LIFE SCIENCES: ABB-mjukvara och -robotar i huvudroll i lösning som tacklar COVID-virus genom automatiserade...

Från 15 tester per dag till 1000. Kan robotlösningar effektivisera hälsotester som t ex relaterar till Covid-19? Absolut, hävdas idag från ABB. Bolaget har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikropps-testsystem, som visat sig vara det hittills effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar.
Systemet, som utvecklats av Life Sciences and Healthcare-teamet på ABB Robotics, ökar alltså avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag. I och med att ett större antal personer kan bedömas med avseende på immunitet mot de olika covidvirusstammarna gör automatiseringen av testerna att UTMB-forskarna får en större förståelse av covid-vaccinens effektivitet.
- Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Två nya forskarskolor ska ge nya viktiga kunskaper för svensk industri

Mälardalens universitet (MDU) får finansiering för två nya forskarskolor, RELIANT och INDTECHPLUS, som har varsin inriktning men ett gemensamt fokus på nyttiggörande för svensk industri.
Genom finansiering från KK-stiftelsen, med 19,4 miljoner för forskarskolan RELIANT och 10,8 miljoner för forskarskolan INDTECHPLUS, stärks både universitets forskningsmiljö samt ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema.
– MDU har en forskningsmiljö för inbyggda system som är erkänd både nationellt och internationellt. Med RELIANT, som är en forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system, bidrar vi till att förstärka den forsknings- och utbildningsmiljön ytterligare, säger Kristina Lundqvist, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU.
Hon påpekar vidare att satsningen också sker i samverkan med näringslivet, vilket är en viktig poäng när det gäller svensk industris möjligheter att utveckla nödvändig konkurrenskraft. Inte minst då i skenet av den omställning som just nu präglar det mesta av industriell verksamhet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Fyra miljoner till revolutionerande AI-projekt för att upptäcka problem i industriproduktion

NYA METODER FÖR AVVIKELSEDETEKTERING. Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom "normalizing flows", en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster.
Tillsammans med experter från industrin ska forskare från forskningsmiljön Data Intensive Sciences and Applications (DISA) vid Linnéuniversitetet ta fram nya metoder för att öka effektivitet och noggrannhet i avvikelsedetektering.
Traditionellt har industriell kvalitetskontroll inneburit manuell avsyning, vilket är både kostsamt och känsligt för fel. Men tack vare ny teknologi baserad på maskininlärning (AI) har processen för att upptäcka avvikelser automatiskt blivit möjlig.
– Vårt mål är att öka flexibiliteten och skalbarheten i kvalitetskontrollsystemet genom att minska behovet av manuell hantering, säger projektledare Diana Unander. Den nya tekniken kallas alltså "normalizing flows" och hjälper till att hitta och förutsäga avvikelser i data, vilket gör det möjligt att identifiera potentiella problem i tidigt skede och ta åtgärder för att förhindra dem.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

POLESTAR 0-PROJEKTET: Volvo Cars ”elbilssyster” tar nya steg mot en verkligt klimatneutral bil och...

Volvo Cars prestandamärke för el-bilar, Polestar, har många järn i elden när det gäller hållbarhetsbitarna. En av satsningarna är det svenska elbilsföretagets Polestar 0-projekt.
Detta projekt lanserades 2021 byggt på tanken att bilindustrin behöver nå en fullständigt CO2-neutral position. Visst, bytet till elbilar eliminerar avgasutsläppen, men detta är bara en del av ett transportindustriellt nollställningsbehov: ”Vi måste snarast också komplettera med att utveckla processer som tar itu med utsläpp som härrör från produktionen. Det ambitiösa målet med Polestar 0-projektet är därmed att eliminera alla källor till CO2e genom hela försörjningskedjan, från utvinning av råmaterial till material- och fordonsproduktion, leverans och uttjänt livslängd, utan att förlita sig på vilseledande kompensationssystem.
- Klimatneutralitet inget solojobb, kommenterade Polestar-chefen Thomas Ingenlath, saken, och under fjolåret har man fått upp några av världens ledande leverantörer iniom fordonsindustrin på satsningen: SSAB, Hydro, ZF, ZKW och Autoliv är några exempel.
Dagens nyhet är att bolaget nu har fått ytterligare åtta partners till Polestar 0-projektet. Nya samarbetspartners i projektet inkluderar Vitesco Technologies, Schloetter, Autoneum, Stora Enso, TMG Automotive, Gränges, Borgstena och Stena Aluminium. De kommer från länder som Tyskland, Schweiz, Portugal, Finland och Sverige och täcker områdena elektriska växelriktare, galvanisering, inre och yttre material, förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, beläggning och textilier, plattvalsat aluminium, stickat och vävda material och återvunnet aluminium.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NVIDIA-chefen på sverigebesök: ”Uppgraderingen av svenska superdatorn Berzelius ger forskarna ett instrument i världsklass”

"KAN SKRIVA PROGRAMKOD SOM INGEN MÄNNISKA KAN" På en presskonferens i mitten av veckan med NVIDIAs CEO och grundare, Jensen Huang - på Sverigebesök i samband med en uppgradering av Sveriges snabbaste superdator, Berzelius – konstaterade han att Linköpings Superdatorcentrum nu har en av de mest avancerade i världen. Tajmingen för Huangs besök känns f ö närmast perfekt i skenet av att AI tycks gå mot ett brett genombrott.
Den senaste tiden har inte minst Chat GPT-lösningen varit i fokus för en debatt kring detta med vad AI kan innebära. För de som till äventyrs missat Chat GPT, så kan den beskrivas aom en ny slags textgenererande chattbott, som med artificiell intelligens tagit världen med storm; vilket Jensen Huang förstås kommenterade i samband med genomgången av Berzelius-uppgraderingen.
- Den visar bland annat för många vad man kan göra med denna typ av lösningar. Men kärnan i AI handlar om andra minst lika viktiga saker, som att en superdator kan producera mjukvara på ett sätt som ingen människa kan. Detta handlar alltså allmänt mer om automatisering än om till synes intelligenta uppgifter, som att författa en text. Exempelvis kan det vara frågan om vad AI kan göra på viktiga forskningsområden som life science, läkemedel, hållbar miljö eller inom fysik, sa han.
Även Anders Ynnerman, programdirektör på WASP och professor vid Linköpings universitet, var med på presskonferensen och konstaterade bland annat att infrastruktur av Berzelius karaktär är en nyckel för AI-forskning och för att kunna konkurrera internationellt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

INDUSTRIELL EYETRACKING: Tobii-teknik fångar och sprider tyst kunskap från rutinerade medarbetare

Kan s k "eyetracking-teknik" vara ett sätt att fånga så kallad tyst kunskap från fabrikers mest rutinerade personal och sedan överföras till exempelvis nyanställda? Det hela handlar om att sätta eyetracking-glasögon på medarbetarna på industrigolvet, och därigenom spåra exakt var personalen tittar när de utför specifika arbetsuppgifter. De konkreta industriella kopplingarna i detta kan vara att spåra ögonrörelser när man ställer om eller in en maskin. Därmed kan nya insikter kring processer som kan vara svåra att sätta ord på, eller som bara sker rutinmässigt hos de mest erfarna operatörerna, uppmärksammas och överföras till nyanställda.
Tobii heter ett ledande svenskt företag på eyetracking-området, som har utvecklat tekniken. Användningen av deras lösningar är inte heller industriellt ny, exempelvis har den sedan flera år tillbaka utnyttjats inom bl a den japanska bilindustrin. Men nu har den också testats inom svensk industri.
Nu ska man, precis som Lars Taxén, associate professor, påpekar i en kommentar, vara försiktig med begreppen. "Tyst kunskap (tacit knowledge), som Polanyi beskrev det, är ”tyst” just därför att den inte kan transporteras från en hjärna till en annan." Mer om detta i artikeln.
Detta sagt så sjösatte Tobii i augusti 2018 tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Skärteknik Sverige Vinnova-projektet Fösa (Få ett öga för stålarbete) ett projekt där industrierna Bufab Lann och Uddeholm under tre års tid testat eyetracking-teknik i ett försök att överföra så kallad tyst kunskap från fabrikernas mest rutinerade personal till nyanställda.
Men Tobiis expansionsplaner stannar inte där - även inom automotive jobbar man med nya eyetracking-lösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ny svensk kvantdator utvecklad av Chalmers blir tillgänglig för industrin

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi. En särskild supportavdelning ska hjälpa till att göra verkstad av idéerna.
Sedan 2018 pågår projektet att utveckla och bygga en svensk kvantdator på Chalmers, inom ramen för satsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Nu är Chalmersforskarnas kvantdator uppe i 25 kvantbitar. Målet till år 2029 är 100 kvantbitar, men redan med 25 bitar är kvantdatorn intressant att köra kvantalgoritmer på. Problemet är att den ytterst sällan är ledig att använda, eftersom forskarna ständigt arbetar på att vidareutveckla den.
– Därför ska vi göra en kopia av vår kvantdator och göra den tillgänglig i en testbädd för företag och forskare att köra algoritmer på. Syftet med testbädden är att höja kompetensnivån inom kvantteknologi i Sverige och att sänka tröskeln för att använda kvantdatorer, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

KONSULTERNA: Semcon tecknar nytt brett ramavtal med GKN Aerospace inom bl a design och...

Teknik- och IT-konsulten Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med GKN Aerospace. Avtalet är omfattande och gäller tjänster som spänner över hela Semcons erbjudande, som exempelvis konstruktion, simulering och beräkningar, mjukvaruutveckling samt eftermarknadslösningar.
Bakgrunden till det annonserade avtalet är att flygindustrin står inför stora utmaningar, inte minst när det kommer till hållbarhet. Med lång erfarenhet och djup specialistkunskap tillverkar GKN Aerospace komponenter till bland annat rymdraketer och majoriteten av världens flygmotorer. Ett område som ständigt är under utveckling.
– Vi ser fram emot att stötta GKN på deras resa och utmaningar framåt. Tillsammans med GKN:s experter kan vi utveckla teknik som verkligen gör skillnad, säger Ingvar Gillgren, Department Manager Product Information på Semcon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTCs Creo och WINDCHILL i nyckelroller i den största konstruktionen som hittills modellerats i...

PTC meddelade idag att CAD-mjukvaran Creo och PLM/PDM-plattformen Windchill har använts av Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) under utvecklingen av fusionsanläggningen National Ignition Facility (NIF). Det var vid denna anläggning man nyligen lyckades få ut mer energi av en fusionsprocess än vad som krävdes för att starta den. Detta är en process som kräver enormt höga temperaturer.
Utrustningen som krävs för att få till stånd fusionsprocessen är enormt komplex. Med mer än 3,5 miljoner komponenter bestående av 750 000 unika komponentkonstruktioner bedöms den högteknologiska NIF-maskinen "system av system" vara den största Creo- och Windchill-konstruktion som någonsin skapats och kanske den största konstruktion som någonsin modellerats i 3D-CAD.
- NIF är en otrolig ingenjörskonst vars genombrott kan komma att förändra tillgången till ren energi, och användningen av PTCs mjukvarulösningar under hela utvecklingen visar på den enorma kraften i vår teknik, kommenterar PTC-chefen, Jim Heppelmann, saken, och tillägger: "Vi är tacksamma för samarbetet vi har haft under åren med LLNL och USA:s energidepartement (DOE) i stort, och vi är stolta över den roll som vår teknik har haft i utvecklingen av NIF."
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Tio forskningsmiljoner till professorn som designar AI-system som förstärker mänskliga förmågor

Maria Riveiro, professor i datateknik på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), tilldelas tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till sin forskning att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människa och AI, Artificiell Intelligens.
Maria Riveiros forskning utgår från bl a behoven av att vi ska få ett större utbyte av AI. För att uppnå detta behöver AI-system kunna stötta och förstå människor. I detta fokuserar Riveiros forskning på att designa AI-system som förstärker mänskliga förmågor och kan förklara saker för människor, som vi själva gör när vi interagerar med andra.
Men Vetenskapsrådets satsningar stannar inte vid Maria Riveiros forskning. Man ger även miljonbelopp i anslag till JTH-forskarna Johannes Schmidt och Peter Hansbo.
- Det här är mycket glädjande och bekräftar att grundforskningen som bedrivs på JTH ligger på en hög vetenskaplig nivå, säger Salem Seifeddine, forskningschef på JTH.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title