Annons

Kombinationsprogram med arbete- och utbildning på Högskolan Väst stöder omdaningen av industriell produktframtagning

TEKNIKOMVANDLINGEN ställer nya krav på INDUSTRIELLT LEDARSKAP och kompetens. Produktframtagningen förändras idag radikalt och ingen behöver tvivla över att nya kunskaper och metodiker är nödvändiga för att möta utvecklingen. Teknologibitarna är en sida av detta, men effekterna gör sig också påminda på affärsutvecklingssidan och hur företagen leds. Hur man möter detta innehåller många aspekter, varav utbildningsområdet är en av de viktigare. Här har Högskolan Väst, med sin närhet till det västsvenska industriklustret, påfallande ofta varit på hugget och man har utvecklat ett nära samarbete kring forskning och utveckling med många av företagen i klustret.
2023 startade Högskolan Väst t ex ett nytt utbildningsprojekt, KOLS, Kompetensutveckling för Organisering och Ledning av ett digitaliserat och hållbart Samhälle. I detta är kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.
– Vår verksamhet är ständigt under utveckling, förändring och förbättring. Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, på GKN Aerospace.
Sörensens uttalande är mycket intressant, inte minst för att detta globala bolag nyligen berättade att man satsar nära 600 miljoner kronor på att med toppmodern teknik ta en ledande position inom hållbar produktion. Detta genom att satsningar på att industrialisera additiv tillverkning. Målsättningen är att uppnå betydande vinster genom minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och kommer etableras i Sverige på GKN Aerospace fabrik i Trollhättan, med start nu under 2024. Att istället för att subtrahera, ta bort material, bygga upp dessa komponenter med 3D-printingteknologi kräver industrialisering av additiv, 3D-printteknik. Nya kunskaper behövs och anpassade utbildningsprogram kan betyda mycket när ledare och medarbetare ska sjösätta det nya.
Detta exempel illustrerar hur ny hållbar teknologi snabbt kommer att ta plats och för med sig en transformation som ställer nya krav på teknologikompetens, organisation och ledning. Hur tar man sig framåt i detta?
GKN Aerospace är inte ensamma om att delta i Högskolan Västs satsning, tillsammans med elva industriföretag utvecklar man kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete.

Digitaliseringen förändrar arbetsinnehåll och arbetssätt för alla inom industrin. Personer som arbetar med ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete behöver bygga på med nya kunskaper och verktyg som går hand i hand med teknikomställningen. 
– För oss är det värdefullt att kunna påverka val av kunskapsområden och kursinnehåll. Vi har en bra dialog med Högskolan Väst. De är lyhörda för att skapa kursupplägg där yrkesverksamma kan kompetensutveckla sig parallellt med jobbet. Det här sättet att jobba tillsammans kring utbildning är ett utmärkt exempel på god samverkan, säger GKN Aerospaces Christopher Sörensen. 

Beprövat koncept för livslångt lärande
Utbildningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen och bygger på ett väl beprövat koncept för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom industrin. Högskolan Väst har sedan 2012 utvecklat konceptet stegvis i samverkan med industrin. Förutom att kurserna är korta, kostnadsfria och designade för yrkesverksamma, så ingår även validering av kunskaper i upplägget. Det innebär att den som saknar högskolebehörighet kan få sina formella meriter och sin arbetslivserfarenhet bedömd genom validering. 

– Det handlar om att underlätta det livslånga lärandet för yrkesverksamma genom att skapa flexibla former för kompetensutveckling på avancerad nivå. Kurserna har utformats så att deltagarna ska kunna studera och jobba parallellt, berättar Kristina Johansson, universitetslektor på Högskolan Väst. 
Hon pekar på att Högskolan Väst koncept bygger på arbetsintegrerat lärande som är en viktig del i alla utbildningar och kurser. Det innebär att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman på olika sätt och att samverkan med aktörer i samhället prioriteras. 

– För oss är det naturligt att samverka med näringslivet kring utveckling av utbildning på alla nivåer. Näringslivet vet ju bäst vilka kunskaper och kompetenser som behövs. I det här projektet har vi tillsammans genomfört allt från kartläggning av kunskapsbehov och operativa strategier, till val av kurser och avstämning kring kursinnehåll, säger Johansson.

Rejält utökat kursutbud på gång
I nuläget finns fyra kurser framtagna – en ges i vår och tre startar i höst. Men kursutbudet kommer att utökas rejält från och med läsåret 2025/26 förutsatt att KK-stiftelsen beviljar medel till ett treårigt utbildningsprojekt inom samma kunskapsområde. 
– Vi hoppas kunna gå vidare med steg 2 där vår plan är att utveckla ytterligare ett antal korta kurser som totalt motsvarar 45 hp. Kurserna kommer i korthet att fokusera på digitalisering, livslångt lärande och hållbar utveckling, säger Kristina. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title