investerings- och kostnadssidan.
Svenska IT-företaget Snow Software möter idag detta med ett partnerskap med verksamhetsövervaknings-företaget Anodot. Tanken är att med detta kunna hjälpa organisationer att möta kostnadsutmaningarna med nästa generations molnlösningar.
Det nya samarbetet, menar man, ger organisationer kontroll över och insikter om sina molninvesteringar, vilket minskar avståndet mellan IT-resursförvaltningen och FinOps.
– Organisationer som kämpar för att hantera sina investeringar betalar ofta mer än vad de behöver. Genom att kombinera två nyckeldicipliner – ITAM och FinOps – har vi en unik position för att göra omedelbar och meningsfull skillnad för en organisations molninvesteringar. Med det här partnerskapet för vi in teknikanalys i molnkostnadshanteringen för att ge våra kunder mer kontroll, synlighet och beslutskraft över sina molninvesteringar, kommenterar Vishal Rao, VD på Snow.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Tre av tio ekonomichefer tror att robotar och AI kommer hantera ekonomiadministrationen

En majoritet av de svenska ekonomiavdelningarna lägger för lite tid på insikts- och analysarbeten, samtidigt som administrationen tar allt för mycket tid. Många ekonomichefer tror dock att detta kommer att förändras de kommande åren – närmare tre av tio tror att robotar och AI kommer att ta över.
Det visar en ny rapport som affärssystemsleverantören Xledger låtit Solvero göra genom intervjuer bland ekonomichefer på medelstora svenska företag (100–500 anställda) under hösten 2021.
– Medarbetare behöver mindre manuellt arbete för att frigöra tid till att skapa mervärden för verksamheten, som att skapa egna rapporter och kunna ge en bild av verksamhetens utveckling framåt, i stället för som i dag där mycket av analysen sker på basen av det som redan skett, säger Thomas Falk, VD på Xledger. Det innebär också att man kan attrahera duktiga medarbetare med roligare arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/ELBILAR: Polestar passerade milstolpen 10 miljarder på sex månader – Ingenlath räknar med att...

PLM-LÖSNINGAR FRÅN SIEMENS OCH DASSAULT SYSTEMES.
Volvo Cars prestandabilmärke på elsidan, Polestar, har haft ett lysande första halvår 2022 och passerade bl a miljardvallen räknat i dollar, motsvarande 10-miljardervallen i svenska kronor. De totala intäkterna fördubblades till 1 041,3 miljoner dollar, motsvarande 11 miljarder kronor under de första sex månaderna 2022. Detta motsvarar en ökning med 95 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Totalt levererade bolaget 21 185 bilar under det första halvåret 2022, jämfört med 9 510 för samma period 2021.
- Vi gjorde viktiga framsteg under första halvåret 2022 då vi fördubblade intäkter och volym och framgångsrikt noterades på Nasdaq-börsen i New York. Dessutom bibehöll vi ett starkt momentum i vårt globala orderupptag och förväntar oss att leverera 50 000 bilar till våra kunder i år. Med flera banbrytande bilar framöver är Polestar redo för en period av snabb tillväxt, summerade Polestar-chefen, Thomas Ingenlath.
På PLM-sidan var bolagets arsenal initialt inbäddat i Volvo Cars, men har efter man blev eget noterat bolag satsat på Dassaults CATIA V5 som CAD-mjukvara, medan man i övrigt byggt upp produktframtagnings-apparaten kring Siemens Digital Industries Softwares lösningar kring cPDm (collaborative Product Definition management), bl a producerar man sina BOMar (Bill of Materials) i detta system. För digital tillverkningsstyrning är det Siemens Tecnomatix som gäller, medan man inom ECAD-/kabeldragnings-design använder Siemens Capital.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB investerar tungt i lösningar för storskaligt framställt ”grönt” väte

Dagens mest spännande nyhet inom hållbar energi handlar om det igår signerade avtalet mellan ABB och kanadensiska Hydrogen Optimized (HOI). Det senare bolaget är en teknologiinnovatör som utvecklat lösningar för grön väteproduktion i stor skala. Avtalet inkluderar en investering av ABB i Key DH Technologies (KEY), moderbolag till HOI, som satsar hårt på att accelerera det snabbt framväxande segmentet för produktion av grönt väte baserat på storskalig arkitektur. De ekonomiska villkoren för avtalet avslöjades inte.
Undertecknandet följer de två företagens demonstration av respektive gröna väte-teknologier vid den tysk-kanadensiska Atlantic Renewable Hydrogen Expo den 23 augusti 2022 i Stephenville, Newfoundland, med deltagande av både Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.
Vätgas som produceras med låga till noll koldioxidutsläpp är allmänt erkänt som väsentligt för att uppnå nettonollutsläpp till 2050.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Finska storkonsulten Etteplan vill köpa Semcon för 2,7 miljarder

Dagens stora nyhet i konsultvärlden är att finska teknik- och IT-konsulten Etteplan lägger ett bud på att köpa ut Semcon från börsen till ett värde av totalt ca 2,7 miljarder kronor, eller 149 kronor per aktie. Det senare innebär att man lägger på en värdepremie om 31,6 procent jämfört med Semcons kurs igår, den 22 augusti, på 113:20. Klart är också att Semcons styrelse enhälligt rekommenderar att aktieägarna accepterar Etteplans bud. Bland annat då bolagets största aktieägare JCE Group, som totalt representerar cirka 25,9 procent av de utestående aktierna i Semcon. Budet gäller till den 6 oktober 2022 och kräver att man får acceptans av minst 90 procent av det totala antalet aktier i Semcon.
Etteplanchefen, Juha Näkki, säger i en kommentar att kombinationen Etteplan och Semcon skulle ge en mycket stark marknadsaktör:
- Absolut, vi har noga följt den framgångsrika omvandlingen av Semcon under de senaste åren – en resa som liknar hur Etteplan har utvecklats genom sin historia. Jag tror starkt på att kombinationen Etteplan och Semcon är vettig från alla håll. För oss båda som företag skulle kombinationen innebära en stegvis förändring av tillväxtpotentialen.
Tittar man på bolagens intäkter för 2021 skulle en sammanslagning ge ett bolag med en total omsättning på när 5 miljarder kronor. 2021 omsatte Etteplan 3,2 miljarder kronor (ca 300 miljoner euro), medan Semcon drog in ca 1,6 miljarder kronor. Något som intäktsmässigt skulle betyda att man drar iväg en del ifrån konkurrenten Tietoevry (2,8 miljarder 2021) och närmar sig CGI Sveriges 5,1 miljarder. Men ännu en bra bit ifrån svenska Afrys 20,1 miljarder ifjol.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon förlänger och tar hem nytt ramavtal med medicinteknikbolaget Getinge

PRODUKTFRAMTAGNING. IT- och teknikkonsulten Semcon har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Getinge. Överenskommelsen handlar om tekniska konsultjänster inom life science och täcker både produkt- och produktionsutveckling.
Själva segmentet life science sträcker sig bl a över sånt som medicinteknik och läkemedel, vilket är delar som berör svenska Getinge, som är globalt verksamt och ledande med fokus på medicinteknik. Bolaget levererar i detta lösningar till operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler.
- Vår viktigaste utgångspunkt när vi tar fram nya produkter är säkerhet och trygghet. Både för vårdpersonal men även för patienterna, säger Fredrik Overgaard, R&D-direktör på Getinge.
Nu ska noteras att samarbetet mellan företagen har pågått sedan 2014 där man till en början arbetade fram en strategi för att tydliggöra och koppla ihop varumärke med produktuttryck för produkter som hör till kategorin Infection Control. Inom det området utvecklar Getinge produkter som säkerställer en effektiv, felfri, säker och spårbar process.
Dagens besked om en avtalsförlängning och breddning indikerar på att samarbetet har fungerat bra.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Bra Q3-siffror för Siemens: EDA går som tåget – SaaS-paradoxen skapar starkt momentum

Det är inte bara Dassault Systemes på PLM-området som kan redovisa bra siffror för det gångna kvartalet. Samma sak gäller tuffa konkurrenten inom PLM, Siemens Digital Industries.
När koncern-bolaget släppte siffrorna för sitt fiskala tredje kvartal 2022 – man har brutet räkenskapsår - var det både bra tillväxtsiffror och intressanta trender som CEO Roland Busch kunde lägga fram:
Siemens Digital Industries, vilken innehåller både PLM- och automationsbitarna visar upp en omsättning på 4,9 miljarder euro, motsvarande över 50 miljarder svenska kronor, vilket var en ökning med 18 procent. Detta i sin tur blev efter valutajusteringar en ökning med 12 procent, en siffra som ligger en bit över bolagets egna guideline för kvartalet på 10 procent.
Mjukvaruintäkterna inom Digital Industries-området landade på 1,2 miljarder euro, eller drygt 12 miljarder kronor, också det en bra ökning - plus 14 procent, som efter valutajusteringar blev 3 procent.
Intressanta iakttagelser i övrigt är att intäkterna steg i alla verksamheter, med de starkaste tillväxtbidragen från verksamheterna för rörelsekontroll och fabriksautomation. Vidare – var den fortsatta starka tillväxten för EDA-området (Electronic Design Automation) på PLM-sidan (Siemens Digital Industries Software) en trend som visar vilken styrka elektroniklösningarna är för Siemens. Klart är också att intäktsökningarna för hela mjukvaruområdet – plus 14 procent - vilar fortsatt tungt på tillväxten inom elektronisk designautomation. Liksom att SaaS-modell fått en del intressanta skenbara effekter man inte ska låta sig luras av. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing