FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

KONSULTERNA: Etteplan i banbrytande forskning inom additivt i det svenska ProThin-projektet

Teknik- och IT-konsulten Etteplan har en erkänt framstående expertis inom additiv tillverkning (AM) och spelar en avgörande roll i det pågående svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet, som heter ProThin, har som mål att ta fram vassa lösningar för tillverkning av komponenter med tunna sektioner och kanaler med hjälp av AM-teknologin pulverbäddslaserteknik (LPBF).
LPBF är en 3D-printteknik som möjliggör tillverkning av en mängd geometriskt komplexa produkter med hjälp av en värmekälla, huvudsakligen laser- eller elektronstrålar, för sammanfogning av pulverpartiklar lager för lager, så att det bildas en solid del. Etteplans roll är att tillhandahålla expertis inom produktdesign och processimulering.
Projektet ProThin leds av RISE Research Institutes of Sweden och genomförs alltså inom det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Sveriges innovationsmyndighet, Forskningsrådet för hållbar utveckling och Energimyndigheten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Schunk öppnar högteknologiskt robotlabb och ingår i samarbete med Örebro universitet

I september öppnar Schunk, det nationella robotlabbet Colab i Södertälje, som ska hjälpa svensk industri att accelerera och intensifiera framtagandet av automationslösningar. För att ytterligare betona vikten av samverkan ingår företaget ett strategiskt samarbete med Örebro universitet för att hjälpa svensk industri att utveckla automationslösningar.
– Samarbetet ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och företag, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU/3D-PRINTING: Kan man utveckla effektivare solceller med additiv tillverkning?

PRODUKTUTVECKLING/MATERIAL. Kan additiv teknologi utnyttjas för att ta fram effektivare solceller än dagens? Frågan är synnerligen intressant och i ett nytt EU-finansierat projekt ska svenska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar.
– Ett spännande projekt där vår kompetens inom svetsbaserad additiv tillverkning och högtemperaturmaterial förhoppningsvis kan göra nytta i omställningen till förnybar energi, säger Joel Andersson, professor i materialvetenskap.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

HÖGSKOLAN VÄST: Världsledande industribolag deltar i forskning om beläggningar för nästa generation jetmotorer

TERMISK SPRUTNING. Flygindustrin söker febrilt efter ny teknik som kan bidra till att minska flygets utsläpp av klimatskadliga ämnen. I ett nystartat projekt undersöker Högskolan Västs forskare hur termisk sprutning kan användas för ytbeläggning av kompositkomponenter i nästa generation jetmotorer. Pratt & Whitney, Safran och Saint-Gobain är några av de globala företag som medverkar.
En viktig del av flygindustrins arbete med att minska flygets utsläpp av växthusgaser är att utveckla lättare och effektivare jetmotorer.
– Ett sätt är att höja förbränningstemperaturen i motorns brännkammare, ett annat sätt är att minska motorns vikt. Keramkompositer tål väldigt höga temperaturer, har utmärkta egenskaper och väger en tredjedel av de superlegeringar som används i dagens flygmotorer, förklarar Nicolaie Markocsan, professor i termisk sprutning vid Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Slutet för räckviddsångesten? Mercedes-Benz når drömgräns – 100 mil på en laddning … med...

Slutet för räckviddsångesten? Mercedes-Benz når drömgränsen 100 mil på en laddning PRODUKTUTVECKLING I SIEMENS PLM-MILJÖ. Är detta slutet för räckviddsångesten när det gäller elbilar (EVs, ”Electrical Veicles”)? Klart är i alla fall att Mercedes-Benz avslöjande under förra veckan, att dess Vision EQXX-modell – ett fyradörrarskoncept - framgångsrikt genomfört en resa i Europa på över 1 000 kilometer på en enda batteriladdning, framstår som att man nått en ny nivå på utnyttjandet av batterikapaciteten i EV-sammanhanget. Inte undra på att bolagets svenske styrelseordförande, Ola Källenius, var entusiastisk i sina kommentarer:
- Vi gjorde det! Att klara mer än 1 000 kilometer med lätthet, på en enda batteriladdning och en förbrukning på endast 8,7 kWh/100 km i verkliga trafikförhållanden är fantastiskt. Det gör VISION EQXX-modellen till den mest effektiva Mercedes som någonsin byggts. Teknikprogrammet bakom markerar en milstolpe i utvecklingen av elfordon. Det underbygger vårt strategiska mål att "Lead in Electric", säger Källenius.
Intressant är också när det gäller digitala verktyg för produktframtagning, att Daimlerkoncernen sedan åtta år konsekvent jobbar i en Siemens Digital Industries Software-miljö med NX CAD som basverktyg på designsidan, Simcenter-lösningar på simulerings- och analys-området och Teamcenter som PLM-ryggrad för hantering av produktdata.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ENERGI/SIMULERING: ABB och Frauenhofer utvecklar världens största mobila nätsimulator

Fraunhofer IWES samarbetar med ABB i utvecklingen av en mobil nätsimulator. Det handlar om att testa utrustning för förnybar energi med avseende på nätprestanda, stabilitet och uppfyllande av regelverk. Simulatorn är flexibel och kan användas i fält eller i testmiljöer för att simulera dynamiska och stationära nätförhållanden.
När den mobila nätsimulatorn tas i drift 2023 kommer den att vara den största i sitt slag i världen. Den kommer att ha en effekt på upp till 28 MVA och en korttidskapacitet på upp till 80 MVA.
I pressmaterialet skriver ABB att den mobila resursen kommer att möjliggöra testning av det ökande antalet havsbaserade vindkraftverk som pressar nuvarande testanläggningar och tillvägagångssätt till sina gränser.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Epiroc tar fram batteridriven truck för gruvbrytning under jord tillsammans med Etteplan

IT-konsulten Etteplan har i ett samarbetsporojekt med gruv- och infrastrukturutrustnings-bolaget Epiroc jobbat med att omforma sin batteridrivna underjordstruck Minetruck MT42 till ett elektriskt vagnsystem. Detta projekt kring avbrotts- och fossilfri tung transport under jord inleddes 2021.
För Epiroc är vagnprojektet ett av initiativen för att företaget ska kunna uppfylla sina ambitiösa hållbarhetsmål och utgör en del av företagets elektrifieringsresa. Den nya batteridrivna Minetruck MT42-vagnen kommer fortfarande att vara utrustad med ett batteri, men kommer dessutom att kunna laddas under drift via en kontaktledning som går genom en strömavtagare, på samma sätt som en trådbuss.
- Globalt sett är elektrifiering av utrustning en stor trend inom gruvdrift, där flertalet fordon för närvarande drivs av dieselmotorer. Branschen är därför i behov av nya kompetenser och färdigheter som vi är redo att tillgodose, säger Anders Svensson, direktör och ansvarig för servicelösningar på Etteplan’s Engineering Solutions.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AM-dagen på Produktionstekniskt Centrum: Inspirerande om additiv tillverkning och 3D-printing

Hållbarhetskraven inom tillverkningsindustrin ökar snabbt. Många företag har börjat eller överväger att ställa om till ny teknik och intresset för metallbaserad additiv tillverkning (AM) är stort. Men hur står sig tillverkningsprocessen AM ur ett hållbarhetsperspektiv? Det var en av flera frågor som lyftes under AM-dagen när industriföretag möttes för att lära mer och dela erfarenheter.
Många industriföretag brottas med vägval på resan mot mer hållbar produktion. För att sprida kunskap och dela erfarenheter arrangerades AM-dagen på Produktionstekniskt Centrum för första gången i slutet av mars. Temat var hur additiv tillverkning står sig ur ett hållbarhetsperspektiv och vilka möjligheter och utmaningar tekniken ger.
– Industriföretag behöver tänka omställning redan idag, för inom en snar framtid kommer hållbarhetsfrågorna att vara avgörande för deras konkurrenskraft. Kraven från kunder kommer att bli allt tuffare. Om man tillverkar produkter som har lång livslängd och som bidrar till den globala uppvärmningen under hela sin livslängd, då är det extra bråttom, säger Leif Johansson, Innovatum Science Park, en av arrangörerna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AKADEMISKT – digitala tvillingar: Umeå universitet får virtuellt campus

Campusområdet i Umeå genomgår just nu en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader. Det är fastighetsägaren Akademiska Hus i samarbete med Umeå universitet satsar på att skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.
- Framför allt vill vi kunna hjälpa våra kunder att använda dagens byggnader smartare med data och analyser som den digitala tvillingen genererar, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

FoU/MATERIALFORSKNING: Enklare grafen kan bana väg för ny era av nanoelektronik

Ända sedan grafen upptäcktes 2004 har det fått uppmärksamhet för dess extraordinära egenskaper, bland annat den extremt höga ledningsförmågan. Den höga förmågan har dock bara observerats hos grafen som har framställts med hjälp av komplexa och dyra tillverkningsmetoder.
Nu rapporterar forskare vid Chalmers om en förvånansvärt hög ledningsförmåga vid en typ av grafen som har framställts med mycket billigare och enklare metoder.
– Fyndet visar att grafen som överförs till billiga och flexibla substrat fortfarande kan ha en kompromisslöst hög ledningsförmåga, och det kan bana väg för en ny era av grafennanoelektronik, säger Munis Khan, forskare vid Chalmers.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing