FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Nytt pilotsystem gör metallers MILJÖPRESTANDA SPÅRBAR

PRODUKTUTVECKLING & MILJÖ. Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet?
Det här är områden som i högsta grad hamnat i fokus på grund av klimat- och miljöproblematiken. Nu har branschorganisationen Svemin initierat projektet TraceMet, där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit. Genom ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller.
– I förlängningen kan detta bli basen för ett certifieringssystem för metallbranschen, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAD: SOLIDWORKS når milsten, 500 000 certifierade användare!

Den 8 februari kommer att stå som ett milstensdatum inom DS SOLIDWORKS-sfären. Den dagen passerade man nämligen 500 000 certifierade användare. En imponerande siffra som står ut i CAD-världen.
Allmänt brukar bolaget stoltsera med att man har över 6 miljoner licenser ute idag, och så kan det vara, lite beroende dock hur man räknar. Om man håller sig till det som brukar kallas ”professionella användare” är en siffra man ofta hör från SW-håll 1,2 miljoner användare. Men som sagt, det hela kommer an på vem man frågar. Talar man med Jay Vleeschhouer, expert och managing director hos Griffin Securities, räknar han med att det handlar om att SW hade en aktiv bas på cirka 580 000 användare (definierade som kommersiella användare som betalar underhåll/prenumeration); vilket på inget sätt är någon dålig siffra. Tvärtom är SOLIDWORKS med detta världens mest använda 3D CAD-desktop-program på denna nivå, före t ex Autodesk och andra kända storheter.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Boeing’s Brandon Sapp: Why 3D Model-Based Design is Fundamental to Digital Threads

Brandon Sapp led the Design Methods team through the implementation of Model-Based Definition throughout Boeing Commercial Airplanes. Currently, he is leading the way for Boeing’s strategy on the use of data standards and interoperability across the enterprise. What are his views on the challenges and opportunities this brings to the table?
Meet him in today's interview and article on engineering.com, which also discusses around the heavy Aerospace & Defense PLM Actions Group's latest groundbreaking report and why he believe that 3D MBD is fundamental to digital thread strategies. “It’s time to move forward towards the goal of retiring drawing-based concepts,” he says also pointing at the importance of 3D MBD when it comes to digital thread strategies.
Click on the link below to be directed to the full article at engineering.com.

En MILSTOLPE inom CAD för flygindustrin: ”Påtryckargrupp” inom PLM tar fram ny standard för...

Lite i det tysta börjar det hända stora saker inom 3D-modellering relaterat till flygindustrin. Vi talar om vad som kan bli ett nyckelsteg i övergången från att jobba pappersbaserat i dokumentationen av produktutvecklingsarbetet inom flygindustrin till att jobba 3D-modellbaserat.
I en färsk rapport från ”Aerospace & Defense PLM Action Group” (A&D PAG), som PLM&ERP News tidigare rapporterat om, har industrin tagit fram en 3D-modellbaserad definition för typdesigncertifiering av flygplan (”Standard 3D Model-Based Definition Type Design Certification).
Vad den här gruppen har att säga om produktutvecklingsarbetet inom denna idag hårt utsatta industri är av stor betydelse. Den grundades 2014 och består idag av ledande OEM-tillverkare i branschen - Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, m fl. Poängen är att man vill förstärka sitt inflytande hos de större PLM-leverantörerna för att kunna vidta åtgärder mot besvärande produkt- och processbrister.
Enligt dr Ken Versprille, exekutiv konsult på CIMdata, som administrerar gruppen, ”representerar dessa detaljerade krav en milstolpe inom CAD”.
- Vi känner inte till någon annan bransch som kollektivt har dokumenterat sina överenskomna detaljerade MBD-krav, säger han.

Gartner’s varning: ”Digitala trådar kan sluta i KAOTISKA HÄRVOR och pengaslukande SVARTA HÅL”

För den som vill veta mer om PLM-trender på djupet är analytikern CIMdata’s och svenska Eurosteps konferenser, ”PLM Road Map & PDT”, rätt ställe att besöka. I dagarna meddelade arrangörerna att fjolårets höstkonferens i november nu följs upp med en sedvanlig vår-upplaga av eventet, ”PLM Road Map & PDT Spring 2021”, den 19 och 20 maj. Som vanligt i dessa Covid-19-tider är det fråga om en digital konferens. Två halvdagsseminarier blir det under temat, "Disruption — the PLM Professionals' Exploration of Emerging Technologies that Will Reshape the PLM Value Equation." Alltså, en serie föredrag kring PLM-proffsens utforskning av nya tekniker som kommer att omforma PLMs värdekvation.
Det här rör sig alltid om intressanta aspekter och vi ska i denna artikel titta på hur några av branschens mest kända analytiker under det senaste november-eventet diskuterade kring digitala tvillingar och trådar; CIMdata-chefen Peter Bilello och Gartners Marc Halpern.
Övergripande konstaterade Bilello att utan digitala tvillingar är det knappast lönt att skapa digitala trådar. ”Det är av essentiell betydelse att digitala trådar kopplar ihop hela livscykeln för digitala tvillingar,” sa han. Medan Gartners Marc Halpern i sedvanlig ordning pekade på fällor som kan uppträda när nya teknologier ska kopplas på existerande system:
- Var försiktig med vad du önskar dig av digitala trådar, sa han och tillade sardoniskt: ”Det du önskar kan gå i uppfyllelse.”
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Banbrytande FoU/3D-PRINTING: Om elektronstråle-baserad tillverkning i legering 718

Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning om pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med elektronstråle (EB-PBF) i superlegering 718. Hon förklarar hur processen kan användas mer effektivt för att producera flera delar med bättre egenskaper. Och hon har utvecklat nya strategier för att skräddarsy produkters mikrostruktur och på så vis förbättra deras egenskaper.
– Med additiv tillverkning blir det till exempel möjligt att producera lättare och mer komplexa komponenter i en-stegs-process. Det ger bland annat effektivare och mer miljövänliga flygmotorer, säger Paria Karimi som försvarade sin avhandling på Högskolan Väst i december.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ROBOTICS: 70 miljoner till forskningsprojekt som ska vässa samarbetet mellan robotar och människor

Samverkan mellan människor och robotar i produktionen är ett område som fått sig ett rejält lyft sedan danska Universal Robots introducerade sina enarmade modeller för ett drygt tiotal år sedan. Därefter har användningen vuxit snabbt, men fortfarande finns det kvar utmaningar när det säkerhetsaspekterna och det satsas från flera håll på mer forskning på området.
Idag berättar vi om ett sådant projekt. Det är forskningsprojektet Darko som i dagarna beviljats 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAE/FoU: Hans modeller ger svar på hur metaller påverkas av nya el-lösningar med väte

När man nu på flera håll kommit igång med utveckling av vätelösningar för att generera el-energi är det läge att ha koll på vilken påverkan vätet eller andra nytillkomna ämnen kan ha på metaller som finns med i konstruktionerna.
Digital simulering är förstås ett utmärkt verktyg i sammanhanget, och ett tillvägagångssätt som forskaren vid Malmö Universitet, Claudio Nigro, använt sig av för att skapa modeller som kan bidra till att kasta ljus över saken. Hur påverkas hållfastheten är exempelvis en fråga som är central när en metall med en svaghet utsätts för belastning och kontakt med väte.
Metaller med sprickor som utsätts för stor belastning kan i värsta fall brista när den kommer i kontakt med detta ämne och Nigro har tagit fram modeller för att beräkna hur snabbt förändringar i en metall kan ske. Detta kan bidra till att räkna ut materialets livslängd under olika förhållanden och påverkan utifrån.
Som exempel nämner Claudio Nigro, som är utbildad flygingenjör, hur detta kan bidra till att minska flygtrafikens miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.
– Med målet att ha noll utsläpp till 2035 ska Airbus utveckla vätebaserade flygplan. Då är det förstås viktigt att dessa fenomen kan kontrolleras, säger Malmöforskaren.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

FoU: Optimerad bearbetnings-teknik för FLYGMOTORER

Högskolan Väst fortsätter att leverera intressanta forskningsresultat. Idag annonserar man industridoktoranden Jonas Holmbergs forskning, som visar hur traditionella bearbetningstekniker kan effektiviseras och hur nya alternativa metoder kan öka produktiviteten ytterligare.
Inom flygmotorindustrin finns ett stort intresse för nya alternativa tillverkningstekniker. En stark drivkraft är att kunna producera komponenter i superlegeringen 718 så effektivt som möjligt.
I början av december försvarade Jonas Holmberg sin avhandling om tillverkningsstrategier för bearbetning av flygmotorkomponenter. Hans forskningsresultat baseras på fördjupade studier och jämförelser av konventionella och alternativa bearbetningstekniker. Resultaten är också applicerbara för additiv tillverkning.
Studierna har Holmberg genomfört i nära samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Högskolan Väst/SIMULERING: Hur påverkar avatarer lärandeprocesser i VR?

Det är ur ett industriforskningsperspektiv full fart under galoscherna på Högskolan Väst. Få av universiteten och högskolorna är hur som helst lika offensiva i att kommunicera resultat.
Idag erbjuder modern Virtual Reality (VR)-teknik nya möjligheter för utbildning och lärande. Men i takt med nya möjligheter uppstår det utmaningar och frågeställningar som i sin tur kräver mer kunskap. Nyligen inledde Högskolan Väst och Tenstar Simulation därför ett gemensamt forskningsprojekt kring hur avatarer i VR-miljö påverkar studenters lärande och lärarens kompetensutveckling.
- Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Högskolan Väst genomföra det här forskningsprojektet. Sedan vi lanserade avataren har responsen varit väldigt positiv. De lärare som idag använder sig av VR-avataren i lärandeprocessen ser stora möjligheter med att kunna kliva in i simuleringen, säger Christian Döbeln, operativ chef på Tenstar Simulation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing