Annons

ABB kampanjar för att accelerera digitaliseringen i processindustrin

Den svensk-schweiziska industrijätten INTEGRERAR GENERATIV AI i Ability-familjen. Lagom till semestertiderna lanserar ABB en kampanj som förhoppningsvis ska få människor verksamma inom processindustrin att inspireras till att flytta fram sina digitala positioner: “Do More With Digital” heter den. Poängen är att belysa möjligheterna för processindustrin att förverkliga sin fulla potential genom digital transformation.
För att skapa en bred träffbild och göra saken till en angelägenhet för flera industrisegment. Detta genom ett expertteam sammansatt från fem discipliner för att leverera insikter inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metallurgi, cement och andra processindustrier. Inom dessa och andra processindustrier finns excellenta möjligheter att bygga vidare på framgångar inom energihantering, processäkerhet, kompetensbevarande och resultat av processprestanda, hävdar Torbjörn Ottosson, ABB Head of Process Industries i Sverige:
- Processindustrin är en av grundbultarna inom svensk ekonomi, men står också inför utmaningar inom säkerhet, produktivitet och miljöpåverkan. Digitalisering är en av nycklarna för att möta dessa utmaningar, där kampanjen Do More with Digital hjälper dessa företag vidare i sina nödvändiga digitala transformationsresor, säger han, och fortsätter: ”Med avancerade digitala lösningar kan processindustrin fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata, effektivisera sina operationella processer och övervaka och styra sina verksamheter på distans. Detta leder i sina tur till högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.”
Genom att utnyttja sina djupa band inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement, menar Ottosson och ABB att en betydande möjlighet att fortsätta utrusta dessa sektorer med avancerade branschspecifika lösningar, kommer att driva deras digitaliseringsresa och möjliggöra för dem att accelerera sin adaptionskurva snabbare. Hur då?
Medan dessa industrier, papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement kommer att fortsätta förbättras genom teknikutveckling med hjälp av generativ artificiell intelligens (Gen AI), dataanalys, maskininlärning (ML), moln- och edge computing, anses de också vara särskilt svåra att ställa om på grund av produktionsvolymen, verksamhetens placering, energi- och värmekemi och många andra faktorer. World Economic Forum rapporterar att digitala lösningar kan påskynda nettonoll i högemissionsindustrier och leverera upp till 20 procent av den totala minskning som Internal Energy Agency säger behövs fram till 2050.

ABB slår i sin kampanj på trummam som handlar om bolagets erfarenhet av tidigare energiomställningar, sin meritlista inom industriell programvaruutveckling och sitt över 140 år långa arv inom flera industrier för att vägleda kunderna på deras digitaliseringsresor.

Avancerad processstyrning
ABB har arbetat med kunder inom processindustrin i årtionden och stöttat dem med införandet av digitala lösningar som avancerad processtyrning – Advanced Process Control (APC), energihanteringssystem – Energy Management System (EMS) och styrsystem inom tillverkning – Manufacturing Execution System (MES). Dessa har utvecklats från ursprungliga paket till att bli varianter som används för distinkta industrier, med egna verktyg och bibliotek, och förblir grunden för avancerad teknikutveckling. Kunderna erkänner att de befinner sig på olika stadier i sin digitaliseringsresa, ofta med nybörjare – de som införlivar digital teknik för första gången, de som tagit några steg på vägen och testar en ny avancerad lösning, ofta med ett start-up företag eller de som helt och hållet skalar upp, går vidare till nästa nivå kanske med ett teknikföretag. ABB arbetar för närvarande över hela detta ekosystem för att gemensamt designa och utveckla nya lösningar för nuvarande och framtida behov.

Genom att utnyttja sina djupa band inom papper- och massaindustrin, gruvdrift, metall och cement, menar Ottosson och ABB att en betydande möjlighet att fortsätta utrusta dessa sektorer med avancerade branschspecifika lösningar, kommer att driva deras digitaliseringsresa.

Integrerar generativ AI i Ability-familjen
Den svensk-schweiziska industrijätter skriver i pressmaterialet vidare att man för närvarande arbetar tillsammans med andra globala teknikföretag för att integrera funktioner som generativ AI (Gen AI) i ABB Ability, en svit av industriprogramvara, för att stödja industriföretag att förbättra datainsamling, låsa upp insikter som ofta finns dolda i operativ data och möjliggöra betydande vinster i effektivitet och produktivitet. Partnerskap finns också för initiativ som syftar till att påskynda införandet av digitala lösningar för att hjälpa industrier att uppnå sina mål för nettonollutsläpp. Ett exempel är transmission av data i realtid med hjälp av molnbaserad programvara integrerad med ABBs system.

ABB:s team omfamnar vad de kallar fem nyckelpelare – operativ excellens, processprestanda, tillgångsprestanda, hållbarhet och uppkopplad arbetsstyrka, alla med inbyggd cybersäkerhet. ABB beaktar ett sådant ramverk när de rådgör industrier som behöver hålla jämna steg med den snabba innovationstakten, optimera effektiviteten och i sin tur minimera energislöseri och minska kostnader.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title