ERP

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Tredje avtalet på kort tid för Columbus när Elektroskandia satsar på Infors molnsvit

Elektroskandia, som levererar produkter och tjänster till el-, industri- och installationsbranschen, ska byta ut sina gamla ERP-system mot en molnbaserad Infor-plattform. Med hjälp av Infors ”CloudSuite Distribution Enterprise” har man tagit sikte på att underlätta sina logistik-, ekonomi- och affärsprocesser.
- Vi ville inte lägga ner en massa jobb på att anpassa det nya ERP-systemet efter våra arbetssätt. Vi behövde därför ett “out-of-the-box-system” som kunde klara detta. Infor CloudSuite är en äkta, nativ molnlösning, skapad med molnteknik för att leva i molnet. Därmed får vi ett system som alltid är uppdaterat med de senaste tjänsterna och lösningarna, anpassade efter framtidens behov och nya krav från kunderna, säger Elektroskandias IT-chef, Arne Reidar Holtvedt.
Leverantör blir den stora Infor-partnern Columbus. Men konkurrensen var tuff för Infor/Columbus-konstellationen, med 14 aktörer på plats - bl a Microsoft.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

UNIT4’s pressrelease om senaste kvartalsrapporten: En snurrig historia som ingen blir klokare av…

ERP-utvecklaren Unit4 har under ”Coronakonjunkturen” kunnat visa upp bra eller hyggliga pressreleaser om sina kvartalsresultat. I alla fall för den som nöjer sig med en redovisning uttryckt i procentuell tillväxt jämfört med motsvarande period förra året. Några absoluta tal anges aldrig, vilket är en svaghet i sig.
Idag föreligger en pressreleasen om bolagets fiskala tredje kvartal. Denna visar sig vara en ovanligt snurrig och inkonsekvent beskrivning av de egna finansiella prestationerna, som ingen blir särskilt mycket klokare av.
Exempelvis skriver man: ”Unit4, ledare inom molnbaserad företagsprogramvara för medelstora tjänsteorganisationer, meddelade idag sitt resultat för tredje kvartalet som slutade den 30 september 2020. Nettoomsättningen har ökat under tredje kvartalet till 103,4 procent.” Mer om detta får man inte veta. Så, 103,4 procent av vad, undrar man. Är det jämfört med motsvarande kvartal 2019? Eller är det förra kvartalet? Om detta kvartal, oavsett vilket, då representerar 100%, så innebär ju det att man ”bara” ökat med 3,4%. Varför uttrycka det som 103,4% - är det för att ge intrycket av en synnerligen kraftfull tillväxt, fast så inte är fallet? Det hela är olyckligt formulerat. Men det finns mer:
Man har t ex inte någonstans i materialet noterat hur mycket man säljer för uttryckt i någon slags valuta, varken i kronor, euro eller i dollar. Samma sak med resultatet, eller vinsten. Den som vill veta lite mer exakt vad Unit4 går för ifråga om konkreta siffror och resultat får leka detektiv.
Det kunde ha stannat där, men man fortsätter i samma stil genom hela pressreleasen, som dock - till försvar av bolagets svenska pressavdelning - producerats på engelska av bolagets globala pressavdelning ... klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Ett samtal kring PLM, ny teknik och framtiden med JBTs Leif Olsson

För en lekman kanske det inte låter allt för avancerat att frysa in nyskördade gröna små ärtor. Men det är betydligt mer utmanande än man tror, i alla fall om det ska göras i industriell skala.
Amerikanska livsmedelteknikföretaget JBTs – utläst John Bean Technologies – PLM-ansvarige på ”food tech-sidan”, Leif Olsson, vet vad det handlar om: vad som krävs för att frysa fem kilo ärtor i sekunden under optimala hygieniska förhållanden. Framför allt då ifråga om vilket slags PLM-stöd som behövs för att bygga den i det här fallet 20 meter långa transportbandsbaserade industrifrysen och förpackningsautomaten, som möter upp högt ställda regel- och konsumentkrav.
Med hjälp av PTC’s Windchill-svit, en proprietär konfigurationslösning för varianthantering, CAD-programmet Creo, inklusive simuleringslösningar för CFD, och en vass utvecklingsavdelning har Olsson och hans medarbetare stegvis skapat en plattform för produktframtagning som väl matchar kraven.
PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, har mött Leif Olsson för ett samtal kring PLM, produktutveckling, ny teknologi och framtiden. Klicka rubriken för att läsa hela artikeln.

ERP/Marketing Monitor i partnerskap med Svenska Skidskytteförbundet

Att profilera sig mot positiva idrottsliga värden kan vara ett utmärkt sätt att göra PR för. Exempelvis med ett sponsoravtal med Svenska Skidskytteförbundet, vilket är precis vad grundaren Åke Perssons framgångsrika skapelse på affärssystemområdet, Monitor ERP System, gjort.
Idag offentliggör bolaget, som jobbar framför allt mot SMB-sidan och tillverkningsindustrin på ERP-området, och Svenska Skidskytteförbundet ett långsiktigt samarbete som ska möjliggöra fortsatta svenska framgångar i skidskyttespåret ända fram till OS 2026.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AFFÄRSSYSTEM: Ny stor FLYG- och FÖRSVARSORDER när världsspelare satsar på IFS

Svenska affärssytemutvecklaren IFS fortsätter att ta hem viktiga kontrakt på Aerospace & Defence-området (A&D). PLM&ERP News rapporterade nyligen om den största beställningen hittills i företagets historia som togs hem från De Havilland Canada.
Idag meddelar den svenska ERP-utvecklaren att man fått ytterligare en substantiell beställning på sitt Applications 10-system inom A&D-sektorn. Det är brittiska "Marshall Aerospace and Defence Group" som satsat på IFS-sviten till 1 700 anställda i Storbritannien, Nederländerna och Kanada.
Det är heller ingen liten spelare man fått på kroken. Marshall A&D Group är ett av de största oberoende flyg- och försvarsföretagen i världen. Man levererar spetskompetens inom teknik, supportlösningar och tjänster, specialiserade på uppgradering och modifiering av militära, civila och affärsflygplan, tillsammans med fordonsteknik och tillverkning av skydd.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ERP/Casestory: Addovation – framgång genom kompetens och långsiktiga relationer

Varför är en kompetent IT-partner en nyckel för framgångsrikt implementationsarbete och effektiv drift av ett affärssystem? Räcker det inte bara med en vass ERP-lösning, som IFS Applications, en ”out-of-the-box-” och moduluppbyggd plattform och lite ”on-demand-stöd” om man som användare stöter på ett operativrelaterat problem?
PLM&ERP News har diskuterat kring detta med IFS-partnerns, Addovation, ansvarige för affärsutveckling, Mikael Johansson. Dels utifrån effekter av Coronaviruset och dels de senaste årens dramatiska teknologi-, moln- och plattformsutveckling. Konklusionen är glasklar:
- Dagens teknikskiften och Covid-19-effekter leder till förändringar, som på få ställen blir lika synbara som inom tillverkningsindustrin och det är där vi har vårt fokus, säger Johansson. Den generella slutsatsen av detta är att den ökande komplexiteten i teknik- och omvärldsutvecklingen, med nedstängningar och förändrade arbetsförhållanden, gör behovet av kvalificerad rådgivning mer nödvändigt och viktigare än någonsin.
Möt Addovations affärsutvecklingschef i dagens djupintervju med PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell.

ERP-konsulten Columbus tar hem storaffär när BioMar satsar på INFOR i molnet

En av de mera intressanta spelarna på den nordiska, ja, t o m den globala scenen, är affärssystemkonsulten Columbus. Bolaget blev bredare känt på den svenska marknaden när man för några år sedan (2018) köpte iStone och därmed uppnådde en substantiell storleksökning. Idag har man över 2 200 medarbetare – varav ca 750 följde med från iStone-förvärvet - omsätter 2,9 miljarder kronor och har cirka 5 000 kunder. Alla dessa inom ramen för konsulting kring INFOR M3, Microsoft Dynamics 365 och webb-handelsplattformar.
I detta finner vi en bakgrund till dagens annonserade affär där Columbus blir strategisk partner företaget BioMar - världsledande inom hållbart vattenbruk/fiskfoder, med en omsättning på närmare 15 miljarder kronor - som med hjälp av den nordiska storkonsulten och INFORs molnlösningar har som mål att standardisera och effektivisera affärsprocesserna globalt genom den senaste digitala tekniken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SCM: ”Iptor seglar på framgångsvåg i Norden med SaaS- och molnfokus”

Affärssystemutvecklaren Iptor - tidigare hette bolaget IBS, känt som ett av de tre svenska ”I:na” (Intentia, IFS och IBS) – har fört en tämligen anonym tillvaro de senaste åren, men icke desto mindre har man under första halvåret inhöstat ett antal framgångar.
Bolaget, som är specialiserat på system för hantering av försörjningskedjan (SCM), planering och logistik, berättar idag i en pressrelease att man har, ”uppnått exceptionell framgång i Norge, Sverige och Finland under första halvåret 2020.”
Trots COVID-19-pandemin verksamheten har säkerställt fyra stora "wins" med både nya kunder och betydande investeringar från befintliga kunder.
- Utmaningarna under de senaste sex månaderna har varit utan motstycke. Det har dock också varit en tid där effektiv drift, distribution och leveranskedjor aldrig har varit viktigare och teknik spelar en avgörande roll i detta, säger Jayne Archbold, VD för Iptor.
De fyra bolag som pekas ut som ”vinster” är: Den svenska smörjfetttillverkaren Axel Christiernsson, finska lyxbåttillverkaren Nautor, norska sjöteknikbolaget Tess och finska specialisten på tunga transporter, VTA Tekniikka Oy.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

BYTE I TACTON-toppen – Tuff utmaning för nye VDn: Omsätt toppbetyget hos Gartner till...

Sedan september månad heter konfigurationsutvecklarens, Tacton, nye chef Bo Gyldenvang. Han efterträdde då Frederic Laziou som ny CEO för denna framgångsrika svenska marknadsledare på CPQ-området (Configure, Price and Quote).
Gyldenvang kommer till Tacton med omfattande mjukvaru- och tjänsteerfarenheter, senast som COO på Software AG, känt för sin integrations- och IoT-programvaruplattform, där han var verksam i den tyska IT-utvecklarens amerikanska rörelse. Innan dess hade Gyldenvang ledande befattningar inom mjukvaruföretag som BMC Software och HP Software.
Utmaningen för den nye Tactonledaren blir framför allt att omsätta bra utvärderingar från analytiker som Gartner – där man nyligen positionerades som”visionär” i den s k Magiska Kvadranten - till kommersiella framgångar och nå ett läge där den globala tillväxten får en ny och kraftfullare fortsättning. Men också att inspirera programutvecklarna i bolaget att vässa mjukvaran ytterligare till att också hamna i Gartners ledarkvadrant avseende kapabiliteter att exekvera.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

IFS ångar på i tillväxtspåret – tog största affären någonsin under tredje kvartalet

Affärssystemutvecklaren IFS, med ERP-sviten Applications, har som framgått av rapporteringen i PLM&ERP News spalter, efter Darren Roos tillträde som CEO fått riktigt bra fart på affärerna. Bolaget har under de senaste två åren kontinuerligt ökat sina marknadsandelar och kunnat visa upp intäktsökningar varit mellan två till tre gånger så stora som tuffa konkurrenter, typ SAP och Dynamics, inom midmarketsegmentet.
När IFS idag rapporterar för tredje kvartalet 2020 tycks tilllväxttrenden också hålla i sig. Nettoomsättningen uppgick till drygt 5,1 miljarder kronor, liktydigt med en ökning på 12 procent jämfört med Q3 2019. Annat som pekar i samma riktning är att licensintäkterna för servicehantering ökade med 86 procent, återkommande intäkter med 41 procent och molnintäkterna med 59 procent jämfört med tredje kvartalet 2019.
- Vår kundbas fortsätter att expandera när vi hjälper fler företag att växa, skapa värde och förbättra leveranskvaliteten. IFS är den enda leverantören som kan tillhandahålla en integrerad lösning över hela kundens verksamhet, säger Darren Roos i en kommentar som säkerligen flera konkurrenter har synpunkter på relaterat till vad man lägger in i definitionen av ”integrerad lösning”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing