Automation

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Currently on ENGINEERING.COM: Part 2 of SKF’s Route Into the Future: Digital Twins of...

In Verdi Ogewell's first of two articles on SKF published earlier this week he–guided by SKF's COO, Kent Viitanen–outlined how this global ball bearing giant has made three model facilities that embrace digital transformations, and the benefits this has created. But SKF is about so many more than just three factories. In fact, the company has over 100 facilities worldwide. The question now is how to get the concepts from these three "model factories" to spread throughout the organization? How will they meet the challenges, and what’s in the future for SKF? Besides the importance of inspiring and organizing the employees according to cohesive digital end-to-end solutions, SKF’s COO pointed to the roles of digital twins. “The future is about how we deal with this,” he says. The basis of this includes three points, says Viitanen: 1. Digital twins of the product. Here SKF works with PTC's solutions Creo (CAD) and Windchill PDM/PLM. 2. Digital twins of the production facilities. SKF works with its own so-called World Class Manufacturing program, based on Siemens Closed-Loop Manufacturing concept and Siemens Xcelerator software, mainly Teamcenter. 3. Digital twin applications related to the product in the hands of customers, where SKF's service centers ("Rotation Services") are responsible for monitoring, support, maintenance and optimization.
Click on the headline to be directed to the SKF Part 2 article on engineering.com.

ENGINEERING.COM: Part 1 of SKF’s Journey Into the Future of PLM and Smart Manufacturing

Often when we discuss the fantastic possibilities of PLM and automation systems to build up efficient product realization apparatuses, it is from the perspective of starting from a greenfield site.
“But the reality is significantly more complex,” claims Kent Viitanen, COO at the ball bearing manufacturer SKF, during Siemens Digital Industries' recent Nordic Digital Transformation Summit in Stockholm.
“Our main task is to efficiently keep things rotating with reliable and high-quality ball bearings in sizes from 5 mm to 10 meters. We design them and manufacture from one to millions of ball bearings within this scope,” says Viitanen. “Globally, we have approximately 600 different production lines for the manufacture of these products, and close to 100 factories and service centers that can keep track of the functionality of the ball bearings out with the customers. There is a lot of money invested in this. This means that when technology and the world change and when new innovations are to be integrated, we cannot start from a blank sheet. We have to start from what we have, and step by step take it forward where we create an optimal balance between brownfields (the existing production apparatus) and greenfields (new technologies).
This perspective is undeniably interesting and pinpoints the balance between the introduction of new technologies and when, how and where to move on and break away from established, well-functioning product realization patterns. Taken to its extreme, this is about conservatism versus radicalism, paired with a good pinch of economism.
The digital arsenal at SKF is currently largely about PTC in terms of product design and Siemens Digital Industries in terms of manufacturing. But a perhaps underestimated main point in this is about bringing the people in the organization along on the journey into the future. How does it all work?
Click on the headline to be directed to the article on engineering.com and meet SKF's COO, Kent Viitanen.

ABB omprofilerar och integrerar portföljen med autonoma mobila robotar (AMRer)

ABB berättar idag att de autonoma mobila robotarna (AMR) som en gång lanserades som ASTI har omprofilerats för att integreras i ABB Robotics-verksamheten. Därmed hävdar bolaget i en pressrelease är, ”ABB det enda företaget som erbjuder en komplett portfölj med maskinautomation, robotteknik samt lösningar för autonoma mobila robotar.”
- Vid en tid då företag är ute efter olika robotlösningar för att hjälpa dem att bli mer effektiva, flexibla och motståndskraftiga är vi det enda företaget som stöttar dem med våra integrerade lösningar med AMRer, robotar och tekniker för maskinautomation, kommenterar Marc Segura, chef för ABBs division Robotics. Detta är revolutionerande för våra kunder. De kan samarbeta med en partner som tillhandahåller allt de behöver för att anpassa sig till de möjligheter och utmaningar som drivs av individualisering, arbetskraftbrist och störningar i försörjningskedjan. Vår omprofilering understryker enkelheten i och fördelarna med de integrerade lösningar vi erbjuder våra kunder.
Verónica Pascual, global chef för AMR-verksamheten på ABB Robotics, tillägger att marknaden för autonoma mobila robotar kommer att växa med cirka 24 procent per år mellan 2021 och 2028:
- Integreringen av ASTIs AMR-sortiment och framtagningen av vårt globala tillverknings- och supportnätverk innebär att vi är väl positionerade att klara denna tillväxt.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AI-baserad service edge-app från Siemens: Upp till 30 procent färre produktionsstopp

Genom en ny AI-baserad algoritm för drivsystem kan oplanerade produktionsstopp undvikas och underhållstider kan schemaläggas i god tid, vilket ökar anläggningstillgängligheten med upp till 30 procent.
Det är som en vässad del av ”Predictive Services for Drive Systems”, som annonserades nyligen, som Siemens utökar med en edge computing-applikation. Predictive Service Analyzer indikerar defekter i drivsystemet i ett tidigt skede, innan de påverkar hela produktionen. Genom att schemalägga underhålls- och serviceaktiviteter baserat på faktisk efterfrågan ökar detta produktiviteten med upp till 10 procent.
Predictive Service Analyzer är särskilt lämplig för applikationer med konstanta rörelser, vilket är fallet med pumpar, fläktar och kompressorer eller för motorer som inte kräver varvtalsreglering. I jämförelse med MindSphere-appen Predicitve Service Assistant, som redan har lanserats på marknaden, baseras Edge-appens analys på utvärdering av mycket höga datavolymer i nära nog realtid.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kullagerjätten SKF och slaget mellan gammal och ny teknik inom PLM och Smart Manufacturing

Ofta när vi i västvärlden diskuterar kring PLM- och automationssystemens fantastiska möjligheter att bygga upp effektiva produktframtagnings-apparater så är det i perspektivet av att man startar från ett blankt ark.
- Men verkligheten är betydligt mer komplex, hävdade världsledande kullagertillverkaren SKF’s avgående COO, Kent Viitanen, på Siemens Digital Industries nyligen genomförda ”Nordic Digital Transformation Summit”, i Stockholm. Han fortsatte:
- Vår huvuduppgift är att effektivt hålla saker och ting roterande med pålitliga och högkvalitativa kullager i storlekar från 5 mm till 10 meters. Vi designar dem och tillverkar från ett till miljontals kullager inom ramen för detta. Vi har globalt ca 600 olika produktionslinjer för tillverkning av kullager, närmare 100-talet fabriker och servicecenter som kan hålla koll på kullagerfunktionaliteten ute hos kunderna. Det sitter mycket pengar investerat i detta. Det betyder att när tekniken och världen förändras och när nya innovationer ska integreras kan vi inte starta från ett blankt ark. Vi får utgå ifrån vad vi har och steg för steg ta det framåt där vi skapar en optimal balans mellan ”brown fields” (det existerande) och ”green fields” (ny teknologi).
Möt Kent Viitanen i dagens artikel genom att klicka på rubriken.

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Är det dags att ta farväl av fysiska prototyper och t ex kraschtest-dockor? Saken har varit på tapeten i många år nu, men det totala genombrottet för digitala prototyper har låtit vänta på sig. Men nu kommer intressanta resultat från en global och vad man kallar ”oberoende” undersökning från simulerings- och analysutvecklaren Altair. Denna visar att digitala tvillingar används allt mer i många olika branscher, vilket i sin förlängning kan ge omvälvande affärseffekter inom produktutveckling, riskbedömning och hållbarhet
Undersökningen av mer än 2 000 yrkesverksamma utvärderade införandet av digital tvillingteknologi och bedömde hur organisationer – inom alla branscher – använder den, dess affärsfördelar och miljöpåverkan.
Även om undersökningen bekräftade många av den digitala tvillingteknologins förväntade fördelar, som mer exakt och accelererad produktutveckling, avslöjade den också denna överraskande förutsägelse:
Två av tre svarande (67 %) förväntar sig att digitala tvillinglösningar gör behovet av fysiska prototyper föråldrat inom nästa sex år. Dessutom rapporterade respondenterna om ett överväldigande starkt samband mellan digitala tvillingar och strävan efter hållbarhet. 85 procent av de tillfrågades organisationer använder för närvarande eller planerar att använda digital tvillingteknik för att nå sina övergripande hållbarhetsmål.
Klicka på rubriken för att läsa mer om resultaten från denna intressanta undersökning.

Överraskande partnerskap: AVEVA licensierar in Aras PLM för att utveckla OEM-relaterade lösningar inom anläggningsoptimering

Dagens stora nyhet på PLM-, automations- och anläggningsunderhålls-områdena är det överraskande partnerskapet mellan Aras PLM och AVEVA, som avslöjades idag. AVEVA är stora på IT-lösningar som, bl a brukar sorteras in under Asset Lifecycle Management-paraplyet. Bolaget har över 20 000 företag i fler än 100 länder på kundlistan och utvecklar på sin industriella molnplattform applikationer som gör det möjligt för företag att, ”utnyttja kraften i sin information och förbättra samarbetet med kunder, leverantörer och partners.”
AVEVA kommer att licensiera in Aras Innovator-plattformen för att leverera en serie skalbara, Asset Lifecycle Management-lösningar, som kommer att integrera Aras öppna och flexibla portfölj av applikationer med AVEVA Unified Engineering och AVEVA Asset Information Management.
- Förmåga att hantera livscyklar spelar en avgörande roll i den storskaliga digitala transformationen av alla branscher som vi stödjer. Genom att förena data ger de grunden för att automatisera många affärsprocesser och, eftersom de är baserade på korrekt realtidsinformation, ger de också kunderna trygghet och förtroende för noggrannheten hos den tekniska digitala tvillingen. Vårt partnerskap med Aras tar detta ett steg längre, genom att göra det möjligt för kunder att dra nytta av innovativa molnbaserade Asset Lifecycle Management-lösningar för att påskynda deras digitala transformation, säger Peter Herweck, CEO för AVEVA.
För Aras PLM blir partnerskapet ytterligare ett erkännande av PLM-plattformens, Innovator, styrka.
- Aras kraftfulla lågkodsplattform och affärsfärdiga applikationer gör det möjligt för globala företag att anpassa sig med snabbhet och smidighet i de mest komplexa scenarierna, kommenterar Aras-chefen, Roque Martin, det strategiska samarbetsavtalet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ABB-studie: Nyindustrialisering i riskzonen på grund av klyfta inom automationsutbildningar

ABB har publicerat en global studie som innehåller flera för svensk industri intressanta iakttagelser. Bland annat visar den på en växande trend inom amerikanska och europeiska företag mot att flytta hem eller regionalisera produktion för att bygga upp motståndskraft givet befintliga globala utmaningar – samtidigt finns det en betydande utbildningsklyfta för kompetensen som behövs för att dessa strategier ska bli framgångsrika.
Problematiskt i sammanhanget är att det finns diskrepanser mellan hur behoven av kompetent arbetskraft tenderar att utvecklas mot, visavi vad utbildningarna inom automationsområdet idag erbjuder. Exempelvis säger 80 procent av lärarna att robotar och automation kommer att ligga till grund för framtidens rekryteringar de närmaste tio åren. Men detta till trots är det bara ett av fyra utbildningsinstitut som använder sig av robotar i undervisningen, trots planerade investeringar i robotteknik och automation hos 70 procent av företagen i USA och Europa de kommande tre åren.
- Världen utvecklas hela tiden – företag byter ut befintliga strukturer och anammar nya tekniker för att framtidssäkra sin verksamhet mot olika utmaningar och osäkerheter, och där spelar robotautomation en central roll, säger Sami Atiya, global affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nissan och Siemens i samarbete: Digitaliserar produktionslinjen för nya crossover-elbilen Ariya

AUTOMOTIVE. Digitaliseringen av produktionslinjer inom automotive-sektorn har tagit ordentlig fart de senaste åren. Med fabriker som blir alltmer automatiserade och intelligenta har de flesta fordonstillverkare tagit plats på tåget in i framtiden. Japanska Nissans fabrik i Tochigi är ett bra exempel på detta. Bolaget rapporterar att man tillsammans med Siemens Digital Industries - baserat på IoT-lösningar (MindSphere) inom ramen för de senares PLM- och affärsplattform, Xcelerator – har samarbetat med Nissan för att bygga produktionslinjer för den nya helelektriska crossovern Nissan Ariya vid Tochigi-fabriken.
- På denna Nissan Intelligent Factory bygger vi framtidens mobilitet, säger Teiji Hirata, VP för fordonsproduktionsteknik och utvecklingsavdelningen vid Nissan Motors, och tillägger: ”Det gör det möjligt för oss att inte bara förbättra arbetsmiljön utan också att realisera ett nollutsläpps-produktionssystem. För att digitalisera vår nya elbilsproduktions-linje valde vi att samarbeta med Siemens, dels för att de är vår innovationspartner och dels för att de är ett av de ledande företagen inom industriell automation och digitalisering. De har kort sagt den nödvändiga kompetensen inom detta område.
Klicka på rubriken för att läsa heöla artikeln kring upplägget på Nissan-fabriken.

ROBOTICS: Mjukvaruspecialist tar över som chef för kundservice på KUKA Nordic

När robotföretaget KUKA Nordic tillsätter en ny chef för kundservice-sidan är det något av ett tidens tecken att man väljer en mjukvaruspecialist. Det handlar om Elin Hybert, tidigare tekniker på företaget. De senaste åren har mjukvarusidan blivit alltmer betydelsefull på alla håll, även det mekaniktunga robotområdet. Tilläggas kan att Hybert även tar klivet in i bolagets ledningsgrupp.
– Jag känner teamet på customer service väl och vet vilka styrkor vi har. Dem ska vi bygga vidare på, säger Hybert och tillägger att det i grunden gäller att göra det bästa för kunderna; alltid finnas till hands med rätt kompetens när det behövs.
KUKA Nordics VD, Joacim Lorentsson, konstaterar att man träffat helt rätt i detta val:
– Absolut, vi talar om en person med mycket stark kompetens när det gäller vårt erbjudande och vår teknik, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing