FoU

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

NY STUDIE: Automation, sensorteknik och dataanalys värderas högst i industrin

Automation, sensorteknologi och dataanalys är de teknologiområden som är viktigast för regionens industriföretag. Det visar förstudien MIND, som gjort en kartläggning med 28 företag i Örebro län.
Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park är projektledare för MIND (Matrix for Industrial Network Development). Totalt 28 företag i Örebro län har uppgett till vilken grad de använder sig av åtta olika teknologier, och till vilken grad de skattar nyttan av de olika teknologierna.
– Automation och automationsrelaterade ämnen toppar vad gäller aktivitet. Det är mer eller mindre väntat eftersom konceptet funnits under lång tid sedan den tredje industriella revolutionen, säger Sund.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GE Healthcare satsar på unik svensk lösning för fotondetektorer inom datortomografi

PRODUKTUTVECKLING. Medicinteknikbolaget GE Healthcare köper svenska startupen Prismatic Sensors. De senare är en spinnoff från KTH, som utvecklat lösningar för nästa generations datortomografi. Detta handlar om framför allt en fotonräknare, en detektor, där antalet fotoner i enskilda röntgenstrålar mäts i mycket höga hastigheter. Fotoner är energibärare av elektromagnetisk strålning och med hjälp av den mätningsmetodik som Prismatic utvecklat kan de bilder som tas fram bli mer exakta och dessutom med mindre bakgrundsbrus.
En konsekvens av detta är att man kan använda en lägre strålningsdos vid undersökningstillfället samtidigt som bilden blir tydligare.
För GE Healthcare innebär köpet att man fortsätter att investera i fotonräknande CT-teknik. Poängen är att bygga upp en potential som avsevärt kan öka den kliniska prestandan för onkologi, kardiologi, neurologi och många andra kliniska CT-applikationer.
- Vi tror att denna teknik (Deep Silicon Detector Technology) har potential att bli ett betydande steg framåt för CT-avbildning, som kommer att gynna miljontals patienter över hela världen, säger GE Healthcares koncernchef, Kieran Murphy, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Uppgradering av PTC: En 21-miljonerssatsning som ska ge hållbar produktionsteknik för flyg- och verkstadsindustrin

AKADEMISKT. Flyg- och verkstadsindustrin vill ta klivet in i en mer hållbar framtid, beräöttar idag Högskolan Väst i ett pressmeddelande. Av detta skäl satsar Västra Götalandsregionen nu 21 miljoner på projektet ”Springboard” som ska ge regionens tillverkningsföretag förutsättningar att ställa om. Satsningen sker inom ramarna för test- och demomiljön ProduktionsTeknisk Centrum (förkortat PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst är en aktiv part.
– För högskolans del är det här naturligtvis ett mycket positivt besked. Vi har redan ett tätt samarbete med flyg- och verkstadsindustrin och ett hållbarhetsfokus i vår forskning, säger Lennart Malmsköld, programchef för högskolans satsning inom teknik och lärande, Primus, och nämner projektet Replab, Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning, som en viktig satsning i samma anda och som delvis stöds av samma finansiärer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Nya COMSOL MULTIPHYSICS 5.6 – lösningar i världsklass med 30-50 procent...

Simulering & Analysen's andel växer kontinuerligt i nära nog alla led i moderna produkters livscykel, framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna. Orsaken är egentligen rätt logisk: i takt med att vi fått se en massiv övergång till digitala produktframtagningsprocesser, där det som utvecklas initialt bara är digitala, fysiskt icke-existerande modeller och prototyper, är virtuella tester och valideringar det enda sättet att få koll på hur och om det som tagits fram fungerar.
Alla marknadsspelare – från de stora tre PLM-plattformsutvecklarna, Siemens, Dassault och PTC, till de lite mindre, som kraftfullt växande svenska COMSOL – har gjort stora satsningar för att följa upp den allt tydligare simuleringstrenden, som också pekar mot att vi ser en strukturell förändring i utvecklingsdynamiken där viktningen förändras mot just simuleringens växande andel av kakan.
Desto roligare är det att konstatera att vi i just COMSOL har en svensk spelare som håller världsklass, med betoning på det komplexa multifysikområdet, alltså S&A som väger in totala effekter av flera samverkande fenomen, som värme-, flödes-, hållfasthets- och andra effekter.
Idag finns den allra senaste versionen av bolagets MULTIPHYSICS-mjukvara – 5.6 – tillgänglig, med flera förväntade förbättringar som alltid bör åtfölja uppdaterade versioner, som prestandaökningar som resulterar i snabbare och mer minneseffektiva lösare. Vi talar här om förbättringar på 30-50% för många analyser. Men här finns också andra spännande nyheter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Automotive/Analys på mikronivå: 3D-printade bildelar från Italien testas i Örebro

Örebro universitet ska tillsammans med Universitetet i Bologna analysera hållfastheten i nya smart designade 3D-printade delar till sportbilar. Delarna skickas från Italien för att noggrant undersökas i universitetets CT-skanner.
CT står för ”Computed Tomography”, och kallas även datortomografi eller skiktröntgen på svenska. Det är en vidareutveckling av en vanlig röntgenmaskin, och används för att avbilda personer eller objekt i tre dimensioner.
– Här kan vi göra riktigt häftiga materialanalyser på mikrometernivå, säger forskaren Patrik Karlsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PÅ MOLEKYLÄR NIVÅ: Integrerad kemimodellering av mjuka material tung poäng med Siemens köp av...

Siemens Digital Industries Software (DI) fortsätter att bygga på PLM-kapabiliteterna i Xcelerator-portföljen, denna gång med ett intressant köp på simuleringssidan. Bolaget har tecknat ett avtal om att köpa Culgi, ett mjukvaruföretag som utvecklar lösningar för kemiska modelleringar och beräkningar med fokus på flerskaliga simuleringar inom det processindustriella området.
Men det verkligt fruktbara steget i sammanhanget kommer när man integrerar det som är Culgi-mjukvarans specialiteter med Simcenter-plattformen och Xcelerator. Med de utökade simuleringsfunktionerna i dessa miljöer blir nämligen Siemens först med att erbjuda plattformsintegrerade kapabiliteter på detta område. När Culgi blir kopplad till Simcenter-portföljen ger detta processingenjörer tillgång till möjligheten att bygga mer omfattande digitala tvillingar, där man kan kombinera modellering av material i mikro-, meso- och makroskala. Men vad är värdet med detta?
- Flera saker, säger Jan Leuridan, senior VP för simuleringslösningar på Siemens DI, men ofta tar sig innovationer inom t ex mjukvaruteknik sin början på kvant- och molekylärnivå. Med den integrerade Culgi-tekniken får processingenjörer via Simcenter tillgång till modelleringskapacitet i alla storleksskalor. Med ett tätt integrerat arbetsflöde möjliggörs därmed designutforskning av avancerade material inom ramen för produktprestandamål.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ROCKAD I SANDVIKTOPPEN: Hon tar över som chef för Coromant

SPÄNNANDE LÄGE. Efter drygt tre år med Nadine Crauwels på VD-posten är det dags för Sandvik Coromant att få en ny chef. Idag meddelar bolaget sålunda det blir Helen Blomqvist som tar över efter Crauwels som istället blivit chef för Sandvik Machining Solutions-divisionen (SMS).
Helen Blomqvist är väl bekant med bolagsmiljön på Sandvik efter 17 år i bolaget. Som ny VD för Coromant kommer hon att ansvara för att förstärka bolagets ledande position inom tillverkningsverktyg och bearbetningslösningar och förse tillverkningsindustrin med lösningar som effektiviserar och driver den framåt. Blomqvist kommer att rapportera till Crauwels och blir parallellt också att medlem i Sandvik Machining Solutions management-team.
En spännande vinkel på Helen Blomqvists tillträde är att hon haft flera ledande befattningar relaterat till forsknings- och R&D-verksamheten. Hon har också två patent och utsågs så sent som 2018 till ”Sandvik Coromant Leader of the Year.” Spännande sett ur PLM-synvinkel är f ö att nyinköpta CNC-/NC-simuleringsutvecklaren, CGTech, med mjukvaran VERICUT, kommer att finnas med under SLM-paraplyet och kommer att rapportera via Sandvik Coromant.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Semcon ska undersöka om fler kan räddas med datortomograf i räddningshelikoptrar

PRODUKTUTVECKLING. Teknikkonsulten Semcon har fått in ännu ett intressant projekt. Bolaget ska för Norsk Lufambulanses räkning undersöka om det är möjligt att installera en datortomograf i en räddningshelikopter.
Bakgrunden är att Norsk Luftambulanse genom forskningsstudier visat att pre-hospital diagnos och behandling är möjlig och har ett stort värde. Vid stroke är nämligen snabb diagnos och korrekt behandling livsviktigt. Men för att kunna diagnosticera rätt behöver patienten undersökas genom datortomografi – även kallat skiktröntgen.
– Med en portabel datortomograf förkortas tiden till diagnos och behandling eftersom detta kan genomföras redan innan patienten kommer till sjukhus, säger Odd Øystein Ra, projektledare, Semcon Norge.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Akut behov av ingenjörer med elbilskompetens: Högskolan Väst drar igång två nya utbildningar

När fordonsindustrin elektrifieras och utvecklingen går mot en stegvis autonomisering så innebär det närmast en revolution för produktutvecklingsarbetet. Mekaniken finns förstås kvar i tillämpliga delar, men de stora kliven innebär en förskjutning i utvecklingsarbetet mot elektronik- och mjukvaruutveckling.
Detta skapar i sin tur ett akut behov av ingenjörer med elfordonskompetens. Så, hur ser det ut med responsen från utbildningssektorn? Ett proaktivt svar kommer idag från Högskolan Väst, som möter industrins efterfrågan med två nya utbildningar som tagits fram i samverkan med fordonstillverkare och andra aktörer i Västsverige. Bland annat Volvo Cars, Scania och NEVS.
– Systemskiftet till elektrifiering av fordon innebär att det behövs minst 10 000 ingenjörer med elfordonskompetens. Det är därför nödvändigt att vi kan tänka nytt och erbjuda utbildningar som underlättar för fordonsindustrin att klara sin omställning, säger Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: MathWorks släpper uppdaterade versioner av MATLAB och Simulink

När MathWorks nu lanserar 2020b-versionerna av produktfamiljerna MATLAB och Simulink finns det en hel del smått och gott på nyhetsfronten. Allmänt gäller att man med nya funktioner i MATLAB förenklar arbetet med grafik och appar och, ifråga om Simulink-uppdateringarna, fokuserar på utökad åtkomst och hastighet. I det senare fallet lanserar man också Simulink Online för åtkomst via webbläsare.
R2020b introducerar också nya produkter som bygger på artificiell intelligens (AI), påskyndar autonom systemutveckling och påskyndar skapandet av 3D-scener för automatisk körsimulering.
Intressant för de som jobbar inom fordonsindustrin är exempelvis att den nya RoadRunner Scene Builder-produkten automatiserar skapandet av vägnätverk från HD Maps.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing