EXPLOSIV UTVECKLING av bolagets CAM-investeringar: HEXAGON lanserar ny svit inom maskinbearbetning

Det händer mycket på produktionsområdet i spåren av digitaliseringstrenden. Inte minst då relaterat till bearbetningssidan, CNC, skärverktyg, material, produktionsflöden och annat. En av marknadens mest framstående aktörer i detta är Hexagon och bolagets senaste lansering från Manufacturing Intelligence-divisionen är hyperintressant i perspektivet av tillverkning. Det handlar om en utveckling som kan kopplas till Hexagons och bolagsbasens, Ola Rollén, förutseende strategi med betydande förvärv av CAM- och bearbetningsmjukvaror, som EDGECAM och ESPRIT.
Det man nu lanserar, HxGN Production Machining, är en ny svit av mjukvaror utvecklad för att, ”ge maskinverkstäder möjlighet att uppnå operativ excellens vid tillverkning av diskreta delar, verktyg och komponenter med verktygsmaskiner i alla skala, från enstaka prototyper till volymproduktion och över branscher som sträcker sig från medicin till flyg och mer.”
I sviten finns det mesta som tillhör effektivt verkstadsarbete: CAD-lösningar för tillverkning och designgranskning, CAM för CNC- och höghastighetsbearbetning, maskinverktygsprogrammering, processimulering och G-kodverifiering, optimeringslösningar, automationsupplägg förstås och långt drivna samarbetsmöjligheter som kommer via Nexus (Hexagons digitala verklighetsplattform).
Centralt för bolagets Machine Shop Excellence-lösningar, är att sviten innehåller betydande automatiserings- och innovativa tekniker som hjälper tillverkare att uppnå effektivt utnyttjande av material, skärverktyg och CNC-utrustning, och fånga och konsekvent tillämpa bästa praxis på verkstadsgolvet.
- Innovationer i sviten inkluderar vårt nya CAM-system, ESPRIT EDGE, som kombinerar DNA från Hexagons EDGECAM- och ESPRIT-programvara med kraftfull digital tvilling- och AI-teknik, säger Chuck Mathews, general manager, produktionsprogramvara på Hexagon.
Hur ser det hela ut på en mer konkret nivå? Klicka på PLM&ERP News för att läsa mer.

Siemens och DMG MORI förverkligar en dröm om den digitala end-to-end-tvillingen på verktygsmaskin-sidan

VASSARE BEARBETNING INOM CNC. En intressant aspekt på digitala tvillingar är att det långt ifrån handlar om något som bara ska användas i produktutvecklingsarbetet – tvärtom kan digitala tvillingar utnyttjas genom hela produktframtagningskedjan. Detta innebär att den digitala ”produktvillingen” också ska omgärdas av andra digitala tvillingar under hela turen genom produktframtagningens värdekedja. Men inte bara där; även på eftermarknadssidan kommer konceptet att hänga med. Allt för att för att på sista raden spara tid, ”time-to-market”, pengar och bidra till vässad produktkvalitet.
Det här ger spännande perspektiv på t ex CAM- och CNC-arbetet. Tänk dig att du är klar med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” den digitala tvillingen av produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvilling du skapat som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas och hur. Tänk dig vidare att det också finns en digital tvilling av CNC-maskinen. På sin ideala nivå kan man då via ett par knapptryck styra via en mjukvara, som inte bara planerar verktygsbanor för ett ämne som ska bearbetas till en produkt eller part, utan som också planerar, simulerar och effektuerar relaterade verktygbehov, installationer och byten verktygen.
Detta är bakgrunden till förra veckans nyhet från Siemens och DMG MORI, som levererar verktygsmaskiner för svarvning, fräsning och slipning, samt för additiv tillverkning: Tillsammans har man tagit fram den första end-to-end digitala tvillingen för maskinbearbetning i Siemens PLM-portfölj, Xcelerator. Baserat på Digital Native CNC Sinumerik One inkluderar lösningen styrenhetens digitala tvilling, det kundspecifika DMG MORI-maskinverktyget och arbetsstycket. Lösningen är nu tillgänglig på Siemens Xcelerator Marketplace.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

CAM: Sandviks Mastercam 2024 – ”den mest kraftfulla versionen hittills”

Sandvik-ägda CAM-mjukvaran, Mastercam, som den svenska verktygsjätten köpte 2021, ska introducera sin 2024-version av lösningen på EMO-mässan, världsledande mässa för produktionsteknologi, i Hannover den 18 till 23 september. På plats kommer tyska Mastercam-återförsäljaren InterCAM att demonstrera denna världens största CAM-lösnings nya version, som man i pressmaterialet betecknar som, ”den mest kraftfulla Mastercam-bearbetningsmjukvaran hittills.”
Mastercam 2024 introducerar dussintals funktioner och förbättringar för att hålla verkstäder igång med det senaste som tillverkningsindustrin behöver för effektivare bearbetning.
Man pekar bland annat ut fem skäl till att Mastercam 2024 kan göra livet lättare för produktionsingenjörer och maskinoperatörer:
1. Ökad produktivitet genom förbättringar i B-axelns kontursvarvning
2. Vässad prestandan med revolvermonterade vinklade fräshuvuden
3. Framsteg i processerna för håltagning
4. Förbättrad rörelse i verktygsbanan genom upptäckt av underskärning vid bearbetning
5. Verktygsbanorna Dynamic Mill, Face och Dynamic OptiRough inkluderar nu ett nytt maximalt engagemang-alternativ på sidan Cut Parameters.

PLM, FARTYGSDESIGN & UNDERHÅLL/Eurosteps plattform får analytikerberöm:  ”Vasst stöd på resan mot Maritime 4.0”

Skeppsbyggeri och fartygsdesign är ett område som ständigt utvecklas i perspektivet av holistiska lösningar baserat på PLM-plattformar. Behoven av kapabla sådana är stora. Produktkomplexitet i kombination med omfattande utmaningar när det gäller konstruktionsomfattning, storlek och behoiv av att korta ner långa utvecklingstider har fört med sig alltmer komplicerade design– och produktframtagningsloopar. Fartyg och andra maritima strukturer innehåller t ex mängder av mekaniska, elektriska/elektronik- och mjukvarubaserade system. Säkerhets- och arkitektoniska frågor är andra aspekter, inkluderat utrymmeslayout, routade system som HVAC, mänskliga stödsystem, hantering av omfattande leverantörskedjor, etc. Lägg till detta planering för byggaktiviteter av mycket storskaliga strukturer i ofta i trånga lokaler, och över tid effektiva underhållsinsatser. Givet detta är digitala verktyg för design-, tillverknings- och underhållsplanering synnerligen stora.
Skeppsbyggare, varv och marina företag jobbar sålunda i mycket komplexa affärsmiljöer där flera organisationer verkar som intressenter i fartygs- och relaterad komponentdesign, byggnadsdesign, fartygsoperatörer och underhållsenheter. Listan kan göras längre, men landar i att de maritima livscyklerna är komplexa, långa och kräver brett kompetenta lösningar för effektiv livcykelhantering.
Intressant nog har vi en svensk utvecklare som spelar viktiga roller i detta, Eurostep, inklusive deras standardsbaserade PLM-plattform, ShareAspace. Respekterade PLM-analytikern CIMdata har tittat närmare på saken och konstaterar i en färsk kommentar att, ”Eurostep har utvecklat lösningar som hjälper maritima företag att stödja den maritima livscykeln från konceptuell design, konstruktion och under hela det operativa underhållet av fartyg och maritima produkter (t ex oljeriggar, etc.) – genom att samla in och länka informationen som skapar och stödjer den digitala tråden.”
Sammanfattningsvis menar CIMdata att , ”Eurostep har utvecklat specifik kapacitet för att stödja aktiviteter som krävs för att möjliggöra globala maritima livscykler och Maritime 4.0.” I dagens artikel har vi tittat närmare på några av analytikerns iakttagelser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAM/Digital Manufacturing: Sandvik vässar Mastercam med köp av post processing-utvecklare

Sandvik har köpt det kanadensiska Postability, vilket är ett mjukvaruföretag som utvecklar NC-postprocessorer (numerisk styrning) för Mastercam. Det senare programmet är världens idag mest använda CAM-mjukvara med bortåt 270 000 användare och förvärvades av Sandvik under 2021. Detta som en del i Sandviks strategiska fokus på att växa inom det digitala tillverkningsområdet, med särskild uppmärksamhet på industriell mjukvara nära komponenttillverkning. I pressmateialet noterar bolaget att Postabilitys kapabiliteter och lösningar kommer att komplettera och stärka Sandviks befintliga portfölj av CAM-lösningar och kommer att vara en del av affärsenheten Mastercam och rapporteras inom affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions.
Postabilitys mjukvarulösning inkluderar CAM-efterbearbetning, maskinsimulering och underhåll, vilket gör det möjligt för kunder att förbättra och validera sin komponentdesign. Efterbearbetning är ett nyckelsteg i komponenttillverkningsprocessen där generiska CAM-systemutgångar konverteras till maskinspecifik NC-kod. Postability är en postprocessorleverantör som är helt dedikerad till Mastercam-mjukvara, som betjänar både små och medelstora tillverkningsföretag (SMF), såväl som originalutrustningstillverkare (OEM) över hela världen. Mastercam är en ledande leverantör av CAD/CAM-programvarulösningar för tillverkningsindustrin.
- Förvärvet av Postability passar mycket bra med vårt strategiska fokus och är ett viktigt komplement till vårt CAM-lösningserbjudande. Efterbehandling spelar en viktig roll i CAM-processen, vilket möjliggör nya och innovativa lösningar inom den automatiserade designen för tillverkning, motiverar Sandvik-chefen, Stefan Widing, köpet.
Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.
Klicka på rubriken för att läsa mer om Sandviks digitala bearbetningsresa.

CNC: Digitala tvillingar och lösningen från Hexagon på ett maskinellt mardrömsscenario

Nyttan med digitala tvillingar växer i och med att alltfler utvecklare börjat använda teknologikonceptet i en rad olika sammanhang. En spännande vinkel är veckans meddelande från svenska Hexagons Manufacturing Intelligence-division, där man utnyttjar digitala tvillingar för att hjälpa tillverkare att utbilda maskinister och mätteknikspecialister att använda värdefull utrustning på verkstadsgolvet.
- Att krascha en verktygsmaskin på grund av felaktig inställning är en mardröm för både den nya maskinisten och ledningen. En maskin värd miljoner kan skadas permanent, kommenterar Alexander Freund, chef för produkthantering på Hexagon, och fortsätter: "Men att krascha en virtuellt maskinverktyg eller CMM är säkrare för personal och utrustning och ger en realistisk upplevelse till praktikanter samtidigt som det säkerställer att värdefulla resurser förblir igång."
Poängen bakom Hegagons nya HxGN Machine Trainer är att kombinera hårdvara som realistiskt replikerar maskiner med tillverkningssimulering och operatörens mjukvaruverktyg. Detta hjälper praktikanter att få praktisk erfarenhet utan att man riskerar att skada dyr affärskritisk utrustning, slösar material eller binder upp värdefulla produktionsresurser.
Men lösningen tangerar även andra problembilder där nya grepp behövs: Företag och utbildningsinstitutioner behöver attrahera och utbilda nästa generations maskinarbetare – något som är oerhört viktigt med branschen som står inför brist på kompetens och arbetskraft. I USA, till exempel, svävar antalet lediga jobb nära rekordnivån på 800 000 med 55 procent av rollerna obesatta, medan nästan tre av tio tillverkningsföretag i Europa rapporterade produktionsbegränsningar under andra kvartalet 2022 på grund av brist på arbetskraft.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAD/NY VERSION AV SIEMENS NX: Intelligenta hållbarhetsverktyg i centrum för de senaste årens marknadsvinnare...

Siemens CAD-flaggskepp, NX, har gjort en intressant framgångsresa de senaste åren, en resa som generellt faktiskt är ovanlig i den annars ofta så statiska CAD-branschen när det gäller OEM-företagens val av designverktyg. Man byter kort sagt inte CAD-lösning utan synnerligen goda skäl. Men när det gäller NX har detta skett i en överraskande stor omfattning. PLM&ERP News har exempelvis under de senaste åren rapporterat om Daimler Mercedes byte från Dassault Systemes CATIA till NX, fordonstillverkaren KIA Motors, varvsjätten Hyundai, elektronik-koncernen Sony, och amerikanska försvarsgiganten Lockheed Martin. Bara dessa byten omfattar mellan 4.000-10.000 användare i vart och ett av fallen, vilket gör att Siemens CAD-mjukvara bara på dessa exempel har vuxit med uppåt 30.000 användare. Rörelserna på CAD-arenan har kort sagt varit så stora att vi här kan tala om att Siemens Digital Industries Software tagit hem substantiella marknadsandelar i detta sub-PLM segment.
Klart är vidare att detta inte bara handlar om lyckad marketing, utan framför allt om att NX under de här åren tagit stora teknologiska kliv. Bob Haubrock, mannen som ”äger” CAD-segmentet inom Siemens, hävdar att det är flera viktiga faktorer som gör denna mjukvara mer relevant än konkurrenternas i ett förändrat produktlandskap. Framför allt är det sånt som elektronik, mjukvara, samverkan över flera domäner, starka simuleringskopplingar inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator och ”konstruktionsintelligens” som blivit allt viktigare och tagit en allt större plats på bekostnad av de klassiska mekanikbitarna. Detta är, hävdar Haubrock, tydligt manifesterat i nya NX, bättre verktyg för elektronisk co-design, vässade samarbetsverktyg överhuvudtaget och automationsintelligens.
Men utvecklingsdynamiken är ett inslag utan slut och när Siemens Digital Industries Software i dagarna lanserar de senaste uppdateringarna gällande NX, står inte oväntat hållbarhetsbitarna i centrum. Något som är en synnerligen lämplig inriktning givet de senaste årens utveckling. Hållbarhet är idag ett nyckelfokus inom alla branscher, drivet inte bara av konsumenternas efterfrågan, företagens mål eller statliga uppdrag, utan också av behovet att säkerställa att en produkts miljöpåverkan inte bara måste beaktas utan optimeras vid designpunkten. Betänk i detta att över 80 % av alla produktrelaterade miljöpåverkan bestäms under produktdesignfasen. CAD-verktygets kapabiliteter att möta detta är av yttersta vikt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIA i PLM-partnerskap med japanska Dassault-specialisten NDES

EN AV TECHNIAS STARKASTE DISTANSER. Att svenska Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA har stora globala ambitioner behöver ingen tvivla på. Bolaget är redan som det är Dassaul Systemes globalt ledande dedicerade partner på VAR-sidan. Det som en gång inleddes med en nordisk satsning har med tiden expanderats till Europa, Nordamerika och Asien. Och expansionsviljan visar inga tecken på att avta. Tvärtom, idag annonserar CEO Magnus Falkman att man ingår ett nytt, strategiskt partnerskap med NTT Data Engineering Systems Corporation (NDES), vilket är en ledande leverantör av PLM-lösningar i Japan.
TECHNIA, som vid sidan av en rad egna mjukvarulösningar inom PLM och ERP, är mycket skickliga på det mesta som relaterar till Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, kommer att arbeta tillsammans med NDES för att förse de senare ska kunna förse sina kunder med världsledande PLM-implementerings-tjänster, tveklöst en av TECHNIAs främsta PLM-distanser. ”Detta transformativa samarbete kommer att genomföras sömlöst i enlighet med villkoren i affärsavtalet,”skriver TECHNIA i sin pressanmälan.
- Det blir en synnerligen betydelsefull resa vi nu ger oss ut på tillsammans med NDES genom vårt strategiska partnerskap, säger TECHNIA-chefen Magnus Falkman i en kommentar. Tillsammans kommer vi att påskynda implementeringen av innovativa PLM-lösningar för japanska tillverkande kunder, vilket säkerställer att de behåller sin position i framkanten av tekniska framsteg.
Precis som TECHNIA jobbar man alltså primärt med 3DEXPERIENCE-plattformen och då med sub-PLM-appar som: CATIA V5 och V6 (CAD), ENOVIA (cPDm), SIMULIA (simulering och analys), DELMIA (produktionshantering och styrning) och ICEM Surf (klass A-ytmodellering). Men NDES finns också med på ERP-sidan med lösningar som stödjer hantering av mänskliga resurser, redovisning, ekonomi och andra företags ryggradsfunktioner.
Kombinerat med TECHNIAs kraftfulla förmågor och programlösningar på implementations- och driftssidan finns här en hel del att hämta.
Detta partnerskap har förutsättningar att kunna bli ett brohuvud till en kraftfull expansion i Japan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ett industriellt perspektiv på den DIGITALA TRÅDEN från CIMdata: ”Omogen konceptuell förståelse”

En av de branscher som alltid stuckit som proaktiva med tidigt upptag av nya teknologikoncept är aerospace- och defense-området (flyg och försvar). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar digitala tvillingar och trådar.
Klart är att detta industrisegment allmänt tagit till sig löftet som kommer med digitala tvilling- och tråd-koncept. Till skillnad från många industrisegment som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök, använder flygindustrin tekniken numera betydligt mer, från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt en studie som gjorts av PLM-analytikern CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter tittat närmare på det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom detta. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer en hel intressant. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche i en bloggpost.
Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CIMdata: ”SOLIDWORKS på 3DEXPERIENCE-plattformen demokratiserar tillgången på effektiv modern mjukvara”

PLM-analytikern CIMdata har i en kommentar i spåren av det nyligen genomförda 3DEXPERIENCE World i Nashville tittat lite närmare på behov och möjligheter för SOLIDWORKS (SW)-communityn att kliva upp på Dassaults molnplattform 3DEXPERIENCE (3DX). Klart är att analytikern tycker att skälen att kliva upp på plattformen är mycket goda. Precis som förre SOLIDWORK-chefen och numera exekutive VPn med ansvar för 3DEXPERIENCE Works inom Dassault Systemes, Gian Paolo Bassi, advokerat intensivt för.
Men trögheten i att få till en mer eruptiv vandring mot plattformen har varit påtaglig. Det som 1995 var en revolution med 3D CAD för alla på desktopen är idag en mer vardaglig företeelse som många matchar. Den som vill fortsätta att vara konkurrenskraftig behöver kort sagt mer, som de moderna livscykel-kapabiliteter på 3DX-plattformen; med bl a kraftfulla verktyg för distribuerad samverkan i realtid, kapabla simuleringslösningar och digitalt tillverkningsstöd. Att vara uppkopplad till plattformstjänsterna här, befinna sig helt i molnet och bara arbeta i en enda webbläsare är en framtid som man redan nu på många ställen tagit sikte på att realisera. När allt har samma datamodell, skalbarheten är oändlig och den tekniska kapacitet är betydligt mer omfattande än vad som bara desktop CAD kan erbjuda, är mycket vunnet.
CIMdata konstaterar i sin kommentar att visst har SW-portföljen i sig vuxit kapacitetsmässigt de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. Men den har också vuxit genom att man gjort vassa mjukvaror (IP) från andra delar av Dassault Systèmes verksamhet tillgängliga för SOLIDWORKS-användare, 3DEXPERIENCE Works, som Bassi meddelade i Nashville kommer med SOLIDWORKS-licensen från och med juli i år.
”Detta är vettigt,” skriver analytikern. ”Många SOLIDWORKS-användande företag har lösningsbehov som går över hela livscykeln. De kan dra stor nytta av Dassault Systèmes IP och expertis.” Här har också DS SOLIDWORKS gjort en hel del för att stödja utvecklingen och gjort teknikerna, tillgängligheten och verktygen mer användbara för SWs genomsnittsanvändare. ”Detta demokratiserar i själva verket åtkomst och effektiv användning genom att de levereras på 3DEXPERIENCE-plattformen. Men det är ändå fortfarande en utmaning eftersom den genomsnittliga SOLIDWORKS-installationen bara har en handfull användare och endast 10-15 procent av dessa har antagit datahanteringslösningar. Ett sätt att uppmuntra adoption är att lyfta fram det ytterligare affärsvärde som plattformen kan ge.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title