Automation

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

80 miljoner till satsningen på en svensk digital stambana för industrin

Det var under 2018 som samverkansprojektet Digitala Stambanan startades, initierat av de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) och Produktion 2030. Projektet som pågick 2018-2020 finansierades genom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och smarta material”.
Nu har Vinnova beviljat medel för en fortsättning av projektet, som återstartats under september 2021. Satsningen är finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag och är på 80 miljoner över tre år.
Det nu påbörjade nästa-steget, byggandet av framtidens digitala stambana är tänkt att stärka svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. I detta har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. ”Men,” menar man, ”för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen.” Alltså en motsvarighet till järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd.
Visionen med den digitala stambanan är att ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor inom tillverknings- och processindustrin i Sverige inte bara kan leda till ökad konkurrenskraft, utan också hög resiliens mot störningar, ökad effektivitet och ett bättre samarbete i industriella nätverk.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PTC och Siemens i topp inom IIoT – medan Software AG’s ledarposition i analytikern...

När analytikern och undersökningsföretaget Forrester per Q3 2021 utvärderar de viktigaste systemen på IIoT-sidan (Industrial IoT) uppnår tyska Software AG, PTC och Siemens Digital Industries topprankingen i analytikerns grafiska s k ”ledarvåg”. Rapporten från Forrester pekar ut denna trojka som det mesta och bästa marknaden har att erbjuda. Andra analytiker har på vissa sätt diametralt skilda värderingsresultat, t ex IDC.
Det som allmänt står ut i analytikern IDC’s nyligen publicerade MarketScape-uppställning - också det en grafisk illustration över positioneringen av de starkaste IIoT-lösningarna på marknaden - är t ex att Software AG överhuvudtaget inte ens fanns med i IDC-utvärderingen, då den inte kunde leva upp till alla kravparametrarna som IDC satt upp. Samtidigt utpekades Microsofts IIoT-lösningar som marknadsledande och även SAPs IIoT-lösningar fanns med i ledarområdet. I den nu publicerade Forrester Wave-uppställningen finns varken Microsoft eller SAP ens med. Så skillnaderna är rätt stora i vad utvärderarna hos respektive analytiker kommit fram till. Något som man får förmoda hänger samman med urvalskriterierna för att få vara med.
Det enda man tycks vara ense om är att PTC med sin ThingWorx-plattform och Siemens med sin MindSphere-lösning är toppositionerade i ledarvågen.
Notabelt i övrigt är att både Dassault Systemes och Autodesk har hamnat bland de ”osynliga” på IIoT-sidan – både hos IDC och Forrester, vilket skulle kunna indikera att deras plattformar kort sagt ännu inte nått den kvalitativa eller kommersiella nivå som krävs för att komma ifråga.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News analys av Forresters analys.

MES för processindustrin: Siemens släpper nya 4.2-versionen av Opcenter Execution Process

I PLM&ERP News’ nyligen publicerade reportage från Absolut Vodka och bolaget The Absolut Company, spelade en MES-lösning från Siemens Digital Industries en huvudroll i arbetet med att digitalisera fem produktionslinjer i det automatiserade framtagnings-upplägget av den världsledande vodkan. Det handlade om MES-plattformen (Manufacturing Execution Systemes) för processindustrin, Opcenter Execution Process. Denna mjukvara är också en del av Siemens PLM-svit i Xcelerator-portföljen.
Idag har den tyska mjukvarujätten släppt en ny version av Opcenter, 4.2-versionen. Viktiga nyheter är ett vässat ”out-of-the-box-användargränssnitt” med komponenter för vägning och utmatning, inklusive materialval med streckkods-skanning, skalval, nettovikt (typ vikten utan behållaren), viktupptagning och skalfri sättning. Dessa komponenter kallas stegmallar och deras sekvens och övergångar kan ordnas om för att bättre passa vägningsprocessen.
Användarupplevelsen är också förbättrad med bl a en lösning som guidar operatören genom hela processen och upprepar dess flöde tills alla åtgärder har slutförts.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB-RAPPORT: ”Pandemin har påskyndat robotisering och automatisering inom logistiken”

ABB har under veckan släppt sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”. Denna beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft. Några konklusioner är:
* Rollen som robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
* Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
* ABB har i detta fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Har PLM misslyckats? “Den nya verkligheten ställer tidigare värdeekvationer på ända”

På ytan ser mycket av det IT-, PLM- och automationsstöd som idag utvecklas på produktframtagningsområdet både spännande och produktivt ut. Digitala tvillingar, trådar, IIoT, simulering, e-mobilitet, produkten-som-tjänst-modeller och annat är allt sånt som stöper om mycket av det som tidigare gällt ifråga om processmetodik, mjukvarukapabiliteter och affärsmodeller. Parallellt har den socioekonomiska bakgrundsdramaturgin och de klimatmässiga miljöscenarierna skapat en närmast omvälvande ny verklighet.
Vem som helst inser att det är allt annat än lätt att navigera i detta landskap. Men lika klart är att det är viktigare än någonsin att skapa sig en bild av vägen framåt, när möjligheterna som står till buds på intet vis är utstakade. Det är t o m så att den som trodde att PLM var lösningen på det mesta har fått sig en näsbränna. Lyssna på respekterade analytikern CIMdatas chef, Peter Bilello, om bakgrunden till den kommande höstupplagan av det digitala eventet PLM Roadmap & PDT 2021 (16-17 november): - Det ligger en hel del i detta, säger han. När industriföretagen gräver sig ur den verklighet som den senaste uppsättningen socioekonomiska disruptioner skapat, hamnar man i något av ett erkännande att sedan länge accepterade synpunkter på produktlivscykelhantering (PLM) framstår som alltmer otillräckliga. Komplexiteter, risker och möjligheter som har bagatelliserats eller ignorerats, får hanteras på fabriksgolvet, på fältet eller i den exekutiva sviten och överallt däremellan. Resultatet är en massiv omvälvning.
Svenske medarrangören, Eurosteps marknadsdirektör, Håkan Kårdén, håller med:
- Omvälvande teknologier är i sig inget nytt, det har alltid funnits. Vad som är nytt är att vi alla känner att tempot ökar. Etablerade företag i alla branscher kämpar för att plocka upp nya teknologier och affärsmodeller och känner flåset av nykomlingar som får uppmärksamhet och äter marknadsandelar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

…men på Absolut Vodka är Siemens Opcenter den digitala dirigenten bakom tillverkning i VÄRLDSKLASS

PTC är inte ensamma om att införa "state-of-the-art-installationer" för produktionen i dryckesvärlden. PLM- och automationsaktören, Siemens Digital Industries, har också försett toppföretag inom dryckesbranschen med automationsplattformar. Svenska världskändisen Absolut Vodka är ett bra exempel.
PLM&ERP News’ Verdi Ogewell gjorde i slutet av 2020 en intervju med Emil Svärdh, senior automationsingenjör, på The Absolut Company, som är bolaget bakom Absolut Vodka.
En viktig poäng med Absoluts enorma globala framgångar handlar om produktionsmetoden, som bl a är baserad på grundaren L O Smiths principer från 1879. Vi talar i detta om en kontinuerlig destillationsprocess, med flera steg för att avlägsna oönskade föreningar och ta bort föroreningar. Detta bör ske i en noggrant kontrollerad, automatiserad och energieffektiv produktionsslinga, vilket är skälet till Siemens entré i hanteringen.
En viktig roll i detta spelas nämligen av Siemens’ Opcenter, vilket är en lösning som är en del av företagets erbjudande till företag inom livsmedels- och dryckesindustrin. Utifrån denna plattform har Absolut Company skapat en dynamisk digital plattform för att kunna gå över till digital kontroll och linjekonfiguration av de fem produktionslinjer de har i Åhusanläggningarna.
- Lösningen passar perfekt för oss. Bl a för att den har utvecklats för att täcka hela värdekedjan, från att ta emot inkommande material till distribution av producerade varor, inklusive kvalitetskontroll, produktplanering och schemaläggning samt rapportering, trender och avancerad analys, säger Emil Svärdh.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Emil Svärd.

FINT FLYT FÖR PTC: Klart med installationen av IIoT-lösningen ThingWorx på 28 av öljätten...

PLM-utvecklaren PTC tycks vara inne i ett riktigt framgångsflyt just nu. Efter de senaste dagarnas annonserade storaffär, där Volvo Group annonserat att man ska konsolidera hela CAD- och PLM/cPDm-verksamheten på PTCs Creo- och Windchillplattformar, kommer idag beskedet att danska Carlsberg-koncernen storsatsat på PTCs IIoT-mjukvara ThingWorx.
Den globalt verksamma danska dryckeskoncernen har nu på 28 månader gått över till att använda PTCs Digital Manufacturing Solution Suite på 28 av sina bryggerier i Europa och Asien.
Denna lösning är baserad på Microsoft Azure som teknisk plattform och med PTCs Industrial IoT-mjukvara (IIoT), ThingWorx, som programplattform.
- Digitaliseringen driver på förändringarna i branschen och har gjort det möjligt för oss att titta på olika sätt att förbättra och optimera. Genom att integrera ThingWorx med våra befintliga produktionstillgångar har vi nu bättre konsistens i alla våra bryggerier och kan tillhandahålla mer detaljerade analyser av till exempel förpackningscykeln, säger Marco Farina, Global Operational Technology Manager på Carlsberg, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB kliver in i modebranschen med hållbar automationsteknik

Kläder och modebranschen är kanske ingenting direkt kopplar till svenska verkstadsföretaget ABB. Men saken är den att man även inom detta industrisegment behöver maskiner, elmotorer och annat för att exekvera produktionen. Här har nu den svensk-schweiziska verkstadskoncernen har tagit hem en storskalig order på automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem, motorer och drivsystem till världens första kommersiella textilåtervinningsanläggning.
Det är svenska sundsvallsbaserade Renewcell - ett snabbt växande sustaintech-företag - som specialiserar sig på textil-till-textil-återvinning, som står bakom ordern.
Med ABBs lösningar räknar det bl a H&M-ägda Renewcells VD, Patrik Lundström (bilden), med att bl a kunna spara 90 miljarder liter färskvatten per år, motsvarande 36 000 simbassänger av olympisk storlek. Och med tekniker för massatorkning av kläder för att undvika deponi kalkylerar man med att göra modet ännu mer hållbart.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: Spännande partnerskap mellan Rockwell och Ansys kan ge stora optimeringsvinster

Att digitala tvillingar kommer att spela en allt större roll i alla former av produktframtagningsarbete behöver man inte tvivla över. När Rockwell Automation och Ansys idag berättar att deras nya vässade Studio 5000 Simulation Interface nu kan anslutas med Ansys digitala tvillingar blir det bara ytterligare en bekräftelse på denna trend.
Det som tidigare huvudsakligen tillhörde produktutvecklings-området – simulering och analys – har steg för steg tagit sig in på tillverkningssidan och den digitala tvillingen har en avgörande betydelse. Att kunna simulera, analysera och optimera en tillverkningssekvens, baserat på digitala tvillingar av dels själva produkten/parten, dels enheterna i produktionslinan har en rad fördelar. Framför allt i perspektivet av att det alltid är billigare och säkrare att digitalt kunna simulera, analysera, ändra och optimera en sekvens innan den körs i den fysiska verkligheten. Att göra detta digitalt går fortare och är billigare än att behöva göra förändringarna i den fysiska produktionslinan, med följder som driftsstopp, omställning av inställningar, och liknande.
På sista raden blir effekterna av att använda digitala tvillingar i produktionen – som Rockwells Julie Robinson mycket riktigt konstaterar – att man, ”skapar nya sätt för automations- och processingenjörer att använda simulation för att förbättra designen, grupperingen och prestandan av industriella verksamheter.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing