Akademiskt

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Chalmers säljer SSPA till forskningsinstitutet RISE

Statliga forskningsinstitutet RISE berättar idag att man förstärker sitt maritima erbjudande och köper SSPA från Chalmersstiftelsen. SSPA (ursprungligen Statens Skeppsprovningsanstalt) verkar, precis som RISE, i gränssnitten mellan forskning och näringsliv och arbetar bland annat med konceptutveckling och verifiering av prestanda för marina farkoster.
I och med dagens annonserade köpeavtal kommer att ske i juni 2021. SSPA grundades 1940 och har cirka 90 anställda med en årlig omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Någon köpeskilling anges inte.
- Jag hälsar SSPA varmt välkommen till RISE och ser fram mot att följa SSPA på nära håll. SSPA bedriver internationellt erkänd maritim forskning med hög kvalitet och blir en strategisk viktig förstärkning av RISE befintliga maritima verksamhet, säger Pia Sandvik, VD RISE.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Doktorsavhandling kring virtuella modeller: Vad behövs för effektiv återanvändning?

När Iman Morshedzadeh, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, idag försvarar sin avhandling "Managing virtual factory artifacts in extended product lifecycle systems” är digitala modeller i fokus. Han har i sin forskning studerat hur det går att återanvända virtuella modeller och hur informationen sedan kan tas tillvara i ett PLM-system.
Inom dagens tillverkningsindustri pratas det mycket om Industri 4.0, smart tillverkning och digitala tvillingar, konstaterar han. I och med framväxten av koncept runt detta har virtuella modellers roll lyfts fram, men de har faktiskt använts i årtionden.
– Dagens virtuella modeller saknar mycket information, så att bara ha dem räcker inte för att återanvända dem, säger Morshedzadeh.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FORSKNING/Högskolan Gävle: Ny kylmetod kan minska stålindustrins miljöpåverkan

Ståltillverkningens miljöeffekter befinner sig idag i fokus; dels relaterat till H2 Green Steel-initiativet med Scaniachefen Henrik Henriksson i spetsen och dels Hybrit-projektet.
Men det finns mer i samma riktning. På akademisk nivå pågår forskning på området som kan bidra till minskad miljöbelastning i samband med stålproduktionen:
- I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi, minskar vattenåtgången upp till 50 procent, kräver mindre råvara och ger produkter med längre livslängd.
Orden kommer från Mohammad Jahedi, forskare i energiteknik vid Högskolan i Gävle.
Stålindustrin är en av de industrier som belastar miljön mest då den är mycket energi- och vattenkrävande. Mohammad Jahedi förklarar att forskarna vid Högskolan kan hjälpa industrin att bli väsentligt mindre miljöbelastande, bl a genom att använda ny kyltekniken med jetstrålar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Gartner’s varning: ”Digitala trådar kan sluta i KAOTISKA HÄRVOR och pengaslukande SVARTA HÅL”

För den som vill veta mer om PLM-trender på djupet är analytikern CIMdata’s och svenska Eurosteps konferenser, ”PLM Road Map & PDT”, rätt ställe att besöka. I dagarna meddelade arrangörerna att fjolårets höstkonferens i november nu följs upp med en sedvanlig vår-upplaga av eventet, ”PLM Road Map & PDT Spring 2021”, den 19 och 20 maj. Som vanligt i dessa Covid-19-tider är det fråga om en digital konferens. Två halvdagsseminarier blir det under temat, "Disruption — the PLM Professionals' Exploration of Emerging Technologies that Will Reshape the PLM Value Equation." Alltså, en serie föredrag kring PLM-proffsens utforskning av nya tekniker som kommer att omforma PLMs värdekvation.
Det här rör sig alltid om intressanta aspekter och vi ska i denna artikel titta på hur några av branschens mest kända analytiker under det senaste november-eventet diskuterade kring digitala tvillingar och trådar; CIMdata-chefen Peter Bilello och Gartners Marc Halpern.
Övergripande konstaterade Bilello att utan digitala tvillingar är det knappast lönt att skapa digitala trådar. ”Det är av essentiell betydelse att digitala trådar kopplar ihop hela livscykeln för digitala tvillingar,” sa han. Medan Gartners Marc Halpern i sedvanlig ordning pekade på fällor som kan uppträda när nya teknologier ska kopplas på existerande system:
- Var försiktig med vad du önskar dig av digitala trådar, sa han och tillade sardoniskt: ”Det du önskar kan gå i uppfyllelse.”
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Banbrytande FoU/3D-PRINTING: Om elektronstråle-baserad tillverkning i legering 718

Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning om pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med elektronstråle (EB-PBF) i superlegering 718. Hon förklarar hur processen kan användas mer effektivt för att producera flera delar med bättre egenskaper. Och hon har utvecklat nya strategier för att skräddarsy produkters mikrostruktur och på så vis förbättra deras egenskaper.
– Med additiv tillverkning blir det till exempel möjligt att producera lättare och mer komplexa komponenter i en-stegs-process. Det ger bland annat effektivare och mer miljövänliga flygmotorer, säger Paria Karimi som försvarade sin avhandling på Högskolan Väst i december.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ROBOTICS: 70 miljoner till forskningsprojekt som ska vässa samarbetet mellan robotar och människor

Samverkan mellan människor och robotar i produktionen är ett område som fått sig ett rejält lyft sedan danska Universal Robots introducerade sina enarmade modeller för ett drygt tiotal år sedan. Därefter har användningen vuxit snabbt, men fortfarande finns det kvar utmaningar när det säkerhetsaspekterna och det satsas från flera håll på mer forskning på området.
Idag berättar vi om ett sådant projekt. Det är forskningsprojektet Darko som i dagarna beviljats 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAE/FoU: Hans modeller ger svar på hur metaller påverkas av nya el-lösningar med väte

När man nu på flera håll kommit igång med utveckling av vätelösningar för att generera el-energi är det läge att ha koll på vilken påverkan vätet eller andra nytillkomna ämnen kan ha på metaller som finns med i konstruktionerna.
Digital simulering är förstås ett utmärkt verktyg i sammanhanget, och ett tillvägagångssätt som forskaren vid Malmö Universitet, Claudio Nigro, använt sig av för att skapa modeller som kan bidra till att kasta ljus över saken. Hur påverkas hållfastheten är exempelvis en fråga som är central när en metall med en svaghet utsätts för belastning och kontakt med väte.
Metaller med sprickor som utsätts för stor belastning kan i värsta fall brista när den kommer i kontakt med detta ämne och Nigro har tagit fram modeller för att beräkna hur snabbt förändringar i en metall kan ske. Detta kan bidra till att räkna ut materialets livslängd under olika förhållanden och påverkan utifrån.
Som exempel nämner Claudio Nigro, som är utbildad flygingenjör, hur detta kan bidra till att minska flygtrafikens miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.
– Med målet att ha noll utsläpp till 2035 ska Airbus utveckla vätebaserade flygplan. Då är det förstås viktigt att dessa fenomen kan kontrolleras, säger Malmöforskaren.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: Optimerad bearbetnings-teknik för FLYGMOTORER

Högskolan Väst fortsätter att leverera intressanta forskningsresultat. Idag annonserar man industridoktoranden Jonas Holmbergs forskning, som visar hur traditionella bearbetningstekniker kan effektiviseras och hur nya alternativa metoder kan öka produktiviteten ytterligare.
Inom flygmotorindustrin finns ett stort intresse för nya alternativa tillverkningstekniker. En stark drivkraft är att kunna producera komponenter i superlegeringen 718 så effektivt som möjligt.
I början av december försvarade Jonas Holmberg sin avhandling om tillverkningsstrategier för bearbetning av flygmotorkomponenter. Hans forskningsresultat baseras på fördjupade studier och jämförelser av konventionella och alternativa bearbetningstekniker. Resultaten är också applicerbara för additiv tillverkning.
Studierna har Holmberg genomfört i nära samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskolan Väst/SIMULERING: Hur påverkar avatarer lärandeprocesser i VR?

Det är ur ett industriforskningsperspektiv full fart under galoscherna på Högskolan Väst. Få av universiteten och högskolorna är hur som helst lika offensiva i att kommunicera resultat.
Idag erbjuder modern Virtual Reality (VR)-teknik nya möjligheter för utbildning och lärande. Men i takt med nya möjligheter uppstår det utmaningar och frågeställningar som i sin tur kräver mer kunskap. Nyligen inledde Högskolan Väst och Tenstar Simulation därför ett gemensamt forskningsprojekt kring hur avatarer i VR-miljö påverkar studenters lärande och lärarens kompetensutveckling.
- Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Högskolan Väst genomföra det här forskningsprojektet. Sedan vi lanserade avataren har responsen varit väldigt positiv. De lärare som idag använder sig av VR-avataren i lärandeprocessen ser stora möjligheter med att kunna kliva in i simuleringen, säger Christian Döbeln, operativ chef på Tenstar Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Forskning kring pulverbäddsteknologi belönat med årets GKN-stipendium

Forskning kring pulverbäddsteknologi belönat med årets GKN-stipendium Årets GKN-stipendiat har utsetts och mottagaren är Arun Ramanathan Balachandramurthi. Han är nybliven doktor i pulverbäddsteknologi vid Högskolan Väst, en teknologi som möjliggör att tillverka komplexa komponenter som är svåra att tillverka vid konventionella tillverkningsprocesser.
- Min forskning handlar, bland annat, om att undersöka och förstå utmattningsegenskaperna och mikrostrukturen hos legering 718 tillverkad med pulverbäddsprocessen, säger pristagaren i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing