CAM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Om fördelarna med att jobba med MBD, modellbaserad definition, jämfört med traditionell metodik

En 3D-modell som innehåller både produkt- och tillverkningsinformation (PMI), ger tillverkare en enda, rik och tillgänglig källa, ”sanning”, för all mekanisk hårdvara i en produkt. Det är vad MBD, modellbaserad definition, handlar om för att dokumentera den information som krävs för att tillverka och inspektera delar och assemblies när man jobbar med 3D-modeller. Detta i motsats till den mer traditionella metodiken med 3D-modeller i kombination med 2D-ritningar för tillverkningsinformation. På sista raden kan MBD ge stora tidsvinster.
Fördelarna med MBD i produktutvecklingsarbetet är många, bl a har en studie från amerikanska NIST, National Institute of Standards and Technology, visat att MBD kan minska tidsåtgången i ”design-till-tillverkning-” och ”-till-inspektion-processerna” med 78,4 procent. Det är förstås fantastiska siffror och de flesta som gått över till PMI-annoterade 3D-modeller kan nog skriva under på att det betytt enormt mycket ifråga om ledtidskapning i processerna.
Men varför är MBD effektivare än den traditionella ”2D-ritmetoden”? Skälen är flera, men på en principiell nivå är det faktum att 3D-annoteringarna i CAD-modellen är semantiska betydelsefullt. Det innebär att annan programvara kan förstå dem. Istället för att dela en PDF eller en utskrift av en ritning i leveranskedjan delar man antingen den ursprungliga inbyggda del-filen eller en CAD-neutral STEP-fil. När dessa filer öppnas i programvara för CAM, eller inspektionsprogram för koordinatmätmaskiner (CMM), känner programvaran igen 3D-annoteringarna och deras geometriska referenser. Detta eliminerar inte bara arbetet med att översätta informationen från en ritning till nedströms programvaran; det går också både snabbare och minskar risken för misstag.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”CADens bäst bevarade hemlighet”: Vassare stöd för designautomation, tillverkning och samverkan i Solid Edge...

Siemens Digital Industries Software har släppt 2022-versionen av Solid Edge-mjukvaran. Det handlar alltså om bolagets 3D CAD-lösning för mainstreammarknaden, där man bl a konkurrerar med Dassaults SOLIDWORKS och Autodesks Inventor. Klart är att Solid Edge har utvecklats till en riktigt skarp och bred lösning och i detta blir en tuff och kapabel konkurrent till de andra två, dock utan att i dagsläget ha nått samma stora globala spridning. Det ligger kort sagt fortfarande en hel del i beskrivningen av Solid Edge som en av branschen bäst bevarade hemligheter.
För visst är det så att vi talar om en kapabel mjukvara, som är så mycket mer än bara ett mainstream CAD-program. Det som slår en i detta sammanhang är att Siemens på ett sätt som påminner om Dassaults med 3DEXPERIENCE-plattformen jobbat hårt på att skapa kopplingarna till sin ”stora” PLM-portfölj Xcelerator. Dock utan att slå på stora trumman för allt vad detta innebär i form av tillgänglighet till en rad kapabla appar, som translations-fritt kan kan ”tala” med varandra och – vilket ofta gäller i Siemens-miljöerna – präglas av en öppenhet som gör att man mer än i andra programmiljöer enklare kommunicerar med externa lösningar. Detta ger snabba och lättillgängliga möjligheter till samverkan, ”kollaboration”, i produktframtagnings-arbetet därför att kompatibiliteten - baserad på Parasolid-kärnan som man äger och licensierar ut till nära nog alla andra spelare – är ett ”geometri-språk” som alla kan förstå, utan bryggor.
Detta sagt är tunga nya poänger i Solid Edge 2022 inbäddade lösningar för regelbaserad designautomation, större möjligheter att arbeta med punktmoln, nät och importerade data utan translation. Men även på simulerings- och CAM-sidan har det hänt intressanta saker: här finns en extremt effektiv lösning för simulering av vätskeflöden och på CAM-sidan nya verktyg för 2,5-axlig bearbetning.
Klicka på rubriken för att läsa mer om den nya Solid Edge-versionen.

Mer om Sandviks ambitioner att bli ledande inom CAM: Köpet av Cimatron och Gibbs...

Att det händer stora saker inom branscher som PLM och IT-stöd för automation och tillverkning under semestertider och större helgperioder är knappast överraskande. Affärer som görs upp handlar ofta om känsliga marknadsrörelser där man vill att så lite som möjligt ska läcka ut innan allt är klart.
Ett exempel på en sådan affär var Sandviks köp av investmentbolaget Battery Ventures CAM-innehav, sedan början av året organiserat inom ramen för Cambrio, nu under julisemestrarna. Därmed kontrollerar Sandvik nu också Cimatrons CAM-lösningar liksom den kända mainstream-mjukvaran, Gibbs CAM.
Med dessa stora affärsuppgörelser - inkluderat förra veckans annonserade köp av CNC Software och världens till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam med ca 270 000 användare/licenser - behöver ingen tvivla på Sandvikchefens, Stefan Widings, satsning på att skapa en CAM-jätte, som inte bara tagit sikte på att bli kommersiellt ledande, utan också har stora ambitioner när det gäller den dramatiska teknologiutveckling som kommer i spåren av PLM-kopplade Industri 4.0-koncept.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AKTUELLT på engineering.com: CAM in the PLM Market – Why Sandvik Bought the World’s...

When Dassault Systèmes’ CEO, Bernard Charles—known both for his visionary thinking and for being one of the first to develop a PLM concept—bought the robot programming software Deneb in 1997, engineering.com's Verdi Ogewell asked him a question: "Why would you, someone who works with CAx and product development solutions such as CATIA (CAD), PDM, simulation programs and similar, buy a robotics software solution?" “I do not primarily buy a robot management program,” Charles replied. “I am buying an important component for a broad platform for product development.” "I recalled this interesting answer in connection with last week's announcement that global tool manufacturer Sandvik is buying CNC Software and its CAM solution, Mastercam. Mastercam has about 270,000 users, mainly among small and medium-sized enterprises (SMEs). This makes Mastercam the world's largest CAM software, PLM suite-bundled software such as Siemens Xcelerator (NX CAM) and Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE (DELMIA CAM) included," writes Ogewell in today's article. But why would Sandvik want to have its own CAM software? The company, which mainly develops and manufactures metal-cutting tools, materials technology and related services, delivers its products and services to everyone who needs it, regardless of what program they have.
Click on the headline to be directed to the article on engineering.com.

CAM-MARKNADEN & FRAMTIDEN: Varför köper Sandvik världens största CAM-mjukvara, Mastercam?

Gårdagens överraskande nyhet - att den globalt verksamma svenska giganten inom framför allt verktyg till sånt som skärande bearbetning, svarvning, borrning, relaterade tjänster och annat, Sandvik, köper världens sett till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam - sätter fingret på de spännande utvecklingslinjer som idag präglar all industriellt tillverkande verksamhet.
Vad vi ser hända i ett historiskt sett rasande tempo är inte alls en fråga om ytliga förändringar, utan kan närmast liknas vid det ofta missbrukade begreppet, ”revolution”. Hur då?
Tänk dig att utvecklingsteamet är klart med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” en digitala tvilling av den i 3D-utvecklade produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvillingen av produkten som skapats som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas, hur och med vilket material.
Det är denna framtidsbild som Sandvik och andra aktörer har i siktet och som underlag till vilka verktyg och modulära funktions- och tjänstepaket man vill erbjuda industrimarknaden. CAM- och CNC-områdena är inga undantag.
Men hur ser marknadsläget för CAM ut idag? Ja, det är en tuff resa som Sandvik ger sig på. Under pandemiåret 2020 mötte de icke-plattforms-paketerade (typ Siemens Xcelerator eller Dassaults 3DEXPERIENCE) aktörerna hårda nedgångar i intäkterna. CAM-marknaden minskade med strax över 7 procent enligt analytiker, som också noterar att CAM drabbas ofta hårdast i konjunkturnedgångar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

DAGENS SKRÄLL INOM PLM: Svenska Sandvik köper världens största CAM- och CNC-lösning Mastercam

Onekligen är dagens besked om att Sandvik köper CAM-företaget CNC Software - med den ledande fristående CAM-mjukvaran Mastercam, som den stora ”stjärnan” i sammanhanget – en överraskande händelse. Mastercam har under många år varit den globalt största lösningen på CAM-området med en installaerad bas på över 270 000 användare.
Parterna i denna affär har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen, men gissningsvis kostar det Sandvik-chefen, Stefan Widing, en hel del när bolaget nu tar upp konkurrensen med Ola Rolléns Hexagon i slaget om CAM-marknadens marknadsandelar och denna teknologis roll i intelligenta tillverkningskoncept.
Mastercam är som sagt den största av spelarna på CAM-sidan, framför allt med små- och medelstora bolag på kundlistan. Denna ledande position gäller även om man räknar in de PLM-paketbundna lösningarna som t ex finns inom ramen för Siemens Digital Industries Xceleratorplattform eller Dassault Systemes 3DEXPERIENCE.
För Sandviks del kommer CNC-programvarans prestationer på marknaden att rapporteras i Design & Planning Automation-divisionen inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.
- Förvärvet av CNC Software och Mastercam -portföljen, i kombination med våra befintliga erbjudanden och omfattande tillverkningsmöjligheter, kommer att göra Sandvik till ledande på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas. CAM spelar en viktig roll i den digitala tillverkningsprocessen, vilket möjliggör nya och innovativa lösningar inom automatiserad design för tillverkning, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MES: Hexagon blir partners med Plex Systems i jakten på tillverkning à la Industri...

Hexagon under Ola Rolléns ledarskap har gjort en magnifik utvecklingsresa och skapat en stark ställning på marknaden med ett brett utbud av programlösningar och tjänster, dels relaterat till PLM - framför allt på sub-PLM-områdena CAM/NC-/CNC-styrning och simulering – dels när det gäller smarta tillverkningslösningar, automation och metrologi. Satsningarna har lyft bolaget upp till världsklassnivå.
En sån här resa låter sig knappast göras utan att man ägnar tid och finansiella resurser åt teknologiinköp, långtgående integrationstänkande och byggen av partnerskap; alla dessa faktorer har också varit pelare i expansionsstrategin. Men målen blir dynamiska i en sådan miljö, där siktet är inställt på Industri 4.0. Utvecklingsdrivet tar aldrig slut utan siktet förflyttas kontinuerligt framåt.
Ett intressant exempel på detta är det nyligen lanserade partnerskapet med Plex Systems, ett bolag som betecknas som, ”ledande inom molnlevererade smarta tillverkningslösningar”. Poängen är att detta globala partnerskap kommer att göra det möjligt för Hexagons division ”Manufacturing Intelligence” och Plex att tillsammans sälja Plex MES till Hexagons tillverkningskunder:
- De kan därmed få stöd i att ta kontroll över fabriksgolvet och tillverkningsprocesser genom transparens och uppkoppling och förverkliga löftet om Industri 4.0, , hävdar Paolo Guglielmini, president för divisionen Manufacturing Intelligence på Hexagon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Svag tillväxt 2020, men ”Coronaras” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

Även om PLM-området drabbades av Coronaeffekter under 2020 så blev det mindre kännbara än befarat för de flesta av aktörerna på PLM-utvecklingsområdet. När respekterade analytikern CIMdata gick igenom investeringsutvecklingen under fjolåret i sitt event CIMdata PLM Market & Industry Forum 2021 under förra veckan stod det klart att det befarade raset uteblev. Istället fick vi se en tillväxt i PLM-investeringarna med 3,46 procent, att jämföra med CIMdatas tidigare prognos på -1,78 procent.
Det mest slående, konstaterade CIMdatas VP och PLM-analytiker, Stan Przybilinsky, var att EDA, Electronik Design Automation-omådet, gick bra, liksom att flera återförsäljare (ÅF), partners (VAR) till de större PLM-utvecklarna och systemintegratörer (SI), som Accenture, också klarade året bra.
CIMdatas version av PLM-investeringspajen visar att just EDA fått en överraskande stor andel av totalen med 21 procent av PLM-totalen. Området får därmed den största ”tårtbiten” av alla, följd av systemintegratörernas/återförsäljarnas och VAR-områdets sammantagna 15 procentiga andel.
CIMdata-analytikern gick också igenom vilka som var störst av PLM-aktörerna räknat på deras respektive marknadsandelar, där Dassault System-chefen, Bernard Charles, tillsammans med bolaget och dess partners drog in störst andel av världens företags PLM-investeringar sett till direktintäkter med drygt 14 procent av marknadskakan. Siemens Digital Industries Software, inklusive partners, är tvåa, följda av Autodesk och PTC.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAM: ”Kraftfullt och budgetvänligt” – BobCAM lanserar nytt plug-in för Rhino

BobCAM for RHINO heter en lösning som nu annonseras som en ny plug-in från BobCAD-CAM. Det handlar alltså om teknik för generering av verktygsbanor och CAM-funktionalitet till Rhinoceros-designmiljön.
Rhino - närmast en standard inom NURBS-modellering – och BobCAD-CAM, med mer än 150 000 användare världen över i produktion, innebär, menar de båda bolagen, ”en stark kombination som omdefinierar pris/prestandaklassen för produktion inom bearbetning av metallmaterial”. NURBS är en förkortning av engelskans ”Non-Uniform Rational B-Spline” och handlar om kurvor och ytor som används inom datorgrafiken för att skapa mjuka övergångar och banor mellan ett antal fasta punkter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing