FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

FoU: SSF satsar 30 miljoner på 2021 års industridoktorand-projekt – här är hela listan

Stiftelsen för Strategisk forskning, SSF, satsar 30 miljoner kronor på programmet SSF Industridoktorand. Idag berättar man att 12 projekt utsedda och vardera beviljas 2,5 miljoner kronor. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.
Programmet är tänkt att stimulera behovsdriven, excellent forskning inom SSFs områden naturvetenskap, teknik och medicin. Det ska också öka korsbefruktningen mellan akademi och näringsliv och utbilda strategiskt och kompetensmässigt attraktiva doktorer.
Projekten handlar om allt från att använda CRISPR-teknik för att skapa nya läkemedel mot virus, till att utveckla nya metoder och teknik, så kallad neutron-gammaemissionstomografi, för att analysera innehållet i tunnor med radioaktivt avfall som ska slutförvaras.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MathWorks 2021b-releaser av MATLAB och Simulink: Två nya produkter och fem stora uppdateringar

MathWorks har släppt release 2021b av produktfamiljerna MATLAB och Simulink.
I sedvanlig ordning finns en rad förbättringar och rena nyheter. MathWorks skriver i pressmaterialet att det handlar om 100-tals nya och uppdaterade funktioner i de båda lösningarna, men MATLAB och Simulink kommer också tillsammans med två nya produkter och fem stora uppdateringar.
Nya funktioner i MATLAB inkluderar både omstrukturering av källkoden och blockredigering, liksom möjligheten att köra Python-kommandon och skript från MATLAB.
På Simulink-sidan handlar uppdateringarna bl a om lösningar som gör det möjligt för användare att köra flera simuleringar för olika scenarier från Simulink Editor och skapa anpassade flikar i Simulink Toolstrip.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Peter Carlsson fortsätter storsatsa: Investerar 6,6 miljarder i Northvolts nya FoU-campus för BATTERIERS EKOSYSTEM

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat pågår Northvolts satsning på att etablera Northvolt Labs som Europas ledande anläggning för batteriteknik. Idag rapporterar företaget att man expanderar planerna till att handla om ett fullt integrerat ekosystem för att katalysera tekniska framsteg inom den framväxande europeiska batteriindustrin.
Totalt landar investeringarna för detta på cirka 750 miljoner dollar, motsvarande drygt 6,6 miljarder kronor.
Viktiga bitar i detta projekt handlar om utveckling av plattformar för material- och battericell-FoU, industrialisering, utveckling av batterisystem och batteriåtervinning.
Sammantaget, skriver bolaget, ”kommer Northvolt Labs att vara värd för ett unikt ekosystem av kapacitet för att katalysera framsteg i den framväxande europeiska batteriindustrin och leda till anställning av cirka 1 000 personer.
- Genom att etablera ett campus där industriella aktörer kan engagera sig, omgivna av alla nödvändiga anläggningar, är det vår övertygelse att vi kan skapa den nödvändiga grunden för att Europa ska framstå som den ledande regionen för en teknik som är kärnan i loppet för avkolning, säger Peter Carlsson, medgrundare och CEO för Northvolt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÖGSKOLAN VÄST: Sju kvinnliga doktorander stärker PRIMUS forskning

Högskolan Väst berättar idag att man tagit krafttag för att förbättra balansen mellan könen när det gäller lärosätets forskning inom produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande. Under senaste året har sju kvinnor rekryterats till Högskolan Västs
– Det är värdefullt att få en bättre fördelning mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Vår forskningsmiljö och kultur berikas med fler perspektiv och större mångfald. Det är viktigt för att skapa innovativ utveckling, säger Lennart Malmsköld, Primus programchef, Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE/HPC/AI: Ford och BMW på Altair-event om simulering inom avancerad tillverkning

Vad händer på tillverkningsområdet i skärningspunkten mellan simulering, högpresterande databehandling (HPC – High Performance Computing) och artificiell intelligens (AI) när de toppmoderna verktygen gör sitt bredare intåg? Frågan är hyperintressant i en tid när företag som förändrar sätten på vilka de designar, verkar och konkurrerar och nu går in i en konvergeringsfas med dessa ingredienser som några av huvudrätterna på menyn.
De senaste årens kraftfullt växande CAE-spelare, Altair, serverar i detta en synnerligen intressant anrättning i ett digitalt event den 19-21 oktober. Få är bättre skickade att angripa de här områdena än just Altair. Som en alltmer etablerad och proaktiv mjukvaruleverantör inom simulering, HPC och AI, ligger man idag i spets när det gäller simuleringsstöd inom avancerad tillverkning.
- Vårt kommande Future.Industry är utformat för att vara en arena där vi diskuterar hur vi – tillsammans – kan skapa en smartare, mer uppkopplad och hållbar värld, kommenterar James R. Scapa, Altairs grundare och CEO. Vi ser fram emot att få vara värd för världens skarpaste hjärnor från alla branscher när vi delar, utmanar och utforskar de bästa metoderna som kommer att vara inspiration för vår framtid.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/Akademiskt: Högskolan Väst startar två intressanta projekt kring teknik för elbilsbatterier

Antalet elfordon ökar snabbt över hela världen. Samtidigt ställs allt högre krav på mer tillförlitliga och hållbara batterier. Högskolan Väst har nyligen startat två spännande forskningsprojekt som kan bidra till utvecklingen av bättre batterier. Båda projekten utgår från forskningsområden där högskolan har spetskunskaper: Svetsteknik, termisk sprutning och materialkunskap.
Bristen på material till halvledare, utmaningar kopplade till fortsatt utvinning av sällsynta jordartsmetaller och konkurrensen om ändliga naturtillgångar är ett stort problem för fordonsindustrin. Det handlar om material som i stor utsträckning används i elbilsbatterier.
– Batterierna i elfordon har en avgörande roll för att omställningen till elektrifierad fordonsflotta ska bli hållbar. Alla biltillverkare söker nya lösningar eftersom batterierna är en stor konkurrensfaktor. Kunderna frågar efter längre räckvidd, snabbare laddning, lång livslängd och hållbar teknik som inte tär på naturens resurser, säger Per Nylén, professor i produktionsteknik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskolan Väst på topp-25-lista i internationell rankning

Högskolan Väst hävdar idag att man ligger i framkant både i Sverige och internationellt när det gäller forskningssamverkan. I detta hänvisar man till en ny internationell rankning där Högskolan Väst är ett av 25 lärosäten i världen som är bäst på att samproducera vetenskapliga artiklar med näringsliv och andra samhällsaktörer. Det hela handlar om U-Multiranks rankning av 1.948 lärosäten i 97 länder.
– Det är naturligtvis glädjande men samtidigt är jag inte förvånad. Att samverka med andra aktörer i samhället när vi gemensamt skapar ny kunskap har funnits med oss ända sedan starten, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, som också menar att rankingen, ”är ett kvitto på att vår samverkan fungerar och när vi samproducerar på detta sätt kan forskningen ge ett tydligare och snabbare avtryck i samhället.”
Men även våra andra kända lärosäten förekommer och lyfts fram i olika kategorier i U-Multiranks ranking, bl a KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Handelshögskolan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU/AKADEMISKT: Chalmers, Göteborgs universitet och Rise utvecklar ny standard för självkörande farkoster

Chalmers lanserar i samarbete med Göteborgs Universitet, Rise och Sjöfartsverket ett öppet dataset, kallat Reeds, som nu är tillgängligt för akademi och industri världen över.
Självkörande maskiner som fordon, fartyg och drönare kan sänka kostnader, minska miljöbelastningen och bidra till färre olyckor. Med det nya, öppna datasetet för utvärdering av farkosternas algoritmer sätts en ny standard för utvecklingen av autonoma transportsystem på vägar, vatten och i luften.
Datasetet utvecklas med hjälp av en avancerad forskningsbåt – den ses på bilden här intill - som kör förutbestämda rutter runt om i Västsverige under olika väder- och ljusförhållanden.
- – Målet är att sätta en standard för hur morgondagens helt autonoma system utvecklas och utvärderas, säger Ola Benderius, docent på avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, leder projektet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ABB och MEDATech ska utforska teknik för nollutsläpp från tunga maskiner inom gruv, bygg...

Det har varit en hög aktivitetsnivå hos svensk-schweiziska verkstadsjätten ABB under de senaste åren, inte minst på gruvsidan. Bolaget har i detta hakat på den explosiva teknologiutvecklingen som följer i spåren av allt mer digitaliserade produktionsmodeller och strängare krav på minskade utsläpp i skenet av klimatproblematiken. Detta är nu en utvecklingstrend som vi får räkna med kommer att vara ett stående inslag relaterat till allt sånt som har att göra med uttag och förädling av naturresurser.
Dagens nyhet från ABB – om att man tecknat en avsiktsförklaring (”Memorandum of Understanding”) med MEDATech för att utöka samarbetet med OEM-tillverkare och innovationsföretag – går ut på att man ska utveckla elfordonslösningar och tillhörande system för laddningsinfrastruktur. På sista raden handlar detta om lösningar för att eliminera gruvindustrins koldioxidutsläpp med hjälp av optimerade eldrivna system i och kring batteridrivna tunga fordon.
Till saken hör att MEDATech utvecklar och bygger anpassad, mobil tung utrustning för gruv- och annan industri.
- Gruvsektorn har satt upp tydliga och ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp och bidra till en hållbar framtid, säger Nic Beutler, globalt produktansvarig för ”Power System & Charging Solutions, på ABB. För att nå, eller överträffa, produktivitetsmålen utan att kompromissa med säkerheten krävs nytänkande och innovativa tekniska lösningar. Tillsammans är ABB och MEDATech ett perfekt team för att utforska vad som behövs.
Klicka på rubriklen för att läsa mer.

Prototypbil med VÄTGASDRIFT från CEVT mogen för körprov

PRODUKTUTVECKLING. Volvoägarens, Geely Group, produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, CEVT, har inom ramen för ett spännande projekt, Inn-Balance, kommit en bra bit på väg med en vätgasdriven modell.
- CEVTs helt nya bränslecellsbil har i detta projekt utvecklats i samarbete med ett antal europeiska teknikföretag, däribland Powercell, och prototypen är nu mogen för körprov, säger Emelie Nordqvist som är projektledare för Inn-Balance projektet på CEVT.
Det EU-stödda Inn-Balance-projektets ambition är att bl a att bidra till att en ny generation högeffektiva bränslecellskomponenter (BoP). Dessa komponenter är tänkta att utgöra ett innovativt bränslecellsystem och därmed avsevärt förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos bränslecellsdrivna fordon, samtidigt som kostnaderna minskas.
Fördelarna med bränslecellteknik visavi batteridrift är flera, menar man inom Geely:
"Bränsleceller inte behöver oroa sig för räckvidd, de behöver inte laddas, de kan tankas med utsläppsfria bränslen som väte," konstaterar man.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing