SAP S/4HANA i nyckelroll hos livsmedelsjätten Dafgårds: Nästa stora kliv blir logistikplattformen EWM

En av de större livsmedelskunderna i SAPs svenska verksamhet är Dafgårds, som är en ledande aktör inom frysta och kylda livsmedel för restauranger, storkök och konsumenter. Köket i Källby omsatte 2022 drygt 3,7 miljarder kronor med över 1 200 anställda. Tillväxten fortsätter nu med en ny fabrik, fokuserad på veganska charkuterier.
Resan tillsammans med SAP började runt millennieskiftet och för några år sedan beslutade sig Dafgårds för att gå över till SAP S/4HANA. Övergången till den nya tekniska plattformen gick bra och nu flyttas allt fler användare över till Fiori, SAPs nya gränssnitt.
Nästa stora steg är att gå över till logistikplattformen EWM (SAP Extended Warehouse Management). Det kommer att ge Dafgårds en bättre plattform för högre kvalitet och tillväxt. Just nu pågår förberedelserna och målet är att EWM ska vara infört innan 2025.
– Köket i Källby växer och vi verkar i dag på en global matmarknad. Jag är glad över att mina företrädare valde SAPs affärssystem – det gör att vi kan växa ännu mer utan att behöva fundera över ett potentiellt byte, säger Fredrik Dafgård, CDO på Dafgårds.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En smart CIO vässar sina demonstrationer av affärsvärde

GÄSTKRÖNIKA. Det är enklare att genomföra digital transformation med en plan som innehåller gradvisa förbättringar som är kopplade till verkliga verksamhetsbehov. Om en CIO dessutom lyckas visa vilka affärsvärden förbättringarna ger ökar chanserna att lyckas än mer, skriver Judith Gardiner, VP för ”Growth and Emerging Markets”, på Equinix.
När det är oroligt i världen, som just nu, tenderar företagsledare att prioritera satsningar som ger kortsiktiga vinster. För en CIO innebär det att det är relativt lätt att få pengar till cybersäkerhet, moln-migreringar och dataanalys. Det är svårare att få finansiering av långsiktiga projekt för digital transformation. När det finns en ekonomisk osäkerhet är det inte så lockande att lägga upp en stor sedelhög, med löfte om vinster om flera år.
En framsynt CIO behöver trots det aktuella läget se till att få långsiktiga projekt finansierade. Vägen till framgång är enkel att beskriva, men kan vara jobbig att genomföra. Hur ser den ut?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dryckesjätten bakom Guiness i storsatsning på migrering till SAPs molnbaserade RISE-modell

När SAP meddelade att de skulle avsluta underhållet av Business Suite 7 till 2030 fick sig en och annan SAP-användare – även de som släpar efter moderniseringsplaner – en funderare över vad deras nästa steg skulle bli i takt med att det traditionella affärssystemet fasades ut. Men sedan dess har två andra SAP-erbjudanden hamnat i centrum: RISE with SAP och S/4HANA Cloud.
Att världsledande affärssystemutvecklaren SAP sedan dess haft framgångar med sin tjänst RISE with SAP som förenklar övergången till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud behöver ingen betvivla. RISE with SAP lanserades 2021 som en ”affärstransformation-som-en-tjänst-lösning.” S/4HANA är en av de sex paketerade lösningarna som erbjuds genom RISE – tillsammans med SAPs teknologiplattform, affärsprocessintelligens och annat. Men SAP-användare kan också välja att använda S/4HANA direkt utan att använda RISE-tjänsten för att migrera och/eller modernisera SAP-system i molnet.
Detta sagt kommer vi in på dagens större nyhet från användarsidan relaterat till detta. Det handlar om Diageo, den brittiska tillverkaren av Guinness, Smirnoff och Johnnie Walker, som har inlett ett samarbete inom affärsutveckling med SAP och IBM, som konsultpartner. Projektet sträcker sig över fem år och är företagets största investering någonsin i teknik och tjänster. Målet med samarbetet är att designa och förbättra Diaegos affärsprocesser och göra verksamheten mer effektiv i de 180 länder där bolaget är verksamt.
Poängen är att Diageo nu går över till den molnbaserad modellen, RISE with SAP S/4HANA Cloud, för att förenkla och integrera sin IT-infrastruktur.
– Samarbetet med IBM och SAP kommer att ge oss helt nya insikter att agera och förbättra vår datakapacitet för att kunna fortsätta växa, samtidigt som vi kan bli mer effektiva i vår dagliga verksamhet, säger Lavanya Chandrashekar, CFO på Diageo, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

7 000 ANVÄNDARE I POTTEN: IFS tar hem stororder från byggjätten NCC för IFS...

ERSÄTTER INFOR ERP OCH IBM MAXIMO. Det är inte särskilt ofta större bolag byter leverantör på ERP/EAM-sidan. Men idag rapporterar svenska IFS att deras molnplattform IFS Cloud tagit hem en större order från NCC. Detta stora byggföretag, man omsatte ifjol 54 miljarder kronor, byter därmed ut sina existerande system: IFS Cloud kommer att ersätta dels NCCs Infor Lawson ERP och dels IBM Maximo som EAM-lösning.
Det rapporterar idag IFS, som skriver att valet bygger på att NCC vill ”förbättra effektivitet och produktivitet i sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.”
Systembytena är i delar redan genomförda och från april i år började IFS Cloud EAM (Enterprise Asset Management, ”anläggnings-/underhålls-hantering”) framgångsrikt användas av 535 användare inom NCCs dotterbolag NCC Industry, för att förbättra produktivitet och minska kostnader. Implementeringen stöttades av IFS partner Cillco. Men sett över tid handlar det om en större spridning av IFS Cloud ERP inom NCC-gruppen med totalt runt 7 000 användare i NCC.
– Vi går igenom en strategisk digital transformationsresa, säger Kari Kulotie, CIO på NCC. Och att bli allt mer datainformerade är ett av våra främsta mål på vägen mot att nå våra övergripande mål och upprätthålla den högsta nivån av service för våra kunder.
Ordern är ytterligare en bekräftelse på att den svenska ERP-/EAM-utvecklaren fortsätter att gå som tåget, vad det verkar, oavsett tiderna. I en kommande intervju med PLM&ERP News berättar Norden-chefen, Ann-Kristin Sander att, ”vi i den nordiska rörelsen ökat våra intäkter med tvåsiffriga procenttal de senaste fem åren.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.-

ERP: Stort fokus på AI från SAP-chefen under Sapphire 2023 – ”En vision om...

När SAP idag avslutar sitt stora globala event SAP Sapphire 2023 i Orlando, Florida, presenterar SAP en rad AI-relaterade nyheter och samarbeten. Med tanke på den plats AI-diskussionen och utvecklingen tagit sedan framför allt Chat GTP-lanseringen är detta fokus knappast märkligt. För SAPs del konstaterade CEO, Christian Klein att i en värld som präglas av IT-tekniskt häftigt nyskapande kapabiliteter, nya och förändrade regelverk och kompetensbrist så måste denna världens ledande mjukvaruutvecklare av affärssystem snabbt kunna svara upp mot kraven med lösningar. Det är naturligt att man i dessa situationer vänder sig till oss på SAP, sa Klein och pekade bl a när det gäller just AI på att SAP Business AI nu kan användas i hela organisationen för att till exempel skapa personanpassade kundinteraktioner, förbättra inköpen, utveckla talanger och hantera osäkra faktorer i omvärlden. Han fortsatte:
– De nyheter som vi presenterat på SAP Sapphire bygger också på vår långa erfarenhet av att utveckla banbrytande företagslösningar och årtionden av bransch- och processkunnande. Vi vill att kunderna ska kunna utvecklas – både i dag och i framtiden.
I SAPs molnbaserade affärssystem ingår nu också en rad nya AI-baserade funktioner som hjälper team att enkelt förutse och hantera förändringar, vilket leder till bättre synlighet, produktivitet och resultat.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Om en av digitaliseringens tuffaste utmaningar: Att bygga en vass industriell integrations-plattform

ERP CASE STORY/ADDOVATION på BERGENE HOLM: Helt klart är att digitaliseringstrenden gjort breda inslag i de flesta företagsverksamheter. Att de nya digitala verktygen har en enorm potential att effektivisera det mesta ifråga om hantering och administration behöver ingen tvivla över, oavsett bransch. Men det är inget som kommer gratis och bara infinner sig för att man investerat i och implementerat verktygen. Med de nya verktygen kommer utmaningar, ofta framför allt relaterat till integrationer för att stödja digitaliseringsarbetet. Fråga t ex Christoffer Wibe Due, på det norska familjeföretaget Bergene Holm, skicklig totalleverantör av virke till bygghandel och industrier både hemma och utomlands. Wibe Due har varit ansvarig för implementeringen av företagets integrations-plattform.
– Det är en tydlig trend att vi får fler och fler digitala lösningar, säger han i en casestory producerad av TUM och som publicerats på IFS-partnern Addovations sajt. Han fortsätter:
- En ökande andel av dessa lösningar kräver integration med befintliga system. Parallellt med fler integrationer ökar behovet av tydligt definierat processägande och kontroll som gör det möjligt att implementera nya integrationer på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.
I detta arbete har IFS-partnern Addovation spelat en viktig roll, liksom "Azure Integration Services-plattformen" från Microsoft. Lösningen är en samling molnbaserade tjänster som ger möjlighet att bygga, hantera och övervaka integrationer. Dessa tjänster gör det möjligt att integrera och automatisera affärsprocesser över system och applikationer. Bra förstås, men en vass implementation och funktionalitet kräver expertis och resurser att kunna hantera de utmaningar som kommer under resans gång.
– Addovation har i detta varit vår partner redan från starten av projektet. Med ett skickligt team från Sverige, som hade god kunskap om den plattform vi ville ha och var proaktiva i sitt förhållningssätt till vad en modern integrationsplattform ska klara, säger Wibe Due.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HALTANDE LEVERANSKEDJOR: Åtta av tio nordeuropeiska företag vill gå från ”Just-In-Time” till en ”Just-In-Case-modell”

SAP: "FÖRETAGEN BEHÖVER OMPRÖVA SINA LEVERANSKEDJOR." En nyckel för effektiv tillverkning är att leverantörskedjorna fungerar som tänkt. Här har dock pandemin ställt till det och en av de tuffaste effekterna har varit just störningarna i försörjningskedjorna. När viktiga insatsprodukter, som t ex elektronik eller annat, har uteblivit eller försenats har flera tillverkare tvingats stoppa eller lägga om produktionen. Att sånt kostar stora pengar behöver ingen tvivla på. Dessa störningar i försörjningskedjan har skapat stor oro och t o m ett ifrågasättande av ”just-in-time-konceptet”, JIT.
En tangerande effekt är att företag nu börjat se om sina leveranskedjor. En ny rapport visar att allt fler företag i norra Europa prioriterar denna typ av åtgärd. I rapporten ”Tomorrow's Supply Chain: Disruption Around Every Corner” - som citeras av affärssystemjätten SAP - konkluderas att mer än hälften planerar en stor förändring i försörjningskedjan under de kommande åren och ungefär lika många företag ser kundernas förväntningar kring hållbarhet som en kritisk faktor för verksamheten. Teknik ses som en nyckel till att komma till rätta med störningar – och 8 av 10 vill gå från ett just in time-tänkande till en just in case-modell.
– Innan pandemin togs försörjningskedjan för given. Det var en immateriell del av verksamheten som fungerade friktionsfritt. Faktum är att logistik som samtalsämne sällan skapade rubriker, i synnerhet inte som nu vid middagsbordet, på affärsmöten och sociala medier. Rapporten visar att företag över hela norra Europa behöver ompröva sina leveranskedjor och bygga motståndskraft för att inte drabbas av mer akuta problem än vi sett tidigare, säger Sascha Kunze, Head of Digital Supply Chain and Industry 4.0, Northern Europe på SAP.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Dassaultpartnern TECHNIA tar hem stororder i samband med SCANIAs 3DEXPERIENCE V6-satsning

Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA meddelar idag att man, ”har stärkt sitt strategiska partnerskap med en av sina närmaste kunder, en tillverkare och leverantör av tjänster inom den globala fordonsindustrin.” Vilket detta bolag är skrivs inte ut i pressmeddelandet, men givet de ledtrådar som pressmaterialet ger så är lastbilstillverkaren Scania inget dåligt tips.
”Denna stora svenska tillverkare driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Den har mer än hundra års erfarenhet inom fordonsindustrin och tillhandahåller världsledande kommersiella fordon,” skriver TECHNIA; en beskrivning som passar bra in på Scania, som grundades 1891, har världen som arbetsfält och befinner sig i en stor omställningsprocess mot utveckling, tillverkning och kommersiell hantering av fullelektriska lastbilar och andra transportrelaterade fordon.
Till saken hör vidare att bolaget för några år sedan, 2017 - som PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - tog ett principbeslut på att satsa på Dassault Systemes PLM-svit 3DEXPERIENCE (V6-versionen) som huvudplattform för produktframtagningsarbetet. Detta har emellertid inte lyckats helt perfekt, utan implementationen har blivit försenad av flera skäl. Corona-pandemins effekter är förstås ett viktigt sådant, men även problem relaterat till att få denna nya, toppmoderna plattform att fungera har varit på tapeten. Tanken med det i sammanhanget aktuella ”Starling-projektet” var att ha den nya plattformen på plats under 2022, vilket inte tycks ha fungerat.
Att PLM-konsulten TECHNIA nu kommer in i detta är ytterligare ett bevis på att man är bland världens skickligaste 3DEXPERIENCE-implementatörer. Inom just automotive-sektorn har man f ö en utmärk referens när det gäller implementation av 3DEXPERIENCE V6-version i form av monstersportbils-utvecklaren Koenigsegg.
Vad man ska göra på Scania är, enligt pressmaterialet, att stödja användarens adoption av 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta genom att använda TECHNIAs plattform för digital mjukvaruinstallation och anpassning, ”Light My Way,” heter den. Tillsammans med denna strategi för utbildning och vägledning i appen planerar Scania också att utöka sitt systemintegrations-projekt med hjälp av TECHNIAs Integration Framework (TIF) som sin integrationslösning för affärskritiska system som ERP, CRM och MES.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP: Implema tar steget in i SAP Store med nya appen CURRENCY för automatiserad...

Klart är att ERP- och affärssystemkonsulten Implema, med SAP- och Microsoft Dynamics-lösningarna som utstående specialitet, är inne i en mycket proaktiv och utvecklingsbenägen period. Inte minst sedan man under fjolåret tagit in private equity-bolaget Litorina som majoritetsägare. Efter detta har man bl a ingått strategiskt partnerskap med Planacy (en "best of breed-lösning" för automatiserad och datadriven finansiell planering), anställt en ny tillväxt VP – Sara Storm – och ytterligare markerat vägen framåt mot expansion med rekryteringen av en “Head of Growth and Acquisitions, Viktor Lundqvist. Idag händer det mera:
Implema lanserar sin första app i SAP Store. Med appen kan företag enkelt och helt automatiserat få in valutakurser i sitt affärssystem, ett arbete som idag i regel sker manuellt, vilket både är tidsödande och ger utrymme för fel.
- Det här är ett smart sätt att få fler företag att ta del av lösningar på problem som någon annan redan löst. Dessutom till ett bättre pris eftersom lösningen inte behöver byggas från grunden. Det blir ett sätt att återanvända smarta lösningar till ett lägre pris för kund. Genom att köpa en lösning på SAP Store vet man att lösningen är kvalitetssäkrad av SAP, oavsett vilken leverantör som står bakom lösningen, kommenterar Carl-Johan Nordqvist, Manager Business Solutions på Implema.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SAP vässar med integrering av IBM Watson AI i sina system: ”En milstolpe,” säger...

IBM var med sitt Watson-projekt ett av de första företagen att etablera en substantiell satsning på AI, Artificiell Intelligens, för företag. I dagsläget manifesterar detta sig på flera sätt, bl a enligt en artikel på Statista.com, från mitten av fjolåret ledde IBM AI-marknadsloppet med en global andel på mer än nio procent. IBM är också det ledande företaget vad gäller aktiv maskininlärning och AI-patent över hela världen med mer än 5 500 patentfamiljer från och med november 2020.
Med denna bakgrund är det lättförståeligt att affärssystemjätten SAP nu annonserar att man inleder ett samarbete. Grundtanken i detta är att integrera IBMs Watson-teknik i SAPs lösningar. Detta, menar man, ger SA:s kunder nya AI-drivna insikter och automatisering som underlättar innovation, ökar effektiviteten och skapar bättre användarupplevelser i hela den tyska affärssystemledarens applikationsportfölj.
Initialt kommer SAP att använda IBM Watson för den digitala assistenten i SAP Start. Där kan användare söka efter, starta och interagera med appar som finns i molnlösningar från SAP och SAP S/4HANA Cloud. De nya AI-funktionerna i SAP Start hjälper användare att bli mer produktiva genom funktioner för naturlig språkbehandling och prediktiva insikter. Allt tack vare IBM Watson AI-lösningar som bygger på IBM:s kunnande och transparens – och principer för datasekretess.
– Samarbetet med IBM är en milstolpe och ger SAP-kunder en bättre användarupplevelse, snabbare beslutsfattande och tydligare insikter för att lättare kunna lägga om sina affärsprocesser. Att arbeta tillsammans för att ta in ytterligare AI, maskininlärning och annan intelligent teknik i SAP-lösningar leder också till bättre affärsresultat för våra gemensamma kunder. Tillsammans med den senaste utökade användningen av Red Hat Enterprise Linux är den här nyheten ett utmärkt exempel på hur det 50-åriga samarbetet mellan våra företag fortsätter att växa sig starkare och för branschen framåt, säger SAP-basen Christian Klein, CEO och medlem av SAPs styrelse.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title