PDSVISION på ny köprond: Förvärvar Singapore-baserade PLM-bolaget PD Solutions

PLM-konsulten och PTCs VAR-partner (Value Added Reseller), PDSVISION, fortsätter sin expansion. Idag meddelar bolaget att man köper Singapore-företraget, PD Product Development Solutions Pte Ltd. (PD Solutions). Därmed utökar denna nordiska storaktör - huvudägt av finska Capman-fonden och med huvudkontor i Sverige - sin närvaro i Asien och Stillahavsområdet. PDSVISION är redan sedan tidigare PTCs största globala VAR-partner med verksamheter i Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Malaysia, Norge, Portugal, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Förenade Arabemiraten (UAE), Storbritannien och USA.
Det bolag man nu köper, PD Solutions, är grundat 2003 och har kontor i Singapore och Malaysia. Bolaget har en stark meritlista när det gäller att leverera innovativa mjukvarulösningar. PD Solutions säljer, implementerar, utbildar och supportar allmänt sina kunder inom CAD-,CAM-, CAE- och PLM-områdena relaterat till PTCs lösningar. Vidare är man framstående på simulerings- och analyssidan, CAE, IIoT (Industrial Internet of Things), operativ tillverkningsstyrning (MOM, Manufacturing Operations Management), CAD och allmänt inom PLM. Detta spelar väl ihop med PDSVISION, inte minst kopplat till CAE-området, där man sedan länge satsat på simulerings- och analys, framför allt byggt på marknadsledande Ansys lösningar.
PDSVISION-basen, Magnus Oretorp, konstaterar att PD Solutions expertis inom mjukvaruförsäljning, professionella tjänster och utbildning, ”stämmer perfekt överens med PDSVISIONs uppdrag att stärka organisationer genom spjutspetsteknologi.”
- Deras begåvade team och kundcentrerade tillvägagångssätt överensstämmer perfekt med vår vision. Genom att förvärva PD Solutions utökar vi ytterligare PDSVISIONs räckvidd och robusta lösningserbjudanden med nyckelpartner som PTC och Ansys. PTC och Ansys spelar centrala roller i vår portfölj, och tillsammans kommer vi att driva innovation och excellens för organisationer över hela världen, summerar PDSVISION-chefen.
PD Solutions grundare, Tay Ming Hui, utsågs i samband med köpet till CEO för PDSVISIONs Sydostasiatiska verksamhet. Han har f ö en bakgrund som senior regional direktör för PTCs ASEAN/Australia-region.
- Att gå samman med PDSVISION är ett spännande steg för oss, säger han i en kommentar och tillägger: ”våra samlade styrkor kommer att skapa nya möjligheter för våra kunder. Som en del av en global organisation kommer vårt samlade kunnande och erfarenhet att ge våra kunder en ännu bredare lösningsportfölj och främja framtida tillväxt.”
Tilläggas kan att PD Solutions har status som återförsäljare och utbildningspartner till PTC med målet att stödja verksamheter som baseras på Creo CAD och PLM-sviten Windchill. Bolaget är autoriserad kanalpartner till Ansys.
Någon köpeskilling avslöjas inte i pressmaterialet. Bolaget har ca 30-talet anställda och omsätter ca 6 miljoner dollar, motsvarande drygt 60 miljoner kronor.
Klicka på rubriken för att läösa mer på PLM&ERP News.

Siemens’ new Zel X cloud app: A digital solution that can shake up the...

“We’re trying to make the proven technology that Siemens has delivered to the BMWs and the Dysons of the world affordable and accessible to those for whom, traditionally, it’s not been as accessible.” Oliver Duncan, product manager for Siemens Cloud Solutions, said it to ENGINEERING.com commenting Siemens Digital Industries Software’s new Zel X app. And he’s got a strong point. Zel X was one of the more interesting launches that Siemens made during the big user event Realize Live 2024, in Las Vegas, recently. This workshop floor related solution is part of the Xcelerator-as-a-Service suite; the company's new cloud-based platform for SaaS (software as a service).
Generally, Zel X targets small and medium-sized manufacturing companies such as machine shops, metal fabricators and contract manufacturers. The bottom line is that this is a collaborative cloud software–accessible in a single browser–with combined capabilities for manufacturing in the areas of design, simulation, manufacturing, operations, and collaboration, all in an integrated and affordably priced solution. It's tailored to industry-specific workflows, and as Siemens senior VP of Mainstream Engineering Software, John Miller, points out; Zel X enables manufacturers to rapidly accelerate digital transformation, from quote to delivery of manufactured parts.
“The manufacturing industry requires open, flexible toolsets, which are immediately accessible wherever they are needed,” he says in a comment, adding: "Zel X combines Siemens' expertise and technical leadership in most manufacturing-related domains to deliver next-generation capabilities through the browser. This is also something our customers are asking for.”
In short, Zel X is intended for a little bit of everything in the industrial product development process, in that they "borrow" features from the broad Xcelerator portfolio and deliver it in a single, streamlined package. In fact, it also delivers all of this in a single browser that can run just as easily on a laptop, as it can on a tablet or phone.
The ambitions of this new cloud app are set high and appeal, as indicated above, to the democratization argument: "Why shouldn't smaller companies at an affordable cost have access to something similar to what the BMWs, Dysons or any other of the world's major companies have access to?"
Zel X contains tools for understanding and planning operations on the shop floor. It provides interactive dashboards to monitor real-time operations and track jobs, as well as tools to assist with automated request for quotation (RFQ). The solution includes 3D CAD design tools based on Siemens NX and simulkation capabilities from the Simcenter platform. Here is also one of the industry's first web-based, CAD/CAM tool sets. Simplified 3D CAD-based programming makes 2.5-axis CAM available. But there's more: Among other things, Zel X provides cloud-based project storage and collaboration, built on the same Teamcenter-based core platform common to the Siemens Xcelerator portfolio.
We have taken a closer look - click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Siemens nya Zel X moln-app: En digital lösning som kan rubba cirklarna på verkstadsgolvet

Zel X var en av de mer intressanta lanseringarna som Siemens Digital Industries Software gjorde under det stora användareventet Realize Live 2024, i Las Vegas, nyligen. Denna verkstads-relaterade lösning är en del i Xcelerator-as-a-Service-sviten; alltså företagets nya molnbaserade plattform för SaaS (mjukvara som tjänst).
Allmänt tar Zel X sikte på att stödja digitalisering och effektivisering hos små och medelstora tillverkande företag som maskinverkstäder, metalltillverkare och kontraktstillverkare. Den tunga poängen är att detta handlar om en kollaborativ molnmjukvara – tillgänglig i en enda webbläsare - med kombinerade kapaciteter för sånt som design, simulering, tillverkning, drift, och samarbete, allt i en integrerad och prisvärd lösning. Den är skräddarsydd för branschspecifika arbetsflöden, och som Siemens seniora VP för Mainstream Engineering Software, John Miller, påpekar, gör Zel X det möjligt för tillverkare att snabbt accelerera digital transformation, från offert till leverans av tillverkade delar.
- Tillverkningsindustrin kräver öppna, flexibla verktygsuppsättningar, som är tillgängliga överallt, säger han i en kommentar och tillägger: ”Zel X kombinerar Siemens expertis och tekniska ledarskap inom de flesta tillverknings-relaterade domäner för att leverera nästa generations kapacitet genom webbläsaren. Detta är också något våra kunder efterfrågar.” Zel X är kort sagt avsett för lite av varje i den industriella produktframtagnings-processen, i det att de ”lånar” funktioner från hela Xcelerator-portföljen och levererar det i ett enda, strömlinjeformat paket. Att den också levererar allt detta i en och samma webbläsare betyder att det kan köras lika enkelt på en stationär dator som på en bärbar dator, surfplatta eller telefon.
Ambitionerna med denna nya molnapp är också högt satta och appellerar inte så lite till demokratiserings-argumentet: “Varför ska inte mindre företag till en överkomlig kostnad få tillgång till sånt som liknar det som BMW, Dyson eller något annat av världens andra större företag har tillgång till?”
Zel X innehåller verktyg för att förstå och planera verksamheten på verkstadsgolvet. Den tillhandahåller interaktiva instrumentpaneler för att övervaka realtidsoperationer och spåra jobb, samt verktyg för att hjälpa till med automatisk offertförfrågan (RFQ). Lösningen innehåller 3D CAD-designverktyg baserade på Siemens NX och man kan också simulera med hjälp av kapaciteter från Simcenter-plattformen. Här finns vidare en av branschens första webbbaserade, CAD/CAM-verktygsuppsättningar. Förenklad 3D CAD-baserad programmering gör 2,5-axlig CAM tillgänglig. Men det finns mer: Bland annat tillhandahåller Zel X molnbaserad projektlagring och samarbete, byggt på samma Teamcenter-baserade kärnplattform som är gemensam för Siemens Xcelerator-portföljen.
Vi har tittat närmare på lösningen och hur några användare använder kapabiliteterna.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTC’s New version – CREO 11: Cutting-Edge CAD with Sharper Core Capabilities, MBD and...

It’s no surprise that PTC remains a top performer in the CAD area. After the success of the first commercial parametric solution in the early 90ties, Pro/ENGINEER, CAD is part of the company’s DNA. Today Creo is the inheritor and PTC’s CAD flagship, as late as last year recognized in analyst ABI’s report as a leading top innovator in the CAD area. So, when PTC now releases its new Creo 11 version expectations are high: can they live up to the position at the forefront of CAD evolution?
A lot is happening at once around the new Creo version. Which is a reflection of the fact that CAD today, alongside the classic parametric design functions in the field of mechanics, is a matter of an incredibly much wider range of integrated capabilities than before, around things like electrification, composites, model-based definition (MBD), simulation-driven design, AI, sustainability and manufacturing – just to mention a few areas in Creo’s tool arsenal. The time when CAD was almost seen as an "on premise", locally installed staple commodity is over.
“Absolutely, and on the contrary, incredibly much has happened in recent years, things that also differentiate systems on the CAD side. Not least Creo is a good example of this,” says Brian Thompson, divisional VP and General Manager of PTC’s CAD and engineering calculations businesses, in connection with the company’s release of Creo 11 and a new version of Creo+ SaaS (Software-as-a- Service) CAD solution. He continued:
"Creo 11 and Creo+ deliver enhancements that design engineers will use every day. With the improvements to our AI-powered generative design and integrated Ansys-based simulation, Creo for example allows users to leverage simulation-driven design earlier in the development process to improve time to market, initial product quality and manufacturing cost. We have also continued to invest in Creo's capabilities for model-based definition (MBD), electrical subsystem design, composite designs, and advanced manufacturing.”
But as always these days, sustainability issues are also at the top topic on every broad CAD developer's agenda. And during a recent keynote at VAR partner PDSVISION's Forum in Gothenburg, Sweden, PTC's CAD chief especially pointed out solutions around sustainability as utmost important. A sharp CAD tool like Creo, can contribute to handle the matter effectively, he said.
“For design engineers, sustainable product design goes far beyond understanding the impact material choices have on a product's carbon footprint. Design engineers can leverage powerful resources such as FEM analysis, generative design, and parameter-based optimization capabilities in today's modern CAD environments. It is sustainable design beyond material choice. When the design team spans geographies and requires input from a wide range of experts, a good design environment can add critical efficiencies to the process. Engineering experts from across the organization can improve the product's environmental impact by optimizing energy consumption, emissions and material use using a wide range of integrated simulation tools,” Thompson pointed out.
But what does it look like on a more detailed level in the new Creo 11? PLM&ERP News tuned in on a demo signed Paul Sagar, PTC's VP of Product Management, who noted that it involves a total of around 150 improvements. We have looked at the most important ones in today's article.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

PTCs nya CREO V11: CAD på spetsnivå med vässade kärnkapabiliteter, MBD och integrerad Ansys-simulering

Det är ingen överdrift att påstå att PTCs nya version av Creo 11 ligger i framkant av CAD-utvecklingen. Och det händer mycket på en gång när bolaget nu släpper den den elfte versionen av sitt CAD-flaggskepp Creo. Detta är definitivt en spegling av att CAD idag vid sidan av de klassiska parametriska designfunktionerna på mekanikområdet är fråga om ett otroligt mycket bredare utbud av integrerade kapabiliteter än tidigare kring sånt som elektrifiering, kompositer, modellbaserad definition (MBD), simuleringsdriven design, AI, hållbarhet och tillverkning - för att ta en del ur kapacitets-stacken. Liksom att det är en fråga om vilken teknisk plattform man föredrar för att åtnjuta optimala kompositioner av sina verktygsarsenaler. Tiden när CAD närmast sågs som en ”on premise”, lokalt installerad stapelvara är definitivt över.
- Absolut, tvärtom har det hänt otroligt mycket de senaste åren, sånt som också verkar differentierande mellan systemen på CAD-sidan. Inte minst är Creo ett bra exempel på detta, säger PTCs CAD-ansvarige, Brian Thompson, i samband med att bolaget nu släpper sin 11:e version av mjukvaran och en ny version av varianten Creo+, som SaaS (Software-as-a-Service) CAD-lösning.
- Creo 11 och Creo+ levererar förbättringar som designingenjörer kommer att använda varje dag, säger Thompson. Med förbättringarna av vår AI-drivna generativa design och integrerade Ansys-baserade simulering tillåter Creo användare att utnyttja simuleringsdriven design tidigare i utvecklingsprocessen för att förbättra tid till marknad, initial produktkvalitet och tillverkningskostnad. Vi har kort sagt fortsatt att investera i Creos möjligheter för modellbaserad definition (MBD), design av elektriska delsystem, kompositdesign och avancerad tillverkning.
När PLM&ERP News diskuterade de bakomliggande behov som landat i den nya Creo 11-versionen, pekade PTCs CAD-chef under sin dragning på VAR-partnern PDSVISIONS senaste Forum-event i Göteborg, särskilt på lösningar kring hållbarhet, där han menar att Creo och PTC-miljön för utvecklingen framåt i högt tempo.
- För designingenjörer går hållbar produktdesign långt utöver att förstå vilken inverkan materialval har på en produkts koldioxidavtryck. Designingenjörer kan utnyttja kraftfulla resurser som FEM-analys, generativ design och parameterbaserade optimeringsmöjligheter i dagens moderna CAD-miljöer. Det är hållbar design bortom materialval. När designteamet sträcker sig över geografiska områden och kräver input från ett brett spektrum av experter, kan en bra designmiljö tillföra kritisk effektivitet till processen. Ingenjörsexperter från hela organisationen kan förbättra produktens miljöpåverkan genom att optimera energiförbrukning, utsläpp och materialanvändning med hjälp av ett brett utbud av integrerade simuleringsverktyg, sa han bland annat.
Men hur ser det ut på ett mer detaljerat plan i nya Creo 11? PLM&ERP News fick en demo, signerad Paul Sagar, PTCs VP för Product Management, som noterade att det handlar om totalt 150 förbättringar. Vi har tittat på de viktigaste i dagens artikel.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ETT PARTNERSKAP MED UDD: Men utan PLM-mjukvaror som Siemens Xcelerators skulle NVIDIA Omniverse stå...

En av de senaste årens mest omtalande och snabbväxande teknologier är NVIDIAs Omniverse och när bolaget i dagarna genomför sitt NVIDIA GTC-event är det många som passar på att sola sig i glansen med spännande lösningar relaterat till denna teknologi.
En särskilt intressant nyhet är i ett tillverkningsperspektiv den nya produktlanseringen från Siemens Digital Industries Software och NVIDIA, som knyter ihop Siemens Xcelerator-plattformen med NVIDIA Omniverse Cloud API för att bygga samverkande, fysiskt baserad realtidsvisualisering driven av generativ AI direkt inne i Teamcenter X.
- Vi kommer att revolutionera hur produkter och upplevelser designas, tillverkas och servas. På vägen till den industriella metaversen, gör denna nästa generation av industriell programvara det möjligt för kunder att uppleva produkter som de skulle göra i den verkliga världen: i kontext, i fantastisk realism och – i framtiden – interagera med dem genom naturligt språkinmatning, kommenterade Roland Busch, koncernchef för Siemens AG, saken.
Men vad är egentligen NVIDIAs Omniverse-lösning? Och vad betyder PLM- och sub-PLM-utvecklarnas mjukvaror i sammanhanget? Bygger man digitala tvillingar i Omniverse-lösningen?
Man kan ibland av kommunikationen från NVIDIA få intrycket av att det är en plattform där man kan bygga digitala tvillingar och simulera 3D-modeller på Omniverse-plattformen, men detta är nu en sanning med modifikation, t o m lite missvisande. Det är snarare så att NVIDIA Omniverse i första hand är en visualiserings- och samverkanslösning. Plattformen är kort sagt en multi-GPU (Graphic Processing Unit)-lösning, ett i och för sig ovanligt avancerat och kapabelt grafikoperativ-system med APIer, eller kopplingar till i dagsläget det bästa och det mesta av mjukvaror från PLM-företagen. Tittar man på HG Insights lista över till Omniverse-anslutna teknologier så handlar det i dagsläget om en ökande rad mjukvaror från flera av de större CAx-leverantörerna; allt från Autodesks-, Ansys-, och Altairs lösningar till de stora PLM-utvecklarnas, Siemens Digital Industries-, Dassault Systemes- och PTCs cPDm-mjukvaror. Utan PLM- och sub-utvecklarnas CAx-mjukvaror skulle den stå sig slätt; det är först i kombination med deras plattformar och teknologier som Omniverse kommer till sin rätt. Det som är avgörande för kvaliteten, exaktheten och kapabiliteten i vad man kan göra i Omniverse är alltså i stora stycken fortfarande relaterat till vad respektive PLM- och sub-PLM-mjukvaror är kapabla till. Detta betyder t ex att kapaciteten i Siemens Xcelerator-plattform, med appar som NX CAD, simuleringsmjukvarorna på Simcenter-plattformen, och cPDm-ryggraden Teamcenter är avgörande för vad man kan få ut av NVIDIA Omniverse-teknologin.
Ett exempel är att Mercedes-Benz använder Omniverse-tekniken i sitt digitala fabriks-projekt i ungerska Kecskemét, där bolaget skapat en digital version av anläggningen. De digitala tvillingarna och 3D-modellerna produceras av Mercedes produktutvecklings-system som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares PLM-plattform med lösningar i det som idag är Xcelerator-portföljen – t ex med Teamcenter som dataryggraden i cPDm-installation (collaborative Product Definition Management) och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade 3D-modeller, etc, applikationer.

PTCs Onshape fortfarande i topp bland de snabbast växande CAD/PDM-plattformarna

MÖT OCKSÅ den högteknologiska tillverkaren som VÄSSADE PRODUKTUTVECKLINGEN och SPARADE HUNDRATUSENTALS KRONOR på Onshape-investeringen. Den uppåtpekande kurvan fortsätter för PTCs molnbaserade CAD- och PDM SaaS-programvara Onshape (Software-as-a-Service). Lösningen, som köptes 2019 av SOLIDWORKS grundare Jon Hirschtick ‘et alliances’, verkar ha utvecklats utmärkt både teknologiskt och kommersiellt under åren i PTCs händer. Teknologiskt eftersom den kontinuerligt förses med nya integrerade lösningar. Kommersiellt eftersom få andra CAD-PDM-program kan matcha förra årets 23-procentiga tillväxt på den professionella användarnivån.
Dagens Onshape är en kraftfullt expanderande CAx- och PLM-plattform när det gäller kapacitet och samarbetsfunktioner. Bland det som ingår för dem som behöver orkestrera en kapabel digital produktutvecklings-apparat på midmarket-nivå är inbyggt PDM-system, färdiga anslutningar till Arena PLM, och även helt integrerade moduler för saker som simulering och analys (Onshape Simulation), kretskortsdesign ( PCB Studio), CAM (CAM Studio), rendering (Render Studio), AR (Augmented Reality) och annat.
I det senare fallet är den nya Onshape Vision-appen, utvecklad inom ramen för Apple Vision Pro-konceptet, ett anmärkningsvärt framsteg. Detta förvandlar platta datorskärmsmodeller till virtuella 3D-produkter i naturlig storlek, från smarta klockor och industriella produktionsmaskiner till bilar och bussar, som teammedlemmar kan dela, hålla, dra isär och inspektera som om de vore fysiska komponenter.
En tung poäng är att allt detta är tillgängligt via en enda webbläsare i molnet; tillgängligt när som helst, var som helst. Inga program-nedladdningar och installationer av komplex mjukvara och infrastruktur behövs. Du prenumererar på detta för en fast månadskostnad enligt SaaS-konceptet.
Dessa bitar har också börjat få bra kommersiell dragkraft – Onshape-plattformen växer på proffs-användarnivå mer än konkurrerande lösningar i relativa termer. Från 2021 till 2023 har man gått från cirka 16 000 användare till över 27 000. Bara under 2023 ökade antalet professionella användare med cirka 23 procent enligt Griffin Securities mjukvaruanalytiker, Jay Vleeschhouwer.
Oavsett detta ser framtiden ljusare ut av ett annat skäl: Onshape har för närvarande 3,4 miljoner utbildningslicenser igång och den genomsnittliga nedladdningsfrekvensen är 50 proicent högre än den var för bara två år sedan. Det betyder att vi med tiden får en generation av unga användare som inte är vana vid något annat än att ha tillgång till sina designverktyg på ett ställe och att fritt kunna dela modeller med vem som helst, som bara behöver ha tillgång till en webbläsare.
I dagens case-artikel ska vi titta på ett användarfall som väl illustrerar värden som Onshape kan tillföra produktutvecklingsarbetet: Det handlar om Withings, en Frankrikebaserad tillverkare av smarta hybridklockor, smarta vågar, blodtrycksmätare, termometrar och sömnsensorer som spårar kondition och hälsa via en mobilapp. Deras produkter säljs i mer än 40 länder. De bytte ut sitt gamla CAD- och PDM-system och investerade istället i Onshapes molnplattform. Resultatet blev att de tekniska processerna vässades betydligt och besparingar på hundratusentals kronor.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

PTC’s Onshape Still at the Top among the Fastest Growing CAD/PDM Platforms

ALSO, meet the high-tech manufacturer who SHARPENED PRODUCT DEVELOPMENT and SAVED TENS OF THOUSANDS OF DOLLARS on the Onshape investment. The upward-pointing curve continues for PTC's cloud-native CAD and PDM SaaS software Onshape. The solution, purchased in 2019 from SOLIDWORKS founder Jon Hirschtick ‘et alliances’, appears to have excelled both technologically and commercially over the years in PTC's hands. Technologically because it is continuously provided with new integrated capabilities. Commercially because few other solutions can match its last year’s 23 percent growth rate.
Today's Onshape is a powerfully expanding CAx and PLM platform in terms of capacity and collaborative functionalities. Among the things included for those who need to orchestrate a capable midmarket digital product development apparatus are built-in PDM system, ready connections to Arena PLM, and also fully integrated modules for things like simulation and analysis (Onshape Simulation), circuit board design (PCB Studio), CAM (CAM Studio), rendering (Render Studio), AR (Augmented Reality) and others. In the latter case, the new Onshape Vision app, developed within the framework of the Apple Vision Pro concept, is a remarkable advance. This transforms flat computer screen models into life-size virtual 3D products, from smart watches and industrial production machines to cars and buses, that team members can share, hold, pull apart and inspect as if they were physical components.
A heavy point is that all this is available through a single browser in the cloud, available anytime, anywhere. No hefty downloads and installations of complex software and infrastructure are needed. You subscribe to this for a fixed monthly cost according to the SaaS concept.
These pieces have also started to gain good commercial traction – the Onshape platform is growing at the pro-user level more than most competing solutions in relative terms. From 2021 to 2023, it has gone from around 16,000 users to over 27,000. In 2023 alone, the number of pro users increased by about 23 percent according to Griffin Securities' software analyst, Jay Vleeschhouwer: “But keep in mind there can of course be a margin of error in the numbers above, as it depends on revenue and ARPS assumptions,” he adds.
Regardless of this the future looks even brighter: Onshape currently has 3.4 million education signups and the average signup rate is 50% higher than it was just two years ago. This means that over time we will see a generation of young users who are not used to anything other than to have access to their design tools in one place and to be able to freely share models with anyone, who only needs to have access to an internet browser.
In today's case article, we're going to look at a user case that well illustrates the value Onshape can add to product development work: It's about Withings, a France-based manufacturer of hybrid smart watches, smart scales, blood pressure monitors, thermometers and sleep sensors that track fitness and health via a mobile app. Their products are sold in more than 40 countries. In 2019, the engineering team sought a PDM system to replace their inefficient manual process for tracking design changes as well as its old file-based CAD system. The product development team in terms of collaboration also needed a way to speed up communication between its engineering teams based in Europe and Asia. They replaced their old CAD and PDM system and invested instead in Onshape's cloud platform. The result was that the technical processes were significantly sharpened.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Vart är SOLIDWORKS på väg? Några perspektiv på resan mot 3DEXPERIENCE Works-plattformen

"3DEXPERIENCE Works har vuxit med 330 %", säger DASSAULT SYSTEMES geo leader JAMES ASLIN i dagens djupintervju.
Vart är den ledande professionella, mainstream desktop 3D CAD-lösningen SOLIDWORKS på väg? Då den globalt närmar sig 700 000 professionella användare – fler än någon konkurrent i segmentet, enligt mjukvaruanalytikern Griffin Securities – är frågan av yttersta vikt i produktutvecklingsvärlden. Inte minst i strålkastarljuset av den nyligen lanserade 2024-versionen av programvaran. CAD-tekniken fortsätter att hålla hög klass. Lösningarna för att designa stora sammanställningar, delar och funktioner, ritning och detaljering, plåtkonstruktion, struktur-system, el-dragning, PMI och liknande har alla tagits till nya nivåer. Här har som förväntat prestanda och effektivitet höjts på ett sätt som ligger i linje med ambitionen att göra det lättare för användare att arbeta sömlöst över olika discipliner och tydligare förmedla designintentioner.
Betydligt mer spännande i framtidsperspektivet är de fortsatta försöken att få upp SOLIDWORKS-communityn på 3DEXPERIENCE-plattformen. Frågan har legat på bordet i många år nu, men den första juli i år meddelade den Dassault Systemes-ägda mainstream CAD-utvecklaren nyheter som många har väntat på och som kan göra stor skillnad: Alla som köper en SW-licens får nu plattformen 3DEXPERIENCE Works (3DX Works) på köpet.
PLM&ERP News har diskuterat denna och andra trender - som hållbarhetsfrågorna, den ökande betydelsen av simulering och annat som nu påverkar SOLIDWORKS väg in i framtiden - med James Aslin, Geo Leader på Dassault Systemes.
Aslin håller förstås med om att 3DX Works kan göra all skillnad i världen när det gäller communityns fortsatta väg framåt. Men han påpekar att tillströmningen redan har ökat dramatiskt bara som det är:
- På två år har antalet 3DX Works-användare gått upp med 330%. Men oavsett detta: att få 3DEXPERIENCE Works på köpet är ett stort tillkännagivande och det har mottagits mycket väl över hela marknaden eftersom vi i ett slag som en fri bonus gav alla tillgång till plattformen, säger han i dagens djupintervju, och fortsätter: ”Våra partners har också i högsta grad anammat detta då plattformen också tillför ännu mer värde till våra kunder framöver. Inte minst då när det gäller att differentiera sig för dom som har hållbar innovation högst upp på agendan. Att ge tillgång till Works-plattformen är kort sagt oerhört fördelaktigt för alla."
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Vart är Autodesk på väg? Analytikern Allan Behrens om Autodesk University 2023 och den...

Vart är Autodesk på väg? Frågan är väl värd att fundera närmare på efter det nyligen avhållna jätteeventet Autodesk University 2023 i Las Vegas. Autodesk är kommersiellt sett störst i världen på CAD-system – sett över hela spektrumet av områden som produktdesign, tillverkning, AEC och underhållning med mjukvaror som AutoCAD, Inventor, Revit m fl - men har över tid även flyttat fram sina positioner på de flesta domäner vid sidan av CAD som är kopplade till produktutveckling, tillverkning, bygg och anläggning. PDM, cPDm (collaborative Product Definition management), simulering och analys, CAM-mjukvara, IoT, m fl – på alla fronter pekar kurvan skarpt uppåt över bolagets vilja att erbjuda breda kapabiliteter till framför allt mainstream-marknaden. Lägg till detta att man varit en pionjär när det gäller moln-baserade teknikplattformar och SaaS-modellen (Software-as-a-Service) där man byggt upp större sömlöst kopplade system-plattformar, som Fusion 360 inom industriell produktutveckling, Autodesk Platform Services (Forge) eller Forma inom AEC.
- Vart Autodesk utvecklingsmässigt är på väg är alltså av stor betydelse, konkluderar erfarne analytikern Alla Behrens, grundare och chef för Taxal. PLM&ERP News bad honom att summera sina intryck av 2023 års Autodesk University (AU).
”Årets evenemang fungerar som ett industriellt riktmärke gällande mjukvara för industriell design. AU är stort – 10 000 deltagare - fräscht och intensivt. Men för mig är AU framför allt en möjlighet att få insikt i Autodesks situation, deras vägbeskrivningar, produktuppdateringar, nyheter och kundernas känslor inför allt detta. I år var det överlägset mest framträdande budskapet det om AI, Autodesk AI sålunda. Bolagets egen beskrivning är att AI-lösningens förmåga handlar om att "automatisera, analysera och utöka din design och förmåga att skapa effektiva arbetsflöden".
Kan man det? Det är lite tidigt att slå fast detta, menar Behrens. Kundexemplen med produktanvändningsfall är av förklarliga skäl ännu begränsade. Därmed blir det, ”svårt att belysa den verkliga effekten av och formen som AI kommer att få i deras (Autodesks) applikationsportfölj och underliggande teknikstack(ar),” noterar han. Men ingen behöver tvivla på Autodesks kapacitet att ge sina användare vassa verktyg.
- Jag älskar att höra och se vad kunder gör med bolagets programvara. I stort sett varje presentation jag gick på, förutom analytikerpanelens sessioner, innehöll en kundberättelse eller presentation som lyfte fram programanvändning och fördelar.
Men AI är toppnumret i dagens mediarapportering, både allmänt och ifråga om årets AU. Dess funktioner och former tar plats på tidningsomslagen, liksom oron för dess effekter och inflytande. Bra eller dåligt? Klicka på rubriken för att läsa mer om saken i Allan Behrens rapport från eventet på PLM&EWRP News. Det finns saker att fundera på som går i båda riktningarna.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title